نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ دی ۲, دوشنبه

شب يلدا!! درحکومتی ارتجاعی و پوسيده !!

خشکسالی هامون فاجعه است+عکس

 

خشکسالی دریاچه هامون دیگر در حد بحران نیست؛ باید آن را فاجعه سیستان نامید.

به گزارش خبرگزاری فارس وبلاگ سیستان نگاه نوشت: مسئله «هامون سیستان» دیگر در حد بحران مطرح نیست و باید به آن فاجعه نه تنها هامون که فاجعه سیستان نامید؛ همانگونه که همه ما می‌دانیم تمامی تمدن‌ها در کنار رودها و دریاچه‌ها و منابع آب شکل گرفته و چون بدلایلی آب را از تمدنی بگیریم آن تمدن رو به زوال خواهد گذاشت.

لذا باید اذعان کنیم که فاجعه هامون منتج به فاجعه سیستان و اگر بخواهیم بصورت دقیق‌تر نظر بی‌افکنیم فاجعه ایران را در پی خواهد داشت.
مسئول و پاسخكو كيست؟
محمدرضا روحانی

 
                                                                   
   زمينه سازى ما 
وقتى چنگال خونين خامنه اى ومالكى روز ٢٥ خرداد به جان عزيز بناهندگان ايرانى در ليبرتى نشست، يك شير پاک خورده مقاله اى نوشت تحت عنوان (استعفاى دو نفرو حمله به ليبرتى) . اين مقاله به امضاى شير پاک خورده ديگری رسيد كه هر كس او را ميشناسد مي داند كه او نمى تواند نوشته ًخود ً را بخواند يا اگر به او ديكته كنند بنويسد. بالآخره كشف كرد كه علاوه بر مارتين كوبلر استعفاى ما ( سه روز قبل از اين حمله)   ًزمينه هاى سياسى اين كار ً را فراهم اورد. البته فاصله زمانى بين استعفاى ما و آن حمله ده روز بود و نه سه روز . هم نويسنده وهم امضا كننده هم دهها سايت كه  آن را به جاب رساندند، هم پانصد و سى وهشت قاضى مجذوب ًشورا ً كه نيابتاً به استعفاى ما رسيدگى واجراى منويات فرمودندوبالاخره هيج يك از خوانندگان از بين هواداران، توجهى به اين غلط فاحش نكردند . جرا؟ جون اين كارها رابراى رفع تكليف مى كنند نه اداى وظيفه وجدانى. بكذريم . شتابزدگى انقلابى نويسنده وامضا كننده بى تاثير نيست . 

بگذريم از انكه فرداى روز حمله يعنى ٢٦ خرداد نگارنده يعنى همان ( زمنيه ساز) در نوشته اى تحت عنوان ( ايها الناس ليبرتى زندان نيست كشتاركاه است) . نقش جنايتكارانه ولى فقيه، دست نشانده او مالكى، كوبلر، بى عملى ملل متحد،كميسارياى عالى امور بناهندگان ودولت امريكا را شرح دادم . من در آن نوشته به مسئوليت كيفرى همه دست اندركاران اشاره كردم . ايها الناس شما ديده ايد كه هيج كس ديكرى حتى بين شورايى ها يا مجاهدين اين جنين در برابر بناهندگا بى بناه اشرف و ليبرتى انجام وظيفه وجدانى كنند؟ 


                                                                باسخ شايسته ما 

البته اين كنش هاى خصمانه ما را به واكنش هاى مقابله آمیز نكشاند. ( خير خواهانه همه را به ترك رفتارواعمال ظالمانه فرا.....) خوانديم 


البته آن ها باسخ خير خواهى ما را با ٢٠ برابر كردن حجم حكم غيابى رسيدگی به استعفا جبران كردند. 

اين توهين ها،تهمت ها،شايعه براكنى ها،جعل خبر، صد ها مقاله،گزارش، گفتار،و مصاحبه وووو عليه ما نتوانست بر تعهد انسانى ما در استعفا اثرى بگذارد. زيرا  آنجا تاكيد داشته ايم كه( در حد توان خويش از حق حيات و آزاديهاى اساسى هموطنانمان در خانه خود ساخته اشان اشرف و همجنين  ليبرتى كه در آن آشکار در بازداشت غير قانونى وبى سلاح در معرض كشتار قراردارند، قاطعانه دفاع كنيم .. 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-52475.html

و براى انجام وظيفه از جمله در نامه سر گشاده به ًهمكار ارجمندخانم شيرين عبادى ً دست به دامن ايشان شدم تا ً هر جه زود تر آستین همت بالا زنندو در دفاع از حق حيات هزاران بناهنده ايرانى ساكن در شهر اشرف واردوگاه ليبرتى...ً تلاش كنند

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54056.html

كار از ترور شخصيتى به تهديد فيزيكى هم كشيد. جون زور بازو نداشتم بشت يك كشتي گیر با وزن آزاد قايم شدم تا با در ميانى كند و نگذارد ً بند از بند ً من جدا كنند . 

 http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54729.html

                                                        خانه در آتش

هر جند هنوزنفسى مى آید وبه قتل نرسيديم اما توهين وتهمت ادامه داشت و دارد شرايط خطرناك خاور ميانه، نگرانی ما در باره حق حيات بناهندگان ايرانى در عراق را مى افزود. دو روز بيش از آخرين حمله به اشرف ، اقاى هوشنگ عيسى بيگلو وكيل بايه يك دادكسترى و حقوقدان دلير، دكتركريم قصيم و نگارنده در ً فراخوان و هشدارًى خطاب به ًاى آدمها ً از جمله نوشتيم كه ًاين بناهندگان بيش از هميشه درمعرض انتقام جوئى خون ريزان مسلط بر ميهن ما هستند و ً نسبت به وقوع ىك قتل عام هشدارً داديم. 

دريغا، روز دهم شهريور بار دگر چنگال خونين خامنه اى جنايتكار از آستين آلوده مقلد درنده او مالكى به در آمد. به جان عزيزان بناهنده ايرانى در اشرف نشست. در يك كشتار سبعانه بيكر ٥٢ تبعيدى تحت حمايت ملل متحد را به خاك انداخت . 

در يك ادم ربايى آشكار ٦ زن ويك مرد بناهنده ايرانى را به اسارت برد . 

دكتر قصيم در اين باره مصاحبه كرد. من هم سوكوار، با چشمى كريان خواستم دست به كار شويم  ًتا همكى از جهنم ميزبان ميهمان كش ً رهائى ىافته وبه كشورهاى امن منتقل شوند. 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-55053.html


عکس‌های ایران کتابخانه بریتانیا یک میلیون عکس را به صورت رایگان در سایت فلیکر قرار داد- عکس‌های کم‌نظیری از ایران در میان اینبا جستجوی بعضی از کلیدواژه‌ها مثل persia – iran – persian – tehran واقعا عکس‌ها و طراحی‌های جالبی پیدا می‌شود.

- دوچرخه‌سوار برتانیایی در سال‌های انتهایی قرن نوزدهم در تهران!
Around the World on a Bicycle ... From Teheran to Yokohama. With ... illustrations -2
Around the World on a Bicycle ... From Teheran to Yokohama. With ... illustrations -1 12-15-2013 10-12-33 AM
- بیشتر عکس‌هایی که از زنان در عهد قاجار دیده‌ایم، آنها را فربه، زشت و از ریخت‌افتاده نشان می‌دهند، اما همه زنان ایرانی آن طور نبودند:
12-15-2013 10-09-22 AM
– رسانه‌های انگلیسی سالهاست که از نام‌های جعلی برای خلیج فارس استفاده می‌کنند، اما در کتابخانه‌های خودشان، اسناد چیز دیگری می‌گویند!
1840
12-15-2013 9-59-52 AM
12-15-2013 10-02-45 AM
12-15-2013 9-58-52 AM
Through Persia on a Side-Saddle. ... With illustrations - 1898 - 10
Through Persia on a Side-Saddle. ... With illustrations - 1898 -9
- میرزا رضای کرمانی، قاتل ناصر الدین شاه قاجار
Through Persia on a Side-Saddle. ... With illustrations - 1898 -8
- موسیقی‌نوازهای ایرانی:
Through Persia on a Side-Saddle. ... With illustrations - 1898 -7
– عکس شاید بی‌نظیری از بازار رشت:Through Persia on a Side-Saddle. ... With illustrations - 1898 -6
Through Persia on a Side-Saddle. ... With illustrations - 1898 -2
Through Persia on a Side-Saddle. ... With illustrations - 1898 -1
Persia Revisited ... Illustrated - 1896 -5
- زن ارمنی و کودکش، عکس زیباست:
Persia Revisited ... Illustrated - 1896 -4
Persia Revisited ... Illustrated - 1896 -3
Persia Revisited ... Illustrated - 1896 -2
- این درویش تهرانی، خوش‌تیپ به نظر می‌رسد!
Persia Revisited ... Illustrated - 1896 -1
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -20
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -19
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -18
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -17
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -16
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -15
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -14
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -13
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -12
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -11
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -9
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -8
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -7
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 - 6
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -5
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -4
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -3
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -2
About Persia and its people. A description of their manners, customs, and home life. ... Illustrated - 1899 -1
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -13
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -12
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -11
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -10
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -9
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -8
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -7
- تعزیه، میرزا غلام‌حسین در هیئت حضرت عباس
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -6
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -5
- تکیه دولت:
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -4
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -3
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -2
Persia and the Persians ... Illustrated 1887 -1