نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ شهریور ۷, دوشنبه

عکس تاریخی کنگره جبهه ملی در سال ۱۳۴۱ پرينت گرفتن

۰۶,۰۶,۱۳۹۰
Aboalhassan_Banisadr_AzJavanane_Jebhe_Meli
عکس زیر مربوط به کنگره جبهه ملی است که در روز چهارم دیماه تا یازدهم۱۳۴۱  در تهران برگذار شد. این کنگره در خانه ی حاج حسن قاسمیه در تهران پارس برپاشد و با نوار پیام مصدق کار خود را آغاز می کند. حاج حسن قاسمیه، ازشخصیتهایی بود که درپی کودتای ۲۸ مرداد، ازاعضای نهضت مقاومت ملی شده و متعلق به کمیته بازار بود. در بیرون و حتی درون، حکومت، مراقب گذاشته بود و رفت و آمدها و گفته ها در کنگره را زیر نظر داشت. در آنزمان جبهه ملی بیش از سه هزار نفر فعال داشت که هزار و دویست تن از آنان دانشجو بودند. کنگره با شور و شعف جوانان و پیام آتشین مصدق پای میگیرد. ترکیب نمایندگان کنگره به ترتیب زیر بود: دانشجویان : ۳۵ نفر که از این تعداد ۲۹ نفرشان از تهران بودند: عباس شیبانی، سیاکزار برلیان، جعفرودی از دانشکده پزشکی، ابوالحسن بنی صدر، احمدی، ابطحی از حقوق، مصطفی شعاعیان، خرقانی، هوشنگ کردستانی، مقدم از پلی تکنیک، هاشم صباغیان،عباس نراقی از فنی، حسن پارسا، هوشنگ کشاورز صدر، حسن حبیبی از ادبیات، مرعشی از دانشسرای عالی، یزدی از دندان پزشکی، منوچهر زرکشوری از دانشکده علوم کشاورزی کرج. از بازاریان ۱۰ نفر ،از کارگران ۱۰ نفر از شوراهای محلی ۱۰ نفر، از معلمان ۸ نفر، از اصناف ۷ نفر، از کارمندان دولت ۵ نفر، از کارکنان بخش خصوصی ۵ نفر، از سازمان عدالت ۷ نفر،از بخشهای حومه ۹ نفر، از روحانیان ۲ نفر، از سازمان زنان ۲ نفر«پروانه اسکندری (فروهر) و هما دارابی» ، از ورزشکاران ۲ نفر« مرتضی تاجیک و غلامرضا تختی»، و از دانشجویان خارج از کشور ۷ نفر حضور داشتند.
در این کنگره از حزب ملت ایران داریوش فروهر، حسن پارسا، هوشنگ کردستانی، بلیلیان، هما دارابی، پروانه اسکندری (فروهر) حضور داشتند. از نهضت آزادی، یدالله سحابی، آیت الله طالقانی، حسن نزیه، مهدی بازرگان، عباس شیبانی، عزت الله سحالی، محمد مقدم. از حزب مردم ایران: حسین رازی حضور داشتند.
افرادی که به حزبی متعلق نبودند : هوشنگ کشاورز، ابوالحسن بنی صدر، حسن حبیبی
کنگره به ریاست زنده یاد«الهیار صالح» و سپس اعضای انتخابی برای شورا سی وپنج نفربودند، انتخاب شدند. اعضا انتخابی شورایعالی جبهه ملی عبارت بودند از: کاظم حسیبی، الهیارصالح، اصغر پارسا، باقرکاظمی، حاج سید جوادی، حق شناس، خلیلی، سنجابی، غلامحسین صدیقی، آذر، موسوی، میرمحمد صادقی، زیرک زاده، داریوش فروهر، منوچهری، تختی، بازرگان، شاه حسینی، بختیار، آیت الله طالقانی، حاج مانیان، گیتی بین، خنجی، جلالی دماوندی، عبدالحسین اردلان، فریدون مهدوی، کشاورز صدر، نراقی، ابراهیم کریم آبادی، علی اردلان، امیرعلایی، نوشین، مسعود حجازی،
اطلاعات برگرفته از کتاب آقای احمد رناسی تحت عنوان فراگشایی تاریخ معاصر ایران، جلد چهارم. برای خواندن کتابها میتوانید به سایت ایشان مراجعه کنید.