نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

احمدی نژاد بدهی سنگین دولت خود را تکذیب کرد‎

یکشنبه, 12 مارس 2017
عکس ‏‎Mana Neyestani  Fan Page‎‏

مديريت بهينه قاليباف

چهارشنبه, 15 

شهرام ناظريان! سواربی تفنگ قدرت نداره

شهرام ناظريان! سواربی تفنگ قدرت نداره