نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

آغاز نوروزخوانی در ساری، اسفند 1394

بازنشستگان اصفهانی: سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن!

 دریاچه ارومیه در شرایط بحرانی قرار دارد مشکلات اقتصادی ، اشتغال ، شرایط 
نامناسب برای زندگی و شیوع بیماری های تنفسی گذر عمر را بر مردمان این استان 
و به خصوص روستا های حاشیه این دریاچه بسیار دشواره کرده است. صنعت 
توریسم در این استان از رونق افتاده است و مراکز توریستی و گردشگری که در 
گذشته محل اقامت مسافران داخلی و توریست ها بوده حالا به متروکه تبدیل شده 
است.

برداشت مکانیزه نمک از دریاچه ارومیه

اين برداشت نمک با اجازه "دولت و استاندار اروميه" انجام ميگيرد!فقط گوشه ای از چپاول اين ملت

سيه روز است که با توافق "دولت وطنفروش" که در ويران کردن سرزمين ماست!