نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

تصویری از جسد عریان خمینی در دستان سربازان گمنامش. سالمرگ خمینی، بر نسل سوخته انقلاب، مبارک و خجسته باد

تصویری از جسد عریان خمینی در دستان سربازان گمنامش. سالمرگ خمینی، بر نسل سوخته انقلاب، مبارک و خجسته بادسالمرگ به درک واصل شدن امام راحل را به نسل سوخته انقلاب تبریک و شادباش می گویم و در این روز خجسته آرزوی به درک واصل شدن جانشین بر حق ایشان سید علی خامنه ای، قاتل مردم ایران، را هر چه زودتر دارم.
در این راستا جهت یاد آوری آنها که حافظه تاریخی خوبی ندارند تصویری را از تجاوز سربازان گمنام آن امام بت شکن به جسد وی را صرفا جهت تلنگری بر حافظه نداشته تاریخیشان در اینجا منتشر می کنم. باشد که تاریخ و وقایع تلخ تاریخی که همواره طی این ۳۳ سال جمهوری ننگین اسلامی بر ما مردم ایران رفته است چراغی باشد در راه آینده سرزمینمان ایران.