نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲۰, چهارشنبهمجموعه « در حاشیه » شامل تصاویری از حاشیه نشینی در برخی از نقاط کشور است. این تصایر تنها گوشه ای از حاشیه های شهرک ولیعصر(دیزج) و حصار در شمال غربی و خضر در شرق شهر همدان است جایی که بوی فاضلاب عطر همیشگی زندگی شان شده است و آب چاه می نوشند. پسماند زباله ها و نداشتن آسفالت هم ، معضلی است که از ابتدا با آن سرکار دارند و با آمدن فصل زمستان و بارش برف و باران مشکلات این مناطق بیشتر می شود. واحدهای مسکونی کوچک و تعداد افراد (سرانه مسکن) ساکن در هر واحد مسکونی بسیار زیاد است. خانه ها نوعاً کم دوام یا بی دوام اند و شکل هندسی محلات و معابر هماهنگ و مناسنشست مشترک سران قواب نیست ..........نشست مشترک سران قوا

نامه زنان زندانى سياسى براى آزادى فورى شهناز اكملى مادر مصطفى كريم بيگى

 07 فوريه 2017
    maniranam-letter-to-shahnaz
نامه زنان زندانى سياسى براى آزادى فورى شهناز اكملى مادر مصطفى كريم بيگى
ما امضا کنندگان این نامه، ضمن ابراز نگرانی از شرایط این مادر رنج کشیده، نسبت به تداوم بازداشت ایشان معترض بوده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این مادر عزیز هستیم
- See more at: http://maniranam.com/index.php/voice-political-prisoners/item/1434-letter-to-shahnaz#sthash.JYJShEGp.dpuf