نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

تظاهرات مصر به شهر های شمالی رسید - پنجشنبه 7 بهمن

عک 

 به گزارش یورونیوز، علیرغم اخطارهای دولت و بازداشت بیش از هزار نفر، اعتراضات مصری ها در دومین روز ادامه دارد و انتظار می رود فردا جمعه به شدت آن افزوده شود.
روز پنج شنبه تظاهرات شهر های شمالی اسماعلیه، و المنصوره را نیز فرا گرفت اما شدت تظاهرات و برخوردها در قاهره پایتخت مصر و شهر سوئز بیشتر است.
از زمان ترور انورسادات و به قدرت رسیدن حسنی مبارک در سال 1981 تاکنون، در مصر وضعیت فوق العاده برقرار است که بر اساس آن برگزاری تظاهرات ممنوع است.
یکی از شهروندان معترض می گوید: “هر ملتی خیزشی دارد، مردم جانشان به لب رسیده است، قیمتها مرتب بالا می رود و مردم گرسنه اند.”
فرد دیگری که موافق ادامه تظاهرات نیست می گوید: “چرا تظاهرات می کنند، زندگی بد نیست، چرا خارجی ها را تقلید می کنند، با آتش زدن خودروها و کتک زدن مردم و پلیس نمی توان اعتراضات را ادامه داد. این وضعیت درست نیست.”
از آغاز اعتراضات مصر تاکنون 6 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شده اند و پلیس مصر 1500 را بازداشت کرده است.