نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آذر ۲۹, سه‌شنبه

Shocking Video: 'Blue bra' girl brutally beaten by Egypt military

سال پس از ملک الشعرا بهار بانگ بلند سیمین بهبهانی

70 سال پس از ملک الشعرا بهار
بانگ بلند سیمین بهبهانی
علیه جنگ و ویرانی در ایران
خرد کجاست که من این چنین ازو دورم؟
چه شد مرا که ز تدبیر و رای مهجورم؟
نشسته بر سِرجا مهماِن منزلِ من:
چو گرگ هار بر او، بی بهانه می شورم
که گفت بشکنمش سر به سنگ کینه و قهر؟
سپس به پاش درافتم که: آن معذورم!
چه لازم است "دگرکیش" را شوم دشمن
به ادعا که به امر خدا مامورم
چرا همیشه جهان را به جنگ می خوانم
مگر ندیده ی این نکبتم، مگر کورم؟
هنوز گور شهیدان تر است از اشکم
ز جنگ گویم اگر، مست آب انگورم
گرو گرفتن انسان چه ارمغان آورد
به جز بلا که بدان شیوه باز مغرورم؟
چو کودکی که ندارد نهفته ریگ به مشت
نمی گشایم و بازیگرانه مسرورم
***
سزد به صدق و صفا مشت بسته باز کنم
که بیش ازین نبود قهر و کینه مقدورم.
                    10  آذر ماه 1390
                    سیمین بهبهانی

حلب aleppo syria

20 12 Aleppo أوغاريت حلب , هاااااام اقتحام الأمن لجامعة حلب عبر الأسوار ...

Democracy Now! National and Global News Headlines for Tuesday, December 20

Ahmed Jibril: The Nice Man That Contributed To The Bombing Of PamAm 103

Yemen Protest Demands Saleh Face Justice

Egypt Revolution Compass انتصرت الثورة وضاعت مصر

Protesters arrested in NYC on #D17

Turkish police brutality caught on tape

Dernières mises à jour des abonnements

Dernières mises à jour des abonnements

SyrBouazizi

Tout regarder »

SHAMSNN

Tout regarder »

UgaritNews

Tout regarder »

CNNInternational

Tout regarder »

france24

Tout regarder »

AlJazeeraEnglish

Tout regarder »

ken1may2011

Tout regarder »

AssociatedPress

Tout regarder »