نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

آنچه به خرمشهر رواست به غزه و بیروت حرام است

Tasavor Kon 1387- kargaran dar Iran

مادر اسانلو پسر دیگرم افشین را هم گرفتند

مادر اسانلو پسر دیگرم افشین را هم گرفتند

. خامنه ای، سومین نامزد دریافت پلاک فلزی


منصور امان
به مُوازات تلاش همه جانبه سازمانهای سیاسی و نهادهای حُقوق بشری برای قرار دادن مساله پایمالی حُقوق شهروندان ایرانی در مرکز توجه جامعه بین المللی و اُرگانهای ناظر و اجرایی آن، چنین می نماید که این خواست با بازتاب مُثبتی روبرو شده باشد. در همین رابطه، شورای حُقوق بشر سازمان ملل طرح تعیین بازرس ویژه برای رسیدگی به وضعیت حَُقوق بشر در ایران را در دستور کار خود قرار داده است.
پس از اعلام جنگ آشکار رهبر جمهوری اسلامی به مردُم ایران در 29 خُرداد 88 و یورش تمام عیار و وحشیانه دستگاه نظامی – امنیتی او برای اجرایی کردن آن، کوشندگان حقوق بشر، محافل و شخصیتهای گوناگون در داخل و خارج کشور به گونه روز افزونی بر ضرورت اقدامات فوری و موثر از سوی نهادهای بین المللی به منظور محدود ساختن دایره تبهکاری سازمان یافته حاکمان ایران علیه جامعه تاکید کرده اند.
این واقعیت که تمرکُز جامعه جهانی بر رفتار رژیمهای مُستبدی از نوع جمهوری اسلامی می تواند دامنه حُقوقی و کیفری یافته و نتایج خُرد کُننده ای برای رهبران و کارگُزاران آنها در بر داشته باشد را نمونه آقایان عُمر حسن احمد البشیر و مُعمر قذافی گُواهی می دهد. دادگاه بین المللی لاهه برای این دو "رهبر" به اتهام "ارتکاب جنایات جنگی" و "نقض حُقوق بشر" پرونده تشکیل داده و آنها را به طور رسمی تحت پیگرد بین المللی قرار داده است.
پلاک فلزی آویزان شده بر سینه آقایان البشیر و قذافی، مُستقل از آنکه برای کلید صندوقهای بانکی آنها و درهای مُناسبات اقتصادی رژیم شان در نقش قُطب منفی وارد عمل می شود، همزمان شناسه ای برای دفع و انزوای حُکومت آنها در روابط سیاسی و نهادهای بین کشوری نیز به حساب می آید.
هرگاه اقدامات محدودگرانه بین المللی از این دست به مُوازت حُضور و فعالیت موثر نیروی مُخالف داخلی صورت گیرد، آثار عینی آن به پهنه اقتصاد و دیپلُماسی محدود نخواهد گردید و به پیامدهای سیاسی مُعین به زیان حُکومت و به سود جامعه و اهداف فوری و نیز درازمُدتی که آماج خویش گرفته، گُسترش خواهد یافت.
به مدد موتور بُحران آفرینی اتُمی و صدور بُنیادگرایی اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی در ابتدای این پروسه قرار ندارد، بلکه مُسافر ایستگاه های آخر آن است. این موقعیت، شانس آقای خامنه ای و شُرکا را برای گُشوده شدن یک جبهه دیگر علیه شان که برخلاف نُقاط اصطکاک یاد شده آنها را از درون می فرساید، به گونه توجه پذیری افزایش داده است.
از این زاویه نیز هیچکس چون آیت الله خامنه ای نزدیک تر به دو منفور سودانی و لیبیایی نیست.
  

کس:«سردارسالار»ی که مردم را گوساله خواند و سالی خونين برای ايران پيش بينی کرد.

14اسفند.ع
روشنگری.عکس زير «سردار سالار آبنوش» است که معترضين ايران را «گوساله» خواند که موسوی و کروبی را مثل «سامری» می پرستند. هم او بود که به ناظران شورای نگهبان در قزوين هشدار داد «دقت کنند» که نتيجه «انتخابات » با «ارزش» های «سالارها» منطبق باشد وگرنه «سالی خطرناک و خونين» در پيش خواهد بود.
حالا روابط عمومی سپاه به سخنان او واکنش نشان داده است، اما دو گانه. از يکطرف سخنان او «ناقص و تحريف شده» منتشر شده است، از طرف ديگر اظهارات او «بيان نظرات» خودش بوده، از طرف سوم اگر اظهارات منتسب به اين «سالارها»، با «مواضع و خط مشى سپاه» ناهماهنگ باشد، « نيازمند پيگيری و برخورد قانونى است اقدام لازم را بعمل خواهيم آورد.»


اظهارات آبنوش
http://www.asriran.com/fa/news/158329
واکنش روابط عمومی سپاه به اظهارات آبنوش
http://www.asriran.com/fa/news/158471

   14 اسفند 1389    21:07


Balatarin

اين هم رفورميسم! هر دم ازاين باغ بری ميرسد

Libya rebels control oil port