نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

از ماجرای سفر پوتین به تهران تا خاطرات پیش و پس انقلاب با حشمت رئیسی

Turkey-Russia relations souring over Syria conflict

خوف تروریسم ، شوق راسیسم ! گفتگو با پیروز زورچنگ در بلژیک

ید

پنج زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

25 نوامبر

پنج زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند
حقوق بشر ایران، ۴ آبان ماه ۱۳۹۴: صبح روز سه‌شنبه ۵ زندانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در محوطه زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، اوایل هفته جاری ۱۰ زندانی که همگی به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.
طی روز سه‌شنبه ۵ نفر از این زندانیان با اخذ رضایت و یا مهلت از شاکیان پرونده به سلولهای خود بازگشتند و حکم ۵ نفر دیگر به نامهای؛ محمدبیگ محمدی، محمد حاجی لو، علی شاهی، سعید نجفی و فرشاد حقی در محوطه زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار به اجرا درآمد.
خبر اعدام این ۵ زندانی تاکنون از سوی رسانه‌های رسمی و یا روابط عمومی قوه قضائیه در داخل ایران اعلان نشده است.