نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ آذر ۱۳, چهارشنبه

فراخوان گزارشگران: لغو و توقف فوری مجازات وحشیانه اعدام, هم اکنون! - لیست جدیدقاصدان مرگ و نابودی همچنان و شتابان در راهند!

خطاب به مردم  آگاه و زحمتکش ایران

امروزه در شرایطی بسر میبریم که با تلاش مستمر مخالفان مجازات اعدام در اکثر کشورهای جهان این مجازات لغو شده است اما جمهوری اسلامی در اجرای  این حکم وحشیانه  زبانزد خاص و عام قرا گرفته است. هم اکنون دهها زندانی سیاسی عقیدتی محکوم به اعدام در شرایطی دهشتناک و در زندانهای کشورمان بسر می برند. جمهوری اسلامی افسارگسیخته بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین قربانیان معضلات اجتماعی نظام ستمگر و ناعادلانه حاکم میتازد و هر روزه  اخبار کشتار انسانها در زندانها و ملاء عام در رسانه ها انعکاس می یابد. حاکمان امروزه سرمست از گشایش ارتباطات بین
المللی در داخل کشورمان  مخالفان سیاسی  را سرکوب و اعدام می کنند. اینها همه  از ناتوانی ها و الزامات حکومتی است که معضلات اجتماعی را دستمایه تداوم حاکمیت خونین خود کرده است و مجازات اعدام را هر چه فزونتر بر زندانیان اعم از سیاسی عقیدتی و مجرمان عمومی روا داشته است.

ما ضمن ابراز نگرانی عمیق خود در مورد سرنوشت دهها زندانی سیاسی عقیدتی محکوم به اعدام, اعلام می کنیم که با هر گونه مجازات مرگ برای انسان ها به هر شکل آن مخالفیم و مراتب انزجار خود را از این جنایات دولتی ابراز میداریم.

اعدام قتل عمد سازمان يافته دولتی است و فعالین سیاسی فرهنگی و اجتماعی مخالف هرگونه قتل با هر شكل و نام از جمله سنگسار و قصاص بوده و خواهان لغو فوری  مجازات اعدام در ایران هستیم

به پروسه پرشتاب و بالنده لغو مجازات اعدام در جهان بپیوندیم.گزارشگران

30. 11. 2013

gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com

رونوشت بزبان انگلیسی به:

نهادهای مترقی و دمکراتیک بین المللی

نهادهای حقوق بشری ایرانی و خارجی

امنستی اینترناشنال

نویسندگان و هنرمندان مردمیاسامی فعالین سیاسی احتماعی و فرهنگیامیر میرزائی – فعال و زندانی سیاسی سابق

آزاده باقرزاده – فعال سیاسی

ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای

ابراهیم شیری – منرجم و فعال سیاسی

ایرج حیدری – فعال سیاسی

آمادور نویدی – وبلاگنویس و فعال سیاسی

البرز دماوندی – فعال حقوق بشر

امین بیات – فعال سیاسی

احمد بخردطبع – فعال کارگری

اردشیر مهرداد – تحلیلگر سیاسی

احسان تیموری – فعال کارگری

آزاده دراه – فعال سیاسی

انوش رستگار – فعال سیاسی

بهرام چوبینه – نویسنده

بینا داراب زند – فعال کارگری

بصیر نصیبی – فعال سیاسی و منتقد سینما

بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای

بهنام چنگائی – فعال سیاسی

باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

بهروز فراهانی – فعال کارگری

بهرام رحمانی – فعال سیاسی و نویسنده

بهروز سورن – فعال و زندانی سیاسی سابق

ح ریاحی – فعال و زندانی سیاسی سابق

پروین ریاحی – فعال حقوق زنان

پروانه قاسمی – فعال حقوق زنان

پروین اشرفی -  فعال سیاسی اجتماعی

پرویز میر مکری – شاعر

پویان انصاری – فعال سیاسی

تقی روزبه – تحلیلگر سیاسی

ندا نوآور – فعال سیاسی

جمشید صقاپور – فعال کارگری

جعفر امیری -  زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای

جابر کلیبی – فعال سیاسی

حسین مختار زیبایی – فعال و زندانی سیاسی سابق

حسن عزیزی – فعال سیاسی

حسن حسام – شاعر و تحلیلگر سیاسی

حسن بیاتلو – فعال سیاسی

سعید نوروز بیکی – فعال سیاسی

سیامک مویدزاده – فعال کارگری

سینا احمدی – فعال سیاسی

سیامک جانبخش – فعال سیاسی

نسیم صداقت – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

سیمین دبیری – فعال سیاسی

شاهین انزلی – فعال مدنی

شهرام حاجی حسینی – فعال سیاسی

شهلا عبقری – فعال حقوق بشر

صفار ساعد-  فعال سیاسی اجتماعی

صدیق جهانی – فعال کارگری

فرهنگ قاسمی – نویسنده و فعال سیاسی

فریبا ثابت – فعال سیاسی و فعال جنبش زنان

فرج آلیاری – فعال سیاسی

فرخ حیدری – زندانی سیاسی سابق

فریبا راد – فعال حقوق بشر

قاسم خاکسار -  زندانی سیاسی سابق

علی صدارت – فعال سیاسی

عاطفه اقبال – فعال و زندانی سیاسی سابق

علی اعتدالی – فعال سیاسی

عباس مظاهری – فعال و زندانی سیاسی سابق

علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای

علی رسولی – فعال سیاسی

غلام عسگری -  فعال کارگری درتبعید

کورش عرفانی – تحلیل گر سیاسی

رضا پورکریمی - زندانی سیاسی سابق

رضا بی شتاب – شاعر

رسول شوکتی – زندانی سیاسی دو نظام و فعال سیاسی

رضا بهبودی – فعال سیاسی

رامین شوکتی - استاد دانشگاه سن آنتونیو

رضا پرچی زاده – فعال سیاسی

لیلا جدیدی – فعال سیاسی

میترا آریایی – فعال سیاسی

مینو همیلی -  زندانی سیاسی سابق فعال پناهندگی

مجید مشیدی – فعال سیاسی

محمود خادمی – فعال و زندانی سیاسی سابق

مژده نورزاد – فعال سیاسی و فعال جنبش زنان

مجید محتاری  - نویسنده و وبلاگنویس

مینا انتظاری – زندانی سیاسی سابق

مهدی شرفی – فعال سیاسی

مسعود فروزش راد – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مهناز قزلو – زندانی سیاسی سابق

مهران سیرانی – فعال سیاسی اجتماعی

مریم افشاری – فعال کارگری

مجید بیدار – فعال سیاسی

نوشین قادری – فعال سیاسی کمونیست و فعال جنبش زنان

ناصر طاهری  -  فعال سیاسی

نظام جلالی – فعال سیاسی و وبلاگنویس

ندا فرخ – فعال حقوق بشر

نادر احمدی – فعال سیاسی

ناهید ناظمی – فعال سیاسی

هدایت سلطانزاده – فعال سیاسی

یوسف عزیزی بنی طرف – فعال سیاسی و نویسنده

یوسف زرکار – فعال سیاسی

نهادها:انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـپاریس

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین

اینفو ایران

رادیو آوا

کانون فرهنگی  بامداد - سوئدرسانه ها:سایت راه کارگر – کمیته مرکزی

http://www.rahekaregar.com/سایت اتحاد کارگری

http://etehad.se/وبلاگ آهنگر

http://ahangar1.wordpress.com/سایت راه کارگر خبری

http://www.rahekaregarnews.com/صدای بی صدایان – فیس بوکوبلاگ انفرادی

http://sima30.wordpress.com/سایت دگرگونی

http://www.degarguny.com/وبلاگ خبری گزارشگران

http://gozareshgaran1.wordpress.com/سایت گزارشگران

http://gozareshgar.com/سایت امرولهسایت علی صدارت

http://ali-sedarat.blogspot.com/سایت کورش عرفانی

http://www.korosherfani.com/سایت علیه ستم جنسیتی

http://www.asj-iran.com/سایت لجور

http://www.lajvar.seوبلاگ اشتراک

http://eshtrak.wordpress.comسایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/وبلاگ رضا بی شتاب

http://rezabishetab.blogfa.com/وبلاگ شاهین شهر

http://andishehnovin.blogspot.de/وبلاگ سعید نوروز بیگی

http://www.saeednorouzbeyki.com/

سایت مجید مشیدیhttp://www.m-moshayedi.com/سایت محمود خادمی

http://mahmoudkhademi.de/وبلاگ رگ به رگوبلاگ مینا انتظاری

http://www.mina-entezari.blogspot.com/وبلاگ فرخ حیدری

http://www.farrokh-heidari.blogspot.com/وبلاگ بازآفرینی واقعیت ها

http://bazaferinieazad.blogspot.fr/وبلاگ البرز ما

http://aleborzma.wordpress.com/وبلاگ مهناز قزلو

http://mahnazghezelloo.blogspot.co.at/وبلاگ دیوار نوشته

http://www.parandeazad.blogfa.com/وبلاگ تقی روزبه

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/


ایتوس، پاتوس، لوگوس / Ethos , Pathos , Logos

ایتوس، پاتوس، لوگوس / Ethos , Pathos , Logos

http://www.youtube.com/watch?v=tVaiKE2Fr5A
 
این بحث در مورد «لوگوس» Logos است. لوگوس یک واژه ﻣﻬﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﻜﺎﺗﺐ فلسفی است و از زمانهای دور دور، از دوران هراکلیتوس تا همین الآن به آن اشاره می‌شود.
آیا طرح اینگونه مسائل ضرورت دارد؟ البته که آری. نباید برجسته‌سازی از مابهتران ما را سر کار بگذارد و سرگرم اخبار و گزارشات روزمره کند که از چند و چون واقعی آن بی‌خبریم. باید همچون طبیعت که دم به دم زنده و نو می‌شود، به روز باشیم و به دانش و برنایی خویش بیافزاییم و با چراغ، به جنگ تاریکی برویم.
با اعتقاد به دستاوردهاهای دانش بشری، اصل تکامل انواع و انتخاب اصلح Natural Selection و اینکه جهان حاصل نیروهای در حال سَیلانی است که بر اساس «بازی» نیروها و عناصر گوناگون و متکثر به ظهور امکانات تازه و ناشناخته منتهی می‌شوند، لوگوس را بشنویم. لوگوس شنیدن است. دیدن نیست.
 
لوگوس با عقل و شعور مخاطب کار دارد
لوگوس چیست؟ آنچه تغییرات و دگرگونی‌های جهان را وحدت و همآهنگی می‌بخشد، لوگوس است. لوگوس آن حقیقتی است که جمال جلوه یک چیز را فراهم می‌آورد و یا به بیانی دیگر، تجلی و به ظهور آمدن چیزی را ممکن می‌سازد. لوگوس، اندیشه، منطق و قانون نهفته در هستی است. لوگوس راز رازهاست. 
...
برای جوانان پرشور و باسواد میهن ما در داخل کشور، اینگونه مباحث آشناست. سالهاست آشناست. آنان نه تنها از جهل و ستم و عوامفریبی بیزارند، با همه بدبختی و گرفتاری که دارند، دائم خودشان را نونوار و به روز UpToDate می‌کنند.
...
لوگوس خصیصه‌ای در انسان است که او را به سوی قوه‌ی تمیز، منطق، قضاوت درست، مرزبندی و ادراک می‌کشاند و (به جای شور و فتور یعنی شوری که آن روی سکه اش درجازدن است) با عقل و شعور مخاطب کار دارد.
(شور به معنی واقعی کلمه، نسبتی با فتور ندارد. فتور، سستی آوردن بعدِ درشتی و ازتک و تاافتادن است.)
... 
لوگوس از مهم‌ترین اصطلاحات رایج در مدارس فلسفی یونان است که هفتصد سال قبل از میلاد مسیح، در خطابه‌ها به کار برده می‌شد و جای واژه‌های قدیمی‌تری مثل افسانه epos و اسطوره mythos را گرفت...
 
لوگوس اصل عقلانی حاکم بر جهان
در فلسفۀ یونان باستان، لوگوس حداقل تا زمان فلسفه افلاطونی میانه و مھمتر از آن تا دوره فلسفه نوافلاطونی Neoplatonism، حکم «اسم اعظم» را داشت و اصل اول محسوب می‌شد.
هراکلیتوس آن را محور نظم کائنات و اصل عقلانی حاکم بر جهان می‌دانست. نیرویی مادی که چون شعله آتش، چونان «قَبَس»ی، به همه جا گرمی و روشنی می‌بخشد.
از دید فیلسوفان رواقی (که حوزه درسی‌شان در یکی از رواق‌های آتن منعقد می‌شد) لوگوس «عقل کل» و علت‌العلل نظام آفرینش بود.
رواق=فضای سرپوشیدهٔ نیمه‌باز و راهرو مانند 
...
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻮﮔﻮس اراﺋﻪ «ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺳﺖ» اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻘﺮاط روی آن اصرار داشت. امثال سقراط از شلخته‌گویی و سقوط گفتار بیزار بودند.
ارﺳﻄﻮ ﻧﻴﺰ ﻟﻮﮔﻮس را ﻳﻚ ﺑﻴﺎن معنی‌دار ﻣـی‌داﻧﺴـﺖ و ﺑﻪ آن ارج می‌نهاد.
...
ﻣﺘﻜﻠمین ﻳﻬﻮدی و ﺑـﻮﻳﮋه «فیلون اسکندرانی» Philo of Alexandria ﻟﻮﮔـﻮس را طرح خداوندی و قدرت او برای تداوم خلقت می‌پنداشت و ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ پیامبر و رﺳﻮل می‌دانست.
(فیلسوف یهودی هلنی، «فیلون اسکندرانی» در دوران امپراطوری روم در اسکندریه، مصر، زندگی می‌کرد)
 
در نگاه فیلون انگار لوگوس به نوعی با «مثُل افلاطون» گره خورده بود. نظریهٔ مُثُل افلاطون، بیان می‌دارد که مثال‌های انتزاعی و غیرمادی، و نه جهان مادی تغییرپذیر که از طریق حواس پنج‌گانه بر ما معلوم است، والاترین و بنیادی‌ترین نوع حقیقت را داراست.
در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﻳﻬﻮد ﻟﻮﮔﻮس ﺑﺎ ﺧﻠﻘـﺖ و ﺗﻘـﺪﻳﺮ و وحی در ارﺗﺒﺎط اﺳـﺖ. 
(پیشینۀ لوگوس در فلسفۀ یونان باستان و یھودیت بیش از این است که از آن می‌گذرم.)
 
از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻜلمین ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻟﻮﮔﻮس «ﻛﻠﻤﻪ» است.
«کلمنت اسکندریه» Clement of Alexandria از بزرگترین متفكران مسیحی قرون نخست میلادی برای اینکه نشان دهد لوگوس همه چیز و همه جا را دربرمی‌گیرد، گفته بود:
لوگوس آلفا و اُمگا است (حروف اول و آخر الفبای یونانی)
...
در مقدمه انجیل یوحنا، لوگوس و مسیح یکی می‌شوند. یعنی لوگوس حالت انتزاعی ندارد و صرفاً «مظروف» نیست. در «ظرف» هم خودش را نشان می‌دهد. لوگوس در انجیل یوحنا از معنی عقل به معنی «کلمه» تغییر جهت می‌دهد.
«در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود...» 
از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻜلمان ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻟﻮﮔﻮس در ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﺴﻴﺢ بارز می‌شود.
قرآن هم مسیح را «کلمه الله» می‌خواند. (آل عمران/ ۴۵ و ۴۹ - نساء /۱۷۱)
...
لوگوس تنوع معانی زیادی دارد. معناهای لوگوس در رشته‌های گوناگون هرچند با معنای حقیقی یا اصلی آن در یونانی کمی فرق می‌کنند، با این حال از آن جدا نیستند.
در آثار متفکران یونانی رایج‌ترین معنای لوگوس حکمت و عقل یا بهتر بگویم منطق و کلام است.
از آنجا که در دوران باستان تفکر و عقل وجهی کلامی داشت امروره لوگوس هم به معنای عقل و هم به معنای کلام فهمیده می‌شود. البته مفهوم «کلمه» را هم در خود دارد و به معنای صحبت کردن و سخن گفتن (نطق) نیز هست. 
(یکی از ترجمه‌های لوگوس منطق است و منطق و نطق با هم رابطه دارند.)
 
از نظر هایدگر، لوگوس مبنای سخن گفتن و زبان آوری است
واژه لوگوس به لحاظ زبان شناسی، با lego پیوند دارد که به معنای رسیدگی‌ ، محاسبه و شمردن است اما، بنا بر دیدگاه «هایدگر»، لوگوس، از ریشه لِگِینن (Legein) گرفته شده و مبنای سخن گفتن و زبان آوری است. لوگوس در عین حال حضور و بن (علت) است. از ﻧﻈﺮ «ﻫﮕﻞ» لوگوس ﻣﻌـﺎدل ﺑـﺎ «روح» و در ﻧﺰد «ژاک دریدا» Jacques Derrida ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ «ﻧﻮﺷﺘﺎر» اﺳﺖ.
...
لوگوس قبل از آن که اصطلاحی فلسفی باشد، به حوزه کاربرد عادی زبان تعلق داشته و بتدریج در تفکر فلسفی از مفهوم خاصی برخوردار شده است.
اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ واژه لوگوس ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن برمی گردد و ﺑﻨﺪرت ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﺧﺬ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺷﺮﻗﻲ و اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
...
لوگوس معمولاً با دو واژه «اتوس» Ethos و «پاتوس» Pathos همنشین می‌شود.
در گذشته دانشوران به هنر سخنوری قانع‌کننده یا بهتر بگویم به فصاحت و بلاغت (رتوریک = Rhetoric) بهای زیادی می‌دادند و برای بیان سنجیده و متقاعدکردن مخاطب، از توجیه و تناقض و دره وری، و از جفنگ‌گویی و نادرستی فاصله می‌گرفتند. بازی با عواطف و احساسات مردم ویژه جباران و رمالان بود. 
...
ارسطو فوت و فن سخنوری (رتوریک) را در رساله‌ی شعر که «فن خطابه» نام گرفت، طرح کرد.
هدف، تاثیر حداکثر روی مخاطب (نه با یزرگنمایی و دروغگویی) بلکه با روشهای نیکو بود تا مطلبی را که می‌خواند و می‌شنود، به درستی دریابد و در آن انسجام و راستی ببیند. برای این منظور، راهکار ارسطو بر سه روش استوار بود: اتوس و پاتوس و لوگوس
 
لوگوس، بیان کلمه حق در برابر جباران است
به روایت ارسطو و شاگردانش اتوس (Ethos)، تلاش صاحب سخن است تا خردمند و اخلاقی و عملگرا جلوه کند. اما واقعاً باید اینطور باشد نه آنکه تنها جلوه کند و بازی درآورد. بابد با دورنگی و دورویی میانه نداشته، صداقت و اعتدال پیشه کند تا بد را بدتر، و خوب را خوبتر نبیند.
پاتوس (Pathos)، جلب احساسات یا همدلی با مخاطب است و به شور و شیدایی تکیه دارد. پاتوس با تکیه بر حس زیبایی شناختی مخاطب به سازماندهی استدلال ‌و شیوه بیان می‌پردازد اما نباید با احساسات مخاطب بازی کند و به Loaded language و زبان احساس محور و احساس بنیان و احساس برانگیز متوسل شود.
...
لوگوس اما بر استدلال و برهان استوار است و باید بتواند عقل و شعور مخاطب را قانع کند. نه که آن را دست کم بگیرد و به ریش و گیسوی خلق الله بخندد و پاسخگو هم نباشد.
آن تصمیمی مردمی و درست بود و هست که اخلاق (عرف مورد قبول جامعه) را زیر پا نگذارد (اتوس)
ذهنیت عاطفی مردم را در نظر بگیرد (پاتوس)
و بتوان با استدلال (و نه سفسطه) از آن تصمیم دفاع نمود.(لوگوس)
اتوس با اخلاق، پاتوس با عواطف، و لوگوس با منطق و شعور کار دارد.
لوگوس حلقه‌ی وجود را گرفتن و بر در حق کوفتن است و نتوان گرفت و کوبید مگر آنکه از صمیم قلب رودرروی ستمگران بایستیم. رودرروی جبارانی که شب و روز ما را به نماز و نیاز و رکوع و سجود می‌کِشند تا از خود بیگانه و الینه کنند.
در اینصورت لوگوس توهم و سراب نیست. دستگیره است. شاید هم آتش. آتشی که موسی در پی آن روان شد تا از آن، شعله‌ای برگیرد...
إِنِّی آنَسْتُ نَارًا سَآتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیکُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ...آتشی احساس کردم، به زودی از آن خبری برای شما می آورم، یا شعله ای برگرفته...
لوگوس شنیدن است. دیدن نیست. نیوشا خِرد است و چیزی که ما را با خِرد مربوط می­کند. 
...
لوگوس کلمه است و سایه بر سایه ملکوت می‌ساید. نباید معنی غایی نهفته در آن را به لجن کشید و هر تصمیم نابخردانه و نابجایی را توجیه نمود.
تکیه بر اتوس و پاتوس و لوگوس، با دهن‌کجی به آداب و اخلاق، با سوار شدن بر ذهنیت عاطفی و مذهبی مردم و با زیرپاگذاشتن خرد و استدلال میانه ای ندارد. لوگوس بیان کلمه حق در برابر جباران است.

این مطلب را برای ویکیپدیا نوشته‌ام.
...
از شما دعوت می‌کنم ویدیوی ضمیمه را (در آدرس زیر) بشنوید.  
...
سایت همنشین بهار
ایمیل

سرنوشت هیتلر"مارتین بورمن"، "جوزف گوبلز" و همسر و 6 فرزندش به همراه دو یا سه پشتیبان، پزشک، کارمند اداری و سگ هیتلر "بلوندی" کسانی بودند که با رهبر آلمان در "فوهرر بانکر" پناه گرفتند.

در ۱۹ آوریل، شوروی توانست خطوط آلمان را بشکند و بعد از آن شروع به محاصره ی برلین کند اما هیتلر فردای همان روز برای در روز تولد ۵۶ سالگی اش برای آخرین بار از پناهگاه زیر زمینی خارج شد و به بعضی از پسران سرباز سازمان جوانان هیتلری، مدال صلیب آهنی اهدا کرد.

در 25 آوریل در حالی که نیروهای شوروی توانستند نیروهای خود را به طور کامل در برلین مستقر کنند، حلقه محاصره هیتلر بیش از پیش تنگ شد.

در صبح 30 آوریل، سرتیپ اس اس "ویلهلم مانکی" که رهبر مرکزی نیروهای نازی در برلین بود برای آخرین بار به هیتلر اطلاع داد که برلین تا 48 ساعت دیگر سقوط خواهد کرد.

ساعاتی پس از این گزارش، هیتلر که یک روز از ازدواجش می گذشت با شلیک گلوله و همسرش با شکستن کپسول سیانور دست به خودکشی زدند. گفته می شود پیکر بی جان آن دو طبق آخرین فرمان هیتلر پیش از مرگ به محوطه بیرونی "فوهرر بانکر" منتقل شد و سوزانده شد.

"روخوس میش" تلفنچی این پناهگاه بعدها در خاطرات خود از آخرین لحظات زندگی هیتلر گفته است: "من در یک اتاق کوچک با یک تلفن کار می کردم و اتاق در صورت حمله هوایی، تنها ظرفیت یک نفر دیگر را داشت. ناگهان شندیم که یک نفر، یکی از همراهان هیتلر را صدا زد و گفت به نظر، آن اتفاق افتاد. آنها صدای تیراندازی شنیده بودند اما من نه. مارتین بورمن، منشی خصوصی هیتلر به همه دستور داد تا آرام بگیرند. مارتین بورمن دستور داد تا در اتاق هیتلر باز شود. من هیتلر را دیدم که سرش بر روی میز قرار داشت. اوا براون روی مبل دراز کشیده بود و سرش به طرف هیتلر بود. زانوانش به طرف سینه جمع شده بود. دیدم که آنها هیتلر را پوشاندند و وقتی از کنار من رد شدند، پاهای او از پارچه بیرون زده بود. فردی سر من فریاد زد عجله کن، آنها دارند پیشوا را می سوزانند."

دو ماه پس از پایان جنگ، وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا پیروزمندانه به برلین رفت و از آخرین مقر هیتلر دیدن کرد. عکسی که عکاسان از او در بیرون پناهگاه، در حالی که بر روی صندلی نشسته بود، گرفتند یکی از مشهورترین عکس های تاریخ جنگ جهانی دوم است. متفقین چند سال بعد، این پناهگاه را نیز برای آنکه تبدیل به زیارتگاهی برای نازی ها نشود، منفجر کردند.نمای بیرونی "فوهرر بانکر" پس از اشغال متفقین


گاوصندوق هیتلر در فوهرر بانکر پس از اشغال متفقین


محل احتمالی خودکشی هیتلر؛ سربازان متفقین لکه‌های خون را بر روی مبل مشاهده کرده اند.


اتاق اوا براون در پناهگاه "فوهرر بانکر"


اتاق انتظار پناهگاه "فوهرر بانکر"


میزکار هیتلر در پناهگاه زیرزمینی "فوهرر بانکر"


اتاق هیتلر و محل احتمالی خودکشی او


یکی از اتاق های پناهگاه "فوهرر بانکر"


محوطه بیرونی "فوهرر بانکر" پس از تصرف متفقین


محوطه بیرونی پناهگاه و محل سوزاندن جسد هیتلر


گودالی که گفته می شود جنازه هیتلر و همسرش در آن سوزانده شده است.


بازدید وینستون چرچیل از پناهگاه "فوهرر بانکر" پس از پایان جنگ


ویران کردن پناهگاه "فوهرر بانکر" پس از بازدید چرچیل


هیتلر و اوا براون در اقامتگاه "فوهرر بانکر" احتمالا در ماه های پایانی جنگ.

نفر میلیاردری که مالیات نمی‌دهند، چه کسانی هستند؟!

دولتها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می دهند.از طریق وضع مالیاتی اقدام مینمایند والبته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شودکه بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی می باشد.

اما متاسفانه همیشه در جامعه کسانی هستند که از پرداخت مالیات به دولت فرار می کنند، و این در حالی است که دولت به راحتی می تواند از تطریق کسر از حقوق مبالغی را به عنوان مالیات از حقوق کارمندان که جزء قشر متوسط و یا کم درامد جامعه هستند، کم کند.

در واقع همان طور که اشاره شد پرداخت مالیات یک نوع کمک به دولت برای ایجاد رفاه عمومی در جامعه است، که بیشتر آن باید از طریق کسانی که درامد مالی زیادی دارند تامین شود، که عموما این کار صورت نمی گیرد.

در همین خصوص روز گذشته ایرج ندیمی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پردا از یک ماجرای مالیاتی بزرگ برداشت که در آن سه هزا نفر که درامد میلیاردی دارند مالیات پرداخت نکرده اند و از این تعداد نیز حدود سی صد نفر پزشک هستند.

پاسخ متناقض نماینده مجلس به ادعای فرار مالیاتی میلیاردها

تابناک برای روشن شدن قضیه به سراغ ندیمی رفت و در این باره از وی سوال کرد، این نماینده در این باره گفت: اگر می خواهیم وابسته به نفت نباشیم و اگر می خواهیم تحریم ها کارایی خود را از دست بدهد باید برای اداره کشور به سمت درآمدهایی مانند مالیات برویم این امر هم حاصل نمی شود مگر اینکه بی رحمانه در مورد مالیات گریزی برخورد شود.

وی افزود: یک ریال اگر زیر میزی رد و بدل شود یعنی قانون دارد دور زده می شود. آیا پدیده زیر میزی در کشور رواج دارد یا ندارد؟ آیا نظارت های ناکارآمد را شاهد هستیم یا نه ؟ اینکه در ایران به هر بهانه ای دارند مردم را عمل می کنند و رکوردهایی جابجا می شود مانند عمل بینی، زیبایی نشانه چیست؟ کاملا مشهود است.

ندیمی گفت: افرادی که هم بیمارستان دارند هم سهم الشرکه دارند و حتی در بیمارستان های دیگر عمل می کنند و برای هر عملی عایدات مستقیم و غیرمستقیم دارند به ما این علامت را می دهد که پدیده زیر میزی و فرار از مالیات و درآمدهایی که شناسنامه ندارند وجود دارد. هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که فردی نتواند پول دربیاورد اما اگر درآورد، حساب و کتاب دارد. در کشور ما بدون حساب و کتاب پول در می آورند. همه آمارها و مستندات به ما این علامت را می دهد که با بحران ثروت ناشی از زیر پا گذاشتن و دور زدن قانون حاصل می شود. افراد هم مشخص هستند.

این نماینده در پاسخ به این سوال که این پزشکان چه کسانی هستند و چگونه توانسته اند از مالیات فرار کنند، سکوت کرد و گفت اعلام اسامی یعنی تحقیق و تفحص

3000 نفر را از کجا آورده اند مشخص نیست

همچنین محجوب در این باره با و در پاسخ به این سوال که آمار سی صد نفر از کجا در آمده است گفت: اینکه 3000 نفر را از کجا آورده اند مشخص نیست اما در کشور ما افراد بسیاری هستند که از پرداخت مالیات فرار می کنند. اینکه چه کسانی هستند باید تحقیق و تفحص شود.

وی افزود: متاسفانه حسابها بر اساس فرار از مالیات تنظیم می شود و می توان گفت موسسات و نهادهای دولتی نیز به دنبال فرار از مالیات هستند. فرار از مالیات متاسفانه یک عارضه است در کشور دامان بسیاری را خواهد گرفت و مجلس و دولت باید کاری اساسی کنند. بیشتر اینها شرکتهای دولتی و شبه دولتی هستند که جنبه انتفاعی دارند.

محجوب گفت: فرار از مالیات متاسفانه سنت شده است و به جای اینکه کسانی که این کار را می کنند برای همیشه از کار برکنار کنند، اغماض می کنند و می گویند از جیب دولت به جیب دولت است. باید قانون اجرا شود. متاسفانه ممیزها و وزارت دارایی از قوانین تفسیر خاص می کنند تا به هر قیمت و بهانه ای مالیات بگیرند. این خلاف است. بایستی اصل بر برائت باشد و اینکه مردم مالیات را یک تکلیف احساس کنند و اگر کسی از قانون تخطی کرد سخت ترین برخوردها را کرد. اما وزارت دارایی قوانین را غیر شفاف می کند. دارایی حق ندارد به جای مجلس قانون گذاری و تفسیر کند؛ نه دارایی و نه شهرداری و هر دستگاه دیگر.

عضو کمیسیون اجتماعی گفت: دستگاه هایی که با مردم سر و کار دارند حق ندارند قوانین را تفسیر به رای کنند. این مصادره به مطلوب ابتدای گریز از مالیات است. قوانین باید روان و راحت باشد و هر چیزی که نمی فهمند باید از ما بپرسند. مجلس باید تفسیر و تشریح کند و مواردی که ابهام دارند نباید اجرا کنند تا رفع ابهام شود چون مردم خسارت می بینند. آنها حق ندارند مصالح مردم را به تشخیص خود واگذار کنند. مر قانون باید رعایت شود. به فرموده حضرت امام (ره) نه به قانون چیزی بیافزایند و نه چیزی از آن کم کنند. نه به نفع ثروتمندان از قانون بزنند و نه به زیان فقرا چیزی به قانون اضافه کنند. این حرف ماست. بخش عمده مالیات باید بین فقرا باز توزیع شود. از ثروتمندان گرفته شود و به فقرا داده شود. این سیستم مالیاتی ظالمانه نمی تواند مدافع فقرا باشد. سیستم مالیاتی ظالمانه قانون را آنطور که ممیزان و کارشناسان و کارمندان می خواهند تفسیر می کند. قانون آنطور که نوشته شده است باید اجرا شود نه طبق امیال افراد.

چون آمار دقیقی از درامد پزشکان وجود ندارد نمی توان اظهار نظر کرد

عثمان احمدی نیز دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی بود که از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: افرادی را داریم که درآمد بالایی دارند اما چون جای ثابتی ندارند، خودشان را از پرداخت مالیات معاف کرده اند نه اینکه کسی آنها را معاف کرده باشد. برخی ساخت و سازهای انبوه دارند و لامپی روشن می کنند تا نشان دهند که خانه خالی نیست.

نماینده مهاباد گفت: متاسفانه مسائلی هست و در کمیسیون اقتصادی هم در مورد آنها صحبت کرده ایم. آمار آنها شاید از سه هزار نفر هم خیلی بیشتر باشد. در همین نوسانات ارزی کسانی بوده اند که یک شبه راه صد ساله را رفته اند اما جای ثابتی نداشتند تا مالیاتی از آنها گرفته شود اما از سوی دیگر یک سوپر مارکت باید سالی 5 میلیون تومان مالیات بدهد. از این بابت عدالت رعایت نمی شود. بایستی شرایطی فراهم شود تا دارایی های افراد مشخص شود. حتی دارایی های مسئولان هم تاکنون مشخص نشده است. باید مشخص شود که این درامدها از کجا می آید و چگونه می شود برخی افراد چندین کارخانه داشته باشد اما در مقابل افرادی باشند که درآمد محدودی دارند اما مالیات بالایی می دهند.

وی در مورد برخی پزشکان که جای مشخص هم دارند و با اینکه درآمد بالایی دارند و مالیات نمی دهند گفت: چون آمار دقیقی در مورد درامد افراد وجود ندارد نمی توان اظهار نظر قطعی کرد. وظیفه مجلس نظارت است و یکی از موارد نظارتی نظارت بر اموری است که ممکن است تخلف قانونی انجام شود. ما قوه اجرایی نیستیم اما باید قوه مجریه را مجبور کنیم که آمار دقیقی داشته باشد و با تخلفات رسیدگی کند.

میلیون کارت هدیه مرتضوی به این چهار نفر

در 6 ماهه اول سال 92 در قالب 899 ردیف هزینه مجموعاً 27.6 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 10.5 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداخت های سال 91 و نیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطا شده است.
از این مبالغ پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری

یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
یک میلیارد ریال به آقای شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور
پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه پرداخت شده است.

تنها مجموع این چهار پرداخت عدد 300 میلیون تومان می‌شود که در نوع خود هدیه چشمگیری است.

هم‌‌اکنون «تابناک» اسنادی را که مربوط به تحویل کارت هدیه به این افراد است‌، منتشر می‌کند


در ابتدای این گزارش به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 91 در خصوص تحقیق و تفحص از این سازمان اشاره شد و پس از آن، محورهای تحقیق و تفحص و همچنین مسائل و مواردی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، بیان شد و در بخشی از آن آمد: مبالغی شامل500 میلیون ریال کارت هدیه به رحیمی، یک میلیارد ریال به عباسی و شیخ‌الاسلامی، 500 میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج و یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا، یکصد میلیون ریال کارت هدیه به ستاد نمازجمعه تهران و همچنین پرداخت یکصد میلیون ریال کارت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری و مدیر مسئول روزنامه آرمان.


بیست هزار صفحه از پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گم شد!
متن کامل این بیانیه که در صحن علنی قرائت شد به شرح ذیل است:

هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهم نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد.

براساس ماده 36 آیین نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیات مدیره و تصویب هیات امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره 2 به میزان 100 درصد می باشد، اموال غیرمنقول محسوب می گردد و در این ارتباط مصوبه هیات امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق موسسه املاک نیز نبوده است.

درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور مدیریت امور بین الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ 442.524.454.500 ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی درتاریخ 10/3/91 به حساب قرضه الحسنه ارزی به شماره 5/8741 سازمان تامین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از 10 روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام نمود که به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.

حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تایید واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی‌گردید.

مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هیات مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره 7) شرکت های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان به صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست های سرمایه گذاری نمی باشند، توسط هیات مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتی که بیشتر شرکت هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته اند دارای بازده و سود بالایی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پربازده ترین شرکت ها در کشور بوده و طی سال های 88 تا 91 به ترتیب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهی سرمایه گذاری داشته است و با شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات 89 لغایت 91 به ترتیب 22.5 درصد، 44.5 درصد و 65 درصد بازدهی سرمایه داشته اند.

به منظور صدور چک تضمین موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ 21/10/91 (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد 5 فقره چک به شماره های 591352/823 لغایت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است. شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تامین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.

به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است.

هیات مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هیات مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضای تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت های مذکور بوده است.

با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان طی نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره 57-92 مورخ 3/7/92 به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چک ها تحویل سازمان تامین اجتماعی نشده است.

هیات امنا سازمان در جلسه 45 مورخ 21 مرداد 1392 خود حسب پیشنهاد هیات مدیره با پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان (علی رغم رد حساب های سازمان از سوی هیات نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب می‌نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت بیش از 60 میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تامل جدی دارد. هر چند حسب اسناد به رویت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.

تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیات امنا (مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان گردید، در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده‌اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری 94 نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه 104 نیرو از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می‌داند.

مقایسه هزینه‌های صورت گرفته در بازه زمانی سال های 86 تا پایان شهریور 92 حاکی از آن است که در سال 86 حدود 35.7 میلیارد ریال بابت 73 فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (30.1 میلیارد ریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه‌ای و درمان سازمان و موسسات تابعه و بیمه شدگان بوده است. در لیست پرداخت ها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، 600 میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، 190 میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضای هیات مدیره سازمان و 600 میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.

در سال 91 حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان بابت 1878 ردیف هزینه مجموعاً بیش از 61 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 21.8 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.

در 6 ماهه اول سال 92 نیز در قالب 899 ردیف هزینه مجموعاً 27.6 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 10.5 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است.

درخصوص مابقی پرداخت های سال 91 و نیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطا شده است که محل تامل و پیگیری است:
 • پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تامین اجتماعی)
 • یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • یک میلیارد ریال به آقای شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور
 • پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه
 • دویست و پنجاه میلوین ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطری در استان یزد
 • دویست میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی ها جهت کمک به خانواده های ایتام شهرری
 • یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیرعامل خبرگزاری موج
 • چهارصد میلیون ریال به 48 خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد
 • آقای امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد میلیون ریال کارت هدیه
 • آقای شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران یکصد میلیون ریال کارت هدیه
 • آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان یکصد میلیون ریال کارت هدیه
 • یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جهموری به صورت هدیه
در کل سال 91 مبلغ 20.912.866.000 ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 17.702.000.000 ریال کارت هدیه، خرید و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوین کارت های هدیه سال 92 مشهود است، اعطای 4.622.222.000 ریال به کسانی است که جهت امورات حقوقی از جمله پیش نویس قانون تامین اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.

مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمن به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است. هیات جهت تایید سند مربوطه اعلامی اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می‌باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیات می‌نماید که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.
 • بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی مبلغ 852.500.000 ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بابت هفت ساعت از ساعت 15 روز سه شنبه 25/4/92 لغایت ساعت 22    مبلغ 132.000.000 ریال بابت 60 دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور
 • پرداخت مبلغ 604.250.000 ریال بابت هزینه افطار و شام 2200 نفر در شب مذکور
 • مبلغ 1.500.000.000 ریال به شبکه 3 سیما بابت تهیه، تولید و پخش 50 دقیقه از مراسم بزرگداشت
 • پرداخت مبلغ 1.068.020.700 ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه 3/5/92
 • پرداخت مبلغ 803.000.000 ریال به 9 روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تامین اجتماعی
 • پرداخت مبلغ 357.750.000 ریال بابت خرید 2000 جلد کتاب تحت عنوان "دوستت دارم مادر" نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.
کانون انجمن صنفی کارگران در سال 90 نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ 600 میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک به یک کانون در سال های اخیر بی سابقه بوده و محل مداقه است.

در تاریخ 6/5/92 حسب گزارش آقای رخشنده رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح بخش، معاون وقت اداری مالی و تایید مدیرعامل از محل کارانه در اختیار موافقت می شود 7330 میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تامین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین 80 میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک 60 میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک 30 میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک 20 میلیون ریال بوده است.

در تاریخ 10/5/92 به 18 نفر از مدیران ون کارکنان سازمان بابت تولید ویژه نامه عملکرد یکساله مجموعاً مبلغ 270 میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می شود که در میان گیرندگان آقای سید عیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است.

در تاریخ 12/5/92 مدیرعامل سازمان با پرداخت 1200 میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تامین سازمان موافقت می کند که به این ترتیب آقای علی روح بخش 60 میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل 60 میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی 40 میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده خانی مدیرکل امور مالی هر کدام 50 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته اند.

روزنامه خورشید وابسته به "موسسه فرهنگ آهنگ آتیه" تا شماره 500 خویش چاپ و توزیع شده است. علی رغم مراجعات و حضور مکرر نماینده هیأت تحقیق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتیه مدیر مسئول وقت روزنامه ـ آقای محمدرضا تقوی فرد ـ از ارائه حتی یک برگ مستند استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه ای با معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذیرفت و ایشان نیز دستور اکید اقدام را به آقای تقوی فرد صادر نمودند لکن نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماینده هیأت به صراحت اعلام نمود این تحقیق و تفحص غیر قانونی بوده و آن را قبول ندارم!

طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی فرد حدود 160 نفر از روزنامه مذکور حق الزحمه دریافت می نمودند و این در حالی است که اولا این تعداد نیرو برای روزنامه ای با رسالت مشخص اجتماعی ـ فرهنگی محل تأمل است! ثانیا هیچ لیستی حاوی مشخصات این پرسنل و میزان دریافتی آنها ارائه نشد!

بانک رفاه در پایان سال 1391 به استناد بخشنامه 91/263479 مورخ 1391/10/4 اقدام به تسعیر مانده تسهیلات ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ ارز مبادله ای نموده و تفاوت تسعیر آن به مبلغ 3.955 میلیارد ریال را به حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در حالیکه تسهیلات مذکور مربوط به سنوات قبل می باشد و از این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نگردیده، بنابراین شناسایی مبلغ فوق الذکر در حساب سود و زیان بانک و دریافت آن قابل ابهام است.

میزان وجوه اختلاس شده از 10 شعبه بانک در سال 1391 به مبلغ 108 میلیارد ریال و نیز مبلغ 74 میلیارد ریال از سنوات قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی های صورت گرفته تا تیرماه 1392 به ترتیب مبلغ 7 میلیارد و 28 میلیارد ریال شده است. همچنین مبلغ 614 میلیارد ریال مطالبات بانک بابت اصل و فرع 2 فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی منعقده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامی خاص) در اواخر سال 1389 که از سوی مراجع ذیصلاح بعنوان بخشی از سوء استفاده مالی از سیستم بانکی توسط گروه امیرمنصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول نگردیده است.

جهت فروش تعداد 375 واحد تجاری واقع در شهر پرند از طریق مزایده درتیرماه 92 به قیمت پایه هر متر مربع 74/256/000 ریال آگهی منتشر شد که با عنایت به نامه مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قیمت واقعی واحدهای فوق حداقل 2 برابر قیمت مزایده است و بررسی های درون سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش های میدانی این هیأت نیز در بدبینانه ترین حالت نظر دفتر بازرسی را تأیید می نماید.

با مقایسه میان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمین اجتماعی مشخص می گردد که مجموع هزینه های اداری ـ تشکیلاتی در فاصله زمانی سال های 79 تا 86 به نسبت  3.15 برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه ای که به چشم می خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و مزایا است که رشدی برابر 4.46 داشته است. این در حالی است که سایر بیمه پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده‌اند (گرچه برخی از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل برای رشد هزینه ها نیست.

هزینه های اداری سازمان در سال 91 نیز با افزایشی 37 درصدی نسبت به سال قبل به 5.160 میلیارد ریال رسیده است و هزینه های پرسنلی نیز با افزایش 40 درصدی نسبت به سال 90 مبلغ 24.600 میلیارد ریال در پایان سال 1391 ثبت شده است که این افزایش غیر منطقی است.

بخشی از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختیار بانک ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات صندوق تا کنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این جهت بعضا اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته است.

متوسط بازده سرمایه گذاری پس از کسر هزینه ها در گزارش هیأت نظارت 8/5 درصد اعلام شده که از سود کوتاه مدت یکساله بانک ها  و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالی کمتر است در حالی که هزینه تأمین مالی همین سرمایه گذاری ها بین 17/25 تا 20 درصد متغیر است.

در سال 1380 جمعا 4 نفر به عنوان مشاور مدیر عامل مشغول بوده اند که عمر متوسط خدمت آنها به 1.15 سال نمی رسد و اکثر آنها مدارک غیر مرتبط داشته اند.

این رقم در سال های بین 81 تا 84 به حدود 52 نفر در سمت های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرایی رسیده است. در این دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدیر عامل و 15 نفر مدیر ستادی و 18 نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده اند.

در طول سال‌های 85 تا 88 جمعا تعداد 76 نفر در پست های مختلف منصوب شده اند که از این تعداد 8 نفربه عنوان مشاور مدیرعامل، 22 نفر مدیر ستادی و 22 نفر مدیر استانی بوده اند. در دوره 4 ساله 85 تا 88، 76 نفر در سمت های مختلف منصوب و 111 نفر از سمت خود عزل  شده اند. مشاهده می شود که عزل و نصب های غیر اصولی و غالبا سیاسی در طول سال های اخیر ضربه مهلکی به پیکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال های متمادی طول خواهد کشید.

در حوزه های مختلف و زیر مجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می توانیم از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا نام ببریم که در فاصله سال های 88 تا 92 مجموعا 4.095 تغییر و جابجایی مدیران در شرکت ها را شاهد بوده که این به معنای متوسط ثبات مدیریت 20 ماه بوده است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.

پیشنهادات نهایی هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شستا جهت بهبود وضعیت و احقاق حقوق

1- هیأت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی که طبق اساسنامه و قانون سازمان مصوب 1354 یک مرجع سه جانبه با 3 عضو از دولت و کارگر و کارفرما اداره می شد یکی از دقیق ترین بخش های نظارتی است که به استناد گزارش های پیوست حساب سازمان در سال 90 مردود اعلام کرده است. هر چند این هیأت یک دهه قبل از این تاریخ ضرورت وجود خود را به اثبات رسانده است. کافیست که این هیأت به شکل قبلی و مؤثر احیاء گردد و ارکان سازمان ملزم به اصلاح، پاسخگویی و توقف امور حسب گزارش های این مرجع نظارتی باشند. هیأت تحقیق و تفحص پیشنهاد می کند که گزارشات این هیأت طی سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.

2- استقرار دیوان محاسبات در سازمان تأمین اجتماعی که به نظر ما با وجود تزاحمی که در اجرا در یک نهاد عمومی غیر دولتی ممکن است پیش آید، مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را مکلف می سازد که مانند تمام دستگاه های اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیر هیأت نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.

3- دستگاه های نظارتی مکلف گردند که هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیأت نظارت و هیأت امناء سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات گزارش خود را ارسال نمایند.

4- تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیر قانونی یا برخلاف ضوابط مالی سازمان هزینه کرده اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظارتی از آن ها یاد کرده اند مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخگویی به این مرجع برای ریشه یابی علل تخلف باشند.

گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود

پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های تابعه، نمایندگان طراح طرح موافقت خود را برای ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه اعلام کردند

محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در این باره گفت: براساس ماده 215 و 216 آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که کمیسیون مربوطه تخلفات سازمان را احراز و درخواست تعقیب از سوی طراحان تحقیق و تفحص ارائه شود، براساس قانون گزارش تخلف باید به قوه قضائیه ارسال شده و آن قوه این گزارش را در اولویت بررسی خود قرار دهد.
در گزارش مجلس آمده است که اختیارات مدیران عامل در ارتباط با موارد استخدامی (استخدام، انتصابات، اخراج) بسیار گسترده بوده که با توجه به عدم وجود آئین نامه های مصوب و فقدان کنترل های موثر من جمله اعمال نظارت های لازم توسط شستا و هولدینگ صرفا بر اساس تشخیص مدیرعامل و بصورت سلیقه ای انجام گرفته است به نحوی که افراد دارای سابقه طولانی کماکان بصورت قراردادی بوده در حالی که افراد جدیدالاستخدام رسمی شده اند، شایستگی افراد در انتصابات مد نظر قرار نگرفته و افراد دارای مدارک غیر مرتبط با نمرات بسیار ضعیف به سمت های بالا منصوب شده اند. در انتصاب مشاورین به تخصص افراد و نیازهای موجود توجه نشده و صرفه و صلاح شرکت مد نظر قرار نگرفته است.
برخوردهای قانونی با افراد متخلف صورت نگرفته و به اخراج آنان اکتفا شده است ضمن آنکه سنوات افراد مذکور به صورت تشویقی محاسبه و پرداخت شده است. در یکی از شرکت ها علی‌رغم اخراج های متعدد هیچگونه جلسه کمیته انضباطی طی مدت سه سال تشکیل نشده است. مستندسازی در رابطه با امور نیروی انسانی بسیار ضعیف بوده و مدارک کافی در رابطه با استخدام، ارتقاء و دلایل اخراج افراد در پرونده ها موجود نمی باشد. در برخی از موارد مدارک بدون هیچ دلیل منطقی توسط مسئولین پائین تر امحا گردیده و مستند اقدامات خود را اظهارات شفاهی مدیران عامل عنوان نموده اند. استعلامات لازم در رابطه با مدارک تحصیلی و خدمت وظیفه عمومی افراد از مراجع ذیربط صورت نگرفته و به رویت اصل مدرک ( حسب اعلام مسئولین ) و اخذ تصویر مدارک اکتفا شده است. کنترل های لازم در حضور و غیاب افراد صورت نگرفته است به نحوی که برخی از افراد علیرغم عدم حضور در شرکت هر ماهه حقوق و اضافه کار دریافت نموده اند. کنترل های لازم به ماموریت و اضافه کار کارکنان اعمال نشده که موجب گردیده در موارد مذکور مقررات مربوط رعایت نشود.
در بخش دیگری از گزارش در مورد استخدام‌ها در آخرین روزهای مسئولیت روسای قبلی سازمان آمده است: تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیات امنا (مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان گردید، در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده‌اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری 94 نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه 104 نیرو از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می‌داند.
گزارش مجلس در مورد استخدام‌های خارج از آزمون نیز آمده است که: عطف به مصوبه هیات مدیره سازمان نیز بابت 5درصد استخدام خارج از آزمون تعداد 285 نفر نیروی جدیداز مرداد 1391 تاکنون جذب و یا در شرف استخدام یا انجام مراحل آن می باشند. 18 نفردر مراحل مربوطه انصراف داده اند( از مجموع تعداد مذکور 166 نفر در استان یزد و به ویژه در درمانگاه شهرستان تفت مشغول به کار شده اند. ضمن اینکه معرف 18 نفر نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اند.
بخش دیگری از گزارش مجلس به وضعیت جذب و استخدام نیرو پرداخته و در مورد عواقب استخدام‌های انجام شده طبق روال بالا نوشته: باز بودن دست مدیرعامل وقت در استخدام بی ضابطه افراد سبب شده است که تعداد زیادی از افراد با سفارشهای سیاسی و ... استخدام شوند. افراد زیادی با مدارک پایین و در پستهایی مثل نگهبان و نامه رسان و .. با مدارک نامربوط جذب شده اند اما در پستهایی مثل پرستاری و ... کمبودها به شدت احساس می شود و یا در تأمین پزشک عمومی برای قسمت اورژانس تلاش محسوسی برای رفع نیاز این مشاغل از سوی مدیر عامل وقت صورت نگرفته است و در این موارد تلاش معاون درمان نیز به دلیل مشکلاتی که در بخش پنجم به آن اشاره می شود به جایی نرسیده است.


یکی از این نهادها کانون عدل تهران (ایتام) است، که بنا به روزنامه رسمی کشور سعید مرتضوی عضو هیت مدیره و نائیب رئیس هیات مدیره آن است.

در این گزارش آمده است که: «پرداخت چهارصد و بیست و شش میلیون ریال در قالب بن رفاه و ششصد و هجده میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد به کانون نخبگان عدل تهران)ایتام( حسب درخواست رئیس هیأت مدیره کانون مذکور

هفتصد میلیون ریال به کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) که بخشی از آن هزینه خرید ساختمان -
شده است ( مصوبه هیأت مدیره )

اختصاص دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به کانون نخبگان عدل تهران حسب مصوبه هیأت مدیره سازمان جهت آموزش ایتام معرفی شده از سوی روابط عمومی سازمان در سالن مذکور پس از احداث.»


هم‌‌اکنون «تابناک» اسنادی را که مربوط به کمک به این افراد است‌، را منتشر می‌کند