نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ خرداد ۱۲, دوشنبه

دو سند منتشرشده در سایت “سیاست خارجی” آمریکا در باره کودتای ۲۸ مرداد و چ


mossadegh
سایت ملیون ایران: در زیر ترجمه یکی از دو سندی که در شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد در سایت اینترنتی فارین پالیسی (سیاست خارجی) آمریکا انتشار یافته و این کشور توسط آن و سند دیگری که همراه آن ارائه شده، کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را اقدام طراحی و اجرا شده توسط وزارت خارجه آمریکا، انگلیس و همدستانشان در ایران دانسته است، انتشار مییابد.
ممکن است برای برخی از هموطنان این سوال پیش آمده باشد که آیا در شرائط کنونی که کشور در تب جهل و نادانی حاکمان جمهوری اسلامی می سوزد، پرداختن به کودتائی که در گذشته بوده است سبب بازماندن از انجام وظائف امروز نمیشود؟
در پاسخ باید گفت که کودتای ۲۸ مرداد یک واقعه مهم و یک نقطه عطف در تاریخ کشورمان است. این کودتا روند دموکراسی را در ایران متوقف ساخت و ایران را گرفتار استبدادی نمود که در لباسی دیگر هنوز هم ادامه دارد. تا سرمنشاء استبداد و عوامل آن را نشناسیم، راه به سوی آزادی و دموکراسی نمیبریم. پرداختن به دیکتاتوری گذشته و حال بمنظور یافتن معیارهائی برای آینده ضروری میباشد. اهمیت این نکته هنگامی روشنتر میشود که بخاطر آوریم معیار دموکرات بودن برای برخی جریانات سیاسی هنوز رد هرگونه دیکتاتوری نیست و برخی دیکتاتوری پیشین و برخی دیگر آغاز جمهوری اسلامی را “دوران طلائی” میدانند.
اگر علت ها و عوامل وقوع کودتا را نشناسیم و و راههای بازگشت استبداد را مسدود نسازیم و بطور نمونه در قانون اساسی دموکراتیک آینده امکان هرگونه کودتا از بین برده نشود، این دموکراسی همواره در معرض خطر و چه بسا نابودی خواهد بود.
کودتای ۲۸ مرداد بر تفکر سیاسی مردم ایران تاثیر عمیقی داشت و این تصور که فقط قدرتهای جهانی اعم از شرق یا غرب میتوانند در کشور تغییراتی بوجود آورند و باید بجای مبارزه برای کسب استقلال، آزادی و دموکراسی منتظر اقدامات این قدرت ها ماند، تقویت نمود.
کودتا همچنین نقش موثری در تعمیق بدبینی مردم ایران به قدرت های جهانی بویژه آمریکا و انگلیس داشت. بدبینی که غرب بارها در تخمین عمق و گستردگی آن دچار اشتباه شده است. اما در جهان امروز رقابت در همه سطوح امری طبیعی است و باید آگاه باشیم که هر گاه با همبستگی، دانش و هوشیاری کافی در صحنه بین المللی عمل نکنیم، رقبا برنده خواهند بود. همچنین هرگاه تعادل و توازن را از دست بدهیم و بجای کوشش برای حفظ استقلال و منافع ملی خود، اصل را بر دشمنی با این یا آن قدرت جهانی قرار دهیم، نه تنها خود را به انزوا کشانده ایم بلکه ایران را به قدرت های دیگر جهان بیشتر وابسته ساخته ایم.
سندی که در زیر می آید بار دیگر هرگونه تردید در “کودتا” بودن این واقعه و “قیام ملی” نبودن آن را از میان میبرد و بار دیگر نشان میدهد که نمیتوان به جریاناتی که هنوز روز را شب و این کودتا را “قیام ملی” می نامند، اعتماد نمود.
پس می بینیم که پرداختن به این عوامل و کوشش برای شناخت و رفع موانع دموکراسی، برای پی ریزی و شکل دادن به آینده ای در آزادی و دموکراسی نیز هست.
امنیت ملی
سیا اذعان می کند که در پشت کودتای ایران بوده است
این آژانس بالاخره مسئولیت نقش خود در عملیات ۱۹۵۳ را به عهده میگیرد
نوشته ملکم بایرن Malcom Byrne، تاریخ: ۱۸ اوت ۲۰۱۳
شصت سال پیش دوشنبه، ۱۹ اوت، ۱۹۵۳، تاریخ مدرن ایران دچار چرخشی حساس شد وقتی که یک کودتای پشتیبانی شده از طرف آمریکا و انگلیس نخست وزیر کشور محمد مصدق را ساقط نمود. پیآمدهای این رویداد سالها سازمان دهندگان آن را دنبال نمود، به احساسات ضد آمریکایی که باعث سقوط شاه در سال ۱۹۷۹ شد کمک نمود و حتی بر ایرانیانی که سفارت آمریکا در تهران را تصرف نمودند نیز تاثیر داشت.
اما تقریبا شش دهه طول کشید تا جامعه اطلاعاتی آمریکا به روشنی مسئولیت کودتای اختلاف انگیز مزبور را بپذیرد. آنچه امروز در اینجا و از وب سایت آرشیو امنیت ملی، مطابق قانون آزادی اطلاعات می آید، خلاصه ای از گزارش داخلی تحت عنوان “جنگ برای ایران” است که در میانه سالهای ۱۹۷۰ توسط یک تاریخدان سیا انتشار یافته بود.
این سند برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ آزاد شد، اما نکات بسیاری از جمله تمام بخش سوم تحت عنوان “عملیات مخفی” که خود کودتا را توصیف میکند، از آن حذف شده بود. بیشتر این قسمت هنوز پوشیده می ماند اما در این نسخه جدید که بطور رسمی منتشر شده است، برای اولین بار به اطلاع عموم میرساند که کودتای نظامی که مصدق و کابینه جبهه ملی او را ساقط نمود توسط رهبری سیا به عنوان یک اقدام سیاست خارجی بوده است. خطر رها نمودن ایران “در مقابل تجاوز روسیه” “ایالات متحده را مجبور … به برنامه ریزی و اجرای [پروژه] تی پی آژاکس نمود”.
تی پی آژاکس نام رمز سیا را برای طرح براندازی بود که از همکاری همدستان محلی در هر سطح برخوردار بود. [طرح مزبور] شامل چند مرحله بود: استفاده از تبلیغات برای تضعیف سیاسی مصدق، جلب همکاری شاه، رشوه دادن به اعضای پارلمان، سازماندهی نیروهای امنیتی و براه انداختن تظاهرات عمومی. کوشش اولی در واقع شکست خورد، اما پس از به هم ریختن وضع، نیروهای کودتا جمع شدند و در ۱۹ اوت برای بار دوم کوشش نمودند.
چرا سیا در نهایت تصمیم گرفت تا نقش خود را بپذیرد، همانقدر ناروشن است که برخی دلایل برای اینکه چرا اطلاعات مزبور برای این مدت تحت پوشش مانده است. عاملان سیا و انگلیس در مورد این عملیات کتاب ها نوشته اند، به ویژه کرمیت روزولت رئیس نظارت کودتا از جانب سیا. مضافا اینکه دو رئیس جمهور آمریکا (کلینتون و اوباما) علنا نقش ایالات متحده را در این کودتا پذیرفته اند.
اما ارزش گذاری دولت ایالات متحده، به ویژه جامعه اطلاعاتی آن، اغلب دیدگاه متفاوتی در این زمینه ها دنبال میکند. آنها نگرانند که افشای “منابع و روشها” – حتی برای عملیات دهه های گذشته و استفاده از سنن قدیمی مانند تبلیغات – میتواند به دشمن کمک کند. آنها اصرار دارند که یک دنیا تفاوت بین آنچه علنی و غیر رسمی (به عنوان مثال از طریق رسوخ به بیرون) و آنچه که دولت رسما اعلام میکند وجود دارد. (پذیرش ریاست جمهوری ها در مورد دخالت آمریکا به نوعی به حساب نمی آید).
در آخر، اولویت حفظ روابط خوب با متحدان، به ویژه در عرصه اطلاعاتی است. یادداشت های بریتانیا از چند سال پیش (نگاه کنید به مطلب منتشره امروز از طرف آرشیو امنیت ملی) نشان می دهد که وزارت امور خارجه (و احتمالا MI6، که به برنامه ریزی و انجام کودتا کمک نمود) خواهان آن نبوده است که یادداشت رسمی در مورد دخالت آن در کودتا بیرون آید. از دید ناظران خارجی، این حالت انکار نامحدود و مسخره ای که وجود دارد باعث شده که ایرانیان نقش لندن را در این مدت طولانی پذیرفته اند. معذالک اکثر شاخصها نشان میدهند که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای درک آمریکایی ها از تاریخ خویش، به این اقدام دست زده است.
این واقعیت که سازمان سیا در حال حاضر تغییر جهت را انتخاب نموده، حداقل تا کنون، اقدامی قابل تقدیر است. فقط میتوان امیدوار بود که به تصمیم گیری های مشابهی برای باز کردن سوابق تاریخی در مورد موضوعاتی که امروز هنوز مهم اند بیانجامد.

کوه خامی به عزای مرگ بلوطهایش نشست/ مصدومیت ده نفر درحین اطفای حریق

کوه خامی به عزای مرگ بلوطهایش نشست/ مصدومیت ده نفر درحین اطفای حریق


یاسوج – با آتش سوزی 30 هکتار از جنگلهای منطقه حفاظت شده کوه خامی در شهرستان باشت سریال تراژیک و بی2پایان حریق جنگل ها در سال جدید در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. آن هم در زمانی که گرد و غبار دست بر گلوی جنگل ها فشرده و آفت سوسک بلوط خوار، مغز استخوان بلوطها را خورده است.
آتش سوزی جنگلهای کهگیلویه وبویراحمد سریالی است که هرساله در اواسط بهار آغاز می شود و تا پاییز ادامه دارد و حاصل آن مرگ تدریجی جنگل های کهگیلویه وبویراحمد است.
امسال نیز این سریال بی انتها همچون سال های گذشته در منطقه حفاظت شده کوه خامی آغاز شد تا 30 هکتار از جنگلهای بلوط این منطقه هیزم آتشی شود که هرساله بخشی از جنگلهای این استان را می سوزاند.
در سالیانی که گرد و غبار دست بر گلوی جنگل ها فشرده و آفت سوسک بلوط خوار، مغز استخوان بلوطها را خورده، آتش بی تدبیری ها نیز لرزه بر تن زخمی بلوطها انداخته و آنها را زنده زنده می سوزاند.
در سال های گذشته مصوباتی همچون «اختصاص اعتبار یک میلیارد تومان برای اطفای حریق در جنگل ها » به طورکامل محقق نشد و «اعطای مجوز برای ایجاد سازمان اطفای حریق جنگلها با انجام آموزش و تامین تجهیزات در استانهای دارای جنگل» هم بر زمین ماند تا هر روز درختان قدبرافراشته زاگرس مرکزی و جنوبی بر زمین بیفتند.
این در حالی است که اغلب آتش سوزیهای جنگل و مرتع در این استان در ارتفاعات به وقوع می پیوندد و به دلیل صعب العبور بودن، تا رسیدن نیروهای اطفای حریق بخش زیادی از جنگلها طعمه حریق می شوند.
با این حال این استان برای اطفای حریق در جنگلهایش فاقد امکانات اولیه است و سالهاست که مسئولان برای اختصاص یک بالگرد به استان برای اینگونه حوادث فریاد می زنند اما این فریادها تاکنون به جایی نرسیده است.
اگرچه دیگر از بالگرد نیز کاری ساخته نیست و باید فکری دیگر برای جنگلهای مظلوم زاگرس کرد.
کوه خامی به عزای مرگ بلوطهایش نشست
اما کوه و منطقه حفاظت شده خامی در شمال گچساران و مجاورت شهرستان باشت با بیش از 26 هزار هکتار وسعت که طی سالیان گذشته بارها شاهد سوختن درختان سبز خود بوده و در تیرماه سال گذشته 60هکتار از آن طعمه حریق شد، این بار نیز به عزای مرگ بلوطهایش نشست.
3دبیر شورای اطلاع رسانی منابع طبیعی استان در خصوص آتش سوزی اخیر در کوه خامی گفت: بر اثر آتش سوزی در منطقه حفاظت شده کوه خامی در مجموع حدود 30 هکتار از جنگلها و مراتع  طعمه حریق شدند.
سعید نظری افزود: این آتش سوزی از شب پنجشنبه آغاز شده بود و شب گذشته به طور کامل مهار شد.
وی بیان کرد: هنوز خسارات این دو آتش سوزی برآورد نشده و کارشناسان در حال تعیین خسارتهای وارده هستند.
این کارشناس منابع طبیعی با بیان اینکه علت این دو آتش سوزی در دست بررسی است، اظهار داشت: به احتمال زیاد بی توجهی گردشگران، شکارچیان یا چوپانان منجر به وقوع این دو آتش سوزی شده است.
آتش سوزی کوه خامی به طور کامل مهار شد
سعید نظری افزود: تا امروز نیز نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در منطقه حضور داشتند تا در صورت حریق مجدد، اقدام به خاموش کردن آتش کنند.
وی به سختی های اطفای حریق در این کوه اشاره کرد و گفت: بادهای موسمی کار اطفای حریق در این جنگلها را بسیار مشکل کرده بود.
4
مصدومیت ده نیروی اطفای حریق
نظری از مصدومیت 10 نفر از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در این آتش سوزی خبرداد و اظهار داشت: این افراد از ناحیه پا و دست دچار سوختگی شدند.
وی عنوان کرد: همچنین لباسها و کفشهای بسیاری از این نیروها نیز در عملیات اطفای حریق سوخته است.
نظری بیان کرد: نیروهای منابع طبیعی، نیروهای مردمی، سپاه، بسیج، هلال احمر و … کار اطفای حریق را در این آتش سوزی بر عهده داشتند.
با دستان خالی به جنگ آتش رفتیم
وی تصریح کرد: این افراد با دستان خالی اما به جان و دل به جنگ آتش رفتند و اقدام به اطفای آن کردند.
این کارشناس منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: جاده سازی برخی دستگاههای اجرایی در مناطق جنگلی موجب حضور طبیعت گردان در این مناطق و آتش سوزی جنگلها می شود.
نظری افزود: این دستگاهها برای اجرای برخی طرحها اقدام به جاده سازی در برخی مناطق جنگلی کرده اند اما پس از اجرای طرح این جاده ها را نبسته اند.
5وی بیان کرد: بیشترین آتش سوزیهای جنگل و مرتع در این استان در روزهای تعطیل به خصوص در بعد از ظهر آن روز اتفاق می افتد و این نشان می دهد که اغلب آتش سوزی ها بر اثر بی توجهی و سهل انگاری گردشگران به وقوع می پیوندد.
نظری گفت: گردشگران طبیعت با روشن کردن آتش در زیر درختان و کنار مراتع و بی توجهی در خاموش کردن آتش، موجب گسترش آتش و حریق در جنگلها می شوند.
حریق 5500هکتار جنگل طی سالهای اخیر
وی خسارت های ناشی از آتش سوزیها در استان را غیر قابل جبران عنوان کرد و اظهار داشت: طی سالهای اخیر نزدیک به پنج هزار و 500 هکتار از جنگلهای این استان طعمه حریق شده اند.
وی یادآور شد: این استان کوهستانی است و 53 درصد مساحت آن را شیبهای بالای 27 درصد تشکیل می دهد و امکان تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در آنها وجود ندارد، براین اساس اطفای حریق به سختی انجام می شود.
این مسئول افزود: نیروهای یگان حفاظت برای اطفای حریق تا بخواهند با ماشین به منطقه اعزام شوند، دامنه آتش وسعت پیدا می کند و خسارت زیادی به جنگلها وارد می آورد.
نظری متوسط سن جنگلهای استان را بیش از 500 سال عنوان کرد و گفت: یک گونه بلوط شاید میلیاردها تومان ارزش داشته باشد و هزینه‌های بسیار هنگفتی لازم است تا یک بلوط را به سن 500 سال رساند.
در استانی که 20درصد جنگلهای زاگرس و هشت درصد جنگلهای کشور را در خود دارد، سریال تراژیک آتش سوزی جنگلها در بهار ها و تابستانها اکران می شود.
دیروز نوبت جنگلهای باشت بود و فردا شاید آتش در کمین جنگلی دیگر باشد. اما برای پایان این سریال تکراری و غم انگیز باید چاره ای دیگر اندیشید

گنجشک خوری با دوستان! در تصویر نیما شاهرخ شاهی و سیاوش خیرابی نیز دیده می شوند.

گزارش زیست بوم، سایت ستاره نیوز خبری منتشر کرد که در آن سحر قریشی با انتشار این عکس نوشته است: گنجشک خوری با دوستان! در تصویر نیما شاهرخ شاهی و سیاوش خیرابی نیز دیده می شوند.
7


در حالیکه بسیاری از چهره های هنری، ورزشی و سیاسی به موج حمایت از گونه های طبیعی ایران زمین پیوسته اند انتشار این تصاویر غافلگیر کننده بود. امیدواریم این بازیگران در قبال خبر و عکس منتشره واکنش نشان دهند.
سال گذشته در زیست بوم در خصوص گنجشک خوری با عنوان « گنجشکک اشی مشی را به سیخ می کشند» یادداشتی نوشته و تصاویری منتشر شده بود که بازخوانی آن شاید خالی از لطف و البته رنج! نباشد!
1
دزفولی ها به گنجشک می گویند «بنگشت»! پرنده کوچکی که در دشت ها و باغ های این شهر جنوبی به وفور یافت می شود. بعد از بازار طلا فروش ها نرسیده به میدان ساعت همیشه چند نفر با سینی های بزرگی که گنجشک های پرکنده و لخت را روی آن به سیخ کشیده اند ایستاده اند، مشتری ها می آیند و هر تعدادی که بخواهند گنجشک می خرند و می برند برای درست کردن «آبگوشت گنجشک»، «خورشت قیمه گنجشک»، «کباب گنجشک» یا « خوراک گنجشک»!
2شاید با خودتان فکر کنید که این پرنده که به زحمت توی یک دست جا می گیرد چقدر گوشت دارد که بشود با آن خورشت پخت! بهرحال اهل فن می پزند و اضافه می کنند به باقی چربی و پروتئین های بدن! اما به عکس هایی که «امین نظری» برای خبرگزاری ایسنا گرفته است نگاه کنید، به چشم های خیره گنجشک و دست و چاقویی که حتی توی این تصاویر هم بوی خون می دهد، چرا آدمی این همه حریص خوردن است چنان که حتی از گنجشکک اشی مشی هم نمی گذرد؟
3در سکانسی از سریال دوست داشتنی «هزار دستان” ساخته علی حاتمی، رضا شکارچی از ابولفتح می گوید که به او نهیب زد: – شکارچی تا کی کبک و گوزن؟ عزم شکار ناب کن…
4حالا شکارچی ها حتی برای کشتن گنجشک ها دام پهن می کنند! گران بودن مرغ را بهانه نکنید، این عادت ناخوشایند به سیخ کشیدن گنجشک سال هاست رواج دارد…. شکار را کنار بگذار مرد شکارچی! چاقویت سیر نشد از خون این همه گنشجکک اشی مشی ….دست همه مان را به خون گنجشک ها آلوده کردی…!
5
6

باران تخلف مالی دولت احمدی نژاد در 6 ماه پایانی

باران تخلف مالی دولت احمدی نژاد در 6 ماه پایانی