میان ۱۱ میلیون نفر “نیازمند” 
عکس از آرشیو
۱۰ میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته حمایتی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی تعلق می‌گیرد.
برپایه آمار اعلام شده از سوی مسئولان این دو نهاد نزدیک به ۹,۸  میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند.
پرویز فتاح رئیس کمیته امداد ایران جمعیت تحت پوشش این نهاد را ۶ درصد کل  جمعیت ایران اعلام کرده که معادل حدود ۴,۸  میلیون نفر است.
جمعیت زیر خطر فقر؛ همچنان محرمانه
نهادهای دولتی ۹ سال است که از اعلام خط فقر رسمی و آمار جمعیت زیر خط فقر خودداری می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک بررسی «خط فقر رسمی» را ۱.۸ میلیون تومان اعلام کرد که یک میلیون تومان کمتر از میانگین هزینه خانوارها در سال گذشته است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، متوسط هزینه ناخالص خانوارها در سال گذشته نزدیک به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. افزایش قیمت کالاها و خدمات طی سال‌های گذشته هزینه خانوارها را حداقل ۳۶ درصد افزایش داده است.
بررسی گزارش مرکز آمار در باره هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که حداقل ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند.