نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

درگيری و تظاهرات در تهران


*منطقه تجريش و زعفرانيه شلوغ است و مردم را از روی پشت بام ها به تير بسته اند. اعتراضات مردم در پارک ملت, ميدان وليعصر, ونک ادامه داشت..
* اين احتمال وجود دارد که کوبيدن مجدد مهر تاييد بر مصادره آرای مردم و تاييد صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان شعله های خشم مردم را بار ديگر شعله ور کند.
روشنگری:امروز هم مثل روز گذشته تهران روزی پر آشوب را گذراند. خبرهای اوليه تنها از تجمع وسيع نيروهای ضد شورش, بسيجی و سپاهی در مناطق مرکزی و شمال تهران خبر می داد. روز جاری قرار بود زنجيره های انسانی در مرکز تهران تشکيل شود و به تدريج حوالی ساعت 6 تا 7 عصر زنجيره های انسانی در امتداد خيابان ولی عصر به راه افتادند. در ميدان تجريش گروه وسيعی از مردم در حالی که دست هم را گرفته بودند به حرکت درآمدند. جمعيت در پارک ملت, پيج شميران, ميدان ونک و ميدان ولی عصر موج می زد. نيروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش و بسيجی ها مشهود بود و به منظور ايجاد رعب و وحشت مانور می دادند.
به دنبال آن خبرهايی از درگيری ميان مردم و نيروهای سرکوب انتشار يافت. بالگردهای نظامی بر فراز مناطق مرکزی به پرواز درآمدند, نيروهای انتظامی به حالت آماده باش در کوچه های فرعی ميدان ولی عصر مستقر شدند.
به دنبال آن ويدئو کليپ وحشتناکی در يوتيوب انتشار يافت که حاکی از آن بود که به سوی جمعيت معترض در حوالی ميدان انقلاب تيراندازی شده است. جوانی گلوله خورده بر زمين افتاد و جمعيت گرد او حلقه زدند.
خبرهای جديدتر حاکی از درگيری های وسيع و تيراندازی بسيج و سپاه به سمت معترضان است. براساس اين خبرها منطقه تجريش و زعفرانيه شلوغ است و مردم را از روی پشت بام ها به تير بسته اند. مردم در پارک ملت, ميدان وليعصر, ونک به اعتراض ادامه می دهند.
جوانان شعار مرگ بر ديکتاتور می دهند.

تاييد مجدد صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان
مانوری که بلافاصله پس از شروع اعتراضات در صبح روز بعد از مصادره آرای مردم از سوی دستگاه ولايی با وعده "راهکارهای قانونی" و "بررسی" نتايج انتخابات و غيره برای آرام کردن مردم و واداشتن نامزدهای معترض به تمکين شروع شده بود, ساعت 9 امشب با اعلام تاييد مجدد صحت "انتخابات" از سوی شورای نگهبان به پايان رسيد. پس از راهپيمايی اعتراضی ميليونی در تهران که کودتاچيان را برای تفرقه انداختن ميان خيابان و جناح درونی در حال تصفيه و معترض به نتيجه انتخابات به صرافت تمديد پنج روزه مهلت بررسی شکايات نامزدهای معترض و بعد تشکيل هيات تحقيق و سرانجام نمايش بازشماری 10 درصد آرا در تلويزيون انداخت تا ساعت 9 شب که شورای نگهبان دوباره بر همان کودتا صحه نهاد کاملا روشن بود که هدف از همه اين اقدامات خريد فرصت, ايجاد شکاف و اختلاف در ميان جناح معترض و جنبش پرتحرک اعتراضی در خيابان و به تمکين کشاندن يکی و سرکوب شديد ديگری بوده است. زيرا خامنه ای از همان ابتدا بر صحت انتخابات تاکيد کرده بود. او در نماز جمعه با خيره سری و خودخواهی خاص ديکتاتورها اعلام کرده بود که زير باز "بدعت" تازه يعنی ابطال انتخابات نخواهد رفت. و گفته بود که بازشمای کل آرا را هم نمی پذيرد. شورای نگهبان هم تماما مطابق ميل و سليقه خامنه ای عمل کرد. يعنی به جای شمارش کل آرا فقط 10 درصد آرا را مورد شمارش قرار داد و آن هم هنگامی که صندوق ها را کاملا خودشان با فرصت کافی پر کرده بود. و نتيجه انتخابات را هم مطابق سليقه خامنه ای دوباره تاييد کرد. با اين وضع روشن بود که مانورهای شورای نگهبان و پيش کشيدن بحث "راهکار قانونی" از سوی کودتاچيان به هر چه بيانجامد به ابطال انتخابات نخواهد انجاميد.

با تاييد مجدد کودتا از سوی شورای نگهبان, اکنون دستگاه ولايی مجرای چانه زنی های پشت پرده برای به تمکين کشاندن نامزدهای معترض را بسته است و اين راه در حالی بسته شده است که بيش از 500 تن از ياران و همفکران دو نامزد معترض انتحابات هم اکنون در سياه چال های امنيتی ها زير سرکوب و شکنجه هستند.

هيچ کس نمی داند که سير حوادث چگونه پيش خواهد رفت, اما اين احتمال را نمی توان ناديده گرفت که کوبيدن مجدد مهر تاييد بر مصادره آرای مردم و تاييد مجدد کودتا, شعله های خشم مردم را که از 22 خرداد به اين سو دائما با مسالمت اعتراض کرده و در مقابل با تحقير بيشتر و سرکوب وحشيانه تر روبرو شده اند بار ديگر شعله ور کند.

برخی از گزارش های غيررسمی از تهران که امشب انتشار يافته حاکی از آن است که به دنبال اعلام تاييد مجدد صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان جوانان به صورت خودجوش برای اعتراض به خيابان ها آمده اند.

عکس از ورود يگان ويژه به خانه مردم

http://i44.tinypic.com/dpxv5u.jpg

سه شنبه ۹م تیر ۱۳۸۸


بخشی دیگر از شکنجه های تکان دهنده دانشجویان در ساختمان وزارت کشور

خبرنامه امیرکبیر:
دانشجویانی که در شب واقعه کوی دانشگاه تهران بازداشت شده و پس از چند روز آزاد شدند، ابعاد تکان دهنده ای از مشاهدات خود در طبقه ی منفی چهار وزارت کشور را بازگو کرده اند. بخشی از این مشاهدات در برخی سایت ها طی روزهای گذشته منتشر و فاش شد.

یکی دیگیر از دانشجویان آزاد شده در مصاحبه با خبرنامه امیرکبیر، گوشه های دیگری از اقدامات غیرانسانی نیروهای لباس شخصی را در ساختمان وزارت کشور روایت کرد. این دانشجوی آزاد شده مشاهدات خود را اینگونه بیان کرد:

در همان شب نیروهای انصار و بسیج پس از آنکه عده زیادی از دانشجویان را محاصره کردند، در محوطه کوی با ضرب و شتم آنها را زمین نشاندند. این در حالی بود که بسیاری از دانشجویان در همان حین جراحت ها و خونریزی شدیدی از ناحیه دست، سر و پا داشتند و با وضعیت وخیم جسمی دستگیر شدند. سپس دانشجویان را با برخوردهای تحقیر آمیز به سمت ون ها و اتومبیل هائی که پیش تر جلوی درب اصلی کوی قرار گرفته بود هدایت کردند.

در طول مسیر به تحقیر آمیز ترین شیوه با دانشجویان بازداشتی برخورد کردند. در کنار همه ضرب و شتم های جسمی دیگری که در طول راه انجام می شد، آنها اقدام به گذاشتن جعبه های آهنی بر سر دانشجویان نمودند و با باتوم های خود بطور متوالی بر سر هر کدام از دانشجویان می کوبیدند! این در حالی بود که یکی از بازداشت شدگانی که جعبه آهنی بر سر وی گذاشته شد، خونریزی شدیدی از ناحیه سر داشت و سه نقطه سر این دانشجو شکسته شده بود.

اتومبیل های حامل دانشجویان بازداشتی به نقاط مختلفی اعزام می شدند. برخی دانشجویان همان شب به بازداشتگاه های مختلف انتقال داده شدند و برخی دیگر نیز به طبقه منفی چهار وزارت کشور منتقل شدند. در آنجا با وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین شیوه با دانشجویان رفتار شد.

پس از ۱۲ ساعت ندادن آب به بازداشتی ها، فردی پارچ آب کوچکی برای تعداد زیاد دانشجویان تشنه و مجروح شده آورد. وی پارچ آب را بالا گرفت و آنرا بر روی زمین سرازیر کرد و در همین حین همه دانشجویان را مجبور کردند که به همان محل آمده و از ابی که در حال ریخته شدن بود، بخورند و به این شیوه به دانشجویان آب می دادند. این مسئله تصویر بسیار تکان دهنده ای بود.

در یک حرکت نمایشی، یکی از بازجویان، خواست که به دانشجویان بهتر آب داده شود. در این هنگام یک شلنگ آوردند و از دانشجویان خواستند که از این شلنگ آب بخورند اما هنگامی که دانشجویان از آن آب خوردند متوجه شدند که آب داغ است!

آنها پس از مدت های طولانی ضرب و شتم و شکنجه های وحشیانه دانشجویان، در هنگام غذا دادن، غذا را در کف دستان دانشجویان می ریختند. غذای ماکارانی را در کف دستان دانشجویان ریختند و به آنها گفته شد که اگر کوچکتری ذره ی غذا بر زمین ریخته شود ضرب و شتم خواهند شد و در چند مورد این اتفاق افتاد و دانشجویان به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در هنگام صبحانه نیز به دانشجویان مقدار بسیار اندکی نان خشک به همراه پنیر داده شد و از آنان خواسته شد که این مقدار نان را با دیگران قسمت کنند و هم چنین به انها گفته شد که اگر ذره ای نان بر روی زمین بریزد، کتک خواهند خورد. این مسئله نیز بدلیل خشک بودن نان رخ داد و برخی بازداشت شدگان شدیدا ضرب و شتم شدند.

مدتی بعد نیز به همه دانشجویان لباس های نو داده شد تا لباس های خود را که آغشته به خون بود تعویض کنند.

همچنین بنابر گزارش دانشجویان کوی دانشگاه، به هنگامی که نیروهای بسیج و انصار به خوابگاه دانشجویان دکترا حمله بردند، پس از تخریب اتاق ها و ضرب و شتم دانشجویان، آنها را مجبور ساختند که به مدت طولانی «کلاغ پر» بروند.

در همان شب نیروی انتظامی با هماهنگی کامل برای جلوگیری از مطلع شدن مردم خیابان امیرآباد از وقایع کوی دانشگاه طول خیابان آمیراباد را با ماشین و نیروهای گارد ویژه پر کردند به طوری که ارتباط سمت راست و چپ خیابان قطع بشود و مردم خانه های اطراف جزئیات جنایات نیروهای لباس شخصی را نبینند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، ابعاد ضرب و شتم و تحقیر دانشجویان به حدی گسترده بوده است که اکنون دیگر امکان کتمان آن برای مسئولین وجود ندارد.

هر چند طی روزهای گذشته نمایندگان مجلس مدعی شدند که قضیه کوی دانشگاه را پیگیری خواهند کرد اما بعید به نظر می رسد که نمایندگان مجلس حاضر باشند تمامی ابعاد اعمال نیروهای سازمان دهی شده و آزار و اذیت دانشجویان در وزرات کشور را روشن سازند.