نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ آبان ۱۹, دوشنبه

برای درک!مقام شامخ!رهبر!معظم!خامنه ای اين فيلم را نگاه کنيد!


عصر قاجار /قمه زنی در روز عاشورا / قمه زنی در ظهر عاشورا/ روضه خوانی /تعزه خوانی/قفل آجین کردن بدن /نمایش تعزیه

. عکس هایی که کسانی چون محمد حسن میرز، آنتوان سوریوگین، عبدالله قاجار و تنی چند از دیگر عکاسان قاجار از آئین ها عزاداری عصر قاجار گرفته‌اند امروز خود یکی از منابع مستند فرهنگ عزاداری در یکصد سال گذشته است.


تکیه دولت محل برگزاری مراسم ویژه عزاداری با حضور شاه


 عزاداری در تکیه دولت


 قمه زنی در روز عاشورا


 قمه زنی در ظهر عاشورا


 روضه خوانی محرم


مراسم تعزه خوانی


قفل آجین کردن بدن 


عکس رنگی شده از قفل آجین کردن بدن


بازیگران نمایش تعزیه


یکی از بازیگران نمایش تعزیه


نمایش تعزیه


نمایش تعزیه


مراسم عزاداری روز عاشورا در میدان توپخانه


مراسم قمه زنی در روز عاشورا


مراسم قمه زنی در روز عاشورا


مراسم روضه خوانی


مراسم عزاداری در مسجد جامع


دسته جات عزاداری عاشورا در خیابان های تهران