نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ تیر ۱۵, دوشنبه

برای "حفظ نظام" دیگر چه در چنته دارید؟

.. 15 تیر

برای "حفظ نظام" دیگر چه در چنته دارید؟

لیلا جدیدی

رفسنجانی، این میلیاردر حیله گر و مردم فریب، در مقام رییس تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از خانواده های بازداشت شدگان درون نظام گفت که برای "حفظ نظام"، باید با "افزایش اعتماد افکار عمومی جلوی سوو استفاده دشمنان را گرفت." او حتی مانند بقیه یارانش که لنگ لنگان در ته صف خیزش مردمی حرکت می کنند، قرار ندارد؛ جای او کنار دست خامنه ایست.

اما این تنها رفسنجانی نیست که به ابزارهای فرسوده و زنگ زده برای انجام پروژه حیاتی "حفظ نظام" آویزان شده است؛ فعالیتها، تحلیلها و رنگ آمیزیهایی که برای وارونه نشان دادن واقعیتها ابراز می شود و از همه مهم تر، چماقها را نیز نباید فراموش کرد.

پس از اینکه گفته شد دست سازمان سیا، انگلیس، غرب، آمریکا، منافقین (مجاهدین خلق) و غیره در خیزشی که میلیونها نفر از مردم میهن آن را به جلو می برند درکار است، حال اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی رژیم ادعا می کند که افرادی از سه چهار سال پیش در خارج کشور آموزشها و دوره های انقلاب مخملی دیده اند. او ضمن اینکه التماس می کند مردم بپذیرند هیچ تقلبی در انتخابات نشده، عاجزانه می گوید، لباس شخصیها با هیچ سازمان و نهادی ارتباط ندارند و از هیچ کجا دستور نمی گیرند و این که در کوی دانشگاه عده ای "خودسر" وارد شده بودند و با یکدیگر درگیر شدند.

انکار او مبنی بر اینکه افراد حمله کننده به مردم ربطی به نهادی دولتی ندارند دقیقا به این خاطر است که خامنه ای و مزدوران چند رنگ پوش او از سوی همه کسانی که در صحنه بوده و یا صدها فیلم و عکس مستند از سرکوب مردم را مشاهده کرده اند، مسوول اصلی سرکوبهای وحشیانه شناخته می شوند. این یاوه گوییها برای تبریه مزدوران نظام که از میان فرومایه ترین و کند ذهن ترین افراد در قشرهای جامعه دست چین شده اند، ساخته و پرداخته می شود.

در حالی که فرمانده نیروی انتظامی خود و رهبرش را پیشاپیش بر صندلی محاکمه در دادگاه مردم می بیند، پیشنهاد "جلب اعتماد" رفسنجانی برای "حفظ نظام"، نوش دارویی است پس از مرگ سهراب.یکی از اوراق موسسه قرض الحسنه بسیجیانnjuring three of the passengers, June '09

B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territoriess of settlers throw stones at vehicle driving near the Qedumim settlement, injuring


three of the passengers, June '09

Yihya Sideh, construction worker

I work in Israel for ‘Imad Muhammad ‘Aref, a building contractor from Jaffa. Every day, he comes in his car, to pick me up along with some other laborers from the village.

This morning [Monday, 1 June], between 4:20-4:30 A.M., ‘Imad came to my house in his car, a white Ford minibus with yellow [Israeli] plates to get. The other laborers from the village were already in the vehicle. I got in and we drove off. A few minutes after we passed the Jit junction, about five hundred meters from the entrance to the Qedumim settlement, I heard banging sounds and felt a pain in my head. I thought we were being fired at. I touched my head, and blood spurted onto my face. I realized that the sounds were stones that had hit the vehicle. It was like a gale of stones. I heard someone tell me that ‘Ali, who sat next to the driver, had been injured. The stones flew into the vehicle. The windows shattered and pieces of glass flew and hit us.

Photo: Yihya Sideh after the incident. Phoso: Zakariya Sideh, Rabbis For Human Rights, 1.6.09.
Photo: Yihya Sideh after the incident. Phoso: Zakariya Sideh, Rabbis For Human Rights, 1.6.09.

’Imad tried to get away from the stone-throwing settlers, but he couldn’t because there were dozens of them. After going a few meters, the vehicle stopped, and we got out. The settlers moved back a bit. Then we saw an Israeli-army jeep parked on the left side of the road, about twenty meters from us. When the soldiers saw us get out, four soldiers got out of the jeep and aimed their weapons at us. ‘Imad and some of the laborers shouted, in Hebrew, that we had injured persons, and asked for first-aid. The soldiers didn't care. They continued to shout at us: “Get away from here.” When the settlers saw the soldiers force us to leave, they continued to throw stones at us and shouted at us, in Arabic and in Hebrew, ”Death to Arabs.” We had to get back into the vehicle. Shaker ‘Atiyyah Sideh was hit in the face while we were outside the vehicle.

‘Ali Hussein ‘Ali, whose skull was fractured, at the hospital in Nablus, 1 June 2009. Photo: Zakariya Sida, Rabbis for Human Rights
‘Ali Hussein ‘Ali, whose skull was fractured, at the hospital in Nablus, 1 June 2009. Photo: Zakariya Sida, Rabbis for Human Rights

‘Imad turned around and took us to the medical center in al-Funduq. He drove with this head out the window because the windshield and the rear window had been smashed, and he couldn’t see. ‘Ali’s situation worsened. When we got to al-Funduq, the doctors summoned a Red Crescent ambulance in Qalqiliya, which took us to the Specialist Arab Hospital in Nablus

We were treated at the hospital. Shaker and I received stitches. Doctors said ‘Ali had been seriously injured, that his skull was fractured and his brain was bleeding . He was taken to the operating room. We don’t know what his condition is. We’re praying to Allah that he’ll be okay. He is a good and honest man, who doesn’t deserve something like this.

Yihya Mustafa Darwish Sideh, 45, married with five children, is a construction worker and resident of Jit, in Qalqiliya District. His testimony was given to Salma a-Deba'i at Rafidiyah Hospital, in Nablus, on 1 June 2009.

www.btselem.org

B’Tselem updates by e-mail


B’Tselem issues email updates to its subscribers on a monthly basis. The updates include information on new publications and on recent incidents involving human rights violations in the Occupied Territories. Each article provides a link to obtain further information on the particular subject.

Click here in order to subscribe , unsubscribe or update Details on the mailing list.
To view past updates, click one of the links on the right.

View the updates:
June 18, 2009
June 4, 2009
May 22, 2009
May 7, 2009
April 23, 2009
April 2, 2009
March 19, 2009
March 5, 2009
February 19, 2009
February 5, 2009
Janaury 1, 2009
December 25, 2008
December 10, 2008
December 10, 2008
November 27, 2008
November 14, 2008
September 28, 2008
September 11, 2008
August 21, 2008
August 7, 2008
July 24, 2008
July 9, 2008
June 26, 2008
June 19, 2008
June 12, 2008
May 29, 2008
May 15, 2008
May 01, 2008
April 17, 2008
March 27, 2008
March 4, 2008
January 18, 2008
December 06, 2007
Novemberr 04, 2007
October 23, 2007
August 4, 2007
July 12, 2007
May 20, 2007
March 29, 2007
February 4, 2007
December 31, 2006
November 27, 2006
October 9, 2006
August 10, 2006
June 21, 2006
April 30, 2006
April 5, 2006
March 5, 2006
February 7, 2006
January 15, 2006
December 7, 2005
November 1 , 2005
September 25, 2005
August 10 , 2005
July 5, 2005
June 11, 2005
June 2, 2005
May 9, 2005
April 4 , 2005
February 28, 2005
February 7, 2005
November 18, 2004
August 19, 2004
July 8, 2004
June 16, 2004
May 21, 2004
May 20, 2004
March 29, 2004
March 3, 2004
February 8, 2004
Januray 18, 2004
December 28, 2003