نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مرداد ۲۸, دوشنبه

جديد محمود درويش

شعری ماندگار شعر محمود درویش،
شعری ماندگار
شعر محمود درویش، پیش از هر چیز آوای درد و رنج ملت او، و عزم او به پایداری و ایستادگی در برابر جور و بیداد است. او با شعر خود، به ویژه با دفتری به نام "برگه هویت" (شناسنامه) دغدغه هویت را برای ملتی که از سرزمین اجدادی خود رانده شده، بازتاب داد. در شعرهای بی شمار به یاد آورد که این قوم به رغم آوارگی‌ها و سرکوب‌ها، در سرزمین خود ریشه‌های ستبر و دیرین دارد:
ما اینجا بودیم و در این خاک ریشه دواندیم
پیش از آغاز زمان
پیش از شروع تمام عصرها
پیش از تمام بستان‌ه
او قبل از تمام درختان زیتون...
در شعر درویش "غم عشق" میهن، هردم با رنگ و بویی تازه، در تصاویر و استعاره‌های رنگین و بی‌شمار جاری است، به گونه‌ای که همواره "نامکرر" باقی می‌ماند:

چه زیبایی ای وطن!
چشمانم را بگیر، قلبم را بگیر، عشقم را بگیر!
مانند عاشقی هجران‌زده و دلسوخته، با نوایی حزین و حسرتناک در دوری وطن می‌نالد:

غیر از چوبه دار
ای وطن عزیز،
بگو که زعشقت چه نصیبی بردم؟

درویش با تکیه بر سنت دیرین شعر عرب، مضمون آشنای عشق و هجران را با لحن و تصاویری تازه وارد شعر سیاسی مقاومت کرد. عشق به میهن، درد جدایی از معشوق، و شوق بازگشت به آن با جلوه‌های خیره‌کننده در هر سطر او جاریست:

ای زخم بی درمان!
میهن من چمدان نیست
من نیز مسافر نیست
متنها عاشقی هستم
با دلی در گرو عشق میهن...
کنده شدن از خاک میهن، زخمی عمیق در قلب او باقی گذاشته که با وجود گذشت سالیان، همچنان از آن خون می‌چکد. شاعر عاشق می‌داند که درد او جز با پیوستن به "مادر میهن" آرام نمی‌گیرد:

ای وطن
در زخم تو دیده گشودیم و بزرگ شدیم
میوه درختانت را خوردیم
تا بر از نو دمیدن تو شهادت دهیم.

در بسیاری از شعرها، به ویژه در دفتر "عاشقی از فلسطین" عشق به زادبوم با مهر مادری پیوند خورده است:

از آنجا می‌آیم و خاطراتی با خود دارم
مانند آدمیان فانی، مادری دارم
و خانه‌ای با پنجره‌های بیشمار
برادران و دوستانی،
و یک سلول زندان با پنجره‌ای سرد..
.تمام کلمات را آموختم و در هم شکستم
تا از آنها یک کلمه بسازم: وطن!

درویش در گفتگویی به منتقدان هشدار می‌دهد که هر تصویر خیالی او را رمز و نمادی از درونمایه‌های سیاسی نگیرند:

"من شاعرم و حق دارم برای مادر خودم شعر بگویم. اما البته شعر من در خاطره قومی مردم من ریشه دارد."
او به شعر "برای مادرم" اشاره می‌کند که چهل سال قبل در زندان اسرائیل سرود و به زودی به سر زبان‌ها افتاد:
مادر محمود درویش در مراسم تدفین

دلم می رود برای نان مادرم
برای قهوه
و برای نوازش مادرم،
از کودکی هر روز
بر شانه روزها بالا می‌روم
و قد می‌کشم
و می کوشم زنده بمانم
چون اگر مردمخجلت می‌برم از اشک مادرم...

رسالت شعر، مسئولیت شاعر

محمود درویش عقیده داشت که شعر می‌تواند به دنیایی که یکسره در ستمگری و بیداد فرو رفته، رنگی انسانی‌تر بدهد:

بیست سطر شعر سرودم و پنداری،این حصار دیواربیست متر عقب نشست...
شعر او حتی وقتی از رنج و پیکار روزمره مردم عادی می‌گوید، لحنی خطابی و فاخر دارد و آشنایی عمیق او را با ادب کلاسیک عرب می‌رساند، که با تفاخر از آن یاد می‌کند:

گفتند: چرا شعرت چنین روشن است
در زمانه ای سراسر تیره؟
گفتم: سی بحر روشن در دلم جاریست!
شعر درویش همواره نو اما ریشه‌دار است، و انگ و رنگ فرهنگ قومی او را بر پیشانی دارد. در یکی از زیباترین و معروف‌ترین شعرهایش به نام "من یوسفم" با دیدی تازه به اسطوره کهن یوسف و برادران، باز می‌گردد:

من یوسفم پدر!
برادران دوستم نمی‌دارند، پدر!
مرا به جمع خود راه نمی‌دهند
دایم زجرم می‌دهندبا ضرب سنگ و زخم زبان!
مرگم را می‌خواهند، پدر!
تا بعد به سوگم بنشینند
در خانه تو را به رویم بستند
از کشتزارم بیرون راندند
و انگور مرا به زهر آلودند...
در مصاف مرگ

مرگ از مضامین همیشگی شعر درویش بود، و به ویژه در سال‌های آخر زندگی، که خسته و تنها می‌زیست، بارها از مرگ یاد کرد، و بیشتر به طنز:

گمان کردم که روز شنبه مردم
گفتم باید در وصیت‌نامه چیزی بنویسم
اما هیچ چیز به ذهنم نرسید
گفتم باید دوستی را دعوت کنم
و به او بگویم که مرده‌ام
اما کسی نیافتم
گفتم باید به قبرم بروم و آن را پر کنم
اما راه را پیدا نکردمو قبرم خالی ماند...
به خود گفتم
شاید کاملا نمرده‌ام
شاید هنوز میان مرگ و زندگی سرگردان
مشاید مرده‌ای هستم بازنشسته
که در تعطیلات کوتاهش به زندگی آمده!
محمود درویش در آخرین روزهای زندگی گفته بود که از مرگ نمی‌هراسد، تنها ترس او از آن است که شعر سرودن در او بمیرد. او این ترس را هرگز تجربه نکرد.

رقص نویسنده «نامه مردم» با امپریالیسم اروپا !

احزاب کمونيست يونان و اسرائيل دخالت مستقيم کشورهای خود را در تشديد تهديد عليه ايران، محکوم ‏می‌کنند. اين طرح‌های امپرياليستی تهديدی مستقيم برای صلح و ثبات منطقه بوده و خطرات جدی جديدی ‏عليه خلق‌های منطقه در بر دارند. آن‌ها ارتقاء طرح «خاورميانه بزرگ» با گسترش بيش‌تر ناتو در سراسر ‏منطقه مديترانه، خاورميانه و آسيای مرکزی را دنبال می‌کنند.****‏محافل قدرتمندی در اروپا بر پایه منافع خود در رابطه با منابع انرژی خاورمیانه، بازار‌های وسیع ‏این منطقه، و دیگر ملاحظات دقیق سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، که می‌تواند در رقابت با ‏ایالات متحده آمریکا شکل گرفته باشد، از اینکه در یک ماجراجویی جدید در خاورمیانه گرفتار ‏شوند، ابا دارند و درست به همین دلیل است که بسیج افکار عمومی جهان در مخالفت با آغاز ‏درگیری جدید نظامی می‌تواند تحقق چنین سیاستی را با دشواری رو به رو کند!!عدالت دو ديدگاه پيرامون مانور نظامی اخير اسرائيل-‏‎ ‎ناتوديدگاه اولبيانيه مشترک حزب کمونيست يونان و حزب کمونيست اسرائيل در باره مانور نظامی مشترک ‏يونان- اسرائيل موسوم به «اسپارتی شکوهمند»‏ احزاب کمونيست يونان و اسرائيل اعتراض خود را به مانور مشترک نيروهای هوايی يونان و اسرائيل که تحت ‏نام رمز «اسپارتی شکوهمند ۲۰۰۸» در روزهای ۲۸ ماه مه و ۱۲ ژوئن در حوالی جزيره يونانی کرت، با ‏استفاده از تأسيسات ناتو و ايالات متحده در حوالی پايگاه خليج سوُدا انجام شد، اعلام می‌دارند. در جريان ‏تمرين‌های آموزشی گسترده، ۱٣۰ پرواز از طرف جت‌های جنگنده يونانی و ۱٣۰ پرواز از طرف جت‌های ‏جنگنده اسرائيلی انجام شد.‏ اين مانورهای مشترک در دوره‌ای انچام شد که صداهای مقامات آمريکايی و اسرائيلی برای وارد کردن يک ‏ضربه پيشگيرانه به ايران بلندتر می‌شود. کل فکر و برنامه مانور ثابت می‌کند که هدف آن تدارک ديدن يک ‏ضربه بالقوه به ايران بود.‏ احزاب کمونيست يونان و اسرائيل دخالت مستقيم کشورهای خود را در تشديد تهديد عليه ايران، محکوم ‏می‌کنند. اين طرح‌های امپرياليستی تهديدی مستقيم برای صلح و ثبات منطقه بوده و خطرات جدی جديدی ‏عليه خلق‌های منطقه در بر دارند. آن‌ها ارتقاء طرح «خاورميانه بزرگ» با گسترش بيش‌تر ناتو در سراسر ‏منطقه مديترانه، خاورميانه و آسيای مرکزی را دنبال می‌کنند.‏‏● ما طبقه کارگر و مردم صلح‌دوست کشورهای خود را به بسيج برای جلوگيری از يک ماجراجويی محتمل ‏عليه ايران با شرکت کشورهای ما فرا می‌خوانيم.‏‏● ما از جنبش‌های صلح و مردمی، نيروهای مترقی ضد امپرياليست منطقه دعوت می‌کنيم نقشه‌های ‏امپرياليستی را محکوم نموده و همبستگی انترناسيوناليستی بين خلق‌ها را توانمند سازند.‏آتن- تل آويو، ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸‏ حزب کمونيست يونان- حزب کمونيست اسرائيل******ديدگاه دومبازی با آتش نامه مردم، دوره هشتم، سال بيست و دوم، شماره ۷۹٣، اول تيره ماه ۱٣۸۷‏ ‏ نشریه نیویورک تایمز روز جمعه 31 خرداد ماه (20 ژوئن) خبر مانور هوائی گسترده دولت اسرائیل را بر فراز ‏مدیترانه شرقی و به منظور تمرین سوختگیری و بمباران اهداف دور دست، منتشر کرد. ‏ به گزارش این روزنامه هدف اصلی این عملیات تمرین برای بمباران تاسیسات هسته ای ایران بوده است. ‏دیگر رسانه‌های گروهی آمریکا و اروپا نیز در گزارش‌های روزهای اخیر خود با تأیید خبر این مانور، که با ‏هماهنگی ناوگان دریایی دولت آمریکا در منطقه صورت گرفته است، به بررسی ابعاد گوناگون سیاست ‏دولت اسرائیل در مقابله با سیاست‌های هسته ای ایران و عواقب آن پرداختند. ‏ ‏ در کنار خبر این مانور گسترده نظامی که با شرکت 100 جنگنده اسرائیلی صورت گرفت اظهارات هفته‌های ‏اخیر ”شائول موفاز“، معاون نخست وزیر، و وزیر دفاع پیشین اسرائیل درباره چگونگی برخورد با ”خطر برنامه ‏هسته ای ایران“ نیز قابل تأمل است. ”موفاز“ در مصاحبه مطبوعاتی که با عکس العملل گسترده و شدیداً ‏منفی محافل دیپلماتیک رو به رو شد از جمله گفت: ”برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران، راهی جز ‏حمله نظامی به این کشور باقی نمانده است.“ روشن است که تهاجم نظامی به ایران، با هر هدف، و با ‏هر بهانه ای نه تنها بر ضد صلح و مصالح عاجل و دوردست مردم ایران و منطقه خاورمیانه است، بلکه ‏می‌تواند اثرات وخامت باری برای کل منطقه و کشاندن آن به سمت درگیری‌های فاجعه بار نظامی جدید و ‏گسترده یی به همراه داشته باشد. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در عکس ‏العمل درست و حساب شده ای به این اخبار نگران کننده اعلام کرد: ”به عقیده من حمله نظامی از هر کار ‏دیگری بدتر است و این منطقه را به آتش خواهد کشید... اگر به ایران حمله نظامی شود باعث خواهد شد ‏من نتوانم به کارم ادامه دهم.“ سخنگوی دولت روسیه نیز اعلام کرد که: ”تهدید به اتخاذ زور بر ضد ایران و ‏یا تلاش برای تشدید تحریم‌ها خارج از چارچوب مصوبات شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند مذاکرات ‏حساس با ایران را دچار مشکل کند.“ دبیر کل سازمان ملل، ”یان کی مون“، نیز اعلام کرد: “ما تلاش داریم ‏بتوانیم پرونده هسته ای ایران را از راه مسالمت آمیز و گفت و گو و به دور از سخنان تحریک آمیز حل و فصل ‏بکنیم.“ ‏‏ مسئله تشنج و خطر درگیری‌های جدید نظامی در منطقه خاورمیانه و تهدیدات کشورهای امپریالیستی و ‏دولت اسرائیل برای حمله نظامی به ایران موضوعی است که در ماه‌های اخیر، و خصوصاً با نزدیک شدن ‏دولت بوش به انتهای دوران ریاست جمهوری اش، مورد بحث و بررسی جدی دولت‌های اروپایی و همچنین ‏نامزدهای ریاست جمهوری آینده آمریکا بوده است. ‏ ‏ حزب توده ایران در پی روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تشدید تشنج سیاسی در منطقه، خصوصاً درباره ‏برنامه هسته ای ایران، همواره ضمن محکوم کردن سیاست‌های نابخردانه، که اگر چه زیر پوشش ‏شعار‌های تند و تیز ارائه می‌گردد، در انتها تنها آب به آسیاب سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در منطقه ‏می‌ریزد، همواره بر حل اختلافات از طریق صلح آمیز تأکید کرده است. ما در عین حال بار دیگر تأکید می‌کنیم ‏که حق مسلم ایران و دیگر کشورهای منطقه در بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای، نیازمند تأیید این یا ‏آن کشور نیست و هرگونه فشاری برای تضییع این حق دخالت آشکار و قلدرانه در امور داخلی کشورهای ‏مستقل است. بر طبل جنگ کوبیدن و مانورهای نظامی تحریک آمیز نظامی تنها بازی با آتش است که ‏می‌تواند عواقب فاجعه باری برای کل منطقه و جهان به همراه داشته باشد. مخالفت و بسیج کارزاری ‏جهانی در مخالفت و به منظور مقابله با این سیاست‌های مخرب مسئله ای فوری و حیاتی است. محافل ‏مدافع صلح، دموکراسی و پیشرفت در جهان می‌توانند و ضروری است که کارزار موثری را در مذمومیت و ‏مقابله با سیاست‌ها و اقدامات تحریک آمیز و نهایتاٌ خطرناک سران دولت اسرائیل و متحدان اروپایی و ‏آمریکائی آنان سازمان دهی کنند. شعار چنین کارزاری می‌تواند دفاع از صلح و تمامیت ارضی ایران و حمایت ‏از سیاست حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکرات سازنده باشد. ‏‏ پیش گرفتن یک سیاست خارجی فعال برای بسیج افکار عمومی جهان در حمایت از حق ایران و محکومیت ‏دخالت‌های امپریالیستی در امور کشور ما نیازی است مبرم که ما نشانه‌های آن را در سیاست‌های کنونی ‏دولت احمدی نژاد و دیگر سران رژیم نمی‌بینیم. اظهارات تحریک آمیز در جریان کنفرانس ”فائو“، در رم، درباره ‏محو شدن اسرائیل از صحنه جهان، و یا اظهارات غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در کم اهمیت جلوه ‏دادن (محال بودن) خطر حمله نظامی اسرائیل به ایران به عوض اعتراض مستدل به تهدیدات اسرائیل از ‏طریق مراجع صلاحیتدار جهانی و کوشش در جلب نظر افکار عمومی بین المللی در مخالفت با تجاوزگری ‏اسرائیل، سیاست‌های کوته بینانه ای است که نمی‌تواند منافع ملی میهن ما را تأمین کند. تجربه سال‌های اخیر و چندین درگیری نظامی فاجعه بار در منطقه، که به قیمت نابودی صد‌ها هزار تن ‏انسان تمام شده است، نشان داد که دولت ایالات متحده، بر پایه منافع امپریالیستی و برتری جویانه خود، ‏حاضر است برای کنترل خاورمیانه و خصوصاً کنترل منطقه استراتژیک خلیح فارس دست به هر ماجراجویی، ‏هر چند خطرناک و مخرب، بزند. محافظه کاران نو (نئوکان‌ها) که کنترل محوری دولت جورج بوش را به دست ‏دارند، در راستای کسب این برتری به صراحت اعلام کرده اند که نباید دولت ایران و سیاست‌های آن در ‏منطقه را، خصوصاً در رابطه با عراق، لبنان و فلسطین و حمایت از نیروهای افراطی اسلامگرا، تحمل کرد. ‏‏ اوج گیری مواضع تهدید آمیز ایالات متحده و اسرائیل در شرایطی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد ‏مذاکرات حساسی که در رابطه با حل اختلاف نظر دو طرف در جریان است امکان حصول نتایج مشخصی را ‏دارد. مسافرت هیئت نمایندگی گروه ”5 + 1“ به ریاست خاویر سولانا، مسئول امورخارجی و ‏دفاعی اتحادیه اروپا، در اواسط خردادماه به تهران و مذاکرات رسمی او با نمایندگان رژیم در ‏رابطه با بسته‌های پیشنهادی دو طرف، در رابطه با مسئله محدوده و ماهیت تاسیسات هسته ‏ای کشور، مسئله مهمی است که نباید در تحلیل شرایط کنونی بی تفاوت از کنار آن گدشت. ‏‏”ویتالی چورکین“، سفیر روسیه در سازمان ملل، در این رابطه می‌گوید: ”آنچه ما برای اولین بار پس از ‏مدت‌ها در دست داریم، یک حرکت دیپلماتیک است که بدنبال سفر سولانا به تهران از طریق یک بسته ‏بزرگتر و گسترده تر به دست آمد.“ ‏ ‏ محافل قدرتمندی در اروپا بر پایه منافع خود در رابطه با منابع انرژی خاورمیانه، بازار‌های وسیع ‏این منطقه، و دیگر ملاحظات دقیق سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، که می‌تواند در رقابت با ‏ایالات متحده آمریکا شکل گرفته باشد، از اینکه در یک ماجراجویی جدید در خاورمیانه گرفتار ‏شوند، ابا دارند و درست به همین دلیل است که بسیج افکار عمومی جهان در مخالفت با آغاز ‏درگیری جدید نظامی می‌تواند تحقق چنین سیاستی را با دشواری رو به رو کند. ‏ ‏ ما تمامی محافل صلح طلب، دموکراتیک و ترقی خواه ایران و جهان را فرا می‌خوانیم که متحد و یک صدا ‏مخالفت خود را با هر اقدام ماجراجویانه ای از سوی هر نیروئی در رابطه با تحولات کشور ما و منطقه اعلام‎ ‎کنند.‏

گاردين برگردان: بهنام افضل دنیای ما

آمريکا در پس درگيری در گرجستاناثر انگشت خونين واشنگتن را در سر تا پای تجاوز به اوستيای جنوبی می توان ديد. ميخائيل ساکاشويلی، رئيس جمهور گرجستان، از زمانی که در سال 2003 رژيم شواردنادزه طی يک به اصطلاح «انقلاب گل سرخ» سرنگون شد، از نزديک با دولت بوش همکاری کرده است. از آنموقع تا کنون، ساکاشويلی ارتش و يک دستگاه امنيتی داخلی را تقويت کرده است، او به مستشاران آمريکایی اجازه داده است سربازان گرجستان را آموزش داده و سلاح های آنها را تأمين نمايند، او تقاضای عضويت در ناتو را مطرح کرده است. اکنون، او به دستور واشنگتن ارتش خود را روانه جنگ کرده است. ولاديمير واسيليف، رئيس کميته امنيتی دومای دولتی روسيه گفت: «هر چه اوضاع روشن تر می شود، جهان بيشتر پی می برد که گرجستان بدون آمريکا هرگز قادر به انجام همه اينها نمی بود. در واقع، آمريکايی ها نيرويی را آماده کردند که در اوستيای جنوبی همه چيز را نابود کرد و به غير نظاميان و بيمارستان ها حمله نمود.» او افزود: «گرجستان می توانست از سالهای رياست جمهوری ساکاشويلی به طرق متفاوتی- برای ساختمان اقتصاد، توسعه زيرساخت ها، حل مشکلات اجتماعی هم در اوستيای جنوبی و آبخازی و هم در کل کشور- استفاده کند. بجای همه اينها، رهبری گرجستان با پرزيدنت ساکاشويلی مستمراً گام هايی برای افزايش بودجه نظامی از 30 ميليون دلار به 1 ميليارد دلار برداشت. گرجستان برای يک اقدام نظامی آماده می شد.» روسيه به کرات اين تحولات را در سازمان ملل مطرح کرد، اما چه فايده.اسلجه سازان اسرائيلی نيز پيشرفته ترين سلاح ها را در اختيار ساکاشويلی قرار داده اند. بنا به گزارش روزنامه اسرائيلی «هارتض»: «بنا به گفته «کوبه ليکليکادزه، يک کارشناس نظامی مستقل در تفليس، به نقل از يک ژنرال سابق اسرائيل که بعنوان مستشار در گرجستان کار می کند، اسرائيل همچنين سلاح های زرهی و تجهيزرات الکترونيکی برای سيسم های توپخانه در اختيار گرجستان قرار داده، و به تجهيز جنگنده های مدل شوروی سو-25 که در گرچستان توليد می شود، کمک کرده است.»رسانه خبری اسرائيلی «دبکافايل» گزارش می دهد: «درگيری ناشی از مسابقه ای است که بر سر کنترل خطوط انتقال نفت و گاز منطقه دريای خزر در گرفته است... روسها ممکن است با جاه طلبی ميخائيل ساکاشويلی رئيس جمهور گرجستان برای بردن کشور خود به ناتو کنار بيايند، اما آنها خط پر رنگی عليه نقشه های او و شرکت های نفتی غربی- منجمله شرکت های اسرائيلی، کشيده اند- نقشه هايی که می خواهند نفت آذربايجان و گاز ترکمنستان را بجای استفاده از خطوط موجود در روسيه از طريق گرجستان به ترکيه منتقل کنند.»تخمين زده می شود که 1500 نفر در اين حمله غافلگير کننده کشته شده اند و 30 هزار نفر نيز به آنسوی مرز با روسيه فرار کرده اند. بخش های بزرگ شهر- منجمله بيمارستانی که از طرف بمب افکن های گرجستان مورد حمله قرار گرفت، با خاک يکسان شده است. گرجستان آب شهر را قطع کرده است. در نتيژجه درگيری ها، صليب سرخ اکنون نسبت به احتمال وقوع يک «فاجعه انسانی» هشدار می دهد.ليودميلا اوستاويوا، 50 ساله، بعد از فرار از شهر به يک روستا در نزديکی مرز روسيه، به خبرنگار «آسوشيتدپرس» گفت: «من در خيابانها، در حوالی ساختمانهای ويران شده، اجسادی را ديدم. شمارش آنها غير ممکن است. در آنجا مشکل بتوان يک ساختمان سالم را ديد.» در درگيری اوليه، حداقل 15 حافظ صلح روسی کشته و بيش از 70 نفر روانه بيمارستان شدند. ارتش گرجستان به تسخينوالی، مرکز اوستيای جنوبی حمله کرده و بيش از 1000 غير نظامی در حال فرار را کشت. گريگوری کاراسين، معاون وزير امور خارجه روسيه طی گفتگويی با خبرگزاری های چگونگی شروع تخاصمات را شرح داد: «افراد روسی حافظ صلح بدست همتاهای گرجستانی خود در نيروهای حافظ صلح، کشته شدند. در آنچا، يک گردان روسی، يک گران اوستيايی، و يک گردان گرجی وجود داشت... و ناگهان گرچی ها، افراد گرجی حافظ صلح، شليک به همتاهای روسی خود را شروع کردند... اين يک جنايت جنگی است.»نيروهای گرجستانی از شروع ماه اوت در مانورهای نظامی ناتو در منطقه شرکت داشته اند.

دستگيری يك سرباز آمريكايي در اوستياي جنوبي - حمله روسیه به گرجستان گسترش دموکراسی آمریکا را نقش برآب کرد

دستگيری يك سرباز آمريكايي در اوستياي جنوبي ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ راديو محلي اوستياي جنوبي اعلام كرد يك سرباز آمريكايي در اوستياي جنوبي به اسارت نيروهاي ارتش روسيه درآمد.به گزارش فارس به نقل از راديو محلي "اوسِت"، يك سرباز مزدور آمريكايي به همراه يگان گرجي در اوستياي جنوبي دستگير شد. افراد اين يگان در حومه روستاي "زار" پس از يك درگيري شديد به اسارت درآمدند. پيش از اين نيز در ميان اجساد گرجي‌ها در اوستياي جنوبي، اجسادي پيدا شده بودند كه از نشانه‌هاي ظاهري آنها از جمله رنگ پوست بدن، مشخص بود كه از اتباع كشورهاي خارجي هستند. همچنين سرهنگ "جان دوريان" سخنگوي فرماندهي آمريكا در اروپا نيز اعلام كرده بود: ما در حال حاضر شمار مربيان نظامي خود را در گرجستان به 100 تن رسانده‌ايم. اين مقام بلند‌پايه پنتاگون در عين حال مدعي شد: نيروهاي نظامي آمريكايي مستقر در گرجستان، به هيچ وجه در مناقشه بين گرجستان و روسيه دخالتي ندارند.
******************
حمله روسیه به گرجستان گسترش دموکراسی آمریکا را نقش برآب کرد به گفته یک تحلیلگر غربی، حمله روسیه به گرجستان تضعیف تلاشهای آمریکا در گسترش دموکراسی را در دوره پس از حمله به عراق نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشت: حمله روسیه به گرجستان این جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی به شدت محدودیتهای قدرت نظامی و نفوذ ژئوپلیتیک آمریکا در دوره پس از حمله به عراق را نشان داد.نویسنده خاطرنشان کرده است: گرجستان یکی از نزدیک ترین هم پیمانان آمریکا است . ( اما) ممکن است تلاشهای آمریکا برای گسترش نفوذ غرب و توسعه دموکراسی در مرزهای روسیه تهدید شود. خود روابط آمریکا با روسیه نیز در معرض تغییر است.در ادامه این مطلب آمده است: از زمان آغاز درگیری بین روسیه و گرجستان هیچ نشانه ای وجود نداشت مبنی بر اینکه آمریکا هر گونه اقدام نظامی را به عنوان کمک به گرجستان مد نظر داشته باشند، چرا که این امر می توانست به درگیری مستقیم با روسیه منجر شود. ساینس مانیتور افزوده است: به نظر می رسد که آمریکا و غرب اهرم کمی در برابر روسیه دارند، کشوری که مشتاق است تا موضع خود را در مرزهایش بار دیگر احیا کند.اخراج روسیه از جی هشت ( هشت کشور بزرگ صنعتی جهان ) می توانست در بین معدود گزینه های به ظاهر محکم آمریکا و اروپا باشد. اقدام احتمالی دیگر هم تهدید روسیه به از دست دادن بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در منطقه سوچی دریای سیاه است.” استیفن جونز” کارشناس مسائل روسیه گفت:” پیروزی در این جنگ بدون هیچ پیامدی برای روسیه نیروهای ضد دموکراتیک روسیه را تقویت خواهد کرد ، نظامی گری را در سیاست خارجی آن افزایش می دهد و روسیه را تشویق می کند تا در هر جای دیگری در مرزهای خود خطر بیشتری کند.
”***********************
نيويورک تايمز : تاثير جنگ اخير بر موقعيت رئيس جمهور گرجستانروزنامه نيويورک تايمز در شماره امروز خود در اينترنت در مطلبي درباره موضع اخير و موقعيت رئيس جمهور گرجستان در پي جنگ اخير مي نويسد: روز دوشنبه، تصوير ميخائيل ساکاشويلي رئيس جمهور گرجستان که ارتش در حال عقب نشيني ان و متحدان غربي اش که هنوز از شدت عمل حملات روسيه متعجب اند، نشان دهنده تصويري از اسيب پذيري بود. تا روز چهارشنبه، ساکاشويلي به نظر مي رسيد به طور فوق العاده اي جان تازه اي گرفته بود و بار ديگر با تشديد جو اختلاف نظرهاي تلخ گرجستان با روسيه خواستار پيوندهاي خاص با دموکراسي و ازادي امريکايي شد.لحظاتي پس از اظهارات جرج بوش رئيس جمهور امريکا درباره اغاز ماموريت کمک هاي بشردوستانه پنتاگون در حمايت از گرجستان، ساکاشويلي در گفتگوي تلفني با يک گزارشگر غربي انرا” يک نقطه عطف” خواند.اين روزنامه با اشاره به برخي سخنان ساکاشويلي در باره جنگيدن تا خروج اخرين سرباز روسيه از خاک کشورش و تسليم نشدن در برابر انها مي نويسد: تازه ترين نمايش شجاعت ساکاشويلي تنها يک روز پس از ان صورت گرفت که کاندوليزا رايس وزير خارجه امريکا گفت او و يک فرستاده ويژه وزرات خارجه صراحتا و به کرات به او هشدار داده بودند دست به اقدامي نظامي بر ضد جدايي طلبان گرجستان نزند که روسيه را تحريک کند و اينکه امريکا در ان صورت حاضر به حمايت از وي نيست. همچنين به نظر مي رسد او عمليات امدادي برنامه ريزي شده پنتاگون را بزرگنمايي کرده و انرا بزرگتر و توسعه يافته تر از انچه بود جلوه داده بود.ارتش امريکا گفت گرچه نيروي دريايي دستور کمک به ماموريت بشردوستانه را دريافت کرده بود هنوز طرح هاي خود را تنظيم نکرده و هيچ کشتي اي به ان مسير اعزام نشده است. اعتماد به نفس ساکاشويلي همراه با تغيير روحيه و شايد تغيير اقبال موقتي گرجستان همچنين وضع سياسي بغرنجي را که وي در داخل گرفتار ان است مي پوشاند.پس ان اقدام هفته گذشته که مقامات امريکايي انرا اشتباه عميق وي در صدور دستور حمله به جدائي طلبان اوستاي جنوبي توصيف کردند و بزرگترين فعاليت نظامي روسيه را در امتداد مرزهاي گرجستان از زمان جنگ شوروي در افغانستان در پي داشت موقعيت سياسي او به زير سوال رفت.دو تجمع روز سه شنبه روشن ساخت که او هنوز از حمايت داخلي که تا حدي بواسطه عصبانيت از روسيه تقويت شده برخوردار است اما نشانه هايي نيز در اين زمينه وجود دارد که با افزايش تلفات غير نظاميان و تعداد اوارگان،‌ بسياري از گرجي ها درباره معقول بودن سياست وي در چنين سرپيچي جسورانه و حتي تحريک روسيه دچار ترديد شده اند.چند مقام امريکايي و خود ساکاشويلي گفته اند يکي از اهداف روسيه در اين جنگ برکناري ساکاشويلي بود. به گفته برخي گرجي ها،‌ اين تصور که ساکاشويلي يک هدف روسيه است به موقعيت او در ميان عموم گرجي ها کمک کرده و موجب وحدت ملي در اين جنگ سياسي داخلي شده است.

اخراج ضمنی روسیه از جی 8 - كشف و ضبط مقادير زيادي سلاح ساخت آمريكا در غرب گرجستان- لهستان سياست فرانسه و آلمان را ....

اخراج ضمنی روسیه از جی 8 رئیس جمهور و وزیر امور خارجه امریکا بعد از مدتها بار دیگر گروه کشورهای صنعتی را با گروه هفت نام بردند که واکنشی مستقیم به عملکرد روسیه در گرجستان به شمار می آید. به گزارش واحد مرکزی خبر، بوش در اظهاراتی در خصوص گرجستان و حمایت دوباره از این کشور، نخستین بار از عبارت گروه هفت (جی هفت) به جای گروه هشت استفاده کرد. این عبارت (جی هفت) لحظاتی قبل در اظهارات کاندولیزا رایس در تفلیس و در نشست خبری مشترک با ساکاشویلی نیز تکرار شد که نشان از تصمیم مقامات آمریکایی برای کنار گذاشتن روسیه از گروه کشورهای صنعتی دنیا به شمار می آید. در چند روز اخیر کنار گذاشتن روسیه از گروه هشت کشور صنعتی دنیا یکی از مجازات هایی است که کارشناسان برای تنبیه روسیه به علت رفتارش در گرجستان پیشنهاد می کردند. در همین حال رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دیشب اعلام کرد : کندولیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرده است که ناتو سه شنبه آینده برای بررسی پیامدهای تهاجم نظامی روسیه به گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی تشکیل جلسه خواهد داد. وی افزود : نشست آینده ناتو برای بررسی عواقب حمله نظامی روسیه به گرجستان به درخواست امریکا به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.رابرت وود در پاسخ به این سوال که آیا امریکا درباره مشارکت روسیه در سازمانها و نهادهای بین المللی و امکان ورود آن به سازمان تجارت جهانی بررسیهای مجدد انجام خواهد داد، خاطر نشان کرد : امریکا در این زمینه با توجه به رفتار و رویکرد روسیه تصمیم گیری خواهد کرد و در این زمینه پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم اطمینان حاصل خواهد کرد که آیا مسکو مصمم است یک شریک واقعی و جدی برای نهادهای بین المللی باشد. ***********************
رایس به گرجستان رفت وزير امور خارجه آمريكا امروز جمعه براي اعلام حمايت واشنگتن از گرجستان در قبال روسيه وارد تفليس شد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه،كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا با هدف اعلام حمايت از دولت گرجستان كه از سوي غرب حمايت مي‌شود، وارد اين كشور شد. سفر رايس به گرجستان در حالي صورت مي‌گيرد كه فضاي حاكم در روابط بين روسيه و آمريكا متشنج است.يك مقام نظامي روسيه امروز جمعه از كشف و ضبط مقادير زيادي سلاح ساخت آمريكا در غرب گرجستان خبر داد. سخنگوي ارتش روسيه امروز اعلام كرد، نيروهاي روسيه يك زرادخانه بزرگ سلاح‌هاي ساخت آمريكا را در شهر "سناكي" در غرب گرجستان كشف و ضبط كردند. وي افزود: در اين زرادخانه 667 قبضه تفنگ از نوع ام_16 و تفنگ‌هاي ام_40 ، كشف و ضبط شد. از سوي ديگر، تفليس ارتش روسيه را به پيشروي به خاك اين كشور به رغم برقراري آتش‌بس ميان دو كشور، متهم كرد.
**************************
لهستان سياست فرانسه و آلمان را در قبال روسيه نکوهش کرد "لخ کازينسکي" رييس جمهوري لهستان روز شنبه سياست و عملکرد فرانسه و‌ آلمان را در قبال روسيه بشدت مورد انتقاد قرار داد و افزود پاريس و برلين ديدگاههاي خود را به اتحاديه اروپا تحميل مي کنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه از ورشو، کازيسنکي گفت: بار ديگر روشن شد که تصميمات اتحاديه اروپا در پاريس و برلين اتخاذ مي شود. وي افزود:نيکلا سارکوزي رييس جمهوري فرانسه مواضع خود را در قبال روسيه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هماهنگ مي کند و اين تصميم اتحاديه اروپا قلمداد مي شود. رييس جمهوري لهستان گفت " ادعاي اينکه اتحاديه اروپا داراي يک سياست مشترک در قبال روسيه است استهزاء آميز بنظر مي رسد. وي با متهم کردن محور پاريس و برلين به مماشات و مصالحه با روسيه گفت از کدام سياست سخن مي گوييم؟ آيا از يک سياست سازشکارانه صحبت مي کنيم؟ کازيسنکي افزود: فرانسه و آلمان رفتار و عملکرد خاصي در قبال روسيه دارند که اين مساله به تاريخ روابط آنها و نيز منافع اقتصادي و اجتماعي آنان باز مي گردد. آنها اميدوارند که از طريق روسيه به منافع و درآمد چشمگيري دست يابند. کازينسکي چندي پيش طرح صلح ارائه شده از سوي سارکوزي به روسيه و گرجستان را مورد انتقاد قرار داد و از اينکه در اين طرح تماميت ارضي گرجستان مورد توجه قرار نگرفته ابراز تاسف کرد.
*************************
ورود پنج جنگده آمریکایی به فرودگاه تفلیس پنج جنگنده سي-هفده امريکايي روز گذشته وارد فرودگاه تفليس شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نوشته روزنامه اينترنتي روسي ايزوستيا ژنرال اناتولي ناگاويتسين معاون رئيس ستاد کل ارتش روسيه با اشاره به اين که محتواي کمکهاي ارسالي امريکا براي گرجستان فاش نشده افزود:‌ با توجه به کشف مقادير زيادي تسليحات، تجهيزات نظامي و مهمات امريکايي در گرجستان احتمال ارسال مجدد سلاح به اين کشور وجود دارد. به گفته وي در ميان تسليحات امريکايي انواع تفنگ، نارنجک انداز و مسلسل ديده مي شود. **************************
با خروج نظاميان گرجي از عراق؛ آمريکا احساس خلا مي کند خروج 2 هزار سرباز گرجستان از عراق اين سوال را در ذهن پديد مي آورد که آمريکا چگونه خلا ناشي از خروج اين نيروها را پرخواهد کرد. به گزارش سرويس بين الملل برنا به نقل از آسوشيتدپرس، با آغاز جنگ قفقاز و خروج 2 هزار نيروي گرجي از عراق، آمريکا احساس خلاء بسياري مي کند. در حاليکه هنوز کمبودها و خلا ناشي از خروج نيروهاي انگليس و استراليا از عراق جبران نشده و نظاميان آمريکا فشار زيادي را در اين کشور متحمل مي شوند، خروج يکباره نيروهاي گرجستان شوک جديدي به آنها وارد کرده است. هم اکنون آمريکا کاستي هاي قابل ملاحظه اي را تامين نيروهاي مورد نياز خود احساس مي کند. اين خلاء در ايست بازرسي ها بيشتر احساس مي شود. مناطقي که مملو از قاچاقچيان سلاح و مواد مخدر است. 3 مقر ايست بازرسي که توسط سربازان گرجي اداره مي شد در بزرگراه اصلي شهر "کوت" واقع در 100 کيلومتري جنوب بغداد بودند که بنا به گفته شاهدان عيني و مقامات عراقي با خروج روز دوشنبه اين نيروها عاري از سرباز شده اند. اين در حالي است که خروج 2 هزار سرباز گرجي از عراق موجب خشنودي مردم مظلوم و ستمديده اين کشور شده است. زيرا بنا به گفته بسياري از شهروندان عراقي نيروهاي گرجي بسيار گستاخ، خشن، بي ادب و بي اعتنا به ارزش ها و معيارهاي انساني مردم اين کشور بوده اند. "سعد حسن" دانشجوي بيست ساله عراقي در اين باره مي گويد: آن ها هرگز به ما احترام نمي گذاشتند، ارزش هاي اخلاقي و انساني را رعايت نمي کردند و هتک حرمت برايشان تبديل به اممري عادي و طبيعي شده بود. وي در ادامه افزود: سربازان گرجي بدون مراعات شرايط و موقعيت خانواده ها را که اکثرا متشکل از زنان و کودکان بودند در شرايط سخت آب و هوايي و در سرماي زمستان و گرماي تابستان ساعات متمادي در مقرهاي ايست بازرسي خود به بهانه تفتيش و بازرسي معطل مي کردند. گفتني است اتحاديه جماهير شوروي پيش از فروپاشي يکي از دو قطب نظامي جهان و حريف اصلي در مقابل ايالات متحده آمريکا به حساب مي آمد که در سال 1991 زسما منحل و به جمهورييهاي کوچکتر تقسيم شد. جمهوري گرجستان نيز يکي از اين جمهوري ها است که در منطقه مهم قفقاز واقع شده و ديوار روسيه کنوني در برابر ناتو به حساب مي آيد. دولت گرجستان در آگوست 2003 هفتاد سرباز ارتش خود را به عراق اعزام کرد و در پي موافقت "ساکاشويلي" رييس جمهور اين کشور اين تعداد به 2 هزار سرباز رسيد. با آغاز جنگ قفقاز همه 2 هزار نيروي ارتش گرجستان از عراق به مناطق جنگي کشورشان منتقل شدند. وظيفه آنها کمک به ارتش اين کشور براد دفاع در برابر حملات روسيه است. به اعتقاد آمريکا قصد مسکو از حمله به گرجستان سرنگوني دولت ساکاشويلي رييس جمهور اين کشور است.

رئيس جمهوري روسيه:افسانه بودن سپر ضد موشكي برابر ايران

بحران بين روسيه و گرجستان به مقامات لهستان كمك كرد تا توافق نامه اوليه براي استقرار سيستم دفاع ضد موشكي آمريكا را امضاء كنند. به عقيده مقامات مسكو، اين امر ثابت كرد اين سيستم بر ضد روسيه جهت گيري شده و نه بر ضد ايران. به نقل از روزنامه «كامرسانت»، روز پنج شنبه توافق نامه اوليه مربوط به استقرار موشكهاي رهگير سيستم دفاع ضد موشكي آمريكا در خاك لهستان در ورشو به امضاء رسيد. ورشو و واشنگتن كه تا آخرين لحظه بر سر درخواستهاي مالي دولت لهستان در ازاي استقرار سامانه هاي موشكي آمريكا در خاك اين كشور اختلاف داشتند، بعد از بحران بوجود آمده بين روسيه و گرجستان به ناگهان با يكديگر به توافق رسيدند.به گفته دونالد توسك، نخست وزير لهستان، «حوادث قفقاز بوضوح نشان داد كه ضروري است تا ما تضمين قابل اطميناني براي تامين امنيت داشته باشيم.» به نوشته اين روزنامه، البته اين در حالي است كه در مسكو گوشزد كرده اند كه اين توافق نامه امكان هدف موشكي قرار گرفتن لهستان را نه تنها كاهش نداد، بلكه افزايش نيز داده است.روز گذشته مقامات روسي بشدت نسبت به توافقات اوليه لهستان و آمريكا در اين رابطه واكنش نشان دادند. به عقيده مسكو، اين مسئله ثابت كرد كه ادعاي واشنگتن مبني بر اينكه سپر ضد موشكي براي دفع حملات موشكي احتمالي از سوي ايران است، بي اساس بوده است. يك مقام آگاه در وزارت خارجه روسيه خاطر نشان كرد، تعجيل آمريكاييان براي انعقاد توافق نامه با لهستان، گوياي آن است كه جهت گيري سيستم دفاع ضد موشكي آمريكا بر ضد روسيه است و نه ايران.ديميتري ميدويديف، رئيس جمهوري روسيه استقرار ضد موشكهاي آمريكايي در لهستان را تصميمي غم انگيز، ولي نه فاجعه آميز براي كشورهاي اروپايي تلقي كرد. وي گفت: «هدف از استقرار سامانه هاي سيستم دفاع ضد موشكي در اروپا، روسيه است. و به همين دليل افسانه تراشي در مورد بازدارندگي آن در مقابل ساير كشورها ديگر قابل توجيه نيست. اين مسئله براي كشورهاي اروپايي بسيار تاسف بار است، ولي نبايد آن را يك فاجعه تلقي كرد.» ميدويديف افزود، «ما به كار خود روي اين مسئله ادامه خواهيم داد و حاضر هستيم تمامي مسائل مربوط به آن را با تمامي طرفهاي مشاركت كننده در آن بررسي كنيم.» «كامرسانت» مي افزايد، كارشناسان مطمئن هستند كه روسيه راه مناسب براي پاسخ دادن به نزديكي زمان عملي شدن طرح ايجاد سپر ضد موشكي آمريكا در شرق اروپا را پيدا خواهد كرد. مسكو ممكن است از توافق نامه مربوط به محدوديت استفاده از موشكهاي با برد كوتاه و متوسط خارج شود.از جمله پاسخهاي احتمالي ديگر روسيه، تاكنون از امكان استقرار تاسيسات نظامي استراتژيك روسيه در خاك بلاروس و يا در منطقه كالينينگراد صحبت به ميان آمده است. اکونومیست

ميخائيل ساکاشويلي: جنگ و صلح در دست وزراي اسرائيلي ماست


"ميخائيل ساکاشويلي" رئيس ‌جمهور گرجستان ادعاهاي مقامات رژيم صهيونيستي مبني بر متوقف کردن ارسال کمک هاي نظامي به کشورش را تکذيب کرد. به گزارش سرويس بين الملل برنا به نقل از هاآرتص، "ميخائيل ساکاشويلي" شب گذشته اظهارات مقامات صهيونيست مبني بر متوقف کردن ارسال کمک هاي نظامي تل‌آويو به گرجستان را رد و تاکيد کرد: من چيزي درباره اين موضوع نشنيده‌ام.رئيس جمهور گرجستان در ادامه افزود: از مشکلاتي که در ارسال هواپيماهاي بدون سرنشيني که ارتش گرجستان سفارش خريد آن را به شرکت‌هاي اسرائيلي داده است اطلاع دارم اما از توقف محموله‌هاي کمک نظامي مطلع نيستم. وي که در يک کنفرانس خبري سخن مي گفت اظهار داشت: اين ثابت شده است که سلاح‌هاي اسرائيل بسيار موثرند. "ساکاشويلي" که بعد از انقلاب مخملي و با حمايت آمريکا به قدرت رسيد در پاسخ سوالي درباره يهودياني که به دليل جنگ از گرجستان گريخته و به سرزمين هاي اشغالي رفته‌اند گفت: ما دو وزير اسرائيلي در کابينه خود داريم، يک نفر از آن‌ها که ديويد کيزيراشويلي وزير دفاع است و با جنگ در ارتباط مستيم است و ديگري تيمور ياکوباشويلي وزير همگرايي است که در مذاکرات ما با روسيه دخيل است و اين مشارکت اسرائيلي‌ها در اينجاست.جنگ و صلح در گرجستان در دستان يهوديان اسرائيلي است. رئيس‌جمهور گرجستان در اين کنفرانس خبري تاکيد کرد وي در تماس مداوم با "ديک چني" معاون رئيس جمهوري و "کاندوليزا رايس" وزير امور خارجه آمريکاست. وي همچنين تاکيد کرد که کشتي‌هاي جنگي آمريکا طي چند روز آينده در بنادر گرجستان لنگر خواهند انداخت تا از باز بودن اين بنادر اطمينان يابند. به نوشته اين روزنامه صهيونيستي "ساکاشويلي" سعي داشت در اين کنفرانس خبري اطمينان و اعتماد به نفس خود را حفظ کند اما نتوانست به طور کامل استرس خود را پنهان کند.چند ساعت پيش از برگزاري اين کنفرانس خبري آوارگان شهر گوري تظاهراتي در مقابل پارلمان گرجستان برگزار کرده و خواستار استعفاي رئيس جمهور گرجستان شده بودند. چند روز پيش منابع خبري از کمک نظامي تل آويو و حضور بيش از هزار مستشار نظامي اين رژيم در گرجستان خبر داده بودند.به دنبال افشاي اين خبر برخي مقامات رژيم صهيونيستي تصميم به توقف اين کمک‌ها به گرجستان گرفتند که با انتقاد ديگر مقامات تل‌آويو روبه رو شد. گفتني است اين براي اولين بار است که رئيس‌جمهور گرجستان رسما کمک نظامي تل آويو به تفليس را تائيد مي‌کند.

شمارش معکوس نابودي اكوسيستم تالاب انزلي آغاز شده است


جلوی فاجعه را از هر جا بگیریم باز منفعت است؛ مسئولان محیط زیست می گویند: شمارش معکوس نابودي اكوسيستم تالاب انزلي آغاز شده/ تالاب انزلي در ليست قرمز كنوانسيون رامسر ثبت شددلايل آنقدر علمي است که جای رد ندارد در پي انتشار خبري در رسانه ها مبني بر موافقت با طرح وزارت راه در مورد بحث كنار گذر انزلي، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد: تكليف كنار گذر انزلي هنوز نهايي نشده و اختلافات همچنان به قوت خود باقی است. دكتر فاطمه واعظ جوادي درباره انتشار خبری در جراید مبنی بر موافقت كميسيون زير بنايي دولت به احداث كنار گذر انزلي در مسير وزارت راه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: رئيس جمهوري نظرسازمان حفاظت محيط زيست را در حفاظت از تالاب بين المللي انزلي لحاظ كرده و به كميسيون زير بنايي دولت دستور داده تا با نگاه حفاظتي، طرح احداث كنار گذر انزلي دوباره بررسي شود.وی افزود: اختلاف درزمينه احداث مسير شانزده كيلومتري كنار گذر انزلي از سال 79 همچنان ادامه دارد به شكلي كه وزارت راه معتقد است بايد بخشي از مسير اين كنار گذر از داخل تالاب عبور كند اين در حاليست كه سازمان محيط زيست معتقد است ،عبور اين جاده از داخل تالاب موجب نابودي سيصد هكتار از تالاب بين المللي انزلي و وارد آمدن خسارتي معادل 470 ميليون ريال مي شود همچنين، دو بخش شدن تالاب، مسدود شدن تعدادي از دهانه هاي روگا آب ها، و از بين رفتن خود پالايي تالاب را موجب شده و يك فاجعه زيست محيطي رقم زده خواهد شد.در اين ميان، سازمان حفاظت محيط زيست مسيري را از حاشيه تالاب پيشنهاد كرد كه به رغم مكاتبات مختلف مصوبه سال هشتاد و دو هیات دولت و راي اخير هيات پيگر از سوی رياست جمهوري بر احداث كنار گذر انزلي در مسير مورد نظر سازمان حفاظت محيط زيست ،مسئولان قبول نكرده و موضوع دوباره به كميسيون زير بنايي دولت ارجاع داده شد.که مسئولان طرح به رغم ممانعت سازمان حفاظت محيط زيست و بدون موافقت از خرداد امسال احداث سه كيلومتر مورد اختلاف را آغاز كرده و بيش از يك و نيم كيلومتر از مسير در داخل تالاب خاكريزي شده است و اجراي طرح به طور پراكنده ادامه دارد.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تصریح کرد:احداث همين ميزان از مسير سبب نابودي سيصد هكتار بخش هاي شمالي تالاب شده و هم اكنون شاهد رشد كلوني مريم آبي هستيم که از نظر كارشناسی رشد مريم آبي نشان دهنده كاهش شديد عمق آب و خشك شدن منطقه است. بر اساس اين گزارش، راي كميسيون زير بناي دولت در حالي به تصويب رسيده كه مخالف نظرات سازمان بازرسي كل كشور است ،طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور گزينه ارائه شده از طرف وزارت راه غير قابل قبول است اما مشخص نيست به چه علت بار ديگر اين گزينه توسط كميسيون زير بنايي دولت تاييد شده است. همچنين، در بخش ديگري از گزارشهای سازمان بازرسي كل كشور عنوان شده با توجه به تاييد و تصويب نظريه سازمان محيط زيست در خصوص صدمات زيست محيطي اجراي اين طرح در سال 82 اصرار وزارت راه و ترابري به عبور كنار گذر انزلي نتيجه اي جز توقف و ركود عمليات اجرايي نداشته بنابراين وزارت راه و ترابري در راستاي مصوبه هيئت وزيران بايد خيلي سريع نسبت به تغيير مسير اقدام كند، زيرا ادامه انجام طرح افزايش بي رويه هزينه هایی را دربر دارد. ادامه وضعيت تالاب انزلي با توجه به ورود سالانه سي ميليون متر مكعب فاضلاب شهري، پانزده هزار تن كود شيميايي، چهارصد ليتر سموم كشاورزي، آلودگي صوتي و نفتي ناشي از تردد قايق هاي بازديد كنندگان موجب تخريب و نابودي كامل اين اكوسيستم خواهد شد. همچنین مدير كل اداره محيط زيست گيلان در گفتگو با خبرنگار ما در اين باره گفت: مسير و پيشنهادي سازمان محيط زيست با ارائه دلايل علمي و كارشناسي درزمان بازديد اعضاي كميسيون زير بنايي دولت مطرح شده است و اعضا كميسيون نتوانستند دلايل و مدارك علمي را رد كنند. زلفي نژاد خانساري ادامه داد: كتابچه و نقشه و اطلاعات لازم به همه اعضاء كميسيون داده شده و هيچ كس نمي تواند مدعي شود كه سازمان محيط زيست هيچ برنامه و طرحي جايگزين ارائه نداده است. مدير كل اداره محيط زيست گيلان با اشاره به ورود فاضلاب هاي انسانی و آلودگي هاي صنعتي و ورود سالانه پانصد ميليون تن رسوب حوضه آبخيز به تالاب انزلي خاطرنشان كرد: اين تالاب به تازگي در فهرست تالاب هاي با تغييرات شديد اكولوژيك در ليست قرمز كنوانسيون رامسر ثبت شده است.