نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

حمله مرتضی مطهری به سیزده به در -فایل صوتی کامل

نبرد تن به تن و نفس گیر مردم با گارد ویژه - عاشورا

نبرد تن به تن و نفس گیر مردم با گارد ویژه - عاشورا

ويديويي تازه منتشرشده ازراهپيمايي بزرگ مردم