نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

سه متجاوز پس از تجاوز به شاما دختر بچه 15 ساله هندی، روی او نفت چراغ ریختند و در حالی که او زنده بود، او را آتش زدند و او را رها کردند تا بمیرد.

مادرش می‌گوید اگر این متعرضان سنگ دل به دخترم تعرض کردند پس باید به خواسته‌شان رسیده باشند، پس چرا دیگر او را کشتند. من ترجیح می‌دادم علی‌رغم تمام مشکلات دخترم را در کنار خودم داشته باشم نه اینکه هر روز از غم دوری او غمگین باشم و بگریم.


به گزارش دیلی‌میل، این تنها موردی نبوده که در هند اتفاق افتاده‌است. معمولا هنگامی که این اتفاقات در هند می‌افتد، از دیدگاه مردم قربانیان مجرم شناخته می‌شوند و به جای همدردی و کمک به آن‌ها، با آن‌ها بد رفتاری شده، تحقیرشان می‌کنند. گویی این‌ها باعث شدند که آن متجاوزان روانی به این قربانیان حمله کنند. اگر هم آن فرد کشته شود، درباره او و خانواده‌اش بدگویی می‌کنند و انگشت اتهام به سوی آن‌هاست.


خانواده قربانیان می‌گویند حق زنان در اغلب موارد نادیده گرفته و پایمال می‌شود؛ چه در دیدگاه مردم چه در محضر دادگاه. یکی دیگر از این موارد، دختر 14 ساله‌ای بود که توسط یکی از بستگانش که این دختر او را عمو خطاب می‌کرد، مورد تعرض قرار گرفت.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﻮ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻢ
ﺳﻼﻡ ﮐﻨﻢ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﯾﺰﻡ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻡ
ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺭﻧﮓ ﮐﺎﺝ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﻢ
ﻧﺎﻣﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ
ﻧﺪﺍﻧﻢ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﺍ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﮕﻮﯾﻢ
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﯾﮏ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺑﺨﺮﻡ
ﺗﻮ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻔﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯽ
ﻟﻐﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻢ
ﻟﻐﺎﺕ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﻫﻢ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻤﯿﺮﻡ
ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﻮﻡ ..
«احمد‌رضا احمدی»


امام آمد

تلویزیون ایران فردا - شاخه های این درخت کهن دوشنبه ۱۲ بهمن

خبرنگار جوان فرانسوی که یقه سرمایه داران فرانسوی را گرفته ... روحاني يك...