نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ بهمن ۲۴, پنجشنبه

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تا پایان سال 1357


توضیح
بخشی از اسناد منتشر شده در این مجموعه، یعنی از سال 1359 به بعد به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت مربوط است. با این وجود این اسناد هم در همینجا آورده می‌شوداز آنجاییکه بخش پایانی کتاب مقالات و اعلامیه‌هایی است که از نشریه کار نقل شده‌اند و نشریه کار در همین سایت در دسترس است، از آوردن مجدد آنها در این بخش خودداری می‌شود.برای رفع هرگونه ابهامی، فهرست و سرمقاله این مجموعه را هم در سایت قرار می‌دهم
فهرست
-
اعلامیه شماره 1، دی 1350
-
بیانیه چریکهای فدایی خلق، بهمن 1350
-
اندیشه رفیق "مائوتسه دون" و انقلاب ما، نبرد خلق 2 – فروردین 1353
-
ما و رهبران حزب توده، اعدام انقلابی عباس شهریاری مرد هزار چهره – 1354
-
شعارهای وحدت، دو مقاله درباره وحدت، 1354
-
سرمقاله، نبرد خلق 7 – 1355
-
جنبش مسلحانه ایران و انقلاب منطقه، نبرد خلق 7 – 1355
-
عملیات تبلیغ مسلحانه و مفاهیم آن در مرحله‌ای که گذشت، نبرد خلق 7 – 1355
-
بیانیه س.چ.ف.خ.ا. به مناسبت روز دانشجو، "پیام دانشجو" ارگان دانشجویی س.چ.ف.خ.ا. شماره 3 – آذر 1356
-
جبهه واحد ضددیکتاتوری و دار و دسته حزب توده، خرداد 1357
-
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما، خرداد 1357
-
وظایف اساسی مارکسیست – لنینستها در مرحله کنونی رشد جنبش کمونیستی ایران، تابستان 1357
-
در این قیام خونی که آغاز شده مردم را یاری کنیم، اعلامیه و بیانیه س.چ.ف.خ.ا. آبان 1357
-
باز هم درباره وظایف اساسی...، آذر 1357
-
هر سازشی با رژیم خیانت به آرمان مردم است، اعلامیه و بیانیه س.چ.ف.خ.ا. آذر 1357
-
نامه سرگشاده س.چ.ف.خ.ا. به آیت‌الله خمینی مبارز عالیقدر و پیشوای بزرگ شیعیان، اعلامیه و بیانیه س.چ.ف.خ.ا. دی 1357
-
پیش به سوی مبارزه ایدئولوژیک ضامن وحدت جنبش کمونیستی، اسفند 1357
-
چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم، مرداد 1358
-
پاسخ به "مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی"، مرداد 1358

آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا


نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل، مصطفی شعاعیان


نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل،

مصطفی شعاعیان

سیاووشان، باقر مرتضوی


سیاووشان، باقر مرتضوی