نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ شهریور ۳۰, دوشنبه

بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیرامون آغاز سال تحصیلی و اتفاقات پس از انتخابات و سرکوب دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیرامون آغاز سال تحصیلی و اتفاقات پس از انتخابات و سرکوب دانشجویان از جمله احضارهای بی سابقه دانشجویان بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در این بیانیه همچنین به کشتار مردم توسط کودتاچیان، حمله به کوی دانشگاه پس از انتخابات، برگزاری دادگاه های نمایشی و ستاره دار کردن مجدد دانشجویان اشاره و اعتراض شده است.

انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان ماه های اخیر و عذرخواهی مسئولین از مردم شده است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

مهری دیگر از راه رسید. مهری که پس از 4 سال مهرورزی دولت احمدی و حمایت رهبری نوید رسیدنش این بار دیگر هیچ اثری از شکوفایی و شادمانی ندارد. دانشگاه ها تحت شدیدترین فشارها و دانشجویان محکوم به سخت ترین مجازات هستند. در چند هفته اخیر موج احضارها به کمیته های انضباطی و نهادهای امنیتی و اخبار تعلیق و اخراج و ستاره دار شدن دانشجویان بهار سال دانشگاه را خزان زده کرده است. احضارهای دسته جمعی دانشجویان در دانشگاه های مختلف به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب، امسال در کنار احضارهای گسترده دانشجویان به کمیته های انضباطی و حراست دانشگاه ها و وزارت علوم قرار گرفته است.

وزارت علومی که نشان داده در جریان سازی ها و پرونده سازی های رسوا و بی اعتبار علیه دفتر تحکیم وحدت و سایر فعالان دانشجویی می خواهد از نهادهای امنیتی جا نماند و کمیته های انضباطی و حراستش را به حیاط خلوت دستگاه های سرکوب تبدیل کرده است. البته این اتفاقات از وزارت علوم دولت احمدی نژاد دور از انتظار نیست. دولتی که وزارت کشورش که مسئول تامین امنیت است، در حمله شبانه نیروهای لباس شخصی و سربازان کودتاچیان به کوی دانشگاه تبدیل به شکنجه گاه می شود.

18 تیر 78 تلخی هایش هنوز از خاطر دانشجویان بیرون نرفته بود که در حوادث تلخ پس از انتخابات خرداد 88 در ساعت 3 نیمه شب عده ای چماق به دست با حمایت نیروهای نظامی و انتظامی به خوابگاه دانشجویان حمله بردند و پس از ضرب و جرح و قتل چند تن از دانشجویان، عده ای را به طبقه منهای 4 وزارت کشور منتقل کردند و در آنجا ساعت ها دانشجویان را در فضایی نامناسب شکنجه کردند. بازداشت بسیاری از دانشجویان و به ویژه دانشجویان محروم از تحصیل در پرونده سازی های انتقام گیرانه کودتاچیان خاطر دانشجو و دانشگاه را آزرده بود که صدور حکم ناعادلانه ماه ها حبس تعزیری و تعلیقی دانشجویان دانشگاه های زنجان و بابل که نشان از وقاحت دیکتاتورهای ایران داشت، شوکی برای دانشگاه شد. برگزاری دادگاه فرمایشی دانشجویان بابل بر اساس اتهامات واهی پس از جریان سازی های رسانه های وابسته ای چون فارس و کیهان و رجا در نهایت بدون توجه به اظهارات دانشجویان و مدارک موجود به صدور احکامی سنگین منجر شد. احکامی که نه ارتباطی به جریان سازی های رسانه های وابسته داشت و نه اتهامات طرح شده در بیدادگاه انقلاب.

برای چهارمین سال پیاپی با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد قصه دانشجویان ستاره دار تکرار شد تا دانشجویان منتقد با وجود کسب رتبه های ممتاز به دانشگاه راه نیابند و بیش از 2000 نفر نیز با تعهدهای غیرمتعارف اجازه ورود به دانشگاه را بیابند. پس از 4 سال شتاب گرفتن دسیسه خودی کردن و اسلامی کردن دانشگاه ها، حاکمان خردستیز با احضارها و تعلیق ها و ممنوع الورود کردن ها توانسته اند هزاران نفر از نخبگان را از حق تحصیل محروم کرده یا اخراج نمایند تا دانشگاه در فقدان یاران دبستانی اش سردی و تلخی فراوانی را احساس کند و اگر ایام زمستانی سرزمینمان و دردها و رنج های خونین چند ماه اخیر نبود، این جفای رفته بر دانشگاه دانشجویانش را چه بی تاب می کرد.

لیک همچنان دانشگاه زنده است و دانشجویش کابوس حاکمان خیره سر و اگر احضار و تهدیدی است، ترس از وجود دانشجو و دانشگاه است که چند روز دیگر فصل آن ها فرا می رسد. فصل پرسش و گفتن، فصل جنبش و ایستادن، فصل آزادی و ایمان، فصل دموکراسی و آرمان.

پلی تکنیک تهران در طول 4 سال گذشته سربلند و خوشنام تلخی ها و سختی های فراوان را گذرانده است. امید دوستان و خاری در چشم و استخوانی در گلو برای اقتدارگرایان و انحصارطلبان بوده است. تلاش کرده به شجاعت و صداقت سخن بگوید و در راه آگاهی بخشی به افشاگری و روشنگری و پرسشگری بپردازد و هزینه های سنگینی را هم برای آن پرداخته است. بازداشت بیش از 120 دانشجوی این دانشگاه در طول 4 سال گذشته چنان بوده است که باید از بیش از صدها احضار به کمیته انضباطی و ده ها احضار به نهادهای امنیتی گذشت. باید از بیش از 200 ترم محرومیت از تحصیل گذشت. فقط نگاهی به دو پرونده نشریات دانشجویی در اردیبهشت 86 و خبرنامه امیرکبیر در غائله دفن شهدا در اسفند 87 گویای بسیاری از مصایب رفته بر انجمن پلی تکنیک است. بیش از 1200 روز سلول انفرادی و شکنجه های قرون وسطایی که جان آدمی را به درد می آورد و در رذالت و پستی شکنجه گران و عاملان و آمران پشت پرده این سناریوها تردید را باقی نمی گذارد، گوشه ای از جنایات دشمنان دانشگاه است.

کودتای انتخاباتی 22 خرداد فصل جدیدی از تاریخ سیاسی ایران را رقم زد. فصلی که پس از سرکوب امید آغاز شد. دروغ های مکرر در صندوق های رای اثر گذاشتند و توطئه تقلب محصولی از همکاری دولت و سپاه و بیت رهبری شد. تقلبی که پس از 4 سال که صدای پای فاشیست به گوش رسیده بود، حضور باتوم به دست آن را دید. تقلب که بی توجهی به خواست مردم و توهین به آگاهی ملت بود، در فضایی سرشار از "امید به تغییر" در برابر مردم ایستاد و فجایع بسیاری را به بار آورد. مردمی که فقط رایشان را می خواستند "برای تغییر وضع موجود" با دستانی خالی و به صلح طلبی و آرامش خواهی به خیابان آمدند و حاکمان را مورد بازخواست قرار دادند که دیکتاتوری به جمع ملت هجومی بی سابقه آورد و مردم را روانه سلول های انفرادی و شکنجه گاه های مخوف ساخت و عده ای را هم به قتل رساند. نیروهای رسمی و غیررسمی با باتوم و گاز اشک آور و اسلحه های سرد و گرم به جان ملت افتادند و در برابر خواست سبز مردم جامعه امان را سرخ و خونین کردند.

در روزهایی تلخ از تاریخ سرزمین ما دروغ و تقلب و خیانت و جنایت و رذالت و تجاوز و قتل به هم پیوستند. دیکتاتورهای قرائت فاشیستی از اسلام برای سرپوش بر جنایات خویش عده ای از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگار و دانشجو و زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودک را تحت فشار و شکنجه و سرکوب قرار دادند. در سلول های مخوفشان به اعترافات کذب واداشتند و در بیدادگاه های نمایشی از رسانه ی کودتاچیان به تصویر در آوردند و سودای فریب افکار عمومی را داشتند. زهی خیال باطل که دروغ ایشان دیر زمانی است هویدا شده است و کودتاچیان بی آبروتر و رسواتر از آنند که قیافه حق به جانب بگیرند و آسمان و ریسمان ببافند و دشمن بتراشند و همه مشکلات را بر دشمنان خود ساخته اشان بار کنند. دیگر نخواهند توانست دروغ و تقلب خویش را به جنایت و رذالت بپوشانند. بسیج و سپاه و پیروان ولایت و جیره خواران دولتِ مردم فریب و عده ای آدمی خوار و انسانیت ستیز و چماق به دست را به جان مردم بیاندازند. مردم آگاه تر از آن شده اند که استبداد دینی دروغ را به دورغ و خون را به خون بشوید و تطهیر کند.

اگرچه امروز پیراهن عثمان بالا برده اند و قرآن بر سر نیزه کرده اند و خدعه به جمعه می برند و جفا بر جماعت می کنند و اشک تمساح می ریزند و فتوای جنایت می دهند و مجوز قتل و کشتار صادر می کنند، قضاوت را عرصه بیداد کرده اند و سخن را به استبداد پاسخ گفته اند و بر بازداشت شدگان نیز رحم نکرده و شکنجه های غیر انسانی و تجاوز و هزار زخم دیگر را بر عزیزان هم وطنمان تحمیل کرده اند. ولی حقیقت ایشان بر همگان روشن شده است و طشت رسوایی ایشان از بام افتاده است و مردم چراغ به دست بر بالای سر ایشان حاضر شده اند و گفته اند که شب را نمی خواهند و با "نه" به شب اندیشی به استقبال صبح و روشنایی خواهند رفت. در ایرانی بزرگ و آزاد با حکومتی مردمی و فرادینی که در آن حق آدمیان به رسمیت شناخته می شود و در کنار هم زیبا زیستن را برای دنیا فریاد خواهند کرد.

اربابان کودتا امروز هراسان تر از همیشه لحظه ای آرام و قرار ندارند که ندای آزادی خواهی دانشگاه و ترانه پیروزی استبدادستیزان در ایران طنین انداز شده است. خواست تغییر همه گیر شده است و دانشجویان برای پاسداری از آگاهی ها و ارزش های جدید ملت ایران عزمشان را جزم کرده اند. عزمی که این بار انرژی اش را از خون های جاری شده دشنه دین فروشان و گلوله خشونت طلبان گرفته است و تا به سرانجام نرسیدن این خواست نیز از پای نخواهند نشست. جنبش دانشجویی نیز مسیر خود را یافته است و حرکت پیوسته خود را با توجه به گذشته اش و رو به سوی فردایی بهتر می پوید. آگاهی بخشی، دیده بانی جامعه مدنی، روشنگری و پرسشگری را فراموش نخواهد کرد و بر دقت و همت خود خواهد افزود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) که در سال های گذشته یکی از هدف های دستگاه های سرکوب بوده است، در آستانه سال تحصیلی برخوردها و سرکوب گسترده در دانشگاه ها را بی اثر می داند و با محکوم کردن تمامی رفتارهای نهادهای دولتی، امنیتی، نظامی و قضایی هشدار می دهد که چراغی که از ارزش های اصیل برافروخته شده است، خاموش شدنی نیست و فقط ریش آن هایی که در پی خاموشی آن هستند را می سوزاند.

امروز نیز آزادی تمامی بازداشت شدگان ماه های اخیر و توجه به خواست مردم و پوزش و معذرت خواهی از رفتارهای غیرانسانی را شروعی مناسب برای بازگشت از گذشته سیاه عمال و خادمان استبداد می داند. تغییر و تغییرخواهی اتفاق بزرگی بود که در روند انتخابات خوب شناخته شد و استمرار آن می تواند افق روشنی را برای آینده قرار دهد. حال این پذیرش و خواست تغییر؛ وسیع و بسیط بوده و می تواند بسیاری از هم داستانان سال های سال استبداد را شامل شود. بنابراین "تغییر" ملاک اصلی شناخت و قضاوت در آینده خواهد بود. تغییرخواهی و تغییرپذیری و استقبال از تغییرات دیگران در کنار احترام به تفاوت ها و گوناگونی ها درس هایی برای توسعه و پیشرفت و زندگی مسالمت آمیز خواهد بود.

انجمن اسلامی پلی تکنیک جامه سبز را لباسی در خور برای استبدادستیزی و آزادی خواهی 100 ساله ایرانیان می داند و با وجود انتقادات و انتظاراتی که برای آینده این جنبش دارد، حمایت و همراهی خود را از حرکت حق مدارانه و مردمی ملت ایران دریغ نخواهد کرد و با محکومیت رفتارهای غیر انسانی و غیرعقلانی چند ماه اخیر در کشور و روزهای اخیر در دانشگاه ها، شروع سال تحصیلی و آغاز فعالیت دانشگاه را به فال نیک گرفته و تمام تلاشش را برای تحقق کابوس حاکمان در دانشگاه ها قرار می دهد.

انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

عکس: اوباش همراه با چوب، چماق و قمه در روز قدسس : نماز عيد فطر

پسران احمدی نژاد
يك سند بسيار مهم از ياران كودتا در تائيد وقوع تجاوز جنسي در كهريزك (توسط هيات ويژه شوراي امنيت ملي)

http://beyan.eu/data/upimages/subfolders/PDF/sanad-e-tajavoz.JPG

بخشنامه “خیلی محرمانه” سپاه به وزارت بهداشت درباره مدارک آسیب دیدگان

sepah_pasdaranقرارگاه ثارالله تهران در ابلاغیه ای با دو مهر “آنی” و “خیلی محرمانه”، به وزارت بهداشت و درمان پزشکی اعلام کرده که بیمارستان ها حق تحویل مدارک پزشکی مجروحان و مصدومان حوادث پس از انتخابات را به آنها ندارند.

در ابلاغیه قرارگاه ثارالله که سردارمحمد حجازي فرماندهی آن را بر عهده دارد و تصویر آن در انتهای این خبر قابل مشاهده است، تصریح شده: ” تحویل اسناد و مدارک پزشکی به کلیه مجروحان و مصدومان حوادث اخیر ممنوع می باشد”.

این ابلاغیه به تاریخ 28 تیرماه ارسال شده و به معاونت سلامت وزارت بهداشت دستور داده “ترتیبی اتخاذ گردد تا بیمارستان ها از تحویل هرگونه اسناد و مدارک به افراد مذکور خودداری نمایند.”

دستور العمل سپاه، به امضای سرتیپ دوم پاسدارعلی خلیلی، معاون پشتیبانی و رییس کمیته بهداری قرارگاه ثارالله تهران، رسیده و در تاریخ 4 مردادماه از سوی وزارت بهداشت اعلام وصول شده است.

sepah_behdasht

گزارشی از بازداشت نزديک به هفتاد نفر در روز قدس مشهد

http://nasime-iraneazad.blogspot.com/2009/09/blog-post.html

يک عده دائم ميگن که توی مشهد مردم کاری نکردن در صورتيکه خبر ندارن چه اتفاقاتی اينجا افتاده و چه جوی در روز قدس بود من مشاهدات خودم و گزارش چند نفر از دوستام که روز قدس بازداشت شدن را ميگم تا درک واقع بينانه‌ای از مشهد داشته باشيم روز قدس فضای مشهد به شدت امنيتی بود محل اصلی راهپيمايی که هيچ نقاط اصلی شهر هم پر از نيروهای نظامی بود و هنوز به نزديک محل تجمع نرسيده اگر کسی نشان يا لباس سبز داشت از مرگ بر منافق و ....لباس شخصي‌ها بی نصيب نمي‌موند دوستان من را هم به دليل پوشيدن شال سبز اونم زير چادر! بازداشت کردن و بردن زندانی که آدم‌های معتاد و ...بودن دوستم مي‌گفت که تعدا دستگيرشدگانی که باهش در اون ساعت بردن نزديک به ۷۰ نفر بوده که جرمشون لباس يا نشان سبز بوده البته چند نفر هم به جرم الله اکبر گفتن گرفته بودن و در بينشون از دختر ۱۴ ساله تا خانمی ۶۰ ساله حضور داشته موقع دستگيری ۷ نفر را در صندلی عقب سمند مي‌گذارن که حتی يکی از کسانی که جزو سبزها نبوده مياد اعتراض ميکنه و ميگه آقا اينها را برای چی گرفتيد؟ کجا مي‌بريد؟ برخورد نيروهای انتظامی هم با دستگيرشدگان فرق داشته در يک مورد يک پليس به شدت يک دختر را با لگد و.... مي‌زنه (دنبال اين هستيم اسمش را پيدا کنيم ) و برخی از نيروهای پليس هم فحش‌های رکيک مي‌دادن اما در بينشون بودن کسانی که معلوم بود ناراضی هستن و مونده بودن چی بگن بعد از بازداشت بازجويی شروع ميشه و سوالها اين بوده: چندمين باری است که راهپيمايی روز قدس شرکت کرديد؟ البته بايد اينجور مواقع همه چيز را انکار کرد و بعضيا گفتن من داشتم مي‌رفتم حرم! و البته جناب بازجو در برابر سوال و انکار بچه‌ها کم مي‌آورده مثلا يکی گفته شما بايد اول تفهيم اتهام کنيد اصلا آئين نامه شما چيه؟ بعد بازجو گفته چي؟ آئين نامه چيه؟ طرف اصلا نمي‌دونسته قانون چی هست! جرمشون هم زير برگه نوشته بودن لباس سبز! و يکی اعتراض کرده خوب توی تلويزيون اعلام کنيد سبز نپوشيم! شيوه اتهام‌زنی بعضياشون به شدت مسخره بوده مثلا به يکی مي‌گفتن موبايلت کو؟ انداختيش دور؟ مي‌دونم انداختيش دور! حالا اصلا بدبخت موبايل همراهش نبوده يا به دروغ مي‌اومدن مي‌گفتن ما تو را زير نظر داشتيم داشتی ...در حاليکه دروغ مي‌گفتن بعد که فايده نداشته از آخر گفتن به جرم همشون يک دستبند سبز اضافه کنيد! در ضمن اينم بگم بدترين جرم دستبند سبز بوده از ديد اونها! و البته يک دختری هم گويا اعلاميه توی کيفش داشته که از ترس مي‌‌لرزيده به هر حال بعد از بازجويی و اومدن قاضی با کلی منت گذاشتن بعد از ۷-۸ ساعت اکثرشون آزاد شدن ولی چند تايی را نگه داشتن مثل اونی که اعلاميه داشته و.... اين مربوط به بازداشت خانومها در يک ساعت مشخص هست که با هم بودن قطعا در ساعات ديگه و جاهای ديگه بازداشت بوده يعنی خيليها را گرفتن و مسلم هست که تعداد سبزهايی که حاضر بودن بيشتر از اونايی بوده که دستگير کردن نکته خنده‌دار ماجرا هم اينکه اثر انگشت ازشون گرفتن(گويا از ده انگشت ) و يک تابلو که روش شماره بوده دادن دستشون و ازشون عکس گرفتن! اينا زندانيان سياسی بودن که جرمشون لباس سبز بوده و رفتن زندان معتادها!

|

30شهريور :بيانيه جمعی از حقوقدانان: اقرار متهمان عليه خودشان هم اعتبار ندارد

روزانلاین:آيت الله خامنه ای روز گذشته در مراسم نماز عيد فطر، برای اولين بار درباره اعترافات بازداشت شدگان و پخش آن در تلويزيون اظهار نظر کرد. او اعتراف افراد عليه خود را شرعا و عرفا نافذ دانست اما اعتراف افراد عليه اشخاص ديگر را غير معتبر اعلام کرد.

اين سخنان رهبر جمهوری اسلامي، که روز گذشته در نماز عيد فطر در تهران بيان شد، واکنش های متفاوتی را برانگيخته است. از سويی تحليل گران معتقدند بخشی از سخنان ديروزآيت الله خامنه ای پاسخی به نامه تظلم خواهی فرزندان هاشمی رفسنجانی به رئيس قوه قضائيه است و از سوی ديگر حقوقدانان برجسته کشور اعتراف افراد عليه خود را حائز شرايطی می دانند که بدون لحاظ يکی از اين شرايط، فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود. "روز" در گفتگو با عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنين ناصر قوامي، رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم، جنبه های مختلف اين موضوع را بررسی کرده است.

سخنان رهبری زنگ خطراست

سخنان آيت الله خامنه ای در خطبه های عيد فطر در حالی ايراد شده که بعد از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد، فعالان سياسی و مطبوعاتی منتقد دولت احمدی نژاد و معترض به تقلب گسترده صورت گرفته در انتخابات به صورت فله ای بازداشت شده و در شرايطی خاص تحت بازجويی قرار گرفته اند. طی هفته های اخير نيز افکار عمومی شاهد پخش اعترافاتی بودند که مشخص نيست در چه شرايطی اخذ شده است. هر چند برخی اخبار منتشر شده، از فشارهای روحی و جسمی شديدی که بر بازداشت شدگان برای اخذ اعترافات عليه خودشان وارد می شود خبر ميدهند. سخنان آيت الله خامنه ای زنگ خطری است بر اينکه بدون توجه بر چگونگی اخذ اعترافات، اين نوع اقرارها را در دادگاه، مستند قرار دهند و بر مبنای آن حکم صادر کنند.

عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان برجسته و عضو کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که اقرار افراد عليه خود، در شرايطی نافذ است که در شرايط عادی اخذ شود. او در گفتگو با "روز" گفت: در قانون اساسی و قانون کيفری شرايطی برای اقرار در نظر گرفته شده و بر اساس قانون اساسی هر اعترافی که با اجبار يا اکراه و حتی اغفال متهم اخذ شود خلاف قانون و فاقد سنديت قانونی است.

اين وکيل دادگستری افزود: يکی از علائمی که نشان ميدهد اقرارها در شرايط خاصی اخذ می شود، اين است که متهم را از زندان به طور مستقيم به دادگاه برده و محاکمه می کنند و اگر اعترافات در شرايط آزاد و درستی اخذ شده چرا متهم را با قيد وثيقه يا کفالت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد نمی کنند؟

به گفته آقای سلطاني، اگر متهم بعد از آزادی با قرار وثيقه به دادگاه برود و در دادگاهی با رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و حضور هيات منصفه، اعترافات داخل زندان خود را مجددا تکرار کند می توان اين اعترافات را پذيرفت

عضو کانون مدافعان حقوق بشر با بيان اينکه متهم در زندان تحت بازجويی های غيرقانونی قرار می گيرد افزود: متاسفانه شاهد هستيم که کتهم حتی اجازه تعيين وکيل برای خود را ندارد و اين دادگاه است که برای او وکيل تسخيری تعيين می کند در همين موارد اخير وکالت خيلی از وکلا را برای پرونده ها نپذيرفتند و همين مساله نشان ميدهد که متهم در شرايط طبيعی قرار ندارد و اعترافات او در شرايط قانونی اخذ نشده است.

اين حقوقدان برجسته تصريح کرد: اگر اعترافات بدون القا، وحي، فشار يا هرگونه فشار روانی صورت بگيرد آن موقع معتبر است.

آقای سلطانی با شاره به سخنان ديروز آيت الله خامنه ای درباره نافذ بودن اقرار افراد عليه خود گفت: اقرار متهمانی که اخيرا به دادگاه می آورند به هيچ عنوان قابل قبول نيست چون از طرفی اين افراد را مستقيم از زندان به دادگاه می اورند و از سوی ديگر به ظاهر اين دادگاه ها علنی اعلام شده اما در اصل شرايط علنی بودن را ندارد و حائز شرايط اصل ۱۶۸ قانون اساسی نيست.

معجزه عصای موسی در زندان

ناصر قوامي، رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم نيز بر سخنان عبدالفتاح سلطانی صحه می گذارد. او به "روز" گفت که که بر اساس روايت اسلامي، اعترافات افرادی که در زندان هستند حتی عليه ودشان نيز پذيرفتنی نيست.

آقای قوامی توضيح داد: از نظر حقوقی و فقه اسلامي، اقرار افراد درباره خودشان نافذ است اما شرايط دارد و بايد در يک شرايط کاملا آزاد و اختياری و شرايطی که هيچ گونه اکراه و فشاری روی آنها نباشد و حتی شائبه فشار و اکراه نيز وجود نداشته باشد اخذ شود و فقط در اين صورت اين اعترافات عليه خود افراد نافذ است.

به گفته اين نماينده سابق مجلس، اعتراف افراد در زندان عليه خودشان نيز اعتبار ندارد چون فرد در زندان در شرايط خاصی قرار دارد و اعترافاتش آزاد و با اختيار خود او نيست.

رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم با اشاره به پخش اعترافات برخی از فعالان سياسی که بعد از انتخابات بازداشت شده اند، از تلويزيون گفت: بر اساس آنچه که من از تلويزيون ديدم و در خبرها خواندم چه درباره آقای ابطحي، چه آقای عطريان فر و بقيه آقابان بايد بگويم صحبت هايی که اين افراد کردند اعتراف به جرم نبود و هيچ اعترافی که موجب مجازات باشد نکردند و فقط گفتند که تحليل سياسی شان اشتباه بوده است.

آقای قوامی متذکر شد: حالا بالفرض محال ما اين گفته ها را اعتراف به جرم تلقی کنيم بايد بپرسيم که چگونه فردی بعد از ۳۰ يا ۴۰ سال فعاليت سياسي، ظرف چند روز در زندان پی به اشتباهات خود می برد

او با اشاره به شرايط خاصی که اين فعالان سياسی و مطبوعاتی در زندان داشته و دارند گفت: اين افراد نه از بيرون و اتفاقات بيرون از زندان خبری داشتند و نه به وکيل دسترسی داشتند و ما نميدانيم چه چيزهايی در زندان به آنها القا کرده اند و يا چه نوع تهديدها يا فشارهای بر آنها وارد شده که ۳۰ سال متوجه اشتباهشان نشده اند اما همين که رفتند زندان معجزه ای رخ داده و فهميدند اشتباه کرده اند.

آقای قوامی به سابقه سه بار زندان خود در زمان رژيم گذشته اشاره کرد و گفت : در آن زمان ساواکی ها، با کابل بر پای زندانيان ميزدند و می گفتند که اين کابل عصای موسی است و معجزه می کند و با اين کابل ها از زندانيان سياسی اعتراف می گيريم حالا ما نميدانيم اکنون آقايان در زندان عصای موسی دارند يا با چه روش هايی چنين معجزه هايی را رقم ميزنند که افراد پی به اشتباهات تمام ندگيشان می برند.

سخنان رهبر، پاسخی به نامه فرزندان هاشمی رفسنجاني؟

خامنه ای روز گذشته همچنين گفت که اعتراف افراد در دادگاه عليه فردی ديگر "حجيت شرعی" ندارد و مسموع نيست. اين اظهار نظر آيت الله خامنه ای در حالی صورت می گيرد که يک روز قبل فرزندان هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رئيس قوه قضائيه، انتشار شايعات عليه خود را، نوعی "اهرم فشار" عليه آقای هاشمی رفسنجانی و ابزاری برای "حذف" او دانسته و از صادق لاريجانی خواسته بودند که مرجعی صلاحيت دار را مأمور رسيدگی به شايعات و اتهامات عليه آنها کند.

فرزندان رئيس مجلس خبرگان رهبری در نامه خود نوشته اند: اخيرا شاهد بوده ايم که از راه پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخير، که در صورت داشتن اعتبار اقرار قانوني، تنها عليه شخص اقرار کننده قابل استناد است، تلاش می شود تا ادعاهای بی سند عليه يکی از امضاء کنندگان اين نامه... مستندسازی شود.

اشاره فرزندان هاشمی به اعترافات برخی از معترضان به کودتای انتخاباتی در دادگاه های نمايشی است که تاکنون ۵ جلسه از آن برگزار شده است و در اين دادگاهها برخی از بازداشت شدگان، سخنانی را عليه مهدی هاشمی عنوان کردند. محمد علی ابطحی نيز در جلسه اول دادگاه، گفته بود که هاشمي، موسوی و خاتمی در جريان انتخابات با يکديگر "هم‌قسم" شده بودند.

موضع گيری رهبری در خطبه های نماز عيد طر در شرايطی صورت گرفت که روز گذشته هاشمی رفسنجانی بعد از مدتها غيبت، در نماز عيد فطر حاضر شد و در صف اول نماز در کنار ساير مسوولان جمهوری اسلامی قرار گرفت.