نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

مراسم جشن سده

 مراسم جشن سده
مراسم جشن سده زرتشتیان  شنبه 9 بهمن در استان کرماناستفاده از اراذل و اوباش و نیروهای لباس شخصی برای سرکوب معترضان، در مصر + عکسیک روزنامه لبنانی امروز با انتشار یک سند محرمانه که از وزارت کشور مصر خارج شده است، فاش کرد که دولت مصر از اراذل و اوباش و نیروهای امنیتی و پلیس که ماموریت دارند با لباس شخصی در میان معترضان نفوذ کنند، برای سرکوب تظاهرات مردمی استفاده می‌کند.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، سند شماره “۶۰/ب/م ی” که از دفتر “حبیب العادلی” وزیر کشور سابق مصر به بیرون درز کرده است، نشان می دهد مقامات مصری به صورت سازمان یافته از اراذل و اوباش برای سرکوب قیام ملت خود استفاده می کنند.
بر روی این سند که نسخه ای از به روزنامه الاخبار رسیده است “مُهر فوق محرمانه” درج شده است و در آن تاکید شده است که برای مراکز مربوطه ارسال شود.
در متن این سند که با عنوان “طرح مبارزه با تظاهرات مردمی و راهبردهای موردنظر” تهیه شده، آمده است: «باید تعدادی از اراذل و اوباش با پرداخت هزینه های لازم و مکفی استخدام شده و آنها را در مراکز تجمعات و اعتراضات مستقر کرد. باید به این افراد توضیح داده شود که چگونه در این مناطق ناآرام فعالیت کنند.»
در ادامه این سند آمده است: «این افراد باید لباس شخصی بر تن داشته باشند و به آنها چماق و یا باتومهای آهنی کوچک داده شود تا بتوانند معترضین و تظاهرکنندگان را دستگیر کنند.»
این سند بر این مسئله تاکید کرده است که در زمانی که این اراذل و اوباش به سرکوب مردم مصر در تظاهرات مشغول هستند نباید هرگز نیروی امنیتی و یا پلیس در خیابانها و معابر حضور داشته باشد. بر این اساس، این نیروهای پلیس باید لباس نظامی بر تن نداشته باشند و با لباس شخصی در بین تظاهرکنندگان حضور داشته باشند.
وزارت کشور مصر در ادامه تاکید کرده است: «این نیروهای امنیتی تا زمانی که اوامر بعدی را بگیرند باید به همین صورت در بین معترضین حضور داشته باشند. آنان باید در کنار خیابانها، معابر، درختان، پارکینگ و در نزدیکی معترضین حضور داشته باشند و هرگز هویت واقعی خود را فاش نکنند.»
در بخش دیگر از این سند به این مسئله اشاره شده است که باید اخبار غیر واقعی درباره غارتگری نقاط و مراکز حساس کشور توسط معترضین در اختیار شبکه های داخلی و خارجی تلویزیونی قرار گیرد.
همچنین باید کمیته های مردمی که در جهت جلوگیری از اعمال غارتگری تشکیل شده اند مردم معترض و تظاهر کننده را به خاتمه دان به اعتراضاتشان دعوت کرده و با توجه به وضعیت ناامن و ناآرام کشور آنان را به سوی خانه هایشان روانه کنند.
به نظر می رسد افشای این سند در بین مردم مصر سبب شدت گرفتن تظاهرات آنان و تسلیم نشدن آنها در برابر ارعاب مقامات رژیم مبارک شوند که در نظر دارند با هر ترفندی از سقوط این رژیم جلوگیری کنند. 
 

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبهpretty lat/long

ابوترابی (12)

ابوترابی (11)

ابوترابی (12) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (11) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (10)

ابوترابی (9)

ابوترابی (10) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (9) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (8)

ابوترابی (7)

ابوترابی (8) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (7) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (6)

ابوترابی (5)

ابوترابی (6) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (5) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (4)

ابوترابی (3)

ابوترابی (4) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (3) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (2)

ابوترابی (1)

ابوترابی (2) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (1) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

Sepah4

sepah3

Sepah4 par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
sepah3 par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

Sepah2

Sepah1

Sepah2 par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
Sepah1 par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

Gen. Hosein Yekta سرتیپ حسین یکتا

Basiji Ali reza Zakani علیرضا زاکانی

Gen. Hosein Yekta سرتیپ حسین یکتا  par Iran Briefing
از فرماندهان سپاه پاسداران که سالها مسئول کاروان اعزامیان نیروهای تبلیغی به جبهها در بعد از جنگ بوده...
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
Basiji Ali reza Zakani  علیرضا زاکانی par Iran Briefing
فرماندهی بسیج دانشجویی و عضویت در هیات منصفه مطبوعات را دارا است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و عضو...
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011