نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

گنجی زندان حقانیت نمی آورد.


 آقای گنجی شما در برنامه افق صدای آمریکا جملاتی به زبان آوردید که بی شباهت با گفته های سه دهه گذشته نظام ولایی نیست نظامی که معیار حقانیت و شرکت در اموری سیاسی میزان مبارزه با رژیم گذشته در زندان بودن و یا پیروی از افکار جنایتکاری مانند خمینی است. جناب آقای گنجی شما با رسم معیار می خواهید به مردم بگوئید که چه کسی دلسوز ایران است و چه کسی دشمن چه کسی لیاقت رهبری دارد و چه کسی ندارد این مردم هستند که تصمیم می گیرند کدام بیانیه مفید است و کدام نیست شما با خط کشی کردن فقط اختلافات و فاصله مخالفین را بیشتر کرده اید آیا شما برای اتحاد مخالفین تا به حال عملی انجام داده اید؟ این دلیل نمی شود که چون شما در زندان بوده اید پس حقانیت دارید خیر اگر به زندان رفتن باشد امیر انتظام و مجاهدین حقانیت بیشتری دارند. حتما شما در آیند ایران آزاد!!! به دلیل زندان رفتن سهم بیشتری نسبت به دیگران می خواهید و یا امتیازات بیشتری را برای خود می پسندید جناب آقای گنجی ما هیچ گاه فراموش نمی کنیم که شما بعد از انقلاب به همراه همفکران و دوستانتان چه بر سر ایران آوردید و به دنبال سهم خواهی بودید اما زمانی که نظام ولایی از دادن سهم شما سرباز زد شما تبدیل به منتقد نظام شدید.لطفا گذشته خود را فراموش نکنید شما به مردم ایران بدهکارید خیلی بشتر از این مدتی که در زندان بودید بدهکارید .