نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

عکس:غزه در خون

شش کلیپ زیر که به انگلیسی است، هر انسان عاقل و آینده نگر را به تفکری عمیق وا می دارد

هم میهنان،
شش کلیپ زیر که به انگلیسی است، هر انسان عاقل و آینده نگر را به تفکری عمیق وا می دارد که جهان ما به کدام سوی می رود یا بهتر بگوئیم، بشریت کنونی جهان را به کدام سوی سوق می دهد؟. باید بیدار شویم، باید به خود آئیم . . . . وگرنه زندگی برای نسل های آینده غیر ممکن می شود.
استدعا می شود عجله نکنید. هر وقت که توانستید تقریبا دو ساعت وقت برای دیدن و شنیدن این 6 کلیپ اختصاص دهید بنشینید و با دقت گوش فرا دهید، سپس به سهم خود کاری بکنید. این مجموعه کلیپ را برای دیگران هم بفرستید.
کلیپ1 :
کلیپ2 :
http://www.youtube.com/watch?v=QFRBBLiJttY&feature=relmfu
کلیپ3:
http://www.youtube.com/watch?v=k0TWZonzVzQ&feature=relmfu
کلیپ4:
http://www.youtube.com/watch?v=hgHJNMQjJ8Y&feature=relmfu
کلیپ:5
http://www.youtube.com/watch?v=PeWulxoxtQA&feature=relmfu
کلیپ:6
http://www.youtube.com/watch?v=TNTGahVMEYc&feature=relmfu