نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ خرداد ۱۵, جمعه

obama-jerusalem.jpg

صهیونیست ها: باراک حسین! نه تو نمی توانی!

در پی سخنرانی باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در دانشگاه قاهره که مبتنی بر این تلاش بود که روابطی جديد را میان آمریکا وجهان اسلام برای پشت سر گذاشتن اختلافات و تنش‌ها ايجاد كند، صدها صهیونیست در مقابل کنسول گری آمریکا در اورشلیم به تظاهرات پرداختند و با شعارهایی چون باراک حسین ، نه تو نمی توانی!" به گفتار اوباما اعتراض کردند. گرچه بسیاری معتقدند که سخنراني اوباما برای تحريك و تاثير گذاری بر عواطف و سرشار از گفته‌های تعارف آميز و تا حد زيادی برای بهبود چهره آمريكا نزد جهانيان بود، اما صهیونیست ها همین اندک را هم بر نمی تابند! AFP/Gali