نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ خرداد ۳, سه‌شنبه

Iran Funeral of Iran uprising Martyr Behnoud Ramezani

رابطه اصلاحات با حفظ اين رژيم

US 'flashing orange', please stand by for financial repression

Mission impossible: Keeping Israel happy - Opinion - Al Jazeera English

Netanyahu rules out return to 1967 borders - Americas - Al Jazeera English

Libya air strike video: NATO missiles hit Tripoli hard

مرا ببوس! مرا ببوس!