نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ فروردین ۱۳, یکشنبه

مادر هنگامه شهیدی؛ هنگامه گفته چبزی برای از دست دادن ندارد/ ​هنگامه را ه...

افشاگری جنجالی محمد نوریزاد:​ شکنجه رزمنده جانبازدر سیاهچالهای ایران به ...

Dr. Morteza Mohit, 01 Apr. 2017 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی

Dr. Morteza Mohit, 25 Mar. 2017 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی