نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ مهر ۲, یکشنبه

بصیر نصیبی:ترور کافه میکونوس،نخل طلای کن به طعم گیلاس کیارستمی و آزادی زود هنگام کاظم دارابی

بصیر نصیبی:ترور کافه میکونوس،نخل طلای کن به طعم گیلاس کیارستمی و آزادی زود هنگام کاظم دارابی


منبع:

به مناسب سالگرد جنایت در کافه میکونوس برلین.
خود آقای کیارستمی فرمود:
حضور ما در عرصه های بین المللی موقعیت خوبی است که تصور و ذهنیت مردم دنیا را نسبت به ملتی (یعنی دولتی) که از سوی غرب به عنوان تروریست معرفی شده عوض کنیم»
*ماشین ترور اسلامی سالهاست واز آغازحضور نکبت بارجمهوری اسلامی در خارج از ایران فعال بوده است، رژیم ج.ا باپشتوانه دولت های اروپایی برنامه های ترورش را با موفقیت به انجام میرسانیدو سازمان های امنیتی همین دولت ها کمکش می کردند تا از صحنه بگریزد.
*این محکومیت می تواتست مهم باشد که ما از آن بهره بگیریم وبا استناد بدان حکومت را هر روز بیش از گذشته به انزوا بکشانیم اما ما که خود مدافع وآرایشگر هنر صادراتی شدیم وبه کیارستمی ارج گذاشتیم وافتخار کردیم ودستش را برای ساختن فیلمی که جنایت میکونوس را به سایه کشاند صمیمانه فشردیم چه اعتراضی می توانیم به دولت آلمان داشته باشیم؟
***
ماشین ترور اسلامی سالهاست واز آغازحضور نکبت بارجمهوری اسلامی در خارج از ایران فعال بوده است، رژیم ج.ا باپشتوانه دولت های اروپایی برنامه های ترورش را با موفقیت به انجام میرسانیدو سازمان های امنیتی همین دولت ها کمکش می کردند تا از صحنه بگریزد ویا اگر تروریست به چنگ میافتاد با یک معامله آب ونان دار دولتی قضیه را رفع ورجوع می کردند.برای نمونه می شود به محاکمات مربوط به طرح ترور شاپور بختیار در فرانسه وبرگرداندن انیس نقاش به دامان جمهوری اسلامی اشاره داشت،در کشورهایی که معاملات گسترده تر ی با جمهوری اسلامی داشتند برای ترور مخالفان فضای مناسب تری فراهم بود ، اکثر ترور های جمهوری اسلامی در آلمان واطریش و فرانسه طراحی واجرا می شد، به هنگامی که هلموت کهل در آلمان دولت را در دست داشت ،جنایت کافه میکونوس به وقوع پیوست، دولت کهل قصد داشت به نوعی این اتفاق درد سر ساز را حل وفصل کند اما ایستادگی کوبشن قاضی شجاع پرونده باعث شد که نتوانند پرونده را به نفع ج. اسلامی .مانند پرونده فریدون فرخ زاد مختومه اعلام کنند وبعد از ۵ سال تحقیق وتفحص وجمع آوری اطلاعات ، بهره از شهادت شاهدان ، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی از خامنه ای و رفسنجانی گرفته تا فلاحیان، موسویان وولایتی نامشان در فهرست گروه ترور قرار گرفت .کاظم دارابی یکی از مجریان این طرح به حکم دادگاه به حبس ابد محکوم شد .اتحادیه اروپا سفیران خود را فرا خواندند وجو عمومی بر علیه ج.ا شکل گرفته بود. من همان زمان در سرمقاله نشریه سینمای آزاد نوشتم:
«… رژیم می داند که سران کشور های اروپایی از آن عاقل ترند که به خاطر چند فقره قتل نا قابل! مشتری به این نازنینی! را از دست بدهد»
 زمان گذشت وخیلی زود حدس من به واقعیت پیوست. کشور های اروپایی از شیوه های متفاوت بهره گرفتند تا تاثیر این اقدام قاضی کوبشن را کم رنگ و محو کنند. اما چگونه این امکان فراهم شد؟ به کمک خود ما، تعجب می کنید؟ اما واقعیت دارد، ما خود همه زحمات قاضی کوبشن را هدر دادیم وبرای رژیم بی آبرویی که تروریست بودن آن در سطح جهان پراکنده شده بود آبروی کاذب کسب کردیم .چه بسا این اتفاق می توانست آغاز حرکتی باشد که راه را برای اقدامات بعدی وبه سقوط کشاندن خونخوارترین سیسم حکومتی دنیا هموار کند.نمیخواهم در باره شگرد رژیم بعد از جنایت کافه میکونوس، پوشاندن لباس اصلاح طلبی به خاتمی شارلاتان وتقسیم کردن رژیم به دو بخش خوب وبد حرفی بزنم که دیگر مثل روز روشن شده است. ج. اقتل ها وجنایتهایش را با چهره واقعیش مرتکب می شد وارتباطش با دنیا را با ماسک اصلاح طلبی برقرار می کرد واین باب طبع دنیای غرب بود. هم راه معامله با یک رژیم تروریست وشرکت در چاپیدن مردم ایران ، برایشان فراهم شد وهم برای مردم خودشان اینطور وانمود می کردند که دارند از اصلاحات در جمهوری اسلامی حمایت می کنند، طرح وبرنامه ای که با موفقیت به انجامش رسانیدند.
 یکی از امکاناتی که تاثیر مهمی در بزک چهره حکومت ج . اسلامی بعد از ترور در کافه میکونوس داشت روی خوشی بود که دولت های اروپایی وامریکا وکانادا و…نسبت به صادرات فرهنگی جمهوری اسلامی نشان دادند برای نمونه در آلمان بودجه های ادارات فرهنگ استان ها بیشتر در اختیار کانون هایی قرار می گرفت که محصولات رژیم سانسور را اشاعه می دادند. گروهای موسیقی وتاتر، وهمراه آنان نویسنده .شاعر، نقاش وعکاس اصلاح طلب بدون فاصله به اینجا صادر شدند. وسینما در میان همه امکانات تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی بردش بیشتر و تاثیرش فراتر بود. دلالها وکارجاق کن ها، بیشتر ین نیرویشان را روی صادرات سینمای جمهوری اسلامی متمرکز کرده بودند. جمهوری اسلامی هم بیشترین بودجه را خرج فیلمهای سینمای گلخانه ای می نمود. ترور در کافه میکونوس برلین رخ داد اما عوارضش دامنگیر همه کشورهایی شد که منافع سرشاری در جمهوری اسلامی داشتند . در کوران تیرگی ارتباط با غرب یکباره اعلام شد که آقای کیارستمی میخواهد فیلم طعم گیلاس را به فسیوال کن بیاورد اما مقامات سینمایی ج. اسلامی مانعش می شوند! کمی تعجب کردیم! عباس کیارستمی که خود تائید کنده سانسور است چطور نا پرهیزی کرده و فیلمی می سازد که ج. اسلامی هم تحملش نمی کند؟خلاصه آن که خبلی زود معلوم شد که همه این برنامه ها با،مشارکت ژیل ژاکوب مدیر جشنواره کن طراحی شده بود تا داوران را فریب دهند وبه خاطر مبارزه با سانسور در ۵۰ سالگی کن جایزه نخل طلا را برای طعم گیلاس که حتا اگر میخواستند سینمای ضد قصه را هم ارج بگذارند استحقاقش فراتر از پذیرش فیلم در یکی از بخش های فرعی جشنواره کن نبود، جور کنند.
آن زمان هنوز ارتباط های اینترنتی گسترش نداشت. من مطلب کوتاهی نوشتم وفرستادم به کیهان لندن که بیشترین اخبار واطلاعات پیرامون طعم گیلاس را منعکس میکرد.یادداشت من با عنوان از کن تا برلین به چاپ رسید بخشی از مطلبم را اینجا تکرار می کنم.
«فیلم سالهای آتش زیر خاکستر ساخته محمدلخدر حمینه کارگردان الجزیره ای در سال ۱۹۷۵ جایزه نخل طلا گرفت. چون ژیسکاردستن قرار بود به مناسبت استقلال الجزیره به آن کشور برود. در واقع نخل طلای کن به فیلم مذکوربه نوعی دلجویی فرانسه از دولت الجزیره بود. جشنواره ای با چنین پیشینه ای آدم های کنجکاو وفضول را می توانذ به این نکته توجه دهدکه اهدا نخل طلا به طعم گیلاس هم به نوعی دلجویی دول اروپایی بود برای ترمیم ضربه هایی که به رژیم بابت رای دادگاه میکونوس وارد آمده بود»
اما آنچه ناسزا در چنته مدافعان هنر حکومتی یافت می شد نصیب من شد، اتفاقا در گزارشی که کار ارگان رسمی اکثریت که خودش از خط فرهنگی رژیم به خاطر مواضع سیاسی اش حمایت می کرد همان موقع منتشر کرد صریحا ارتباط اهدائ جایزه نخل طلا به فیلم طعم گیلاس ،با ترور در کافه میکونوس رامطرح کرد و نوشت:
«… اما بعد تر وزارت خارجه ج.ا باتوجه به تنش های کونی در روابط رژیم با اروپاوبرای ممانعت از انزوای بیشتر حکومت نزد جهانیان از وزارت ارشاد خواست تابا اجازه ارسال فیلم به کن به ترمیم وجه خارجی رژیم کمک کندواز بار تبلیغاتی که پس از رای دادکاه میکونوس به راه افتاده بود بکاهد»
 این اظهار نظر نشریه کار بیشتر از این جهت اهمیت دارد که اولا نشان می دهد که حتا سازمان های مدافع خط اصلاح پذیری حکومت کاملا واقف بودند که به چه انگیزه ای رژیم برای کسب نخل طلا با جشنواره کن زد وبند کرد. به خصوص مشخص می شود که دکتر هدایتی وزیر امور خارجه که خود در طرح واجرای ترور نقش داشته است برای رساندن فیلم به کن تلاش می کند. اما یک سوال را ازکادر مرکزی این سازمان داریم ؟
 چرا وقتی برای سازمان شما مشخص شد که جمهوری اسلامی از سینما بهره سیاسی می برد وبرای یه سایه کشاندن ترور میکو نوس با فستیوال کن ( که ففط نمو نه ایست از راه وروش ساخت وپاخت با جشنواره هابرای بزک چهره ج. ا ) معامله کرده است. هیج اقدام دیگری برای مقابله با این شگرد نکردید؟ وخود در هر موقعیتی به مبلغ خط فرهنگی / سینمایی جمهوری اسلامی مبدل شدید؟
 اما این سئوال همراه با تاسف را از اکثر سازمانهای سیاسی که مواضع قاطع علیه کلیت رژیم داشتند هم دارم .آنها هم بطور جدی وپیوسته به این مسئله مهم بها ندادند. آیا نیاز به دلایل بیشتری بود تا قصدو نیت پلید جمهوری اسلامی را در یابیم؟ مگر من بسیاری از اسناد را از میان هما ن نشریات داخل رژیم بیرون نکشیدم وانتشار ندادم؟ چند مورد آن را دوباره نویسی می کنم .
 خود آقای کیارستمی فرمود:
«حضور ما در عرصه های بین المللی موقعیت خوبی است که تصور و ذهنیت مردم دنیا را نسبت به ملتی (یعنی دولتی) که از سوی غرب به عنوان تروریست معرفی شده عوض کنیم»
 بعد رایزن فرهنکی رژیم هم بیان داشت:
«جناب آقای عباس کیارستمی، با سلام. تبریکات متعددی که از جانب هم میهنان ودیگران بما ابراز می شود حاکی از تاثیر بسیار مثبت مطرح شدن نام جمهوری اسلامی در سطحی چنین گسترده است» با احترام سید حسن هاشمی رایزن جمهوری اسلامی در پاریس
 هفته نامه سینما نوشت :
 «پیروزی کیا رستمی پیروزی جمهوری اسلامی بود»( هفته نامه سینما شماره۲۶۰(
مرتصا ممیز درمجله دنیای سخن وُیژه نامه کن اینگونه نظر داد:
…« ملتی ( دولت جمهوری اسامی ) راکه در جو جهانی زیر آماج زهر پاشی ها (رسوایی رژیم بعد از ترور میکونوس) قرار داده اند بیک باره سر بلند وسرفراز کند»(مرتضی ممیز ویژه نامه کن، مجله دنیای سخن(
 سردبیر وِیژه نامه سخن نوشت:
*ایران ( ج.ا) با رفتار های مناسب با مشخصات ملی/ مذهبی خود بر آثار تهاجم تبلیغاتی رسانه ها (انعکاس ترور در کافه میکونوس) موفق می شود عملکر د آنها را با یک کرشمه فرهنگی(نخل طلای کن) حنثا کند» ( سرمقاله دنیای سخن ویژه نامه کن(
بعد خواندیم دولت آلمان کاطم دارابی را آزاد کرد. در باره آزادی دارابی در سایت اخبار روز میخوانیم:
«طبق قوانین آلمان، مجرمان غیر آلمانی که ۱۵سال از محکومیتشان را در آلمان گذرانده باشند، به کشور خود بازگردانده می‌شوند با این شرط که بقیه دوران محکومیت خود را در زندان‌های آنجا طی کنند»
 اگر این نظر سایت اخبار روز از قوانین دادگستری آلمان استخراج شده باشد این ماده مربوط به جرایم غیر سیاسی است، چون در قتل های سیاسی که نمی شود قاتل را به کشوری که سرانش محکوم به دست داشتن در عملیات تروریستی شده است فرستاد تا بقیه محکومیتش را در زندان آن کشوری طی کند که سران آن خود فرمان قتل را صادر کرده اند وسپاسگزاری کاظم دارابی از کوشش های جمهوری اسلامی برای رهائیش این حس را بر می انگیزد که معامله ای برای آزادی او صورت گرفته است. همینطور در نوشته دیگری میخوانیم:
 برای جرایمی نظیر جنایت سنگین کافه می کونوس حد اقل زندان ۲۲ سال است. پس دلیل آزادی زود رس دارابی چه بود؟آیا دولت آلمان فرصت مناسبی را برای ساخت وپاخت با جمهوری اسلامی انتخاب نکرد؟. البته خانواده یکی از مقتولین جنایت وکانون پناهندگان سیاسی بز لین به آزادی غیر قانونی یک قاتل اعتراض کردند اما متعجب شدند که چرا هیچ اهمیتی به اعتراض آنها داده نشد؟ چرا اهمیت بدهند؟ وقتی از چند ملیون ایرانی خارج از ایران فقط اعضا ی خانواده یکی از مقتولین ویکی از کانون های پناهندگان معترضند خوب معلوم است دولت وقت آلمان ترجیح می دهد که به منافع سیاسی بیندیشد تا اعتراض یک جمع چند نفره. واز این گذشته وقتی این محکومیت می تواتست مهم باشد که ما از آن بهره بگیریم وبا استناد بدان حکومت را هر روز بیش از گذشته به انزوا بکشانیم اما ما که خود مدافع وآرایشگر هنر صادراتی شدیم وبه کیارستمی ارج گذاشتیم وافتخار کردیم ودستش را برای ساختن فیلمی که جنایت میکونوس را به سایه کشاند صمیمانه فشردیم چه اعتراضی می توانیم به دولت آلمان داشته باشیم؟
یک بار دیگر اظهارات صریح وروشن کیارستمی را نقل می کنم:
« این موفقیت فکر می کنم مرهون تصمیم گیری به جای همه آدمهایی است که فکر می کردند که حضور این فیلم میتو نه یک تاثیر مثبت روی اذهان عمومی در وضعیت فعلی که میدونید با گرفتاریهای عدیده ای که ما در اروپا ودنیا داریم( ترور کافه میکونوس) داشته باشد».
؛ کارنامه ما در برخورد با رژیم خلاصه شد به حمایت از،وابستگان حکومت، گروکان گیران، ملی/مذهبی ها ،تحکیم وحدتی ها ، بنیان گذاران سپاه، وسازمان مخوف واواک.بله ما خود کوشش های قاضی پرونده برای محکوم کردن تروریست های رژیم را بدست خود بی اعتبار کردیم.
 زیر نویس:
*یادآوری های داخل پرانتز را من افزوده ام
*نشریه توفان هم یک مطلب نوشت و نقش جایزه نخل طلای کن را در چهره سازی برای رژیم بعد از جنایت میکونوس مطرح کرد.
*جابر کلیبی از فعالان سیاسی در نوشتاری در نیمروز ضمن اشاره به نقش کیارستمی در بزک جهره رژیم. از نحوه مقابله من با صادرات سینمایی حمهوری اسلامی یاد کرد.
*بر اساس این جنایت آرمان نجم مقیم برلین نیز یک مستند طولانی ساخته است.
پرویز صیاد در سخنرانی هایش وکتابهایش علیه صادرات سینمایی ج. اسلامی شفاف سخن گفته است.
*مسلم منصوری بعد از خروج از ایران بما پیوست ودر هر موقعیت چهره واقعی هنرمندان سازشکار را نمایند.
*خلاصه این ماجرا در ویکی پدیا
در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین، آلمان و در تاریخ ۱۷سپتامبر ۱۹۹۲رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسون کُرد به قتل رسیدند. این ترور تاثیر زیادی بر روی روابط بین ایران و کشورهای اروپایی داشت.]
از آنجا که از تاریخ ۲۳تا ۲۶شهریور ماه سال ۱۳۷۱کنگرهٔ جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در برلین در حال برگزاری بود، فعالین سوسیال ایران که عموماً از فعالین سیاسی ایرانی و مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند از جمله صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران برای شرکت در این مراسم به آلمان رفته بودند. در این میان دعوتی در روز ۱۷سپتامبر ۱۹۹۲از ۱۵الی ۲۰نفر از ایرانیان جهت حضور در رستورانی به نام میکونوس که صاحب آن فردی ایرانی بوده و پاتوق مناسبی برای ایرانی‌های مقیم برلین به شمار می‌رفت، صورت می‌گیرد. در روز جلسه شش نفر از دعوت شدگان در رستوران حاضر می‌شوند. که علاوه بر آنها دو نفر به صورت اتفاقی و صاحب رستوران (جمعاً ۹نفر) در رستوران حاضر بوده‌اند. ساعت حدود ۵۰و۲۲دقیقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران می‌شوند. یکی نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلویی رستوران می‌ایستند و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران که ۶ایرانی در آنجا دور یک میز نشسته بودند رفته و همه آنها را به رگبار می‌بندد. از جمع افراد حاضر در رستوران ۴نفر در جا کشته می‌شوند ویک نفر نیز به شدت زخمی می‌شود و چهار نفر دیگر نیز جان سالم به درمی برند.

آستان قدس رضوی ، امپراتوری فاسد

آستان قدس رضوی ، امپراتوری فاسد

مهرداد مهرپور محمدی(م.م.آینده)

ayandeh.3000@yahoo.com

دررژیم ظالم وفاسد جمهوری اسلامی ، درهر منطقه ای ازکشور ، صاحبان قدرت ونفوذی وجوددارند که به غارت مردم ومنابع وانواع ظلم وفساد مشغولند ورابطه ای محکم با قدرت مرکزی ومحافل تاثیر گذار دارند. بدین ترتیب که باسهم بخشی ثروت های به تاراج برده ازمردم ومملکت به محافل قدرت ونیزاجرای فرامین ، به حفظ واستحکام ساختار قدرت کمک می کنند وازحمایت وخدمات آن ها، درماندگاری وادامه وتوسعه اعمال شوم و تبهکاری های خود  بهره مند می شوند. درمیان این قدرتمندان ، مقام های مذهبی (روحانیون) نقش عمده ای دارند. بسیاری ازآنان برای خود بنیاد، آستان و… ودرواقع درباری به پا کرده وازهرطریق به غارت وفسق وفساد مشغول می باشند.
ازجمله دستگاهها وبنیادهای مزبور، باید از آستان قدس رضوی نام برد که نگارنده دراین نوشتار نگاهی به اختصار به آن خواهد داشت. آستان قدس رضوی مهمترین وقدرتمندترین بنیاد مذهبی در ایران است ودرواقع یک امپراتوری عریض وطویل بسیار قدرتمند وثروتمند می باشد. مجله” فوربس” تعیین وتخمین میزان دارایی های آستان قدس رضوی را غیرممکن می داند زیرا آستان قدس رضوی هرگز میزان دارایی ها واموال خودرامنتشر نکرده است1. بنیاد مزبور دراصل برای اداره موقوفات متعلق به آن به وجود آمده است وبه تدریج هم ازنظر شکل وهم ازنظر محتوا ، تغییرات زیادی را به خود دیده است .مجموعه موقوفات آستان قدس به دوبخش اموال منقول وغیرمنقول تقسیم می شود.اموال منقول شامل قرآن ها ،کتاب های خطی ، جواهرات ، اشیای نفیس مثل ظروف ، پارچه ها، تابلوها و… واموال غیرمنقول شامل املاک وزمین ها، کشتزارها وباغ ها ، نهرها [ومنابع آبی ] ، ساختمان ها و… هستند. آستان قدس رضوی بزرگترین موقوفه جهان است ودرکشورهای دیگر وسایر مذاهب ، چنین موسسه ای بد ین گستردگی وجودندارد.ازدوران قبل ازصفویه هیچ سندی مبنی بروقف املاک واموال غیرمنقول وجود ندارد، اما موقوفات دوره صفویه حدود 40 درصد موقوفات این آستان راشامل می شود.2آستان قدس مالک شرکت ها و موسسات متعددی می باشد و فعالیت های اقتصادی بسیار گسترده و متنوعی دارد . این آستان در سالیان اخیر سازمانی را برای هدایت موسسات و شرکت های خود تاسیس و راه اندازی نموده است .
سازمان اقتصاد رضوی : آستان قدس باثبت موسسه ای به نام “سازمان رضوی “درســــال 1383،فــعالـــیت هــای اقتصادی خودرادرقالب این سازمان ، سازمان دهی وهدایت می کند . این موسسه مدیریت 89 شرکت وموسسه را به عهده دارد3. شرکت ها وموسسات مزبور در5 گروه تقسیم شده اند:
الف- شرکت ها وموسسات صنعتی : 1- شرکت سیمان سمنگان 2-شرکت تهیه وتولید فرش آستان قدس رضوی 3- شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی 4- شرکت کارخانجات صنایع چوبی آستان قدس رضوی 5- شرکت معادن وگرانیت قدس رضوی 6- شرکت نخ ریسی ونساجی خسروی 7- موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی
ب- شرکت ها وموسسات صنایع غذایی : 1- شرکت آرد قدس رضوی 2- شرکت خمیر مایه رضوی 3- شرکت فرآورده های غذایی رضوی 4- شرکت فرآورده های لبنی رضوی 5- شرکت قند آبکوه 6- شرکت قند تربت حیدریه 7- شرکت قند چناران 8- شرکت قند خراسان رضوی 9- شرکت نان قدس رضوی
ج- شرکت ها وموسسات کشاورزی : 1- شرکت کشاورزی رضوی 2- شرکت کشاورزی وعمران جنگل های قدس رضوی 3- شرکت کشاورزی وموقوفات چناران 4- شرکت کشت وصنعت اسفراین 5- شرکت کشت وصنعت انابد6- شرکت کشت وصنعت سرخس 7- موسسه باغات آستان قدس رضوی 8- موسسه کشت ودام کنه بیست 9- موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه 10- موسسه موقوفات ملک 11- موسسه موقوفات وکشاورزی جنوب خراسان 12- موسسه موقوفات وکشاورزی سمنان.
د- شرکت ها وموسسات خدماتی وعمرانی :1- شرکت پخش رضوی 2- شرکت داروسازی ثامن3- شرکت ساختمانی بتن وماشین قدس رضوی 4- شرکت فن آوری اطلاعات وارتباطات رضوی (فاوا)5- شرکت کارگزاری رضوی 6- شرکت مسکن وعمران قدس رضوی 7- شرکت مهندسان مشاور آستان قدس رضوی 8- شرکت مهندسی آب وخاک 9- موسسه اعتباری رضوی 10- موسسه خدمات عمران وتوسعه خراسان 11- موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ه – شرکت هاوموسسات خودروسازی:1- شرکت شهاب خودرو2- شرکت شهاب یار3- شرکت کمباین سازی ایران 4
البته به غیر ازموسسات وشرکت های یادشده که تمام یابخش عمده سهام آن ها متعلق به آستان قدس است وتوسط این بنیاد اداره می شوند، آستان قدس درشرکت های دیگری نیز مشارکت دارد وسهامداراست . ازجمله معروف ترین آن ها ، شرکت فولاد مبارکه است که بخشی ازسهام شرکت مزبور متعلق به آستان قدس رضوی است 5. از فعالیت مجموعه شرکت ها و موسسات پر شمار آستان قدس رضوی سالانه صدها میلیارد تومان نصیب این آستان می شود . 
توانمندی های موسسات وشرکت ها: سازمان اقتصادی رضوی بیش از145 نوع تولیدات وخدمات مختلف صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، دامی وخدماتی به بازار عرضه می کند4. شرکت های مزبور ؛ دارایی ها ، تولیدات ودرآمدهای کلانی دارند .به طور مثال فقط ” شرکت کشت وصنعت انابد ” دارای 10 هزار هکتار زمین زیرکشت می باشد .6 سطح اراضی جنگلی که درشمال دراختیار “شرکت کشاورزی وعمران جنگل های قدس رضوی”  است ، 69 هزار و880 هکتار است ودرصد راه اندازی کارخانه تولید فرآورده های چوبی هستند.7 مجموعه تولید پسته باغات آستان قدس درکشور به بیش از 6 هزار تن می رسد که ازاین میزان ، 2 هزارتن پسته خشک به خارج ازکشور صادرمی شود.8 سالانه 500 هزارتن انواع محصولات کشاورزی دراراضی موقوفه آستان قدس تولید می شود وسهم منابع آبی بخش کشاورزی آستان قدس ازمنابع آبی کشور درحدود یک درصد وازمنابع آبی خراسان رضوی ینج درصد است .9 درحوزه صنایع قند بیش از 30 درصد تولید قند استان خراسان و10 درصد ازکل تولید قند کشور ، درزمینه معادن (ثبت شده ) سنگ های گرانیت ساختمانی 11 درصد معادن کل کشور ، درزمینه ساخت وتولید خودرو ، اتوبوس شهری وبین شهری 3/17 درصد ازتولید کل کشور ودربرخی صنایع غذایی مانند خمیرمایه وفرآورده های مربوطه تا10 درصد از تولید کل کشور متعلق به آستان قدس رضوی است 4. وضعیت وجایگاه آستان قدس رضوی درزمینه کشاورزی به گونه ای است که سفیر کشورهلند درایران باقائم مقام تولیت آستان قدس دیداروملاقات می کندوقرار همکاری دوطرف درزمینه های مختلف ، ازجمله پرورش گل درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس ، تولید بذرهای سبزی وصیفی وتوسعه همکاری های فنی وصنایع تبدیلی دربخش کشاورزی ، گذاشته می شود10. شرکت کشت ودام کنه بیست رضوی باتولید بیش از 25 تن شیردرروز وداشتن 2200 راس گاو یکی ازبزرگترین واحدهای تولید کننده شیر درکل کشور است 11. شرکت تهیه وتولید فرش آستان قدس رضوی دردوکارگاه فرش بافی خود درمشهد وکاشمر 700 نفر نیرو دارد12، وسالانه 4000 متر مربع فرش [دستباف ] برای فرش کردن رواق های حرم تولید می کند که کل 26 هزار متر مربع رواق های حرم با فرش های مزبور پوشانده شده ونیز هر6 سال آن ها رابافرش نو عوض می کنند وفرش های کهنه را می فروشند 13. کجا وبه چه قیمت ؟ ، نامشخص است . 
املاک وزمین خواری آستان قدس:  آستان قدس املاک زیادی درمناطق مختلف کشور ، به بهانه وقف ، به چنگ آورده ودرآمد زیادی ازاین راه کسب می کند . آستان املاک وساختمان هایی راتحت تصرف داشته وازآن ها بهره برداری می کند ، به علاوه بابت املاکی که  عنوان وقف آستان قدس به آن ها چسبانده شده ، مبالغی به عنوان “اجاره بهاء” اخذ( ودرواقع اخاذی ) می کند ونیز زمین هایی را به بهانه وقفیت متصرف شده و پس از تفکیک به فروش می رساند .ارزش زمین هایی که آستان قدس تصاحب کرده ، بسیار زیاداست ونمی توان ارزش گذاری دقیقی برای آن انجام دادولی پروفسور “ورنرروف ” طی مقاله ای ، درمورد ارزش زمین هایی که درمالکیت آستان مزبور قراردارد می نویسد :” …ارزش زمین هایی که درمالکیت آستان قدس قرار دارد، به 20 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می شود.”14
آستان قدس درتمام مناطق کشور املاک زیادی دارد ولی این امر دربرخی نواحی مانند خراسان چشمگیرتراست . ازجمله بنا به اذعان خود آستان قدس : … قریب به 90 درصد ازاملاک واراضی محدوده شهر مشهد مقدس موقوفه آستان قدس رضوی بوده وهست …15. سرنوشتی که در انتظار بسیاری از مناطق دیگر از جمله شهر تهران نیز هست . بخش عمده املاک آستان قدس به صورت غیرقانونی دراختیار آن قرارگرفته است . که ازآن جمله می توان به املاک سرخس وزیاران اشاره کرد.
امــلاک ســـرخــس : ازده ها سال پیش دراثر اقداماتی غیرقانونی ، زمین های مردم شهر سرخس به آستان قدس واگذار شده واقدامات مختلف مردم مظلوم سرخس برای احقاق حق خود راه به جایی نبرده است . خلاصه قضیه راوکیل حقوقی مردم معترض سرخس چنین توضیح می دهد: ” درسال 1315 ، رضاشاه [ که بزرگترین زمین خوار کشور بود ] اقدام به تملک غیرقانونی اراضی منطقه اوین ، درکه وشمیرانات – که در شمار موقوفات آستان قدس قرار داشتند – کرد ودرازای آن ، مالکیت سرخس وپیرامون آن رادرسندی به آستان قدس واگذار نمود [!!! ]… پس ازانقلاب ، این سند باطل وبنابرمصوبه مجلس درسال 1363 وکمیسیون ماده 2 ، رای به ابطال آن داده شد…درشعبه 101 مدنی خاص ، عین نظر مجلس وکمیسیون ماده 2 تایید وحکم به ابطال اسناد این مناطق [ اوین ، درکه وشمیرانات ] وواگذاری به نام آستان قدس به عنوان موقوفه داده واین حکم درشعبه اول دیوان عالی کشور نیز تایید شده است . درسال های گذشته ، اداره ثبت[ اسنادواملاک ] شمیرانات تهران ، اقدام به ابطال اسناد مناطق اوین ، درکه ولواسانات کرد . واین زمین ها رابه عنوان موقوفی به نام آستان قدس سند زد .اما به رغم حکم دادگاه ، مبنی برطرف دوم قضیه که سرخس است وباید این املاک ازتولیت ومالکیت آستان قدس خارج وبه نام مردم منطقه سند واگذارشود، مغفول ماند وهیچ کاری درباره آن انجام نگرفت . درنامه ای که درتاریخ 25/2/1385 به مجتمع شهید محلاتی تهران ازسوی مردم سرخس داده شده ، این نهاد قضایی وحقوقی به اداره ثبت اسناد این شهر [سرخس ] دستور داد تا بنابرحکم صادره ، اسناد زمین به نام مردم صادرشودولی اداره ثبت خراسان وسرخس به این حکم تمکین نکرده ، به دلیل آن که یک طرف پرونده آستان قدس است ، وهمچنان  مردم بلاتکلیف مانده ومعترضند . باتوجه به وجود جنگل های طبیعی پسته ووجود مراتع ومنابع طبیعی ، این چهار صدهزار هکتار[زمین های ] منطقه سرخس ، اصلا” نمی تواند ازلحاظ حقوقی درمالکیت آستان قدس قراربگیرد.”16
شایان ذکراست که مردم خسته وبه ستوه آمده سرخس که دررژیم فاسد جمهوری اسلامی ، دادرسی برای احقاق حق خود ند یده اند، دراعتراض به اقدام غیرقانونی اداره ثبت اسناد واملاک و نیزآستان قدس رضوی ، درجلوی اداره ثبت  این شهرستان تجمع  نمودند. مردم معترض خواهان اجرای حکم قانونی دادگاه شدند واظهار داشتند که درصورت اجرانشدن حکم دادگاه ورسیدگی نکردن به مشکل مردم ، به کشورهمسایه (ترکمنستان ) پناهنده خواهند شد. چرا که دیگر دراین منطقه هیچ گونه امنیت واستقلال اقتصادی ندارند. ولی اداره ثبت اسناد شهرازاجرای حکم قضایی خودداری واعلام نمود: ” ازآن جایی که یک طرف پرونده آستان قدس رضوی است ، درآینده حکم به نفع آستان قدس رضوی صادر خواهد شد”.16
اعتراض مردم د لسوخته سرخس آن قدر شدیدوطولانی شد که حتی روزنامه ای مانند  “کیهان ”  نیز به آ ن اشاره نمود . این روزنامه طی خبری دردوم شهریور سال جاری[1388] نوشت : ” اعتراض جمعی ازکشاورزان سرخس نسبت به اراضی تصرفی توسط آستان قدس وتمکین اداره ثبت اسناد وارد نهمین روز خود شد. معترضان بانصب چادر وپلاکاردهایی درورودی شهرسرخس به اعتراض خودادامه داده وعده ای دیگر نیز باراهپیمایی سکوت درحالی که پلاکاردهایی رادردست داشتند مسیرخیابان امام راطی کردند….”17
امــــلاک زیــــاران : روستای زیاران در85 کیلومتری ازحاشیه اتوبان تهران – قزوین واقع شده است .اراضی روستا بالغ بر 18000هکتار است . سال هاست که کل اراضی زیاران موقوفه آستان قدس رضوی اعلام شده و این آستان به شکل های گوناگون ازاهالی روستا اجاره می گیردو[ درواقع ]  اخاذی می کند .ریشه دعوا به سال 1316[ زمان حکومت دیکتاتوری رضا شاه ] برمی گرددکه درآن تاریخ اهالی برای تهیه اسناد زمین های خود به اداره ثبت مراجعه ومتوجه می شوند که کل 18 هزار هکتار زمین هایشان ، ازسال 1310 [ توسط حکومت ] به صورت وقف دراختیار آستان قدس رضوی قرارگرفته است . خیلی ساده ، زمین های کشاورزی ومسکونی دهقانان رادزدیده بودند وبه این دزدی رنگ ولعاب قانونی زده بودند. یک نهاد بزرگ فئودالی – مذهبی درهمدستی ومشارکت با حکومت سلطنتی ، روستاییان راازمالکیت برزمین های خود محروم کرد ودرواقع زندگی وکارآنان راتحت کنترل گرفت تاراحت تر استثمارشان کند.بعد ازسال 1357 که رژیم سلطنتی رفت ، مسئله مالکیت زمین درکشور مطرح ، ودهقانان فقیر وکم زمین وبی زمین کوشیدند به آرزوی دیرینه خود دست یابند ولی دولت جدید خیلی زود جلوی این کارراباسرکوب وتهدید گرفت .رژیم [ وابسته و فاسد ] جمهوری اسلامی سیاست دراختیارگذاشتن اراضی معینی به بخشی ازروستاییان ودهقانان رادرپیش گرفت ونهادی که به “هیات های هفت نفره ” شهرت یافت راماموراجرای این سیاست کرد. توجیه مذهبی این سیاست که درواقع دهقانان راهمچنان ازحق مالکیت برزمین محروم نگاه می داشت ورابطه وابستگی آنان را به نهادهای دولتی حفظ می کرد این بود که :” خدا مالک زمین است .” بنابراین تکلیف اراضی موقوفه ای که مهر آستان قدس رضوی روی آن خورده بود ، پیشاپیش روشن بود .اراضی زیاران حتی درچارچوب سیاست هیات های هفت نفره هم تقسیم نشد.سال 1363 آستان قدس تصمیم به فروش بخشی اززمین های اطراف آبیک (که متعلق به اهالی بود) به چند سرمایه دار گرفت که بامقاومت مردم ودرگیری ، آستان قدس وادار به عقب نشینی شد .درسال 1357 آستان قدس باآگاهی ازطرح های گسترش شهری وباتوجه به دورنمای افزایش قیمت اراضی مسکونی وسودهای کلان بخش ساختمان ، یک شرکت ساختمانی تاسیس کردند. این شرکت برروی اراضی مشخصی دست به انبوه سازی آپارتمان زدکه بازهم مقاومت اهالی ودرگیری  به وجود آمد واین دعوا تا به امروز ادامه دارد.اوایل سال 1384 نیز ، ادعای دو  خانم مبنی برخریداری زمین های روستا ازآستان قدس باعث بروز درگیری جدیدی شد که در همان آغاز منجر به دستگیری 16 نفرازاهالی توسط نیروهای امنیتی شد . از آن جا که ارسال نامه های اعتراضی وشکایت ها به مراجع مختلف راه به جایی نبرد ، دراسفند ماه 1384 ،حدود 2000 نفرازاهالی درمقابل فرمانداری آبیک تحصن کرده وخواهان رسیدگی به پرونده غصب وفروش زمین های روستا ازسوی آستان قدس ، گردیدند که جهت پایان تجمع به آن ها قول رسیدگی داده شد اما درشانزدهم فروردین 1385 ، 26 نفردیگر ازروستاییان دستگیر وزندانی شدند. درنهایت دادگستری استان قزوین طی حکمی ، شکایت روستاییان ازآستان قدس راوارد ندانست .مهمترین دلیل حقوقی اهالی زیاران یعنی عدم وجود وارایه هرگونه سند مالکیت وقفی ازسوی آستان قدس ، با این ادعای مسخره آستان مزبور که :” کتابخانه آستان قدس دردوران حمله مغول به آتش کشیده شده واسناد وقف ده زیاران هم احتمالا” درآن آتش سوزی ازبین رفته است ،” ازسوی قاضی ردشده است . درهرصورت زندگی ، کار ، زمین زراعی وحتی سرپناه روستاییان زیاران همچنان مورد تهدید قراردارد.18
درارتباط باوضعیت اراضی روستای زیاران ، درنشست خبری سخنگوی قوه قضاییه  درتاریخ 29/11/1387، خبرنگاری می پرسد:” گویا بین آستان قدس رضوی ومردم روستای زیاران طالقان ازتوابع استان قزوین برسر زمین ها ومحدوده ی آن ها مشکلاتی به وجود آمده است ، آیا دراین رابطه اقدامی صورت گرفته است یا نه ؟ ” جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ می گوید :” … موضوع وقفیت باتوجه به سند رسمی که آستان قدس رضوی داشته است ، مشکلی ازاین حیث وجود نداشته است . درمرحله بدوی به نفع آستان قدس رای داده شده ودرمرحله تجدید نظر هم این رای تایید شده است . این یک دعوای حقوقی بوده است که مشکل خاصی هم نداشته است .”19 ملاحظه می شود که سخنگوی قوه قضاییه چه پاسخ وقیحانه ای داد ه است .زیرا وی درصحت وقفیت اراضی ، به سند رسمی – که بیان شد به ناحق وغیرقانونی صادر شده بود- استناد کرده نه به سند وقف ؛ چرا که – همان طور که اهالی روستا گفته اند – چنین سندی وجود نداشته وندارد. جالب است آن جا که مردم اسناد رسمی املاک خویش رادردست دارند وآستان قدس مدعی وقف آن املاک ، اسناد رسمی بی اعتبارند اما درمواردی چون زیاران که سند ، غیرقانونی به نام آستان قدس صادر شده ، ملاک قضاوت دستگاه پوسیده وفاسد قضایی رژیم جمهوری اسلامی سند رسمی است .نکته دیگر درپاسخ جمشیدی این که وی موضوع را صرفاً یک دعوای حقوقی وبدون بروز مشکل خاص عنوان می کندو برخورد فیزیکی بامردم وزندانی کردن تعدادی ازاهالی و….را کاملاً انکار می کند.
درعین حال ، آستان قدس همچنان با ولع واشتهای سیری ناپذیر به زمین خواری خود ازطریق طرح دعاوی درمحاکم قضایی بااسناد بی اعتبار وجعلی وادله سست وبی اساس ادامه می دهد ودرراه به دست آوردن اراضی جدید وثبت آن به نام خود ، ازهمکاری  کلیه دستگاه های قضایی واجرایی سود می برد.به طوری که درزمینه ثبت املاک مردم به نام آستان قدس ، مسئولین ادارات ثبت به نوکری آستان قدس وتضییع حقوق مردم افتخار هم می کنند .ازجمله اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گلستان درشرح عملکرد خود بندی رابدان امر اختصاص داده وآورده :”…سنت حسنه وقف باثبت دردفاتر املاک وصدور سند مالکیت موقوفات عام وخاص ، به جا آورنده نیت واقف وتثبیت آن رسمیت دادن به متولی یامتولیان می باشد که دراین زمینه ارتباط مستمر ونزدیکی بین اداره کل اوقاف وامورخیریه وتولیت آستان قدس رضوی[واداره ثبت اسناد واملاک] دراین استان برقراراست 20. یا ، مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان تهران ، خوش خدمتی خود را به آستان قدس ، چنین ابراز داشته :” با پی گیری این اداره ، درطول سال گذشته [1385] ، برای بیش از 7 میلیون متر مربع ازاملاک موقوفات آستان قدس رضوی درشهر تهران ، سند مالکیت صادروتسلیم نماینده تولیت آستان قدس رضوی شده است .”21
تاسف بارتر این که برخی مواقع ، آستان قدس بامراجعه به دادگاه ، حکم وقفیت املاکی رادریافت وامور مربوطه به ثبت رانیز به انجام می رساند اما مردمی که مالک ومتصرف املاک مزبور هستند ، تازمانی که جهت انتقال ملک به مراجع ذیربط مراجعه نکرده اند ، کوچکترین اطلاع وآگاهی ازاین موضوع ندارند. گاهی نیز موضوع به سوژه داغی بدل می گردد وجای پنهان کاری باقی نمی ماند؛ مانند اعلام وقف زمین های شهرک غرب ، گیشا وباغ فیض درتهران.
طبق حکم صادره توسط قاضی استیری درشعبه دادگاه شهید بهشتی درتیرماه سال 1386، زمین های واقع درپلاک ثبتی 74 ، موقوفه (وقف آستان قدس رضوی ) اعلام شد . این امر موجی ازنگرانی وبه دنبال آن پی گیری مردم ساکن محل رابه دنبال داشت . براساس گفته رییس انجمن محلی شهرک غرب ونماینده ساکنین منطقه ، به دنبال رای صادره ، یک میلیون ودویست هزارنفرساکنین مناطق شهرک غرب ، گیشا وباغ فیض ، همچنان درانتظار حکم مالکیت قطعی خود هستند وروی هم رفته 400 هزاردستگاه خانه وهفت هزارمجتمع مسکونی درزیر سایه وقف آستان قدس رضوی قراردارند.22
درمورد وضعیت وقف شهرک غرب ، گیشا وباغ فیض ، آقای دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری مطلبی نوشته که باخواندن آن متوجه می شویم ادعای آستان قدس رضوی ورای صادره توسط دادگاه ازدرجه اعتبارساقط می باشد :” …واقف باید مورد وقف را به تصرف موقوف علیه بدهدواگرقبض صورت نگیرد ، یکی ازشروط اصلی وقف یعنی قبض محقق نشده ووقف باطل است . ظاهرا” این وقف یعنی اعلام وقفیت اراضی شهرک غرب دردوره ناصرالدین شاه به وقوع پیوسته ومی دانیم درآن تاریخ املاک دارای شناسنامه نبودند یعنی دردفاتررسمی وبه استناد وضعیت موجود خود درطبیعت ، حدود اربعه املاک معین ومشخص نشده بود …لذا درزمانی که بخشی ازاملاک شهرک غرب به ادعای آستان قدس رضوی وقف گردید، حد وحدود این اراضی معلوم ومشخص نیود.نخستین سوالی که مطرح می شود نام واقف واین که چه مقدار ازاراضی خودراوقف کرده است …این وقف نامه درزمان کدام یک ازوزرا، حتی شفاهی ، تنظیم شده ومالک شهرک غرب چه کسی بوده است ؟از طرفی برابر ماده 57 قانون مدنی ، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند .اراضی آباد واحیا شده دارای مالک بودند وبقیه اراضی راموات یا مباهات می گفتند ومالکی نداشتند [مانند اراضی شهرک غرب ] …. دروقف شرط است که عین موقوفه توسط واقف به تصرف وقف داده شود… ازطرفی صرف تنظیم وقف نامه هم مثبت وقف نمی باشد .این موضوع دررای شماره 3284 مورخ 30/9/1319 دیوان عالی کشور آمده است : ” تنها وقف نامه کافی برای اثبات وقفیت رقبه ای که به عنوان مالکیت درتصرف کسی می باشد نیست ولازم است که علاوه بر مالکیت واقف حین الواقف ، عمل به وقفیت نیز طبق وقف نامه محرز گردد…اگرمنطقه پرازسنگلاخ بوده ، پس مالکینی هم ، مالک اولیه که هنوز نام او ومورد وقف اعلام نشده ، به وجود نیامده بود واین شخص نمی توانسته اراضی دولتی (مباهات ) راقبل ازآن که حیازت وآباد وبه مالکیت خود درآورد ، وقف کند …” 23
عباس واعظ طبسی درمقام تولیت آستان قدس ، درراه زمین خواری هایش ، ازهیچ ترفندی ازجمله آدم ربایی ، ابانداشته است . به دستور وی وعلیزاده رییس اسبق دادگستری تهران[ که به فساد شهره بود ] ، برای رفع مشکلاتی که درمورد تقسیم زمین های موقوفی  وتبدیل آن به قطعات کوچکتر بایک بازرگان خراسانی به نام ” شریفیان ” روی داده بود ، تاجر مزبور راربودند . وزمین های موقوفی را به قطعات کوچک تقسیم نموده و به دلالان امور ملکی فروختند .24 البته آستان قدس مستقیما” نیز به فروش زمین های وقفی تفکیک شده می پردازد وحتی اداره واگذاری اراضی آستان قدس اقدام به راه اندازی سایت اینترنتی جهت فروش زمین نموده  که بنا به گفته معاون اموراراضی واملاک آستان مزبور ، اقدام یاد شده ” به منظورایجاد تسهیلات هرچه بیشتر برای عموم متقاضیان ” بوده است .25 [ونه برای کسب درآمد برای آستان قدس] .
نذورات ، درآمد وچگونگی مصرف :  هرسال افراد بسیار زیادی برای زیارت به مشهد می روند وتعداد زائرین به طور مداوم روند صعودی و رو به رشدی را طی می کند . به طوری که بنابه آمار موجود تعداد زائرین  حرم درسال 1380 برابر 13770000نفربوده است .26 وبه استناد نوشته اداره اوقاف وامورخیریه مشهد (درسال 1384 ) ، تعداد زائرین حرم 20 میلیون نفر درسال برآورد شده است . 27 همان طور که ملاحظه می شود سالانه بیش ار 10 درصد یاجمعیتی تقریبا” بیش از 1400000نفربه تعداد زائرین اضافه شده است . باعنایت به ارقام مزبور وروند افزایش تعداد زائرین ، آمار مزبور برای سال جاری (1388) بایستی درحدود 26 میلیون نفر باشد. درهرصورت آن قدر زائر به مشهد می رود که به قول رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی :” …اقتصاد مشهد ، اقتصادی مبتنی برزائر است ….”28
حال ببینیم نذورات این خیل انبوه زائران چیست ، ارزش تقریبی آن ها چه قدراست ؟ وبه چه  مصارفی  می رسد؟  :  ” نذرها یک شکل نبوده وانواع مختلفی را شامل شده ومی شوند . از طلا وپول گرفته تافرش ، حبوبات ، ماشین ، موتورسیکلت ،[ دام ] وهزاران  قلم جنس دیگر … طلاها تماما” به شمش تبدیل شده وبخشی ازآن ها درخزانه نگهداری می شوند… نذورات دیگر مانند فرش چنان چه قابل نگهداری باشند، برای حفظ به خزانه وموزه  تحویل  داده می شوند یا فروخته شده وبا پول آن ها وسایل موردنیاز …تهیه می شود . نذورات زیرنظرمستقیم تولیت [ عباس واعظ طبسی] است وهرکجا که مصلحت [!!! ] باشد مصرف می شود….29
اگر درنذورات بین ارزش کالاهای گرانبها مانند اتومبیل ها ، موتورسیکلت ها ، فرش ها ، طلا وجواهرات و… واشیایی باارزش کمتر ووجوه نقد ، میانگینی درنظربگیریم ، می توانیم به طور تقریبی به مبلغ  کل  نذورات در طول یک سال دست پید ا کنیم .اگرآن چه را که  هرزائر به عنوان نذرمی پردازدمعادل فقط 10 هزارتومان درنظر بگیریم ، ارزش تقریبی نذورات جمع آوری شده توسط آستان قدس برای سال 1380 درحدود 140 میلیارد تومان ، برای سال 1384 درحدود 200 میلیارد تومان وبرای سال 1388 درحدود 260 میلیارد تومان می گردد. حال ببینیم ازاین مبالغ ، چه مقدار ودرچه جایی هزینه می شود؟ توجه کنیم که هزینه های آب ، برق وگاز و…برای اماکن مذهبی وبه خصوص آستان قدس دارای تعرفه های خاصی است وتقریبا” به حساب نمی آید.ضمن این که ازدوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ، درلایحه بودجه کشور ردیفی جهت کمک به آستان قدس درنظر گرفته شد.30
علیرغم ادعاهاوتبلیغاتی  که درمورد اقدامات خیریه آستان قدس صورت می گیرد، مبالغی که صرف این امر می شود دربرابر دریافتی های آستان قدس ، حتی فقط ازیک منبع درآمد آن مانند نذورات ، بسیار اندک وحقیر وغیرقابل قیاس است . به گفته مدیرعامل موسسه امداد آستان قدس رضوی ، مبالغ هزینه شده برای نیازمندان درسال 1387، بدین شرح بوده است : ” 600 میلیون تومان کمک نقدی وعیرنقدی به نیازمندان ، 20 میلیون تومان هزینه اهدای مواد سوختی ولوازم التحریرودارو ودرمان که به صورت موردی پرداخت شده و300  میلیون تومان نیز جهت تهیه لباس وکفش دانش آموزان مناطق محروم مشهد وشهرستان های دیگر . این هزینه ها ازمحل اعتبارات ونذورات تامین شده بود.درسال 1386نیز سرپرستی نذورات آستان قدس مبلغ یکصد میلیون تومان به موسسه امداد آستان قدس اختصاص داده بود.”31 ملاحظه می شود که کل مبالغ هزینه شده برای نیازمندان درسال 1387 ، به یک میلیارد تومان هم نرسیده بود. البته درهمین خرید اقلام وملزومات برای نیازمندان ، چه قدردزدی شده باشد، نامعلوم است .
همچنین درمورد هزینه های غذادهی (اطعام) زائرین، بنا به شواهد وقراین واز جمله گفته های رییس اداره میهمان سرای آستان قدس مبنی براین که بیشترین تعداد زائرین اطعام شونده دریک روز،10 هزار نفر(آن هم فقط در مدت 10 روزی که دهه کرامت نامش نهاده اند) است .32 وگفته مدیرعامل موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه آستان قدس که کل گوشت مصرفی میهمان سرا راتامین می کند دایر براین که طی ده ماهه نخست سال جاری [1388]مقدار 430 تن گوشت قرمز [ گرانترین قلم از مواد مصرفی درغذا ] به میهمان سرا تحویل داده است 33 ، می توان محاسبه نمود که حدودا” وبه طور تقریبی ،هزینه سالانه غذادهی یااطعام ، حداکثر بین 8 تا10 میلیارد تومان می شود.بگذریم که بامبلغ مذکور غذای کلیه کارکنان ومامورین حرم هم تامین می شود ولی به نام زائرین تمام می شود ومقامات آستان قدس درمورد اطعام زائرین مدام دررسانه ها تبلیغات می کنند.
سرجمع هزینه های حرم ازجمله اداره میهمان سرا ، انتظامات ، حفاظت ، نگهداری ومراقبت بناها وتاسیسات و…تنها بخش نسبتاً کمی از درآمد نذورات راتشکیل می دهد .پس بقیه این درآمد به کجا می رود؟تردیدی نیست همان طور که درجامعه سخن ازآن است ، به حساب های بانکی خاندان واعظ طبسی ، خامنه ای، مقامات ارشد رژیم ، سپاه پاسداران و….علاوه  برآن تامین بخشی ازهزینه عملیات تروریستی رژیم در خارج کشور ، خرید تسلیحات وتجهیزات نظامی وامنیتی واتمی ، کمک های مالی وتسلیحاتی به گروه های فاشیست وآدمکش حماس وحزب الله  ، کمک به بودجه سپاه قدس و…. زیرا منابع مالی ودرآمدهای آستان قدس بسیارعظیم وکلان وهزینه هاو مخارج آن بدون نظارت و بی حساب وکتاب است .
بی تردید مردم شریف ومهربانی که به زیارت می روند وبرحسب اعتقادات ، نذوراتی به آستان هدیه می کنند ، نیت خیر داشته وخواستار صرف آن مبالغ درامورخیروانسان دوستانه همچون تاسیس بیمارستان ودرمانگاه ومدرسه  ، کمک به فقراوتنگدستان و … می باشند . نه آن که وجوه جمع آوری شده ضمن غارت متولیان وسردمداران دزد وجنایتکاررژیم  ، جهت کشتار مردم وبرعلیه خود آنان مورداستفاده قرار گیرد. آن هم درحالی که انبوهی ازمردم درحکومت فاسد ملایان به زیرخط فقر رفته اند وازفرط بیچارگی ونداری دست به اقداماتی می زنند که قلب هرانسانی را به درد می آورد، ازجمله درهمان استان خراسان که درشمار محروم ترین منطق کشور قراردارد.باهم گفته های مدیرکل کمیته امدادخراسان را (دراوایل دهه 1370) بخوانیم :” به علت فقرشد ید مالی وعدم تامین امکانات اولیه ازدواج ، مردم محروم مناطق شمالی خراسان ، دختران جوان راتا 10 هزارتومان می فروشند . خریداران این دختران جوان اکثرا” ازمنطقه گنبد هستند که پس از خرید ، دختران را برای کار درمزارع وکارگاه ها به همراه می برند. این مسئله  درشهرها وروستاهای بجنورد ، درگز وشیروان بسیار اتفاق افتاده ….”34
رانت خواری آستان قدس :  آستان قدس ازانواع رانت ها استفاده کرده  ومی کند . برای کوتاه کردن نوشتار، یک نمونه که استفاده ازرانت اطلاعاتی درطرح میدان شهدا مشهد است رامرورمی کنیم:  طرح میدان شهدا درمشهد طرح بسیاربزرگ وگسترده ای است که ازمدت ها پیش اجرای آن آغاز وهمچنان ادامه دارد.دراین طرح ، 48 پروژه به مرحله اجرا درخواهد آمد که بنا به سخنان مدیراجرایی طرح درپایان آذرماه 1387 وتا آن هنگام ، هفت پروژه به بهره برداری رسیده و20 پروژه درحال اجرا و21 پروژه هنوز شروع نشده بود. دراین پروژه بسیارعظیم ؛ طرح های خدماتی ، پایانه های اتوبوس رانی ، پارکینگ های طبقاتی ، ساختمان شهرداری ، ساختمان تالارشهر وساختمان های تجاری و اداری در نظر گرفته شده است . این طرح در مساحتی بالغ بر 253 هزار متر مربع به اجرا در آمده  و تا زمان یاد شده بیش از550 هزارمتر مربع بنا احداث شده بود. برای اجرای این طرح 500 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است .35
ازآن جایی که سردمداران آستان قدس قبل ازآگاهی عموم مردم ازاجرای چنین طرح عظیمی ، ازآن اطلاع  داشتند ، املاک واقع درمحدوده طرح  را به قیمت های بسیار ارزان ازمردم بی اطلاع خریداری کردند که این خود استفاده ازرانت اطلاعاتی درجهت منافع شخصی به حساب می آید.36 وسپس ، با فروش و اجاره  واحدهای مختلف در قالب پروژه های طرح مزبور، ده ها برابر قیمت خرید املاک سود می برند .
فـسـاد مـالـی آستـان قــدس  :  ازجمله موارد فساد اقتصادی آستان قدس ، پرونده معروف “المکاسب ” است . برحسب گزارش هیات تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم ) ، بانک ملی ایران درسال 1363 شرکتی را به نام المکاسب دردوبی تاسیس کرد . درسال 1375 ، شرکت المکاسب وچند شرکت سود آور دیگر متعلق به بانک ملی [به طور غیرقانونی ] به موسسه ای خصوصی به نام “همیاری کوثر ” واگذارشدند. موسسان همیاری کوثر درواقع همان مدیران واعضای هیات مدیره بانک ملی بودند و واگذاری  شرکت ها به موسسه همیاری کوثر ، با مبلغی بسیار کمتر ازبهای  واقعی آن ها وبا اقساط 5 ساله صورت گرفت .1 درحدود 50 درصد سهام شرکت المکاسب متعلق به موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس [ به مدیریت ناصر واعظ طبسی که فرزند عباس واعظ طبسی وداماد علی خامنه ای می باشد] بوده که ازموسسات زیر مجموعه آستان قدس رضوی می باشد.37 شرکت المکاسب یکی ازمهمترین شبکه های مافیای تجاری درایران است که بخش مهمی ازتجارت میان ایران ودوبی راکنترل می کند . این شرکت تخلفات بسیارزیادی درامور واردات ، صادرات ، خروج ارز واختلاس ازبانک ها داشته است .38درشرکت المکاسب تعدادی ازفرماندهان سپاه وماموران عالی رتبه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی نیز شریک هستند وبخشی ازاسلکه های غیر قانونی کشور دراختیار این شرکت است .39
ناصر واعظ طبسی شرکت المکاسب [ سهم آستان قدس ] رادردبی نزد بانک ملی [دارنده بقیه سهام شرکت ] گرو گذاشت و30 میلیون درهم وام گرفت . 40 همچنین اختلاسی یکصد میلیارد تومانی [ ازبانک ملی ] درپرونده ناصر واعظ طبسی وجود داشت که به کلی نادیده گرفته شد.1[ و بعداً ] نه کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد ونه دردادگاه مطرح شد. بنا به یک روایت ، جند تن از فرماندهان سپاه پاسداران درجهت اجرای بیانیه 8 ماده ای علی خامنه ای مبنی برمبارزه بافساد اقتصادی وتبعیض[!!!] ، به سراغ ناصر واعظ طبسی رفتند . این فرماندهان درخراسان با او درگیر وپس ازمشاجره لفظی ودرگیری ، ازاتاق کارش بیرون رانده شدند. سپس عباس واعظ طبسی نیز به شکایت فرماندهان مزبور اعتنایی نکرد وبه آنان که نسبت به فساد مالی واخلاقی ناصرواعظ طبسی معترض بودند گفت: ” درآن دنیا قرارنیست شما به جای ناصر حساب پس بدهید.” ماجرای المکاسب ازاین جا شروع شد وسرانجام هیات قضایی که ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی را تشکیل داده بود ، برای ناصرواعظ طبسی حکم بازداشت صادر کرد. حکم مزبور فقط منتهی به احضار نامبرده به تهران شد والبته دوام نیافت ، زیرا قراربازداشت وی مبلغ 5 میلیارد تومان بود که خانه ای که گفته شد متعلق به علی اکبر ناطق نوری بوده ، وثیقه بازداشت او گردید [وناصرواعظ طبسی بیش ازچند ساعت درتهران معطل نگردید]. درعین حال قاضی صادر کننده حکم بازداشت نیز ازکار برکنار وپرونده مزبور را به قاضی دیگری به نام [عباسعلی ]زارع دادند. البته برای تنبیه قاضی اول  وگماردن قاضی زارع ، رییس قوه قضاییه [هاشمی شاهرودی ] ورییس دادگستری تهران [علیزاده ] به مشهد احضار وبا پرخاش آیت الله واعظ طبسی روبه رو شدند.39 برکناری قاضی پرونده تنها مورد برکناری ها نبود وبعدا” سید جلال فیاضی مدیر مسول روزنامه قدس (روزنامه ای که متعلق به آستان قدس رضوی است ) نیز، به وسیله مصطفی واعظ طبسی ، آقازاده کوچک واعظ طبسی برکنار شد، زیرا عملکرد روزنامه قدس درجریان پرونده المکاسب( در مورد دفاع از ناصر واعظ طبسی ) مورد رضایت ایشان نبود.41
زارع قاضی شعبه 41 دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ومسئول رسیدگی به پرونده شرکت المکاسب درمورد روند رسیدگی به پرونده گفت :” پرونده شرکت المکاسب دارای دو بخش است که یک بخش آن مربوط به دعوای بانک ملی علیه اشخاص  بوده که بانک … پس از گرفتن طلب خود که کمتر از 7 میلیارد تومان بود، رضایت خود را به دادگاه اعلام کرد اما بخش شکایت مدعی العموم درجای خود باقی است . حدود 50 درصد سهام شرکت المکاسب متعلق به موسسه آزاد سرخس بوده است که ظاهراً ازموسسه زیرمجموعه آستان قدس است که ما کاری با آن موسسه نداریم [!!!] . چرا که این موسسه جزء موسساتی است که ماحق ورود به آن را بدون دریافت مجوز لازم نداریم [!!!] .دادگاه متهمان علنی است ولی حضور افراد دردادگاه به معنای آن نیست که اسامی آنان ومسایلی که درپرونده مطرح می شود تا قبل از قطعی یافتن حکم آنان درمرجع تجدید نظر ، انعکاس یابد … با درخواست استمهال متهمان پرونده [!!!]، جلسه مجاکمه آنان به روز هشتم دی ماه موکول شده ودراین پرونده 14 میلیارد تومان مطرح است …”37 درگفته های قاضی مزبور ، چند نکته مهم به چشم می خورد .نخست ، چون طرف حساب آستان قدس رضوی وآقازاده تولیت آن است ، برای ورود به آن حوزه نیاز به دریافت مجوز می باشد وچون مجوز نداریم پس  باآن  کاری هم نداریم . دوم، چون متهمان مخالف رژیم نیستند بلکه در زمره عزیزان حکومت به شمار می روند ، اسامی متهمین ومسایل پرونده قابل طرح درجامعه نیست . سوم آن که جلسه محاکمه حسب امر!!! متهمان به عقب افتاده است . چهارم این که دراین پرونده 14 میلیارد تومان مطرح بوده که بعدا” تحلیل رفته ودیگر بحث بر سر14 میلیارد نیست بلکه بر سرنیمی ازآن است . یعنی درمورد اختلاس 100 میلیارد تومانی وغیره هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت .
به هرحال ، پرونده به دستور هاشمی شاهرودی راکد  نگهداشته شد وبیماری قاضی بهانه عدم تشکیل جلسه دادگاه  عنوان شد .38 دردومین جلسه دادگاه ، ناصر واعظ طبسی در پاسخ به پرسش رییس دادگاه مبنی براین که چرا شرکت المکاسب رادردبی تاسیس کردید؟ گفت : ازطرف وزارت اطلاعات ونیز اطلاعات سپاه پاسداران به وی پیشنهاد شد که المکاسب دردبی راه اندازی شود. 42 البته استفاده رژیم پلید جمهوری اسلامی ازشرکت های مختلف جهت پوشش فعالیت های  اطلاعاتی ، تروریستی ، خرید های تسلیحاتی و… امری بدیهی ، قطعی واثبات شده است . وناصر واعظ طبسی نیز قطعا” درچنین فعالیت هایی دست داشته است . کما این که در مورد علت دستگیری وی نیز چنین احتمالی مطرح شده بود: … ناصر [واعظ] طبسی مسئول خرید تسلیحات سپاه بوده …10 میلیارد تومان سوء استفاده [وی] از آستان قدس وخریدهای سپاه … که احتمالا” به همین جرم نیز دستگیر شده است “.43 وی دردادگاه ازمحاکمه خود انتقاد وآن رامحاکمه خامنه ای عنوان کرد :” چون دیگر عدالتی وجود ندارد وهمه چیز به جوسازی های سیاسی موجود سپرده شده ، پرونده ما هم چنین روندی راطی کرده است . مگر المکاسب مال شخصی من است ؟ ومگر المکاسب را فقط من خریده ام ؟ کسانی که جو سازی می کنند … اگر بتوانند بنده رامحکوم کنند ، خواهند گفت آقای طبسی را بد نام کردیم که نتیجه این امر هم مستقیما” می رسد به آقا [ خامنه ای] ومی گویند  جناح وابسته به آقا خودشان دارای نقیصه هستند.” 44
بالاخره پس ازدوسال وبرگزاری  سه جلسه دادگاه ، حکم متهمان اعلام ومتهمان ازاتهامات  وارده  تبرئه  شدند. دلیل برائت ، ” جهل آنان نسبت به  موضوع  دولتی بودن شرکت المکاسب ومعاملات انجام شده برروی این شرکت ” عنوان شد .45ناصرواعظ طبسی بی اعتنا به قوانین جاری درقوه قضاییه ، هنگام قرائت رای  در دادگاه  حاضر نبود وحکم تبرئه به وکیل وی ابلاغ شد تاخدمت ایشان ارسال دارد.39 ناصرواعظ طبسی برای زایمان همسرش همراه وی راهی آمریکا شد . تولد فرزند وی درآمریکا عملاً به معنای شهروندی قانونی وحقوقی نوزاد ووالدینش درآمریکا بود وراه های پس از سقوط جمهوری اسلامی …واقامت دایم درآمریکا راباز کرد . درعین حال متهم نه تنها تبرئه گردید، بلکه شاکی نیز شد! ناصرواعظ طبسی وعده داد که به زودی علیه مطبوعاتی که خبر مربوط به اختلاس یکصد میلیارد تومانی اواز بانک ملی کشور رافاش ساخته بودند، به دادگاه شکایت خواهد کرد.این مطبوعات جسارت کرده ونوشته بودند:” یکی ازآقازاده ها “  ، ” ناصر.ف ” وازاین اشاره ها!!46
ناصرواعظ طبسی اقدامات خلاف دیگری نیز داشته که ازجمله ترانزیت مواد مخدر (5 نوع ) ازطریق بیرجند وتایباد به تهران ونقاط دیگر بوده است . او به عنوان خرید صابون ازکارخانه سانا [شرکت صنعتی بهکف که تولید کننده انواع صابون های آرایشی وبهداشتی ، مایع ظرفشویی وشامپو با نام تجاری"سانا" می باشد . محل شرکت درحوالی جنوب غربی بیرجند ودراوایل جاده بیر جند به خوسف است 47] مواد مخدر ارسالی ازافغانستان را درآن جا تحویل گرفته وبه کارخانه خوشاب روانه کرده ، درآن جا بسته بندی نموده وبه تهران وسایر نقاط ارسال می کند.24  اوهمچنین بخشی از گاز سرخس را هم دراختیار داشته وبا جمهوری های آسیایی اتحاد [جماهیر] شوروی [سابق] به طور مستقیم معامله انجام می داده است .39
تضییــع حقـــوق جــــــــامعـــه :   درامپراتوری آستان قدس فقط مال اندوزی هر چه بیشتر وبیشتر مطرح است ودراین راه سلامتی مردم ، منافع ملی ، محیط زیست و… هیچ ارزش وجایگاهی ندارد.کارنامه آستان قدس  مملو از چنین رفتارهایی است ، که به جهت اختصار مطلب به بیان چند مورد بسنده می شود:
1-      تخلیه فاضلاب وپسماند کارخانه قند تربت حیدریه درداخل نهر جاری درشهر: پسماند و فاضلاب کارخانه قند تربت حیدریه (وابسته به آستان قدس رضوی ) درنهری ریخته می شود که این نهر پس از خروج ازمحوطه کارخانه ، ازمناطق مسکونی نسبتا” محروم شهر تربت حیدریه مثل” رضا شهر” ،” ضیاء الدین “و”فتح المبین”  عبور می کند . ریخته شدن فاضلاب وپسماند کارخانه قند درداخل نهر مزبور باعث به وجود آمدن بوی تعفن شدید وخطرات ومشکلات زیست محیطی و ابتلا  به بیماری های تنفسی وپوستی درمناطق مجاور نهر شده است .اهالی مناطق مزبور معتقد ند یاباید شاهد بیماری های عفونی وتنفسی خود وفرزندانشان باشند یا خانه وکاشانه خود راترک کنند. مسئولان کارخانه نیز ریختن پسماند وفاضلاب کارخانه به درون نهر راتایید کرده اند.48
2-      ساخت کارخانه سیمان سمنگان به رغم مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست : درسال 1382 وزارت صنایع ومعادن اعلام کرد که پروژه سیمان درشهرستان مانه وسملقان در50 کیلومتری غرب شهرستان بجنورد ودرزمینی به مساحت 100 هکتار آغاز شد.49 ساخت کارخانه درزمین های معرفی شده توسط آستان قدس با مخالفت سازمان حفاظت  محیط  زیست رو به رو شد. با این حال ، کار ساخت کارخانه پی گیری شد. معاون ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست دراین مورد گفته :” درتاریخ 2/4/1388 موضوع احداث کارخانه سیمان سمنگان درکمیته ارزیابی زیست محیطی مطرح شد … به علت این که زمین های مرغوب کشاورزی به عنوان مکان مورد نظر معرفی شده بود، بااحداث واحد مذکور مخالفت شد….علیرغم مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست ، این پروژه 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .”50
3- برداشت غیرمجاز وغیر اصولی شن وماسه از بستر بند گلستان : بند [سد] قدیمی گلستان درمجاورت شهر مشهد قراردارد. درابتدای تیرماه سال جاری (1388) ، متولیان مربوطه درآستان قدس رضوی آب بند را یکباره تخلیه وآن رادرکانال های شهر مشهد جاری کردند. وادعا کردندکه قصد بازسازی ومقاوم سازی این بند تاریخی رادارند. اما ، بنا به مشاهدات گزارشگر یک روزنامه (خراسان ) درچند ماه بعد وگفته های شاهدان وساکنان منطقه ، آستان قدس هیچ اقدامی برای بازسازی بند مزبور انجام نداد، بلکه باسرعت وشدت اقدام به برداشت شن وماسه وخاک بستر سد مزبور و سپس فروش آن نمود.51 ودرحقیقت تعمیر وبازسازی سد بهانه ای بیش نبوده که آستان قدس بتواند اقدام به برداشت شن وماسه وخاک بستر وفروش آن بنماید. آن هم بدون توجه به وضعیت خطرناک ونامناسب سد مزبور که باران های سیل آسا ممکن است خطرات جدی وغیرقابل جبرانی برای سد ودرنتیجه ، ساکنان منطقه داشته باشد.
4- عدم همکاری آستان قدس درحفاظت ازمنابع طبیعی وتخریب شدید مراتع دشت سرخس : بنا به گفته رییس اداره تثبیت شن وبیابان زدایی منابع طبیعی خراسان رضوی ، عدم همکاری وهماهنگی آستان قدس رضوی با مدیریت جهاد کشاورزی ازجمله مهمترین  عواملی است که باعث تخریب شدید وروز افزون مراتع دشت سرخس شده است . به طوری که دردودهه اخیر، سه کانون بحران فرسایش بادی به نام های “خانگیران “، “آبمال ” و” صمدآباد” به وسعت 60 هزار و213 هکتار رخ نمود شده است .مهاجرت وبه دنیال آن فقر وحاشیه نشینی دراطراف شهرهای بزرگ ، یکی از آثار مخرب بیابان زایی است .52
معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی : براساس بند الف ماده 139 قانون مالیات مستقیم : ” موقوفات ، نذورات ، پذیره ، کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی … ازپرداخت مالیات معاف است ….”53 معافیت مالیاتی آستان قدس وشرکت های وابسته درابتدا به صورت ” فرمان رهبری ” بوده است که بادستور رییس هیات دولت به وسیله وزیر امور اقتصاد ودارایی به معاونت درآمدهای مالیاتی ابلاغ می شده است .54
درابتدای دهه 80 ، دولت برآن شد معافیت مالیاتی برخی بنگاههای اقتصادی رالغو کند، اما این امر شامل آستان قدس رضوی نشد . معاون وزیر اموراقتصادی ودارایی  ورییس سازمان امور مالیاتی کشور دراین مورد گفته بود:” آستان مقدسه امام خمینی وآستان قدس رضوی مشمول لغو معافیت های مالیاتی نمی شوند… امااخیرا” مذاکراتی با مسئولان این  بخش  انجام داده ایم که اگر به نتیجه برسد، واحدهای اقتصادی وابسته به آستان قدس نیزمالیات پرداخت خواهندکرد.”  اودرپاسخ به سوال خبرنگار :” شما به روند نیجه مذاکرات خوشبین هستید؟ ” می گوید:” به هرترتیب باید این موضوع ازطریق گفت وگو وتفاهم کامل[!!!] دنبال شود…”55
البته آستان قدس مالیات خودرا پرداخت می کند اما نه به خزانه دولت بلکه آن رابه خامنه ای تحویل می دهد تادرحساب های بانکی او وفرزندانش انباشته شود. بنا به نوشته برخی منابع :” … بنیادها که بنا به گفته اقتصاد دانان کشور حدود 30 تا 40 درصد از اقتصاد کشور رادراختیار دارند، هیچ گونه مالیاتی به دولت نمی دهندواساسا” هیچ کس درایران برآن ها کنترل ندارد. این بنیادها که فقط علی خامنه ای برآن ها نظارت دارد، ماهانه میلیاردها تومان به حساب های مختلف وی واریز می کنند . گفته می شود که مجموع پرداختی بنیادها به رهبر جمهوری اسلامی درسال بالغ بر سیصد میلیارد تومان است … رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفته بود: مالیات بنیادها ، امسال [1381] نیز همانند سنوات گذشته به حساب خاصی واریز می شود.”56
حسابرسی موسسات وشرکت های آستان قدس :  هربنگاه اقتصادی نیازمند انجام عملیات حسابرسی (تحت نظارت سازمان حسابرسی کل کشور ) می باشد. اما آستان قدس برای آشکارنشدن حساب سازی ها ودزدی های شرکت ها وموسسات تابعه اش ، خود اقدام به تاسیس موسسه حسابرسی نموده است . بنا به نوشته سایت آستان قدس ؛ موسسه بازرسی ، حسابرسی وخدمات مدیریت آستان قدس رضوی ارابتدای سال 1365 تاسیس شد و اهداف خودرا برپایه انجام اموربازرسی قانونی وحسابرسی وارایه خدمات مدیریت به شرکت ها وموسسات تابعه آستان قدس و … و در صورت  لزوم [!!!]همکاری  باسازمان حسابرسی کل کشور ، قرارداد.57 درواقع هیچ نظارتی برعملکرد آستان قدس رضوی نیست و گردانندگان آن با فراغ بال به غارت مشغولند.
تولیت آستان قد س : سه روز بعد از پیروزی انقلاب یعنی در 25 بهمن57  ، خمینی تبهکار حکم سرپرستی آستان قدس رضوی را به نام عباس واعظ طبسی صادر کرد.دو سال بعد ، تولیت آستان قدس ، نمایندگی ولی فقیه درخراسان ومدیریت حوزه علمیه خراسان به وی واگذار شد. واعظ طبسی پایه گذار وموسس کمیته انقلاب اسلامی وسپاه پاسداران درخراسان بوده است ، ودرسال 1358 به نمایندگی ازاستان خراسان درمجلس خبرگان قانون اساسی حضور یافت .وی در4 دوره (سال های1367،1373 ،1379و1385) به عنوان نماینده خراسان به عضویت مجلس خبرگان رهبری درآمده است . اودرسال 1375 با حکم خامنه ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده وهمچنان عضو این مجمع می باشد.58
همانند اغلب سران جنایتکاروغارتگر رژیم فاسد جمهوری اسلامی ، عباس واعظ طبسی تا انقلاب 57 زندگی  نسبتا” مختصر وحداکثر معمولی ومتوسطی داشت . خانه ای 250 متری درانتهای یک کوچه فرعی وبن بست درمحله عشرت آباد مشهد داشت . بعدازانقلاب وقدرت گرفتن او، ابتدا ملک برخی همسایگان مجاور به مساحت حدود 600 متر مربع راخریداری نمود.سپس تا سال 1377 بخش دیگری ازمنازل مجاور راتا کوچه اصلی به مساحت حدود 2000 متر مربع خریداری کرد تاآپارتمان ، استراحتگاه محافظان ، کتابخانه وتالاری جهت برگزاری مجالس ماهانه درآن ساخته شود. درسال 1387 چهت گسترش فضای موجود تا نبش خیابان اصلی ، چند خانه دیگر جمعا” به مساحت تقریبی 1600 متر مربع خریداری وبه فضای قبلی اضافه گردید.درسال 1388 پمپ بنزین موجود درمنطقه به مساحت حدود 2200 متر مربع نیز خریداری وجهت احداث پارکینگ به محدوده منزل شخصی واعظ طبسی اضافه شد.59
عباس واعظ طبسی ازجمله روحانیون فاسدی است که عباس پالیزداردبیر هیات تحقیق وتفحص ازقوه قضاییه درسخنرانی خود درباره نقش روحانیون درمفاسد اقتصادی ، ازاونام برده وافشا نموده که [ازجمله ] معدن ذغال سنگ طبس ودوازده تاازمعادن استان خراسان متعلق به او می باشد .60
علاوه بر این ، او در طول سال های حکومت جمهوری اسلامی، محافل قدرت و قدرتمندان را نیزازمحل درآمدهای افسانه ای آستان قدس بهره مند ساخته و با دولت ها وجریان های حاکم روابط مناسبی داشته است .از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی که خود وخاندانش همچون خاندان واعظ طبسی از غارت منابع کشور به ثروت های افسانه ای رسیده اند، واعظ طبسی رامناسب ترین فردی دانسته که تولیت آستان قدس رضوی برعهده اوست .30 این اظهار نظر بی مناسبت نیست ومنحصر به شخص هاشمی رفسنجانی نیز نمی باشد . ازاین روست که عباس واعظ طبسی – چون سایر همپالگی هایش – ازجنبش قهرمانانه مردم دلاور کشورمان که می رود تا رژیم فاسد جمهوری اسلامی را سرنگون کند ، به هراس آمده و اغلب پس از هر خیزشی ، واکنشی شدید بر علیه مردم نشان داده است .ازجمله  ، پس از اعتراض های مردمی درروز عاشورا ، آنانی که اعتراضات راهدایت می کنند “محارب” خوانده وحکم آنان را دردستگاهها قضایی رژیم مشخص [اعدام] دانسته است .61 غافل ازآن که خلق ستمدیده به جان آمده ، خود را ه می پویند ومی یابند وبه زودی توفان سهمگین خشمشان بسا ط  ستم وغارت وفساد رژیم وهمه عوامل فاسد آن( ازجمله اورا) درهم خواهد پیچیید.
* این مقاله در گذشته با عنوان » آستان قدس رضوی ، دستگاه غارت و ظلم و فساد» منتشر گردیده است.
***************
مــنـــابــــــــــع:    
1-      سایت صدای آمریکا :” پرونده المکاسب “-8/8/2008  /www.voanews,com                
2-      سازمان خبری میهن :” آستان قدس بزرگترین موقوفه جهان است ” – 9/12/1387 – www.mihanpress.com    
3-      سایت آستان قدس رضوی :” بزرگترین هولد ینگ اقتصادی شرق کشور.” www.aqrazavi.org
4-      سایت موسسه سازمان اقتصاد رضوی:” جایگاه موسسه سازمان اقتصاد رضوی “www.reorazavi.org
5-      سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” ثبت رکورد تازه درتولید فولاد درشرکت فولاد مبارکه” – 14/11/1387
6-      خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) :” مدیرعامل شرکت کشت وصنعت انابد : مقام اول تولید بذر اصلاح شده غلات رادرسطح استان داریم “- 20/4/1388           
www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1367854                     
7-      خبرگزاری فارس – گروه استان ها – حوزه مازندران :” باراه اندازی کارخانه ملافیه ونئوپان برای 350 نفر درمازندران شغل ایجاد می شود”- 23/5/1385
8-      خبرگزاری فارس – گروه استان ها- حوزه خراسان رضوی :” 2 هزار تن پسته باغات  آستان قدس رضوی به خارج ازکشور صادر شد”- 1/7/1387
9-      روزنامه مردم سالاری:” تولید سالانه 500 هزارتن محصول کشاورزی درکشتزارهای موقوفه رضوی”– شماره 1823(27/3/1387)                        www.mardomsalari.com           
10-   روزنامه آفرینش :” توسعه روابط بین آستان قدس رضوی وهلند ” – شماره 2702(29/11/1385) www.afarineshdaily.ir/afarinesh/news                            11-   سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” شرکت کشت ودام کنه بیست رضوی یکی ازبزرگترین واحدهای تولید کننده شیر کشور ” – 12/10/1387
12-   سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” اشتغال زایی برای 700 نفر درشرکت فرش آستان قدس رضوی ” – 17/11/1387
13-   سایت پایگاه مقاومت بسیج معاونت صنایع دستی وهنرهای سنتی :” رواق های حرم رضوی با 26 هزار متر فرش دستباف مفروش شد .”                  www.basijsanayhdasti.persianblog.ir   
14-   ورنر روف :” سپاه پاسداران ازنظام رانت خواری درایران دفاع می کند ” – ترجمه رضا نافعی . وبلاگ آینده ما www.ayandeh1.blogfa.com                                      15-   روزنامه دنیای اقتصاد :” توضیح آستان قدس رضوی درباره زمین های شهرک غرب ” – 7/6/1388
16-   سایت   www.shia-online.ir/article       :”   تجمعی برای اعتراض به آستان قدس رضوی “- 27/5/1388.
17-   روزنامه کیهان :” اعتراض کشاورزان سرخس به اداره ثبت اسناد وارد نهمین روز خود شد”- شماره 19444(2/6/1388)
18-   سایت مهر ایرانی :” ماجرای آستان قدس رضوی وروستای زیاران” www.mehrirani.googlepages.com/zeyaran               
 19-   وبلاگ جمشیدی :” متن کامل نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درتاریخ 29/11/1387″                     www.a-jamshidi.ir    
20-   سایت اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گلستان :” نگاهی گذرا به تعامل وهمکاری متقابل ثبت اسناد واملاک استان گلستان با دستگاههای اجرایی.”www.golestansabt.ir                                        
21-   سایت اداره کل ثبت اسناد واملاک تهران – آرشیو اخباراداره کل درسال 1386- 19/3/1386www.sabttehran.ir         
22-   سایت جهان نیوز – بخش جامعه :” زمین های شهرک غرب وقف است ؟” –    21/4/1388www.jahannews.com          
23-   احمدی، نعمت :” آیا اراضی شهرک غرب ، گیشا وباغ فیض وقفی است ؟ ” اعتماد ملی ، شماره 515(30/8/1386).
24-   روزنامه انقلاب اسلامی [درهجرت ]:” قوه عدالت یا قوه جنایت ؟ -4″ –  شماره 657    www.enghelabe-eslami.com/archive/maghalat/edalat 4-657
25-   روزنامه آسیا :” با یک کلیک درمشهد زمین بخرید “-28/1/1384   www.asianews.com              
26-   سایت هتلداری (سایت هتلداری شرکت فنی مهندسی آس ):” نگاهی به وضعیت شهر مشهد(3)   ” www.hotl.ir    
27-   روزنامه ایران :” فعالیت های حسینیه های مشهد کاملا” قانونی است (جوابیه اداره اوقاف وامورخیریه ناحیه یک مشهد به روزنامه ایران )” – صفحه ایران زمین – 8/9/1384
28-   سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” اقتصاد مشهد مبتنی برزائران است “- 18/12/1387
29-   روزنامه قدس – صفحه فرهنگی :” گزارش قدس ازعواید نذورات آستان قدس رضوی ، ازاداره حاجبی تا دفاتر نذورات ” – 9/10/1388
30-   پایگاه اطلاع رسانی آیت اله هاشمی رفسنجانی :” همه باید به رهبری درتحقق فضای همدلی کمک کنیم تارضایت مردم فراهم شود”- 12/9/1388 ww.hashemirafsanjani.ir                           
31-   سایت آستان قدس – اقتصادی – اخبار :” بیش از6 میلیارد ریال کمک نقدی وعیرنقدی به نیازمندان ” – 27/1/1388
32-   روزنامه قدس :” اخبار ویژه دهه کرامت ” – 25/7/1388
33-   سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” تامین 430 تن گوشت قرمز مهمان سرای حرم مطهر رضوی ” – 7/11/1388
34-   مجله پیام زن – گزیده مطبوعات :” فروش دختران جوان ” شماره یک (فروردین 1371).
35 - http://www.mashad1404.blogfa.com/  (به نقل از : مجیدیان  ، رضا :” 48 پروژه در طرح میدان شهدا مشهد به مرحله اجرا درمی آید “- خبرگزاری مهر – 26/9/1387)
 36-   سایت موذن حرم مطهر امام رضا www.holyshrine.blogfa.com/post-11
37-   روزنامه ایران :” روند رسیدگی به پرونده 14 میلیارد تومانی شرکت المکاسب تشریح شد ” – شماره 2331(25/9/1381)
38-   سایت میهن – میهن شماره 59 :” ردپای 20 قاضی درپرونده المکاسب ” – بهمن1381
www.mihan.net/59/mihan-59-63-01                                                  
39-   سایت پیک نت :” آقازاده طبسی تبرئه شد ، آقا جری درحبس ماند” ww.peiknet.com/page0/12es/p308tabasi                  
   40-   سایت  دکتر  علیرضا  نوری  زاده  –   یک  هفته  با خبر  : “  احوال  شیخ  و قاضی  و شرب  الیهودشان …”www.nourizadeh.com/archives/000057                 
41-   سایت موذ ن حرم مطهر امام رضا :” سید جلال فیاضی مدیر مسئول روزنامه قدس توسط یکی از آقا زاده های واعظ طبسی برکنار شد” www.holyshrine.blogfa.com/8803                            
42-   سایت میهن – میهن شماره 60 :” ناصر واعظ طبسی : وزارت اطلاعات می خواست که مرکز المکاسب دردوبی باشد ” – اسفند1381    www.mihan.net/60/mihan-60-21-01                       
43-   حائری ، مهدی :” ولی فقیه رهبری باندهای فساد اقتصادی درجمهوری اسلامی را به عهده دارد” – سایت روزنه –14/1/2002 www.rowzane.com/maghalat-gif/2201/220118mehdu-haeri   
44-   سایت راه توده – راه توده (دوره دوم ) :” ناصر واعظ طبسی : محاکمه من محاکمه رهبر است ! “– آذر ودی ماه 1381 .www.rahetude.com/rahetude/maghaleh/mafia                              
45-   سایت میهن – میهن شماره 60 :” به دستور خامنه ای ناصرواعظ طبسی وسایر متهمان المکاسب تبرئه شدند” – اسفند 1381     www.mihan.net/60/mihan-60-35-01                                   46-   سایت پیک نت :” سرانجام فرمان بی اعتبار رهبر (آقازاده  واعظ طبسی تبرئه شد ومدعی! – هیچ کس نپرسید : این ثروت را ازکجا آورده ؟”www.peiknet.com/page0/12es/p382 vaez      
47-   سایت شهر بیرجند :” شرکت صنعتی بهکف “www.birjandcity.com/Negin/html/fasl 14-6
48 – روزنامه خراسان :” روند کند سامان دهی کال ها ومسیل های تربت حیدریه “- شماره 17450(9/10/1388)
49 – سایت وزارت صنایع ومعادن – آرشیو اخبار :” آغاز ساخت بزرگترین کارخانه سیمان کشور درخراسان ” – 25/11/1382        www.min.gov.ir                                                       
50 – خبرگزاری فارس – گروه اجتماعی – حوزه شهری ورفاهی :” پیشرفت 30 درصدی کارخانه سیمان سمنگان به رغم مخالفت سازمان محیط زیست “-17/9/1388 www.farsnews.com/newstext            
51 – صادقی، سمیه :” هیچ اثری ازعملی شدن وعده آستان قدس درمورد بند گلستان مشاهده نمی شود ، آستان قدس ادعای متفاوتی دارد” – خراسان . شماره 17378( 9/7/1388)
52 – روزنامه آفرینش : ” بحران فرسایش بادی در6 میلیون و10 هزار هکتار بیابان های خراسان رضوی ” – شماره 3069( 1/4/1387)
53 – سایت وزارت اموراقتصادی ودارایی . قوانین ومقررات : قانون مالیات مستقیم www.mefa.gov.ir/laws
54 – سایت اداره کل امورمالیاتی استان گیلان – قوانین ومقررات – فرامین رهبری: فرمان رهبری به شماره 2489(معافیت آستان قدس رضوی وشرکت های وابسته) www.gilantax.ir    
55 – روزنامه ایران :” پی گیری یک سوژه : نهادها، امسال هم از پرداخت مالیات معاف شدند( گفتگو با عیسی شهسوار خجسته معاون وزیر اموراقتصادی ودارایی ورییس سازمان امور مالیاتی کشور ) ” – شماره 2549(22/5/1382)
56 – سایت میهن – میهن شماره 58:” مالیات بنیاد ها به جیب رهبر می رود ” – دی1381 www.mihan.net/58                                                       
57 – پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی – موسسه حسابرسی آستان قدس رضوی :” گزارش عملکرد موسسه حسابرسی آستان قدس رضوی ” –28/1/1388   www.agrazavi.org                       
58 – سایت شهربندwww.shahrband.blogfa.com/post-1238 
59 – پایگاه ثقلین :” بازخوانی یک واقعیت تلخ درمشهد» www.alm.ir/home/article 59             
60 – سایت رانوسا :” متن سخنرانی عباس پالیزدار درباره نقش روحانیان درمفاسد اقتصادی» www.ranusa.parsiblog.com    
61 – سایت رادیو فردا – بخش ایران – سیاسی :” واعظ طبسی : سران این فتنه محاربند ، حکمش هم مشخص است ” – 21/11/ 1388