نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

شش جلد کتابهای احمد رناسی در باره تاریخ معاصر ایران برایگان در اختیار ملت شریف ایران بویژه نسل جوان قرار میگیرد.

چند واژه در باره فراگشایی

بدینوسیله شش جلد کتابهای احمد رناسی در باره تاریخ معاصر ایران برایگان در اختیار ملت شریف ایران بویژه نسل جوان قرار میگیرد. این کتابها تحولات زیربنایی ایران را از پایان سلسله قاجار تا پایان سلطنت پهلویها با حجمی سرشار و عمقی ژرف نگرانه بررسی کرده که در نوع خود بی نظیر میباشد و در آینده بدون شک یکی از مهمترین منابع پژوهشگران خواهد بود. آقای رناسی پافشاری کرده اند که این کتابها به صورت رایگان در دسترس همگان قرار گیرد. با این آرزو که اکثر ملت ایران را که جوانان تشکیل میدهند بتوانند گذشته را چراغ راه آینده قرار داده و با استقرار یک جمهوری حقیقی و کاملا ملی، عرفی، دمکرات و مستقل، بنای ایرانی شایسته ملتمان را پس از قرنی مبارزه مستمر در جهت استقلال و مردم سالاری بر پا کنند. امید است این سنت نیک به خصوص در شرایط فعلی از سوی دیگر قلم زنان ملی و مترقی و دمکرات رایج شود. جلدهای چهارم، پنجم و ششم که دوران پس از کودتای امرداد بیگانگان تا سقوط پهلوی آخر را تشریح میکنند نیز اکنون آماده میباشند و در این صفحه تقدیم میشوند. -مسئول سایت


برای جلد سوم اینجا را کلیک کنیدبرای جلد دوم اینجا را کلیک کنیدبرای جلد اول اینجا را کلیک کنید
برای جلد ششم اینجا را کلیک کنیدبرای جلد پنجم اینجا را کلیک کنیدبرای جلد چهارم اینجا را کلیک کنید

در آستانه روز زمین بلایی که در "جمهوری" اسلامی بر سراسر ایران آمده است

/ در آستانه روز زمین بلایی که در "جمهوری" اسلامی بر سراسر ایران آمده است