نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ دی ۹, چهارشنبه

زمين و انباشت ثروت

بازگشت به صفحه اصلي

آخرين يادداشتها در وبلاگ عبدالله شهبازي

رساله «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» (1461 صفحه در قطع وزيري) به تبيين پديده اليگارشي جديد در ايران پس از انقلاب و ريشه‌هاي تاريخي آن در گذشته مي‌پردازد و شبکه‌هاي قدرتمند فساد مالي در استان فارس را، در حوزه اراضي کشاورزي خصوصي و دولتي و مراتع عشاير، مورد بررسي قرار مي‌دهد. در کتاب «زمين و انباشت ثروت» پيوند اليگارشي نوخاسته پس از انقلاب با قدرت سياسي مورد بررسي قرار گرفته است.

متن کامل به صورت فايل PDF براي پرينت (90 مگابايت):

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy.pdf

متن کامل به صورت فايل PDF براي پرينت (تقسيم شده به فايلهاي کم حجم براي دانلود با سرعت کم) در 48 فايل:

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48.

متن کامل کتاب به صورت فايل HTML براي مطالعه در اينترنت:

فايل اوّل

بخش اول: زمين و انباشت ثروت


آغاز سخن

اليگارشي و خويشاوندسالاري

«طبقه جديد» پس از انقلاب

فايل دوّم

دولتي شدن مراتع و پيامدهاي آن

بحران در مالکيت مراتع

فايل سوّم

اسناد کهن طوايف سُرخي

فايل چهارم

«فلاحت در فراغت»، از انديشه تا عمل

تخريب مراتع و تصرف حريم روستاها

ايجاد نارضايتي در مردم بومي

عدم امنيت سرمايه‌گذاري مردم

طراحي بدوي، کاسب‌کارانه و غيرعلمي

ترويج زمين‌خواري و توجيه «شرعي» آن

اشاعه فساد اداري و عادي کردن نقض قوانين

انتصاب مقامات استان و اقتدار مطلق

مديران «فلاحت»

فروش مؤسسه احسان: «رسوائي» يا «سناريو»؟

سرنوشت اموال مؤسسه اقتصادي سازمان تبليغات

فايل پنجم

عليرضا مسعودي و اقتدار او

مسعودي و املاک ورثه ضرغامي

[خاندان ايرواني]

فايل ششم

عبدالعلي نجفي و ورود نظاميان

فايل هفتم

روش‌هاي تصاحب و تملک اراضي

اقبالي، مسعودي و تصاحب رايگان اراضي

اراضي واگذار شده به مؤسسه فلاحت در فراغت

«فلاحت سياخ» و اهميت آن

فايل هشتم

مافياي زمين و آينده اراضي موقوفه

[خاندان نمازي]

فايل نهم

زراندوزان، ديوان‌سالاران و تاراج زمين

سيد کريم رضوي رئيس سازمان جهاد کشاورزي فارس

اراضي مرکز تحقيقات قصر قمشه

اراضي مرکز آموزش کشاورزي علي‌آباد کمين

تعاوني مسکن جهاد کشاورزي فارس

سرهنگ اقبالي و اراضي قلات

مهرزاد خرد مديرکل منابع طبيعي فارس

خرد و خويشاوندان او

خانم مبين و اراضي قير و کارزين

زمين خطيري

داستان‌هاي خرد و تبسم

ماجراي شرکت سحاب سبز

فايل دهم

قانون يعني هيچ!

اولويت واگذاري گيرندگان

ميزان اراضي واگذاري

نوع زمين

شروط واگذاري

قانون فقط براي تهيدستان

نتيجه‌گيري

فايل يازدهم

بخش دوّم: بنيان‌هاي امروز در تاريخ فارس

يادداشت آغازين

تبار من

کوهمره و طوايف آن

فايل دوازدهم

ساختارهاي سياسي سنتي در عشاير جنوب

قتل ملا برفي و شورش کوهمره

فايل سيزدهم

فارس پيشتاز انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطيت و جهاد مجتهد لاري

مجتهد لاري و بهائي‌گري در فارس

[خاندان افنان و عليمحمد خان موقرالدوله]

[شوقي و ماري ماکسول]

[حسن موقر باليوزي]

مجتهد لاري و سيد اسدالله خرقاني

[خاندان نواب شيرازي]

[خاندان خليلي]

فايل چهاردهم

خاندان قوام شيرازي و يهوديان مخفي

فايل پانزدهم

خاندان قوام شيرازي و بهائي‌گري در فارس (1)

[شورش بابيان در ني ريز]

[معتمد ديوان کواري]

[خاندان دهقان]

فايل شانزدهم

خاندان قوام شيرازي و بهائي‌گري در فارس (2)

[بهائيان و فراماسونري در شيراز]

[بورسيه سودآور در دانشگاه آکسفورد]

[آکسفورد بر دنيا حکومت مي‌کند]

فايل هفدهم

راز مغضوبيت اعتمادالدوله، نياي خاندان قوام شيرازي

اوّلين قوام‌الملک: از هنري مارتين تا «فتنه باب»

[چشمه شش پير و مافياي زمين خوار شيراز]

فايل هيجدهم

ملا آشر و «سلسله هاشميه»

فايل نوزدهم

شاخه‌هاي خاندان قوام شيرازي (1)

خاندان مؤيدالملک

خاندان صاحبديوان

قساوت صاحبديوان

هجونامه شوريده شيرازي

فايل بيستم

شاخه‌هاي خاندان قوام شيرازي (2)

خاندان نصيرالملک

قتل محمد خان دشتي

خاندان قوام‌الملک

شاخه‌هاي ديگر

ثروت خاندان قوام

داوري تاريخ

[سعدالدوله]

فايل بيست و يکم

مجتهد فال اسيري و خاندان قوام

مردم شيراز و خاندان قوام

قتل قوام و کشتار رهبران انجمن اسلامي

فايل بيست و دوّم

قتل معتمدديوان و شورش عسکر خان عرب

قوام‌الملک‌ها و غارت ايلات خمسه

چهارمين و پنجمين قوام‌الملک

مجتهد لاري: خرقاني، موقرالدوله و قوام‌الملک

فايل بيست و سوّم

خاندانم: از مشروطه تا پهلوي

[دشمنان پدرم: سپهبد اسماعيل رياحي و عبدالعظيم وليان]

فايل بيست و چهارم

پدرم و عمران کوهمره

[مويدالملک قوامي، ثبت دارنگان و تکاپوي پدرم]

[احياء و آباداني موقوفه بديجان- حسين آباد]

[نرسي فيروز و اراضي ارتش]

[خاندان ايزدي]

فايل بيست و پنجم

پدرم و قيام عشاير جنوب

[شعر آيت الله حاج شيخ حسنعلي نجابت در ستايش از پدرم]

[تحريم رفراندوم شاه و تحريم شکنان]

[سيد حسن ارسنجاني کيست؟]

[جنگ دادنجان]

[جنگ بلقو]

[سادات دردانه و بورنجون]

[رابرت کومر و شروع عمليات فونيکس در فارس]

[جنگ پيربنو]

[سرويس اطلاعاتي بريتانيا و سرتيپ حسن علوي کيا]

[ساواک و منوچهر هاشمي]

فايل بيست و ششم

بخش سوّم: من و مافياي زمين‌خوار شيراز

يادداشت آغازين

از کودکي تا امروز (1)

فايل بيست و هفتم

از کودکي تا امروز (2)

[مهم‌ترين فعاليت‌هايم پس از انقلاب]

فايل بيست و هشتم

تلاش من براي کوهمره

فايل بيست و نهم

سُرخيان و مراتع کوهپايه دلو

فايل سي ام

طرح‌ها و آرزوهايم

شهر غيرمتراکم؛ الگويي براي شهرنشيني در ايران

فايل سي و يکم

داستان اراضي دارنگان (1)

فايل سي و دوّم

داستان اراضي دارنگان (2)

[کلاهبرداري شرکت فارس مبين]

[شکايت به دفتر کل مميزي اراضي سازمان جنگلها و مراتع]

[سريال «خرد و رستاخيز آبخيزداري در دارنگان]

فايل سي و سوّم

شرکت زاگرس سبز شيراز

فايل سي و چهارم

پاسخ به جوابيه روابط عمومي سازمان جنگل‌ها و مراتع (1)

فايل سي و پنجم

پاسخ به جوابيه روابط عمومي سازمان جنگل‌ها و مراتع (2)

فايل سي و ششم

پاسخ به جوابيه روابط عمومي سازمان جنگل‌ها و مراتع (3)

فايل سي و هفتم

نامه شهاب حائري

فايل سي و هشتم

جوابيه موقوفه نصيرالملک

[امامقلي خان، استعمار پرتغال و ملوک هرمز]

[ماجراي شرکت اطهرآب]

فايل سي و نهم

اهانت نامه کارگزاران مافياي زمين‌خوار شيراز

فايل چهلم

کلام آخر

پيوستها:

خاطرات سال‌هاي دور: پدر و خاندانم

اولين نامه سرگشاده عشاير سُرخي فارس: مانع تخريب مراتع و محيط زيست توسط مافياي زمين خوار شويم!

فرجام يک نوستالژي؛ داستان يک «تکليف»

سخنراني در دانشگاه شيراز (22 آذر 1386): حکومت و فساد مالي در تاريخ معاصر ايران

دومين نامه سرگشاده عشاير سُرخي فارس: لطفاً مافياي زمين‌خوار فارس را مهار کنيد!

در حاشيه انتشار رساله «زمين و انباشت ثروت»: پاسخ به برخي شبهات

شاقولي به‌نام آقاي حسينيان

«چراغي» که به «شمع» بدل شد: در حاشيه آخرين سخنان حسينيان

انفجار حسينيه شيراز و پيامدهاي آن: بازي خطرناکي که با ابهام آغاز شد

تأمّلي در «مسئله بهائيت»

همايش عشاير سُرخي در اعتراض به تخريب مراتع

ما و سيره حکومت‌گري در اسلام

اولين گفتگوي مطبوعاتي عبدالله شهبازي پس از بازداشت: حرکت خود را با عزم راسخ ادامه مي‌دهم

سخني با رئيس جمهور: حمله مسلحانه به اتومبيل و ترور نافرجام من

«مافياي شيراز» و چالش‌هاي قضايي من

اسنادي جديد از فساد مالي عبدالعلي نجفي

نومانکلاتورا در ايران امروز

اوّلين جلسه دادگاه عبدالله شهبازي در 27 اسفند 1387 تشکيل خواهد شد
سوّمين نامه سرگشاده عشاير سُرخي به دادستان کل کشور: توطئه براي تشنج در آستانه انتخابات رياست جمهوري

حسب حال: بلواي زمين خواري در فارس و بعد از آن

متن کامل دفاعيات مهم شهبازي در دادگاه: داوود احمدي نژاد بخش عمده مدارک را در اختيارم گذارد