نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ مهر ۱۶, سه‌شنبه

3 مصاحبه مهم هوشنگ ندرباره جنگ ایران و عراقهاوندی (وزیر علوم شاه)، شاپور بختیار و حامد الجبوری (وزیر صدام)A2
۱۳۹۲/۰۷/۰۳- سایت انقلاب اسلامی: در سی و سومین سالگرد حمله عراق به ایران، 3 مصاحبه مهم هوشنگ نهاوندی(وزیر علوم شاه)، شاپور بختیار و حامد الجبوری(وزیر صدام) درباره جنگ ایران و عراقرا منتشر می کنیم:

- اولین مصاحبه 3 روز پس از آغاز جنگ با هوشنگ نهاوندی انجام گرفته است. در این روزها، برخی از روزنامه های فرانسوی از حضور شاپور بختیار در عراق اطلاع دادند که پس از بازگشت به فرانسه، از تشکیل حکومتی در تبعید صحبت کرده بود. بدین خاطر خبرنگار تلویزیون فرانسه نظر آقای هوشنگ نهاوندی(وزیر علوم شاه) را در این باره می پرسد. این مصاحبه مشخص می کند که همه نیروهای طرفدار رژیم سابق، نظیر هوشنگ نهاوندی، موافق همکاری با صدام نبودند. ایشان در این مصاحبه می گوید: «ملت ایران، یک حکومتی که در چمدان یک ارتش خارجی در ایران مستقر شود، را هرگز برسمیت نخواهد شناخت.»

- دومین مصاحبه 4 روز پس از آغاز جنگ با شاپور بختیار انجام گرفته است. در این مصاحبه، خبرنگار درباره حضور شاپور بختیار در عراق و تشکیل حکومتی در تبعید می پرسد ولی بختیار حاضر نمی شود از محل حضورش در آغاز جنگ پرده بردارد و پاسخ می دهد: «در روزهای اخیر، من بغداد نبودم. جای دیگر بودم. بله، جای دیگر بودم. این را می توانم مانند رازی نگاه دارم. واقعآ عراق نبودم.»

- سومین مصاحبه، گفتگوی تلویزیون الجزیره با آقای حامد الجبوری، (وزیر امور ریاست جمهوری و امور خارجه و فرهنگ عراق در زمان حسن البکر و صدام حسین) در 25 جولای 2008 (تیر ماه 1387) است که آقای الجبوری نقش شاپور بختیار در تشویق صدام به آغاز جنگ با ایران را فاش می سازد.


1-   مصاحبه کانال 2 تلویزیون فرانسه با هوشنگ نهاوندی، وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران در دوره محمد رضا پهلوی، در 3 مهر 1359 - 25 سپتامبر 1980- سه روز پس از آغاز جنگ.

خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: عربستان رسمآ از عراق حمایت کرد، عراقی که ظاهرآ از حمایتهای دیگر برخوردار است، حتی شاید از افسران مهاجر ایرانی. آنها از اینکه رژیم آیت الله خمینی سقوط کند، عصبانی نخواهند شد. این سئوال را از آقای نهاوندی که یکی از نمایندگان اپوزیسیون در پاریس است، پرسیدیم.
هوشنگ نهاوندی: شخصا آرزو دارم که ارتش ایران که توسط رژیم کنونی تضعیف شده، با اینحال در مقابل دشمن خارجی که به خاک وطنمان تجاوز کرده، به مسئولیتش عمل کند. همینطور که مشاهده می کنید، با اینکه ما یک ارتش خیلی تضعیف شده ای در مقایسه با قبل از انقلاب داریم، اما خوب دفاع می کند و وظیفه اش را خوب انجام می دهد. اما همچنان امیدوار هستم که ارتش در مقابل ملت هم وظیفه اش را انجام دهد و یک رژیم قانونی و ملی را در سرزمین ایران دوباره برقرار کند.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: یعنی شما این اطلاع را تائید می کنید که افسران یک کودتایی را دارند آماده می کنند؟
هوشنگ نهاوندی: ببینید اگر کودتایی در حال تدارک باشد به همه اطلاع رسانی نمی کنند. من از هیچ برنامه ای اطلاع ندارم. اما امیدوار هستم که ملت و ارتش ایران، روزی، الآن یا بعدآ، این رژیم که دارد ایران را نابود می کند، را سرنگون کنند. هیچ ایرانی نمی تواند در مقابل تجاوز عراق به ایران بی تفاوت باشد.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: گفته می شود که عراق در صدد برسمیت شناختن یک حکومت ایرانی در تبعید است؟
هوشنگ نهاوندی: از عراقیها باید این سئوال را پرسید. اما ملت ایران، یک حکومتی که در چمدان یک ارتش خارجی در ایران مستقر شود را هرگز برسمیت نخواهد شناخت.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: امروز آدمهائی خیلی متفاوتی مثل شاپور بختیار که او هم قصد ندارد حکومتی در تبعید تشکیل بدهد و حتی پسر شاه که بعد از مدت زیادی به صحبت آمده و گفته است حاضر است از وطنش دفاع کند و خون خود را هدیه دهد، دوباره ظاهر شدند. رضا پهلوی 20 سال دارد و گفته است: «خدا ایران را نگاه دارد و آنهائی که جنگ و فقر را بوجود آوردند، ببخشد.»
حبه، گفتگوی تلویزیون الجزیره با آقای حامد الجبوری، (وزیر امور ریاست جمهوری و امور خارجه و فرهنگ عراق در زمان حسن البکر و صدام حسین) در 25 جولای 2008 (تیر ماه 1387) است که آقای الجبوری نقش شاپور بختیار در تشویق صدام به آغاز جنگ با ایران را فاش می سازد.

2-   مصاحبه شاپور بختیار با کانال 2 تلویزیون فرانسه، در 4 مهر 1359 - 26 سپتامبر 1380- چهار روز پس از آغاز جنگ : بختیار به کانال 2: دنیا می باید از یک حکومت در تبعید حمایت کند!

خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: با بی صبری و با کنجکاوی بسیار منتظر واکنس یک ایرانی که دو سال است که در فرانسه در تبعید است اما از قدیم روابط خوبی با رژیم عراق دارد،هستیم، این مرد آقای شاپور بختیار است که سکوت خود را برای تلویزیون کانال دو بطور اختصاصی می شکند و به آقایان برنرد بن یمین و پل نائون اهداف واقعی حکومت عراق را شرح می نماید: 
شاپور بختیار: فکر می کنم که مسئله اصلی، ریشه کن کردن خمینی است. بعد امکان رسیدن به یک توافق وجود دارد. برای من، خیلی واضح است، قرارداد 1975 همچنان برقرار است و یک متر مربع ای از ایران هم به کسی نمی دهیم.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: آقای بختیار، شما حاضرید امروز یک حکومت ایرانی در تبعید را تشکیل بدهید که توسط عراقیها برسمیت شناخته شود؟
شاپور بختیار: اگر تنها توسط عراقیها باشد، نه آقا.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: پس توسط کی؟
شاپور بختیار: حداقل یک اجماع بین المللی باشد، نمی گویم همه کشورها ولی تعداد زیادی از کشورها، بخصوص کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی. اگر آنها به لاس زدن با آقای خمینی که در طول یک سال اخیر انجام داده اند، خاتمه دهند.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه:در هر صورت، قصد شما است؟
شاپور بختیار: قصد من است اما این کار را در فرانسه نخواهم کرد.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه:شما جدیدآ عراق بودید؟
شاپور بختیار: من در این یک سال اخیر، 5 بار عراق بودم
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: اما در این چند روز اخیر؟
شاپور بختیار: در روزهای اخیر، نه من بغداد نبودم. جای دیگر بودم. بله، جای دیگر بودم. این را می توانم مانند رازی نگاه دارم. واقعآ عراق نبودم
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه: کاردار ایران میگوید که شما ارتشی دارید که علیه ایرانیها در کنار عراقی ها عمل خواهد کرد؟
شاپور بختیار: ببینید، روزی که به ایران بروم ارتش ایرانی ای که با من مخالفت بکند، وجود نخواهد داشت. برای اینکه من کاری علیه ارتش ایران نکرده ام. دقیقا این خمینی است که با تمام خرابکاریهایش طی یکسال اخیر، ارتش را ریشه کن و متلاشی کرده است. هر روز میبینید که آدمها، ژنرالها و تکنیسینهای ارتش را بدون کوچکترین محاکمه ای میکشد.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه:اما شما نظامی دارید که در کنار شما باشند؟
شاپور بختیار: فکر می کنم که اگر آزاد بودند، 9 از ده تا آنها در کنار من می بودند، نه فقط بخاطر همدلی با من. خمینی است که آنها را می کشد، از ایران بیرون می کند یا در زندان می اندازد. در نتیجه، دلایل محکمی دارم که بگویم این افراد نظر خیلی خوبی نسبت به آقای خمینی ندارند.
خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه آقای بختیار بنظر شما آیا زمان بازگشت شما به ایران نزدیک است؟
شاپور بختیار: در هر صورت بنظرم پایان خمینی نزدیک است.

3-   مصاحبه حامد الجبوری، وزیر امور ریاست جمهوری و امور خارجه و فرهنگ عراق در زمان حسن البکر و صدام حسین با تلوزیون الجزیره - در 25 جولای 2008 (تیر ماه 1387)

 جورج براون، وزیر امور خارجه انگلستان در زمان حزب کارگر، شاپور بختیار و یک ژنرال ایرانی در جلسه ای این پیام را به صدام دادند که بهترین وقت برای حمله به ایران است. در این جلسات، همه کسانی که با صدام  ملاقات می کردند، تاکید داشتند که ایران در آستانه فروپاشی است و ارتش این کشور متلاشی شده و نیروی هوایی این کشور به علت اعدام افسرانش زمین گیر شده است. همه آنها به گونه ای صحبت می کردند که گویا عملیات نظامی در ایران صرفا تفریح است و همین مسئله صدام را به آغاز جنگ با ایران تشویق می کرد.
3 مصاحبه مهم هوشنگ نهاوندی (وزیر علوم شاه)، شاپور بختیار و حامد الجبوری (وزیر صدام) درباره جنگ ایران و عراق

توصیه دختر لاجوردی قصاب اوین دهه شصت درلزوم بکار بردن خشونت برای اجباری کردن حجاب

توصیه دختر لاجوردی قصاب اوین دهه شصت درلزوم بکار بردن خشونت برای اجباری کردن حجاب


gashte  ershad 12092013 
۱۳۹۲/۰۷/۱۵.به گزارش خبرگزاری ایلنا، زهره‌سادات لاجوردی که در همایش “تقدیر از زنان برگزیده نیروی انتظامی” سخن می‌گفت، با بیان این‌که «وضعیتی که ما در ارتباط با حجاب و عفاف در جامعه می‌بینیم، شایسته نظام اسلامی نیست» اظهار داشت: «بسیاری از اوقات می‌بینیم که بدحجابی در یک فصل کنترل می‌شود چون نیروی انتظامی برخورد‌هایش را شدید‌تر می‌کند اما با پایان فصل همه چیز تمام می‌شود و بدحجاب می‌داند که دیگر کنترلی بر پوشش او وجود ندارد و دوباره با پوشش نامناسب در جامعه حضور می‌یابد.» مدیر سیاسی و فرهنگی “مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری” در ایران با انتقاد از «مقطعی و فصلی» بودن برخوردهای گشت ارشاد با «بدحجابان» خواهان استمرار این نوع برخوردها شد و گفت «تا وقتی مبارزه با بدبحجابی در جامعه به صورت قانون در نیامده و نهادینه نشود، مشکل آن به طور ریشه‌ای حل نخواهد شد

، زهره‌سادات لاجوردی لاجوردیکه دختر اسدالله لاجوردی، رییس اسبق زندان اوین و دادستان مشهور انقلاب تهران در دهه‌ی شصت است، در ادامه‌ی سخنانش خواهان تدوین و تصویب “قانون مبارزه با بدحجابی” شد: «همان‌طوری که کسی از قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف می‌کند با او برخورد می‌شود با یک بدحجاب هم همیشه باید برخورد شود.»
این عضو “جبهه پایداری” که از جمله مدیران ابقاشده‌ی دولت احمدی‌نژاد، در دولت یازدهم است، با تاکید بر این‌که «خانواده شهدا نگران پایمال شدن خون شهدا هستند»، افزود: «متاسفانه گفته خانواده شهدا درست است و اگر همه مردم خوب توجیه شده بودند و همه خود را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می‌دانستند و البته شرایط آن را نیز رعایت می‌کردند و از تذکر لسانی با زبان خوش و اخلاق خوب استفاده می‌کردند، اکنون ما در جامعه شاهد این وضعیت نبودیم.»
هم‌زمان با این سخنان، معاونت اجتماعی ناجا نیز بر ادامه‌ی فعالیت گشت‌های ارشاد تاکید کرد.
سردار سعید منتظرالمهدی با بیان این‌که «معضل اجتماعی باید با شیوه‌های اجتماعی و نه انتظامی حل شود» از تلاش این گشت‌ها برای استفاده از «ابزارهای نرم و شیوه اغناء، مجاب‌سازی، ترغیب، تشویق و تسهیل» خبر داد و خاطرنشان کرد که «برای باز اجتماعی کردن معدود افرادی که به ناهنجاری‌ها پافشاری می‌کنند، از اقدامات سلبی استفاده می‌شود».
موضوع چگونگی برخورد با آن‌چه که حکومت ایران “بدحجابی” و “بدپوششی” می‌خواند، با انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری، به چالشی برای دولت وی تبدیل شده است. او که در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش وعده پایان دادن به برخورد با دختران و زنان را به بهانه‌ی بدحجابی داده بود، در جلسه روز ۲۷ شهریورماه هیات دولت از نیروی انتظامی خواست تا اجرای قانون درباره “حجاب و عفاف” را «به دور از افراط و تفریط» و با «رویکرد اخلاقی» پیگیری کند.
به دنبال آن بود که احمد جنتی، رییس شورای نگهبان جمهوری اسلامی، در نماز جمعه روز ۲۹ شهریور، خطاب به حسن روحانی گفت که این قانون را از کارمندان دولت که به گفته‌ی او «جیره‌خواران و حقوق‌بگیران» خود روحانی هستند، شروع کند. او هم‌چنین با تاکید بر این‌که «دانشجو برای نمره هر کاری می‌کند» خواهان استفاده از این اهرم برای رعایت حجاب توسط دانشجویان دختر شد.
بنیادی با عنوان “بنیاد حجاب و عفاف” نیز روز ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) با انتشار بیانیه‌ای از هیات دولت خواست تا «اجرای کامل این دستور دینی» را در «ادارات و واحدهای تابعه خود» پیگیری کند.
در همین روز، ۱۸۰ عضو مجلس در بیانیه‌ای با حمایت از مواضع حسن روحانی ابراز امیدواری کردند که همه نهادهای مسوول «با صدور بخشنامه‌های لازم، اقدامات عملی، مراقبت‌های مستمر و هماهنگی‌های مناسب» بر اجرای عفاف و حجاب در جامعه اهتمام داشته باشند.
احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم در روز دوم مهرماه (۲۴ سپتامبر) در گفتگو با خبرگزاری “فارس”، موضع حسن روحانی در خصوص حجاب را «باعث امیدواری» دانست و گفت: «این موضوع موجب می‌شود که دستگاه‌ها در امر حجاب و عفاف بهتر و روان‌تر عمل کنند.»

دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام

دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام 

وضعیت اخلاقی شاهزادگان زن سعودی

درحالی که زنان در کشور عربستان، از هرگونه حق و حقوقی که خداوند و دین اسلام آنها را از آنها بهره‌مند ساخته، محروم هستند زنان و دختران خاندان سعودی، نه‌تنها اصول و مبادی دین اسلام، که آیین وهابیت را هم که به آن ایمان و باور دارند زیر پا می‌گذارند. برای اثبات این مدعا با گزارش “مشرق” همراه باشید.

به گزارش نکته نیوز به نقل از مشرق  : خاندان سعودی حاکم بر عربستان درحالی داعیه رهبری جهان اسلام را دارد که بسیاری از اعضای این خاندان، غرق در فساد و فحشا هستند و این موضوع نه‌تنها شاهزاده‌های مرد این خاندان را شامل می‌شود، بلکه زنان آنان را نیز در برمی‌گیرد.
درحالی که زنان در کشور عربستان، از هرگونه حق و حقوقی که خداوند و دین اسلام آنها را از آنها بهره‌مند ساخته، محروم هستند زنان و دختران خاندان سعودی، نه‌تنها اصول و مبادی دین اسلام، که آیین وهابیت را هم که به آن ایمان و باور دارند زیر پا می‌گذارند. برای اثبات این مدعا در ادامه این گزارش با ما همراه باشید:
با عرض پوزش از شما خوانندگان عزیز بابت گذاردن بعضی تصاویر که البته کمی هم با کمک نرم افزار پوشیده شده است !

19218721224222782167194652001011234551102284  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير

نخستین تصویری که مشاهده می‌کنید، تصویری از دختر “سعود بن عبدالعزیز آل‌سعود” پادشاه سابق عربستان سعودی در سن ۴۱ سالگی و مربوط به زمانی است که در دانشگاه فلوریدای آمریکا تحصیل می‌کرد.وی دو سال پیش از سوی یکی از دادگاه‌های ایالتی آمریکا به جرم کتک‌زدن و ناسزا گفتن به خدمتکار فیلیپینی‌اش به پرداخت یک هزار دلار محکوم شد. این درحالی است که حکم اولیه دادگاه، ۱۵ سال زندان برای این شاهزاده سعودی بود اما دخالت سفارت عربستان سعودی در آمریکا، حمل گذرنامه دیپلماتیک و بهره‌مندی از مصونیت دیپلماتیک وی موجب شد تا حکم این شاهزاده سعودی از ۱۵ سال، به پرداخت یک هزار دلار کاهش یابد.
316189 808  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير
در دومین تصویر، شما “هند شمس‌الدین الفاسی” همسر شاهزاده “ترکی بن عبدالعزیز آل‌سعود” برادر “عبدالله بن عبدالعزیز” پادشاه سعودی را مشاهده می‌کنید که در جشن تولد خود که در بیروت، پایتخت لبنان در سال ۲۰۰۱ میلادی برگزار شد، درحال رقصیدن است.
جالب است، بدانید که وی تا آن سال در بیروت زندگی می‌کرد اما چون به سرقت جواهراتی به ارزش ۵٫۵ میلیون پوند انگلیسی متهم شد و دادگاه لبنان وی را تحت پیگرد قضایی قرار داده بود، از لبنان فرار کرد.
316179 898  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير
همچنین در تصویری دیگر یکی از شاهزاده‌های سعودی به نام ” مشاعل دختر فیصل بن عبدالعزیز آل‌سعود” مشاهده می‌شود که ساکن شهر لس‌آنجلس در آمریکاست و به‌عنوان نمایش دهنده لباس‌های زنانه یا همان مانکن فعالیت می‌کند.
وی در مصاحبه با یکی از مجلاتی که تصویر وی را در صفحه اولش چاپ و منتشر کرده بود، گفته بود که زنان عربستانی لباس‌های مخصوص به خود را می‌پوشند که از سراپای آنها را می‌پوشاند اما اینجا لس‌آنجلس است نه ریاض!
316182 832  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير
 
اما تصویر چهارمی که مشاهده می‌کنید از آن “ریم” دختر شاهزاده  “ولید بن طلال بن عبدالعزیز آل‌سعود” یکی از ثروتمندترین مردان جهان عرب است.
این تصویر از وی در جشن دانش‌آموختگی وی در سال ۲۰۰۷ میلادی گرفته شده است.

316185 472  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير
اما تصویر پنجم از آن شاهزاده “سماهر” دختر شاهزاده سعودی “ترکی بن عبدالعزیز آل‌سعود” است، این تصویر از جشن دانش‌آموختگی شاهزاده سماهر در بیروت گرفته شده و درحالی که پدرش نیز در کنار او در تصویر مشاهده می‌شود.
316181 414  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير
 
تصویر ششم متعلق به شاهزاده “نوفه” دختر شاهزاده “بندر بن‌سلطان بن عبدالعزیز آل سعود” رئیس کنونی دستگاه اطلاعات و امنیت سعودی است که سال‌های سال سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود و اکنون رئیس شورای عالی استخبارات عربستان سعودی است.
شاهزاده نوفه ۲۵ سال است که در آمریکا زندگی می‌کند و هیچ یک از خصوصیات زنان عربی را ندارد. تنها علاقه وی نقاشی است و از برخی نمایشگاه‌های نقاشی که در آمریکا برگزار شده، جوایزی دریافت کرده است.
این جدیدترین تصویری است که از این شاهزاده سعودی در دست است.
316180 306  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير
 
هفتمین تصویر از خاندان آل سعود مربوط به “هناء الجادر” در ۳۹ سالگی است که همسر شاهزاده “محمد بن ترکی بن عبدالعزیز آل‌سعود” به شمار می‌آید و در تصویر وی با یک پارچه دیده می‌شود.
هناء الجادر توسط دادگاه‌ها به دلیل بدرفتاری بیش از حدش با خدمتکارانش و ضرب و شتم بیش از حد آنها محاکمه و توقیف شد.
316183 991  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير
اما تصویر شماره هشت متعلق به شاهزاده “شوق آل‌سعود” است که به نظر می‌رسد در کنار “پاریس هیلتون” یکی از دوستانش و یکی از بازیگران زن فرانسوی در سواحل فرانسه مشاهده می‌شود.
این تصویر را شماری از روزنامه‌ها و مجلات چاپ کردند و موجب خشم و غضب خاندان حاکم سعودی و نگرانی آنها از واکنش افکار عمومی داخلی و خارجی شد.
316184 258  دین و روش زندگی متفاوت شاهزادگان زن آل‌سعود از اسلام + تصاوير