نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

رسانه های همگانی ایرانی در خارج کشور

گفتگو با رضا مرزبان

يکشنبه ۴ تير ۱۳۹۱ - ۲۴ ژوين ۲۰۱۲

مجید خوشدل

MD44215567.jpg
www.goftogoo.net
«رسانه همگانی»، چند ورق کاغذ منگنه شده با تعدادی مقاله تحلیلی، و یا صفحه ای طراحی شده در فضای اینترنتی نیست که با جمع آوری مقالات، صفحات اش به روز شود. این کار که از عهده دو سوم فعالان سیاسی و اجتماعی ساخته است، آبی را گرم نمی کند.

رسانه، فعالیت جمعی روشمند برای کسب خبر از کف جامعه است. انتقال خبر، اطلاع رسانی و تفسیر اخبار موثق روی دیگر سکۀ فعالیتهای مطبوعاتی ست. بی تردید ساختار رسانه نمی تواند با فکر و همکاری و راهکارهای جمعی بیگانه باشد. چرا که در چنین شرایطی تکه کاغذی خواهیم داشت و کدخدایی، و تعدادی رعیت خلع سلاح شدۀ بعله قربان گوی.


رسانه، فرایند کار و تلاش جمعی ست و به بیانی به رسمیت شناختن تقسیم کار و تقسیم مسئولت. کنترل قدرت و پاسخگویی نیز بخشی از آیین نامه رسانه های همگانی ست.


خبر، ستون رسانه است. در صورتی که کسب خبر موثق در جوامع استبدادی، اغلب با صدای خرد شدن استخوانهای روزنامه نگاران همراه می باشد. تفسیر خبر اما رابطه تنگاتنگی با آگاهی و وجدان بیدار فعال رسانه ای دارد.


شوربختانه در جامعه ایرانی مقیم خارج آن چه که محلی از اعراب ندارد، اصالت خبر و تلاش و کوشش برای شکار آن از کف جامعه است. در این جامعه خبرسازان و خبرفروشان هستند که سری در میان سرها دارند. و هم اینان اند که عین آخوندهای وطنی روزی چند بار از این رسانه به آن رسانه به منبر می روند. شاید از همین روست که جامعه ایرانی مقیم خارج نویسنده زبردست یا سخنور ماهر فراوان دارد. اما روزنامه نگار؟


* * *


روزنامه نگار شریف کشورمان در هشتاد و چهارمین سال زندگی اش است. رضا مرزبان از معدود روزنامه نگاران ایرانی ست که با خبرفروشی و خبرسازی سری ناسازگار داشته و برای همین هزینه ها داده است. این نسل از ژورنالیستهای ایرانی، پس از رضا مرزبان، منوچهر محجوبی و چند تای دیگر پایان غم انگیزی داشته، چرا که از خود شاگردانی بر جای نگذاشته است. طوری که عرصه فعالیتهای رسانه ای، میدانی شده برای طیفی از سوداگران سیاسی و اقتصادی، تا با نوشته ها و «تحلیل» های خود حقیقت را فدای مصلحت نمایند.


دوست داشتم زمان گفتگوی زیر طولانی تر می بود تا پرسش های سالهای شکست و بن بست را به دایره پرسش می ریختم. اما در چشم برهم زدنی زمان مصاحبه به پایان رسید و برخی از پوشه های پرسش ها همچنان بسته ماند.


*رضا مرزبان، به تان خوش آمد می گویم برای شرکت تان در این گفتگو.


- من خوشوقتم که می توانم طرف صحبت شما باشم عزیز.


* پیش از باز کردن پوشه های این مصاحبه؛ لطفاً از وضعیت سلامتی تان به من بگویید. این روزها چه می کنید و ایام چگونه می گذرد؟


- (با خنده) دوره پیری را دارم می گذرانم؛ دوره کهولت را. من الان هشتاد و چهار سال دارم و از این هشتاد و چهار سال، سی و چهار سال اش در آوارگی گذشته.


* با این اوصاف آیا خیال ندارید خاطرات تان را بنویسید؟ راستش من آدمهای زیادی را در جامعه ایرانی نمی شناسم که این توانایی را داشته باشند و در تدوین خاطرات شان، حقیقت را فدای مصلحت نکنند. اصلاً آیا خاطرات تان را نوشته اید؟


- نه، من خاطرات ام را ننوشتم. به خاطر اینکه زیاد روی خودم حساب نمی کنم. دوست ندارم خودم را مطرح کنم، حتا برای خودم.


* می دانید؟ زندگی شما با دورانها و وقایع تاریخی مهمی متقارن بوده؛ خصوصاً وقابع چند سال قبل و بعد از انقلاب بهمن. این دورانها با تجربه های تاریخی اش از طرف آدمهای مختلف تحریف و بازتحریف شده. بنابراین پرسش ام همچنان به قوت خودش باقیست: خیال ندارید خاطرات تان را مستند کنید؟


- همانطور که گفتم، قصد ندارم؛ فرار می کنم از اینکه بخواهم خودم را محور قرار بدهم. من هر جا که مناسبتی بوده، از خاطرات ام نوشته ام و وقابع را منعکس کرده ام. اما این که به طور مستقل این کار را بکنم، نکردم و نمی کنم( خنده)!


* (با خنده) بسیار خوب، پاسخ تان را گرفتم. البته امیدوارم در این مورد تجدیدنظر کنید! بهتر است گفتگو را شروع کنیم. «رسانه های همگانی ایرانی در خارج کشور» موضوع گفتگوی من با شماست. برای این که گفتگو روند منطقی ای داشته باشد، تعریف کوتاه و خلاصه ای از شما می شنوم از مفهوم رسانه های گروهی یا رسانه های همگانی.


- ذاتاً کار رسانه ایجاد رابطه است. و اصلی ترین موضوعی که برای رسانه ها مطرح است، خبر است؛ اساس خبر است. خبر است که بنیادِ تفسیر می شود و یا آغاز ابراز عقاید مختلف. این اعتقاد من است. متأسفانه رسانه ها در خارج کشور کمتر به این موارد پایبندی دارند. آن چیزی که من دیده ام، بیشتر، جنبه هایی از برخوردهای مسلکی و محدود اشخاص است. حتا درباره اعتقادات سیاسی افراد، آنچه در ذهن آنها است، بیرونی می شود و نه آنچه که از واقعیات می شود تعریف و منتقل کرد.


* به اهمیت خبر و خبررسانی در رسانه ها اشاره کردید. در صورتی که منبع تغذیه خبری رسانه های ایرانی در خارج کشور غالباً از منابع خبری رسانه های دولتی رژیم ایران است. آن چیزی که در این رسانه ها اهمیتی ندارد، اطلاع رسانی واقعی از زندگی پنج تا شش میلیون ایرانی مقیم خارج کشور است.


به نظرتان چرا در این رسانه ها، اصل خبررسانی فرعی و حاشیه ای ست، و تازه همان اخبار و گزارشاتی که منتشر می شوند، تابع منافع فردی، گروهی و فرقه ای افراد است؟


- ببینید عزیز، من به عنوان یک روزنامه نویس قدیمی ایرانی، روزی که پای ام را از کشور بیرون گذاشتم، همین طور که در کوه پیاده روی می کردم یا سوار قاطر بودم، فکر می کردم وقتی به جای امنی رسیدم، کاری که در ایران می کردم را سازمان بدهم. دوره آموزش برای جوانانی که در خارج کشور با من برخورد می کنند داشته باشم. نشریه ای بیرون بدهم و پایه خبرگزاری مستقلی ریخته شود. اما این آرزو در همان آرزو باقی ماند. به خارج کشور از وقتی آمدم، همیشه در اندیشه بودم که یک روزنامه عمومی- و نه شخصی و مسلکی- منتشر کنیم که نشد؛ نتوانستم...


* چرا نتوانستید؟


- شرایط سیاسی در خارج کشور اجازه نداد، و البته شرایط مالی هم در رأس آن بود.


* اما شما نشریه ای را سالها قبل در خارج کشور منتشر می کردید که اگر اشتباه نکنم بعد از پنج شماره انتشار اش متوقف شد. دلیل متوقف شدن انتشار آن نشریه چه بود؟


- (مکث طولانی) بله حق با شماست، نام اش «پیام آزادی» بود. چند شماره هم منتشر کردیم ولی کسانی که همکاری می کردند، در همان اول کار بین شان کشمکش افتاد؛ در داخل شان گروه بندی سیاسی شد و نشریه خوابید. بعد، هر کسی قسمتی از نشریه را برد و همین؛ تمام شد.


* من را اصلاح کنید: سالها قبل از دوست مشترکی شنیدم که بعد از متوقف شدن انتشار نشریه به بستر بیماری افتادید. این موضوع آیا حقیقت دارد؟


- (با خنده) کاملاً درست است... کاملاً درست است! من واقعاً مریض شدم، چون موجودیت من در آرمان ایجاد یک نشریه در خارج کشور خلاصه شده بود. و دیدم که به سادگی و آسانی یک نشریه بعد از چند شماره از بین رفت. بعد از آن هم دیگر در صدد برنیامدم که نشریه دیگری منتشر کنم. البته برای نشریه ها مقاله نوشتم؛ با تعدادی از آنها همکاری کردم و در کنار دوستان ام بودم، ولی از انتشار مجدد نشریه برای همیشه منصرف شدم.


* دوران رسانه های کاغذی در جامعه ایرانی خارج کشور تقریباً به پایان رسیده (به جز چند استثناء) بنابراین من گفتگو را به رسانه های اینترنتی محدود می کنم. اما پیش از آن مایل ام نظرتان را بدانم که چه بر سر آن همه روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و گاهنامه ایرانیان در خارج کشور آمد؛ چرا آنها یکی پس از دیگری تعطیل شدند؟ لطفاً از تجربه به پزسش ام جواب بدهید.


- تعطیلی آنها در واقع به خاطر تشتت اندیشه و پراکندگی در فضای خارج کشور بود. این پراکندگی مجال همکاری نمی دهد. البته استثناء هست. مثلاً الان تیمی که دارد نشریه «طرح نو» را در آلمان منتشر می کند، تحسین شان می کنم و خوشحال ام که آنها مصمم هستند در کارشان. ولی بقیه نشریه ها را شما می بینید که این حالت را ندارند؛ دری باز نمی شود به روی اندیشه جمعی.


* «رسانه های همگانی اینترنتی ایرانی در خارج کشور»، که به دلیل فشردگی وقت مصاحبه، این رسانه ها را به دو بخش کلی تقسیم می کنم: رسانه هایی که با بودجه دولتها و نهادهای دولتی راه اندازی شده اند، و رسانه هایی که «مستقل» هستند.


از ویژه گی های رسانه های نوع اول، ساختار «حرفه» ای آنهاست (البته حرفه ای در قیاس با نوع دوم رسانه ها). خصوصیت دیگری که در پیوند با این رسانه های پرمخاطب عمومیت دارد، خط سیاسی حاکم بر آنهاست. به این معنی که هم اکثریت قریب به اتفاق کارکنان آنها به طیف موسوم به اصلاح طلبان تعلق دارند و هم بیش از نود و پنج درصد میهمانان آنها از این طیف هستند.


من طرح ام را همین جا قطع می کنم تا نظرتان را در این باره بشنوم.


- من با تعداد معینی از رسانه ها می توانم ارتباط ذهنی برقرار کنم به عنوان یک منبع خیری. معمولاً به رادیوی لندن گوش می دهم. رادیوی [نا مفهوم] با من صحبت می کند، خبرهای صدای آمریکا را هم کنترل می کنم. رادیوهای صدای آلمان و روسیه را گوش می کنم و اخبار آنها را به دقت دنبال می کنم. اما وقتی پای رسانه های گروههای سیاسی و مصاحبه های آنها می آید، به هیچکدام شان اعتماد ندارم. من ذاتاً علیه نفوذ هر نوع دین و ایدئولوژی با حکومت ام. بنابراین برای من سبز و زرد و سرخ و آبی یکی هست. فرقی نمی کند گروهی محاقظه کار است یا اصلاح طلب. برای من اصلاح طلب همان وضعیت را دارد که گروههای افراطی. (با صدای لرزان) من وقتی هر کدام از اینها را در یکی از این رسانه ها می بینم، پشت ام می لرزد.


* نکته ای که در پرسش قبلی روی اش انگشت گذاشته بودم، چرایی پیش برد خط موسوم به اصلاحات در تمام این رسانه هاست. طوری که اگر برخی از روزنامه نگاران این رسانه ها با جریان «اصلاحات» حتا زاویه داشته باشند، سریعاً اخراج می شوند. من ارزیابی شما را در این باره پرسیده بودم.


- به علت اینکه رابطه اینها با رژیمی که در ایران مسلط شده (رژیمی که تناسبی با مملکت ما ندارد)، هیچوقت قطع نشده؛ ناف شان را با «انقلاب اسلامی» و نه با انقلاب ایران بریده اند. و مشکل شان همین است. از نظر من «اصلاح طلب» عین آن گروه دیگر است، چون هر دو امتحان شان را پس داده اند و برای تسلط بر قدرت با هم درگیر شده اند (با خنده) و در جایی ممکن است با هم آشتی کنند.


* قبل از اینکه این پوشه را ببندم، مایل ام به موضوعی اشاره کنم که در بین طیفی از فعالان سیاسی و اجتماعی مورد مناقشه بوده: شرکت یا بایکوت فعالان سیاسی و اجتماعی در رسانه هایی که با بودجه دولتها یا نهادهای دولتی راه اندازی شده اند.


ما اشاره گذرایی داشتیم به اهداف این رسانه ها؛ یعنی تبلیغ «اصلاح طلبی» در غالب چهره کردن برخی از شخصیت های موسوم به اصلاح طلب. همین طور اشاره کردیم به این نکته که اکثریت قریب به اتفاق میهمانان این رسانه ها از طیف های موسوم به اصلاح طلب هستند. در این رابطه بخشی از فعالان سیاسی و اجتماعی معتقدند، میهمانانی که به پنج درصد باقیمانده تعلق دارند، ویترین این رسانه ها هستند؛ از آنها استفاده ابزاری می کنند برای پیش بردن خطی که از طریق آن نود و پنج درصد دنبال می شود.


نظر شما چیست؛ آیا این رسانه ها از سوی جریانات مترقی و مستقل باید بایکوت شود یا با همان امکان پنج درصدی برای ارتباط با توده ها از آنها استفاده کرد؟


- من به طور صریح با همکاری گروههای سیاسی آزادیخواه و جمهوریخواه با هر دسته ای از اینها مخالف ام؛ اینها را تأیید نمی کنم و این را اول به تان عرض کردم. برای من اصلاح طلب و محافظه کار دو روی یک سکه اند. با این موضوع باید در افتاد و با آن تصفیه حساب کرد.


* با اظهارنظرتان مسئله ای که عمده می شود این است که تقریباً تمام مخالفان سیاسی حکومت ایران در خارج کشور فاقد رسانه های پرمخاطب اند. در چنین شرایطی آنها چگونه می توانند صدای خودشان را به ایران برسانند؟


- عرض کنم خدمت تان، گروههای موجود در خارج کشور به علت اینکه به هیچوجه مرکزیت و تمرکزی بر روی برنامه مبارزاتی ندارند، بنابراین هر کس دارد برای خودش کار می کند. هر کدام هم نشریه و ارگانهای دیگری دارند. نمونه اش را برای تان عرض کردم؛ نشریه طرح نو. که از نظر من یک کار حرفه ای - روشنفکری - سوسیالیستی است. با اینکه از نظر اعتقاد شاید نظرات ام با آنها خیلی متفاوت باشد، ولی کارشان را تأیید می کنم. من تصورم این است، اگر گروههای سیاسی بتوانند به یک نقطه تفاهم در خارج کشور برسند (که خیلی بعید است) آنوقت راه حلی پیدا می شود برای اینکه نشریه و رسانه ای داشته باشند.


* نشریه ای که اشاره کردید؛ «طرح نو»، یا نشریه «آرش» جزو نشریه های ویژه و اختصاصی هستند تا یک رسانه عمومی. بگذارید پوشه بعدی این مصاحبه را همین جا باز کنم: رسانه های همگانی «مستقل». قبل از طرح هر پرسشی می خواهم نظر خلاصه شما را راجع به این رسانه ها بدانم. این رسانه های اینترنتی در کجای دنیا قرار دارند و چقدر کیفی هستند؟


- از اول نقطه نظر من همین بود. به نظر من بدون اینکه یک فضای تفاهم عمومی ی واحد در خارج کشور بوجود بیاید، امکان اینکه یک زبان واحد پیدا شود، وجود ندارد. نمی شود آرزو کرد نشریه ای در خارج کشور باشد که زبان همه باشد. مگر اینکه این زبان بوجود بیاید. البته تقلاهایی شده. یکی از این تلاش ها تشکیل گروه «جدل» است. اگر این جبهه که آدمهای باارزشی ظرف سه- چهار سال اخیر در آن صرف نیرو کرده اند (مثل دکتر متین دفتری، کشاورز صدر، دکتر پاکدامن و دیگران) کارشان وسعت پیدا کند، می توانند زبان واحدی هم داشته باشد. اما اگر این تلاش محدود بماند، شانس اینکه زبان واحدی در خارج کشور بوجود بیاید، وجود ندارد.


* برای کنکرت تر کردن بحث، می خواهم نظرتان را جلب کنم به رسانه های نوشتاری همگانی ی اینترنتی ایرانی در خارج کشور. شاید پنج رسانه ایرانی در سطح اروپا داشته باشیم که شکل و شمایل یک روزنامه اینترنتی را دارد. به این معنی که به روز می شوند، گاهی سرمقاله دارند، از قانونمندی های رسانه ای به طور نسبی تبعیت می کنند و درج مقالات در آنها تا حدودی تابع قانونمندی های رسانه ای ست.


با این حال این رسانه ها توسط یک یا حداکثر دو نفر اداره می شود. شما برای این اشکال ساختاری چه ارزیابی ای دارید؟


- این ضعف برمی گردد به بحران عدم تحرک جنبش در خارج کشور. بحران از اینجا پا می شود. تا این بحران حل نشود، چاره ای برای جاهای دیگر نمی شود پیدا کرد. و الا همانطور که فرمودید، بله، من تعدادی از نشریات اینترنتی را دنبال می کنم، اما همه این رسانه ها جوابگوی نیازهای جامعه ما نیستند. این رسانه ها آنطوری شما دل تان می خواهد و من آرزو می کنم نیستند. و این هم شدنی نیست، مگر در شرایطی که فضای خارج از کشور دگرگون شود.


* می خواهم مته به خشخشاش بگذارم: اشاره کردم رسانه های پرمخاطب «مستقل» ایرانی توسط یک یا دو نفر اداره می شوند. کمترین اشکالی که این نحوه از کار دارد، این است که وقتی مسئول یک رسانه مریض می شود، به مسافرت می رود و یا درگیر کار معینی می شود، رسانه عملاً تعطیل می شود.


اما ایراد و اشکال بزرگتری در زمان دائر بودن این نشریات به چشم می خورد: اعمال سلیقه، اعمال قدرت، پاسخگو نبودن مسئول رسانه به عملکرد اش (قدرت اینها را هیچگونه نمی شود کنترل کرد). می خواهم بگویم، رسانه های موجود به جای اینکه محل چرخش اطلاعات و تعاطی آرا و اندیشه باشد، مرکزی شده برای اعمال قدرت از سوی یک نفر، یک سکت، یک گروه سیاسی و یا یک خانواده کوچک شده.


پرسش ام از شما: چرا فعالان رسانه ای ایرانی در خارج کشور هرگز به همکاری جمعی تن نداده اند؟


- دلیل روشنی دارد: چون افراد و گروه هایی که من می شناسم، در داخل کشور هیچوقت ژورنالیست نبودند. اینها در خارج کشور در شرایطی از طریق نشریه های حزبی و سازمانی وارد این فضا شدند. اغلب اینها با دانش ژورنالیسم آشنا نیستند. ما در دانشکده به دانشجو اولین درسی که می دادیم، به او می گفتیم: «خبر مقدس است و تفسیر آزاد است». و بعد، یک سال روی این موضوع حرف می زدیم که منظور از «خبر»، «مقدس بودن خبر» و «آزادی تفسیر» چیست. اما در خارج کشور این طور نیست؛ در اینجا «تفسیر» مقدس است و «خبر» مثل آدمهایی که اینجا هستند، همیشه سرگردان است.


به نظر من مشکل اصلی برمی گردد به اینکه بحران ایران، جمع زیادی را در شرایطی متفاوت از کشور طرد کرد و این جمعیت بزرگ در فضای خارج به علت فاصله های زمانی و فاصله های فکری نتوانستند با هم پیوند پیدا کنند. و راهی هم برای اش وجود ندارد، مگر در ایران شرایط دگرگون شود و بتوانیم برگردیم. من که آرزوی ام است، ولی امیدوارم دیگران موفق شوند در آن شرایط متحول شده برگردند.


* پیگیر پرسش قبلی ام خواهم بود، ولی در اینجا پرانتزی باز می کنم. به اهمیتِ اصالت خبر در فعالیتهای رسانه ای تأکید کردید. بنا به تجربه و شناختی که از جامعه ایرانی مقیم خارج دارید، «مصرف کنندگان»؛ یعنی مردم، آیا به اصالت خبر اهمیت می دهند؟ آیا آنها نیاز یک رسانه مترقی و حرفه ای را احساس می کنند؟


- اصلاً چنین نیازی نبوده. به همین دلیل، با اینکه ما افراد شایسته ای از روزنامه نویس های ایرانی در خارج کشور داریم؛ مثلاً شما در بین همکاران تان کسی مثل فرج سرکوهی یا مسعود بهنود دارید (با اینکه این دو کلاس متفاتی دارند و از طیف متفاوتی هستند، اما تجربه ژورنالیستی باارزشی دارند و هر کدام در زمینه هایی از این کار موفق بوده اند) و یا در خارج عده ای جوان آمده اند که درس خوانده اند، ژورنالیسم را می شناسند، اما همانطور که با هم گفتگو کردیم، مشکل اصلی این است، جا و فضایی که در خارج کشور اینها را جذب کند و نیروشان را متمرکز کند، وجود ندارد. و اینها ناچارند، دنبال اصلاح طلب و نمی دانم محافظه کار داخل کشور بروند.


* دنباله پرسش قبلی ام را می گیرم، با باز کردن فایل جدیدی: بسیاری از فعالان رسانه ای که راجع به موضوع های اجتماعی و سیاسی قلم می زنند؛ حتا مسئولان رسانه ها، در گذشته یا در حال درگیر فعالیتهای سیاسی یا تشکیلاتی بوده اند.


ظاهراً باید تفاوتی باشد میان ارگان یک تشکیلات سیاسی و یک رسانه همگانی. همین طور باید تفاوتی باشد میان یک فعال رسانه ای مخالف رژیم ایران، با یک فعال سیاسی و تشکیلاتی مخالف رژیم ایران.


تفاوت عمده این دو طیف را می خواهم از زبان شما بشونم. و اینکه چرا این تفکیک ها در جامعه ایرانی مقیم خارج هنوز صورت نگرفته؟


- مسئله ای که می فرمایید به کلی مخدوش شده و بین شان نمی توان در خارج کشور فرقی گذاشت. به دلیل اینکه وقتی انسانها از کشور خارج شدند و در مقابل رژیم قرار گرفتند، نوعی فضای هماهنگی در بین شان بوجود آمده بود؛ یکرنگی و یکنواختی. به نظر من مشکل این است که در دوره متواری شدن نسل مبارز و روشنفکر داخل به خارج کشور، یک مسیر مشخص و عمومی برای بهره برداری از این مجموعه بوجود نیامد. و این نقص در بنیاد فکری روشنفکران و مبارزات سیاسی ما است.


* نظرتان را راجع به این طرح می شنوم: فعال سیاسی و تشکیلاتی ما سنتاً با استفاده از کلاسیک ها؛ با ذهنی آنکادره شده به جامعه و محیط پیرامون اش نگاه می کند. این فعال سیاسی یا تشکیلاتی چون به شناخت اش از جامعه و پدیده های اجتماعی باور دارد، نه تنها محیط اجتماعی را تست نمی کند، بلکه آنرا کاری عبث و بیهوده می داند. در نتیجه او همواره در حال نفی و اثبات پدیده های اجتماعی از طریق داده های کلاسیک و ذهنی ست.


اما فعال رسانه ای چاره ای ندارد، مگر تست کردن محیط اجتماعی؛ چرا که هویت نوشته های او از واقعیتهای اجتماعی گرفته می شود. واقعیتهایی که می تواند تلخ و گزنده باشد. شما نظرتان چیست؟


- این جدایی کاملاً منطقی است. ولی در شرایطی که نیروی روشنفکر ایرانی، و نیروی مبارز و آزادیخواه ایرانی به خارج پرتاب شده، هیچوقت فرصتی پیش نیامد که اینها بتوانند فاصله ها را بشناسند و راههای کم کردن فاصله را تشخیص بدهند. این وضعیت همیشه با برخوردهای خشک و دگم روبرو شده. نمونه آن را خودتان مطرح کردید و من اصلاً یادم نبود که یک زمانی «پیام آزادی» را منتشر می کردم. آن نشریه را با کمک دوستانی چند راه اندازی کرده بودم. این دوستان که به سازمانهای سیاسی وابسته بودند، خواستند پیام آزادی را ابزار کنند. و برای همین کار به تعطیلی کشید. دیگران هم این تجربه را داشته اند. همانطور که خدمت تان عرض کردم، اینها دردِ ژورنالیسم؛ درد فعالیت رسانه ای مستقل را نداشتند. حالا هم وضع همین است. به نظر من راهی برای این موضوع وجود ندارد، مگر شرایط طوری شود که حکومت از دست«روحانیت» خودش را نجات بدهد و مردم ایران بتوانند نفسی بکشند. البته در این شرایط هم روز از نو، روزی از نو خواهد شد و کارهای زیادی را باید انجام داد.


* (با خنده) می خواهم توپ را به زمین تان بیاندازم! چرا رضا مرزبان نتوانست شاگردانی شبیه خودش تربیت کند که در فعالیتهای رسانه ای این همه حقیقت فدای مصلحت و منفعت نشود؟ چرا جامعه ایرانی مقیم خارج نتوانست یک منوچهر مجحوبی را تربیت کند؟ به نظرتان چرا این جامعه از نداشتن روزنامه نگار آگاه و باوجدان این همه در رنج و تعب بوده؟


- ایرادی ست که برمی گردد به مسائل سیاسی و اجتماعی؛ شرایط کلی ای که مولود طوفان دوره انقلاب است. اما شما ببینید همین الان از افراد دوره ما کسی مثل (مکث طولانی)... عزیز طنز نویس مان در شهر شما...؟


* خرسندی را می گویید؟


- بله، هادی خرسندی. او از بقایای تیم ماست. هادی خرسندی از تیم محجوبی ست؛ از تیم مرزبان است؛ از تیم کانون نویسندگان و مطبوعات ایران است. بنابراین هنوز هستند. اما چرا تعداد آنها بیشتر از این نشده، این دیگر از شرایط ویژه خارج از کشور است و مشکلاتی که گریبان همه ما را گرفته.


* اشاره ای که کردید (جدای نظر شخصی من)... همین تک نمونه ها هم فعالیت مطبوعاتی شان فردی ست. این شکل کار چون مانیتور نمی شود، کسی پاسخگوی نوشته اش نیست. بنابراین مقاله یا سایت اینترنتی ابزار اعمال قدرت می شود؛ برای رابطه ها از آن استفاده می شود. یک روز برای دشمنی، یک روز برای دوستی. به تان گفتم که: ما نویسنده و سخنران زیاد داریم. برای همین ازتان سوأل کردم: چرا این جامعه روزنامه نگار ندارد؛ چرا محجوبی و مرزبان ندارد؟ چرا خبرسازی و خبرفروشی موجب فخر و مباهات عده ای آدم می شود؟


بگذارید نظرتان را به نکته ای حاشیه ای هم جلب کنم: به تجربه می گویم، بسیارانی جرأت نمی کنند در اغلب رسانه های موجود فکر و اندیشه و نظر مکتوب شان را منتشر کنند. چون فحش خورشان باید ملس باشد. مشکلات را می بینید؟


- بله، اینها واقعیتی ست. به نظر من اینها روحیه مبارزه را از دست داده اند. اگر روحیه مبارزه را از دست نداده بودند، طور دیگری عمل می کردند. به نظر من فضا را باید ساخت. و ساختن فضا کار آسانی نیست؛ کار دشواری ست. خیلی ها همت کردند، اما نشد.


* ( با خنده) متأسفانه وقت مصاحبه تمام شده. اما پیش از آنکه گفتگو را به پایان ببرم، دل ام می خواهد جمع بندی خلاصه ای داشته باشید در توضیح وضعیت اسفبار مطبوعات و فعالان مطبوعاتی ایرانی در خارج کشور.


- بحث این است عزیز من، همانطور که از اول شروع کردیم، مشکل عمده در شزایط اجتماعی حضور نیروهای مخالف در خارج کشور است. این نیروها نتوانستند و نمی توانند تفاهم واحدی بوجود بیاورند؛ شرایط همکاری یک جمعیت چند میلیونی را فراهم کنند. طبعاً وقتی چنین شرایطی نباشد، امکان فعالیت سالم مطبوعاتی هم نخواهد بود. بنابراین فعالیتهای ژورنالیستی محدود می شود به همین تلاش های منفردِ فرموله شده. در صورتی که فعالیت مطبوعاتی همانطور که می دانید، کاری وسیع تر و دامنه دار تر است. کار مطبوعاتی، کاری برای ایجاد افق برای آینده؛ ایجاد محیط سازنده و شفاف است. کار مطوعاتی در واقع جاده صاف کن مبارزات است...


* به نوعی می گویید، فعالان رسانه ای ما هم بعد از سی سال زندگی در «کشورهای میزبان» هنوز نتوانسته اند خودشان را با دستاوردهای مثبت این جوامع تطبیق دهند؟


- بله، متأسفانه من بسیار مأیوس ام. اما آرزو می کنم که شاید معجزه ای شود (با خنده) شاید معجزه شود!


* رضا مرزبان، از شرکت تان در این گفتگو یکبار دیگر تشکر می کنم.


- متشکرم از لطف تان. سلام مرا به دوستان برسانید.
* * *


تاریخ انجام مصاحبه: 16 ژوئن 2012

تاریخ انتشار مصاحبه: 23 ژوئن 2012
Ettelahat2Tir60 120625- اطلاعات 2 تیر 1360- 9 مفسد فی الارض دیروز تیرباران شدند

بحکم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی مرکز 6 نفر از عوامل و دست اندرکاران جنایت 30 خرداد ماه همراه سه نفر از وابستگان و جاسوسان صهینیستی در محوطه زندان اوین اعدام شدند. متن اطلاعیه دادستان جمهوری اسلامی در این زمینه به این شرح است:

بسم الله منتغم القهار و قاتلو هم حتی لاتکون فتنه و یکون دین کل الله (38 انفال)
به اطلاع امت متعهد و آگاه ایران میرساند بدنبال اعلام قیام مسلحانه و مقابله مستقیم با اسلام و مسلمین از طرف گروهک منافقین و حمایت دیگر گروه های ضد خلقی و قتل و غارت مردم و ایراد ضرب و جرح بر ایشان که مشروح کامل آن از رسانه های گروهی به اطلاع مردم رسید، گروهی از آشوبگران روزهای اخیر که در حمله بر مردم بی گناه و قلع و قمع کشتار بی رحمانه ایشان با آلات قتاله چون کارد، چاقو، تیغ، درفش، زنجیر، کابل، چماق سنگ، اسید، فلفل و غیره که در پرونده ها ایشان مبضوط است و خیال سرنگونی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را به زعم خویش داشتند، در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی مرکز تحت محاکمه قرار گرفته و رای شرعی و قانونی جهت مجرمین بشرح زیر صادر گردید:
1-  جعفر کلاغی چی گنجینه فرزند محرم بجرم شرکت در تظاهرات و درگیریهای خیابانی و ضرب و شتم و تحریک مردم جهت درگیری در خیابانها، پخش اعلامیه های قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی و عضو فعال سازمان منافقین، یاغی مفسد و محارب با خدا شناخته شد و محکوم به اعدام گردید.
2-  داوود فراهانی عضو سازمان منافقین بجرم شرکت در قیام مسلحانه علیه انقلاب اسلامی، ضرب و جرح مردم بیگناه، داشتن چاقو، اسید و کارد خون الود، که در اثر یورش بر مردم کج شده است و اعلام مقابله با اسلام و مسلمین یاغی، مفسد و محارب شناخته شد و محکوم به اعدام گردید. لازم به یاد آوری است که نام برده در آخرین دفاع خود اعلام داشت که در صورت امکان تا آخرین لحظه به هر طریق ممکن در برابر اسلام و مسلمین ایستادگی خواهد نمود.
3-  امین اراسطافر که اشتباها خود را به نام های کامران قاسمی، کامران عباسی و احمدی معرفی نموده بود، به جرم همراه داشتن آلت قتاله، قیام علیه مسلمین، شرکت در مقابله مسلحانه گروهک ها جهت سرنگونی انقلاب اسلامی، ضرب و جرح مردم و ایجاد اغتشاش در اجتماع یاغی، محارب و مفسد شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. لازم به تذکر است که نامبرده فرزند یکی از معلمین تصفیه شده یکی از انستیتوهای تهران توسط مسئولین انقلاب فرهنگی میباشد.
4-  قاسم گلشن عضو فعال پیکار بجرم ایراد ضرب و جرح بر مردم شرکت در مقابله مسلحانه گروهک ها علیه نظام جمهوری اسلامی، همراه داشتن مقادیر اسید، فلفل، سرکه و آلات قتاله و ارتداد یاغی، مرتد، محارب و مفسد شناخته شد و محکوم به اعدام گردید.
5-  رضا حاجی ملک، فرزند علی میرزا از اعضای سازمان منافقین که جهت شرکت در درگیریهای اخیر از بابل به تهران آمده بود، بجرم ضرب و جرح مردم، اغتشاش و مشارکت در قیام مسلحانه گروهک ها علیه انقلاب اسلامی و مسلمین و همراه داشتن آلات قتاله و حمایت بیدریغ از موضع گروهکها در رابطه با اقدام به مقابله و کشتار مسلمین یاغی، مفسد و محارب با خدا شناخته شد و محکوم به اعدام گردید.
6-  غلامعلی جعفری، فرزند سید جعفر که جهت شرکت در تظاهرات از دهات آمل به تهران آمده بود، به جرم پخش اعلامیه های گروهکها در رابطه با فیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، همراه داشتن تیغ و آلات قتاله و ضرب و جرح مردم و ایجاد اغتشاش در سطح اجتماع، مفسد، یاغی و محارب با خدا شناخته شد و محکوم به اعدام گردید.
ضمنآ سه نفر از سرسپردگان رژیم منحط طاغوت نیز در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی مرکز محاکمه گردیده و حگم شرحی و قانونی در مورد ایشان صادر گردید. این مجرمین عبارتند از :
1-  فرهنگ مودت، فرزند فضل الله به جرم فعالیت و مشارکت موثر در انتشار مجلات و جزوات اغوا کننده و تحریک آمیز پس از پیروزی انقلاب علیه جمهوری اسلامی، تغذیه مالی شرکت صهیونیستی نونهالان که به اقرار خود متهم تغذیه مالی بیت المال صهیونیستی در «حیفا» اسرائیل از آن شرکت می باشد. همکاری مالی و فکری و اقتصادی با هژبر یزدانی صهیونیست، همکاری موثر با محل ملی صهیونیستی علیه انقلاب اسلامی و اقدامات عملی برای سرنگونی این انقلاب و بعهده گرفتن تعلیم و تبلیغ در سطح عمیقی در شهرستان کرج برای اغوا و گمراهی نوجوانان و جوانان، وابستگی به سران غارتگر رژیم، بدست آوردن ٍثروتهای نامشروع و سهام کارخانجات و بانکها به شرحی که در اقرارات او منعکس است، بحکم دادگاه انقلاب مجرم و از مصادیق بارز مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم گردید.
2-  هاشم فرنوش، فرزند عطاالله بجرم همکاری با دکتر ریاض الله قدیمی همکار ساواک جهنمی در معاینات مبارزان و کشتار بیرحمانه آنان (همکار سازمان سیا) و معاونت این کافر حربی در اعزام افراد تربیت شده وابسته اسرائیل به منظور اقدام علیه اسلام و ملل مسلمان و اعزام جاسوس تحت عنوان مهاجرت که لجنه مهاجرت زیر نظر فرنوش بوده و از طریق آژانس سمندری با تصویب سازمان صهیونیستی بیت العدل اسرائیلی این امر بارها تحقق یافته است. سعی در تحکیم شاه معدوم، جمع آوری اعانات برای اسرائیل غاصب در جنگ با مسلمین و کمک به ساختمان دارالتشریح صهیونیستی با جمع آوری وجو معتنابهی با پشتیبانی هژبر یزدانی، پرویز ثابتی، دکتر عبدالکریم ایادی صهیونیست فراری (طبیب ویژه شاه معدوم) و دکتر شاپور راسخ (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، استفاده از امکانات آنان، اقدامات عملی به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی، تکثیر و انتشار نشریات طبل سحر و حال و آینده جهان برای اغوا جوانان و اشاعه کفر و الحاد که با توجه به اقرارات صریع متهم در مراحل تحقیق و در محضر دادگاه مستند به تحقیقات معموله، مجرمیت وی در دادگاه ثابت گردید و نامبرده از مصادیق بارز مفسد فی الارض و محارب با خدا شناخته شد و محکوم به اعدام گردید.
3-  بزرگ علویان (سید آقا بزرگ)، فرزند علی محمد از اعضای بسیار فعال و موثر تشکیلات صهیونیستی در ایران، دارای ارتباط نزدیک و مستمر با بوراکاولین (صهیونیست امریکائی، یکی از اعضای برجسته 9 نفری بیت العدل حیفا در اسرائیل) و اداره کننده تشکیلات و جلسات مخقی صهیونیستها و بهائیان در سراسر تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور بوده که با انتشار نشریات و مقالات اغوا کننده و تحریک آمیز و خلاف واقعیات (بعنوان وقایع اتفاقیه) و انتشار اکاذیب فریبنده و کمک های مالی فراوان با استفاده از ثروت نامشروع سرشار خویش با همکاری ایادی داخلی وابسته به رژیم سلطنتی سابق و ایادی خارجی و فراریان و دول استعماری و صهیونیستی بیگانه علیه انقلاب اسلامی و سرنگونی آن بصورت بسیار موثر و فعال تلاش می نموده و از ایادی وابسته به رژیم فاسد سابق می باشد و علیهذا دادگاه انقلاب با امعان نظر در اسناد موجود و اقرارات مجرم در مراحل تحقیق و در محضر دادگاه، مجرمیت وی را محرز دانسته و به مصداق فی الارض به اعدام محکوم کرد.

احکام صادره دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی مرکز در مورد نامبرده فوق التوصیف صاعت 9 بعد از ظهر روز دوشنبه اول تیر ماه در محوطه زندان اوین بمرحله اجرا گذاشته شد.
روابط عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز

دکتر ملکی خطاب به نرگس

دکتر ملکی خطاب به نرگس

برای دختر زجرکشیده ام، نرگس – دکترمحمدملکی

جمعه ۹ تیر ۱۳۹۱
بسم الحق
:دختر مظلومم نرگس
یادداشتی را که برای «داد»ستان انقلاب اسلامی تهران فرستاده بودی خواندم. نمیدانم جناب دادستان این نامه و نامه های دیگرت را خوانده اند یا نه؟ احتمالا ایشان آنقدر گرفتار نقشه کشی برای پرونده سازی و به زندان کشیدن و آزار و اذیت دگراندیشان اند که فرصت این کار را پیدا نمی کنند. دخترم تو با سادگی و صداقت همیشگی ات فردی را مورد خطاب قرار داده ای که چنان در دنیای رویایی خود غرق شده که جز به چوبه های دار و آزار زندانیان و خوش خدمتی به حاکمان ستم پیشه که بیش از ۳۰ سال است با خون و آتش سرپا ایستاده اند به چیز دیگری نمی اندیشد. :دخترم در یادداشتت نوشته ای
“مصرا و موکدا اعلام میکنم که چنین رفتار و اقدامی با من در واقع مرگ تدریجی من است که مسئولیت آن با مسئولین است . امیدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابی و هدی صابر که گفته شد به علت گرمای هوا و اعتصاب غذا بود! حادثه دیگری البته به ظاهر طبیعی رخ دهد که به این ترتیب اعلام میکنم نه تنها طبیعی نخواهد بود بلکه تشدید بیماری یا بروز هر حادثه ی ناگوار دیگری در این شرایط برای من کاملا عامدانه است. ”
:دخترم نرگس
فراموش نکن آقای عباس جعفری دولت آبادی جای کسی مانند لاجوردی نشسته که در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی را به دستور امامشان خمینی از دم تیغ گذراندند و فاجعه ی بزرگ جنایت علیه بشریت را در تابستان ۶۷ به وجود آوردند. این آقای «داد»ستان مگر بعد از شهادت هاله و هدی چه عکس العملی نشان داد که تو او را از آنچه ممکن است به سرت بیاورند میترسانی؟ متاسفانه اینها بی رحم تر از آن هستند که به این نامه‌ها توجه کنند. فقط فایده این قبیل نوشتن‌ها این است که در پرونده قطور ظ‍لمهای این جماعت می ماند برای روزی که ( آن روز نزدیک است) به عنوان اسناد دوران حکومت استبداد مذهبی در دادگاهی عادلانه مطرح گردد تا مردم بیشتر آگاه شوند چه جنایاتی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رخ داده است
در اینجا من میخواهم تذکار و انذاری برای جناب «داد»ستان انقلاب اسلامی تهران داشته باشم اگر چه میدانم چشمهای این جماعت کور و گوش هایشان کر است
.این خاطره را بارها نوشته‌ام باز هم مینویسم شاید آقای دادستان و دیگر همکارانشان بخوانند و بخود آیند
تازه چند روزی از ریاست من در دانشگاه تهران نگذشته بود که رئیس بیمارستان هزار تخت خوابی تلفن زد و از من خواست هر چه زود تر به بیمارستان بروم. به آنجا رفتم، چند پزشک مرا به اتاقی هدایت کردند، روی یکی از تخت‌ها مرد بلند اندامی افتاده بود. هیکلش آنقدر بزرگ بود که نصف پاهایش از تخت بیرون زده بود. تمام سر و صورتش باند پیچی شده بود و جز دو چشم و دهانش چیزی دیده نمی شد. یکی از پزشک‌ها گفت: میدانی این مرد کیست؟ این همان حسینی جلاد ساواک است که زندانی های سیاسی با شنیدن اسمش بر خود میلرزیدند، ببین به چه وضعی افتاده. مانیتور نشان میداد آخرین لحظات زندگی را میگذراند، یک لحظه چشمم در چشم هایش افتاد، یک دنیا درس و عبرت بود. به دلیل گلوله ای که به سر خود زده بود مغزش متلاشی شده بود. چند لحظه بعد جلو چشم من و پزشکان و دانشجویان پزشکی مرد و تنها نفرین ابدی را با خود برد
آقای «داد»ستان دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، بدانید و مطمئن باشید اگر وضع بر همین منوال باشد، در پایان کار، شما و اربابانتان و آمرین و عاملین این ظلم‌ها سرنوشتی بهتر از حسینی‌ها نخواهید داشت. عبرت بگیرید اگر چه میدانم نمی گیرید! منتظر روزی باشید که در دادگاه عدالت، پشیمانی تان به جایی نخواهد رسید و باید پاسخگوی اعمالتان باشید
در پایان از تمامی مدعیان راستین دفاع از آزادی و حقوق بشر میخواهم، از هر طریق ممکن که صلاح میدانند اعتراض به اعمال خشونت آمیز و غیرانسانی حاکمیت ایران را علیه دگراندیشان و زندانیان سیاسی‌عقیدتی و در این شرایط بخصوص درباره نرگس محمدی فریاد کنند
دکتر محمد ملکی

لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند

لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند

باتوجه به لزوم رعايت آزادي بيان وانتقادازاشخاص وباتوجه به لينكهاي سانسورشده توسط طرفداران پادشاهي برآن شديم كه ازاين پس لينكهاي سانسورشده توسط اين اشخاص راگردآوري وجهت اطلاع دراين پست قراردهيم…

1-خليج فارس،العربيه وكاربران به اصطلاح وطن پرست!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/28/3039100

2-دروغ و ناسزا بس است!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/6/3048363

3-کیهان 10/12/58: محل دفن ۳۶۰ شهید که بجرم اعتراض به استبداد سلطنتی تیرباران یا شکنجه شده‌اند، پیدا شد!

https://balatarin.com/permlink/2012/4/29/3010617

4- انتقاد بهرام مشیری از مصاحبه رضا پهلوی با یکی از تلویزیونهای اسراییل 

https://balatarin.com/permlink/2012/4/19/3000432

5-نوری علا را چراغی در دست دهید

https://balatarin.com/permlink/2012/5/30/3040638

6-آقای پهلوی، ساواک تحت امر و مسئولیت پدر شما جنایت میکرد، لطفا با کلمات بازی نکنید ! 

https://balatarin.com/permlink/2012/3/19/2971052

7-  سوالی از آقای رضا پهلوی (+ گزارش «۶۰ دقیقه » سی‌ بی‌ اس‌ از رفتار حکومت اسرائیل با فلسطینیان)

https://balatarin.com/permlink/2012/4/20/3001825

8-من بارها گفته ام که در یک نظام سکولار، نسبت به یک رژیم روحانی در ایران، دین اسلام وضع و موقعیت بهتری خواهد داشت! 

https://balatarin.com/permlink/2012/4/19/3000719

9-سخنی با آقای رضا پهلوی:این شجاعت را داشته باشید که نظریه وخواسته خودرا اعلام کنید

https://balatarin.com/permlink/2012/5/27/3038152

10-  تغییر موضع اعجاب برانگیز رضا پهلوی در طول کمتر از 4 سال! 

https://balatarin.com/permlink/2012/4/26/3007685

11-  بیانیه رضا پهلوی در مورد جزایر سه گانه 

https://balatarin.com/permlink/2012/4/28/3009584

12-جمهوری‌خواهان «متقلب»؛ یا متقلبان «جمهوری‌خواه»!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/6/3048517

13-استدلال رضا پهلوی برای دیکتاتور نبودن پدرش، استدلالی بیمار است! 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/1/3012919

14-مجتبی خامنه ای: پدرم دیکتاتور نبود بلکه رژیمش آمرانه یا مقتدر بود (سال 1420(

https://balatarin.com/permlink/2012/5/1/3012919

15-بررسی کتاب «در دامگه حادثه» و ديدگاه‌های آقای پرويز ثابتی، ف. م. سخن

https://balatarin.com/permlink/2012/5/2/3014006

16-رضا شاه و راه آهن سراسری ایران

https://balatarin.com/permlink/2012/5/2/3013780

17-درسی دیگر از مصدق /مسعود بهنود

https://balatarin.com/permlink/2012/5/14/3025416

18- تکذیب مصاحبه مغرضانه سایت خودنویس با رضا پهلوی درباره ارتباط با پرویز ثابتی 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/4/3015359

19- دکتر مصدق، الگوی تنظیمات اصلاح طلبی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/6/3017367

20-طرفداران همایونی در حال ابراز شادی در راه بازگشت از کافی نت لاله زار، پس از سانسور آخرین مطلب انتقادی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/7/3018139

21-طرفداران همایونی در محوطه کافی نت لاله زار در حال سانسور آخرین مطلب انتقادی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/7/3018062

22-آقای رضا پهلوی ، از داشتن چنین هوادارانی شرم کنید!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/7/3018273

23- با این همه مدال و زلم زیمبویی که این داشت آدم فکر میکرد اگه زامبی‌ها حمله کنن تنها کشوری که دوام میاره ایرانه

https://balatarin.com/permlink/2012/5/9/3020419

24-خودکشی سیاسی رضا پهلوی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/8/3019447

25- دموکراسي به شيوه سلطنت طلبان

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3021342

26-نظر رضا پهلوی در رابطه سانسور بی امان طرفدارانش در فضای مجازی چیست؟

https://balatarin.com/permlink/2012/6/7/3049509

27- این روزهای فضای مجازی و این چماقداران رضا پهلوی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/8/3019450

28-هفت خوان عبور از فیلترینگ ؛ از فیلتر جمهوری اسلامی تا فیلتر سلطنت طلبان!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3020848

29- پهلوی طلبان عزیز! سانسور و فیلتر شما بر ما کارگر نیست

https://balatarin.com/permlink/2012/5/9/3020416

30-رهبران و جنايات مأمورين – سام قندچی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3021408

31-طرفداران همايوني در حال پرسه زني براي يافتن مطلبي انتقادي و سانسور نمودن آن

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3021411

32-رابطه‌ای سلطنت با دموکراسی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/7/3049388

33-مقایسه تصویری سانسور مجاهدین خلق و سلطنت طلبان

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3021142

34-شعری از ایرج میرزا درباره مقایسه احمدشاه قاجار و رضا شاه کبیر!

https://balatarin.com/permlink/2012/4/30/3012015

35- باز هم انتقادی از رضا پهلوی و باز هم سو استفاده اطرافیان او برای خبرسازی و حمله به منتقد!

https://balatarin.com/permlink/2012/3/30/2981178

36-آقای رضا پهلوی شما همچنان در دوران کودکی به سر میبرید!

https://balatarin.com/permlink/2012/3/23/2974486

37-رهبران و جنايات مأمورين

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3021408

38-انوشه فریاد بر می دارد چشمان مرا نبندید. بگذارید تا لرزش دست شاه را به هنگام امضای فرمان (اعدام) ببینم

https://balatarin.com/permlink/2012/5/12/3022860

39-یک پرسش ساده از سلطنت طلبان !

https://balatarin.com/permlink/2012/5/12/3023039

40- مشروطه خواهی یا سلطنت طلبی ؟

https://balatarin.com/permlink/2012/5/12/3023037

41-عکسی از محمد رضا شاه در کنار قفس شیر

https://balatarin.com/permlink/2012/5/13/3024083

42-دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهاییان در ایران

https://balatarin.com/permlink/2012/5/14/3024750

43-پاسخی به شغالان اینترنتی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/14/3025264

44- منفی منفی منفی ! 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3021238

45-لیست تعدادی از لینک هایی که توسط طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند

https://balatarin.com/permlink/2012/5/9/3019948

46-    روز کارگر و حمایت از شاهزاده !

https://balatarin.com/permlink/2012/5/3/3014716

47-   آینده رضا پهلوی در صورتی‌ که » شاه اسلام پناه » در قدرت باقی‌ می‌ماند !

https://balatarin.com/permlink/2012/4/19/3000762

48-    پرویز ثابتی و «ابراز تاسف» در گیومه

https://balatarin.com/permlink/2012/4/14/2995721

49-واکنش اعلیحضرت به قضیه شاهین نجفی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/11/3021955

50-دفاع اعلیحضرت از حقوق اقلیت همایونی!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3020968

51-بالاترین و سانسور سازمان یافته

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3021023

52-آقای رضا پهلوی وقاحت برخی طرفداران شما از انکار آنها توسط شما بسیار قوی تر است

https://balatarin.com/permlink/2012/5/10/3020963

53-   سلطنت طلب یا سانسور طلب. مساله این است!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/8/3019177

54-  محمدرضا شاه پهلوی: قدرت من قدرت خدایی است و در ضمن دستورهای مذهبی دریافت میکنم!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/15/3026117

55-  مناظره شاهزاده و آقازاده ! ( قسمت اول )

https://balatarin.com/permlink/2012/5/15/3026055

56-حرکت طرفداران همایونی به سمت کافی نت لاله زار برای سانسور جدیدترین مطلب انتقادی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/6/3017212

57-    صد ریال پهلوی … ساندیس آخوند!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/16/3026839

58-              مشروطه خواهان و رضا خواهان

https://balatarin.com/permlink/2012/5/16/3026846

59-    عزل مصدق، درست یا غلط؟ (دیدگاه قانون)

https://balatarin.com/permlink/2012/5/16/3027136

60-   کودتای ۲۸ مرداد باعث تولد ولایت فقیه شد

https://balatarin.com/permlink/2012/5/16/3026466

61- فاطمی: من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار پهلوی هست انگلستان نیازی به سفارت ندارد

https://balatarin.com/permlink/2012/5/17/3028035

62-استمداد همایونی از رعایا جهت یافتن حلقه های مفقوده شجره نامه خاندان همایونی پهلوی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/18/3028795

63-رضا پهلوي:باتوجه به «یتیم شدن جنبش سبز» اهمیت نقش من در تشکیل شوراي ملي برای بسیاری از هم‌میهنانم محرزتر شده است

https://balatarin.com/permlink/2012/5/18/3028839

64- آزمون ورودی بالاپهلوی همراه با پاسخ

https://balatarin.com/permlink/2012/5/18/3028963

65- پرسش از بهرام مشیری درباره رضا شاه – زمان 13 دقیقه

https://balatarin.com/permlink/2012/5/18/3029082

66- پیروزی والاحضرت رضاپهلوی در دور نهایی مسابقات ورود به تخمک (گلدن اسپرم)

https://balatarin.com/permlink/2012/5/19/3029537

67- رهبرانی خودخوانده: رهبر اپوزیسیون در کنار رهبر جنبش دانشجویی!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/19/3029693

68- استدلال های حامیان سید علی‌ و استدلال های مدافعین محمد رضا !

https://balatarin.com/permlink/2012/5/19/3029536

69-   واژه « شاهزاده » نادرست است

https://balatarin.com/permlink/2012/5/20/3030252

70-    » ماشااللّه ، شاه الله » ! 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/20/3030402

71-   دو روی یک سکه

https://balatarin.com/permlink/2012/5/20/3030601

72-اگر واقعه مسجد گوهرشاد و امثالهم نبود، حس مسخره اسلام پرستی ما ایرانیها ور نمی قلمبید!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/21/3031660

73-  شعبان بی مخ آسوده بخواب

https://balatarin.com/permlink/2012/5/21/3031517

74- رضا پهلوی، اصلی ترین عامل تفرقه اپوزوسیون خارج از کشور در 33 سال گذشته!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/22/3032772

75-  پیروزی والاحضرت رضاپهلوی در دور نهایی مسابقات ورود به تخمک (گلدن اسپرم)

https://balatarin.com/permlink/2012/5/19/3029537

76-  مافیای پهلوی طلبان و ملت ایران

https://balatarin.com/permlink/2012/5/22/3033114

77- رضا پهلوی خطاب به مردم: دو راه بیشتر ندارید؛ یا با اونا یا با ما! 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/23/3033722

78- کشتار ۹ زندانى سياسى در ۳۰ فروردین ۵۴، سکوت و توجيه مشروطه طلبان سلطنتى

https://balatarin.com/permlink/2012/5/23/3034272

79- بازگشت به سیستم مشروطه سلطنتی توجیه ناپذیر و به مثابه عقبگرد تاریخی است

http://balatarin.com/permlink/2012/5/24/3034685

80-  مقام امنیتی از کجا فهمید تختی ناتوانی جنسی دارد ؟

https://balatarin.com/permlink/2012/5/23/3034177

81- نگاهی به شعار «امروز فقط اتحاد «شاهپرستان و سرگذشت دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/23/3034126

82- سخنرانی رضا پرچی زاده درباره سلطنت و جمهوری

https://balatarin.com/permlink/2012/5/24/3034993

83-   به نام اتحاد برای تفرقه!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/24/3034956

84- اول نقاط اشتراک و تمایز را شفاف کنیم 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/24/3034954

85-«جمهوری ايرانی» و ديگر هيچ

https://balatarin.com/permlink/2012/5/24/3034698

86-کفایت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی زیر سؤال است

https://balatarin.com/permlink/2012/5/25/3035519

87- اشتباه انقلاب 57 را تکرار نخواهیم کرد

https://balatarin.com/permlink/2012/5/25/3035779

88-  درس بزرگ تاریخ معاصر: از «اتحاد» نفرین شده، تا «افتراق» مقدس!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/24/3034965

89- تصویر زیبایی از علیاهرزه پری بلنده و شعبان تاجبخش ها حامیان سلطنت مطلقه پهلوی در حال آمادگی برای ارشاد ملیون و مبارزان

https://balatarin.com/permlink/2012/5/23/3034179

90-  «منشور جبهه آزادی»

https://balatarin.com/permlink/2012/5/22/3032935

91- خاطرات رضا پهلوی از سفر به آلمان برای سخنرانی در کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان

https://balatarin.com/permlink/2012/5/26/3036654

92-  افشای ارتباط و همکاری تنگاتنگ امریکا و جمهوری اسلامی!

https://balatarin.com/permlink/2012/5/26/3036832

93-  اسکن مغزی از برخی فعالین وب فارسی

https://balatarin.com/permlink/2012/5/27/3037826

94-رضا پهلوی : وقتی استادیوم میرفتم تماشاگران به صورت خودجوش میخواندند «ولیعهد دوستت داریم»!

     https://balatarin.com/permlink/2012/5/27/3037874

95-شاهپرستان چه می گویند ؟ 

https://balatarin.com/permlink/2012/4/25/3006430

96-  واکنش برخی از فعالان وب فارسی به موضوعات روز

https://balatarin.com/permlink/2012/5/29/3040178

97-  آقای بالاترین نمی خواهید فکری به حال این منفی های سازمان دهی شده بکنید؟

https://balatarin.com/permlink/2012/5/26/3036651

98-اعلیحضرت خطاب به رضا پهلوی: اگر شکل حکومت مهم نیست، پس فدرالیسم چی ِ حکومته؟

https://balatarin.com/permlink/2012/4/13/2994450

99- چرا باید از رضا پهلوی ترسید ؟ در پاسخ به اسماعیل نوری علا

https://balatarin.com/permlink/2012/5/28/3039150

100-  باید از رضا پهلوی ترسید

https://balatarin.com/permlink/2012/5/28/3039479

101-  پیشنهاد اعلیحضرت برای تاسیس سایت شعبونترین

https://balatarin.com/permlink/2012/5/29/3040138

102-   مرگ دوم سلطنت 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/30/3040837

103- درخواست ایجاد شورای شعبانی برای سلطنت طلبان عزیز 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/30/3041339

104-آینده رضا پهلوی در صورتی‌ که » شاه اسلام پناه » در قدرت باقی‌ می‌ماند !

https://balatarin.com/permlink/2012/4/19/3000762

105-  اتحاد به قیمت نفی یکپارچگی ملی موفق نمی‌شود 

https://balatarin.com/permlink/2012/5/29/3040495

106- آقای پهلوی و آنچه در رسانه ها دیده نشد

https://balatarin.com/permlink/2012/5/31/3042397

107- اگر پادشاهی را در یک دستم و جمهوری را در دست دیگرم بگذارند

https://balatarin.com/permlink/2012/6/1/3043117

108-آقای نوری علا، انتظار نداشتم شما به عنوانِ یک «جمهوری خواه» به تقدیسِ آقای پهلوی بپردازید

https://balatarin.com/permlink/2012/6/1/3043110

109-شاهزاده ای که با دماغ غذا میخورد!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045444

110-آقای پهلوی، دادگاه بین المللی یا کنفرانس خبری؟ 

https://balatarin.com/permlink/2012/6/2/3044455

111-جعل خبر توسط صفحه فیسبوک رضا پهلوی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3044934

112-متن گزارش وبلاگ CNN از ادعاهای دروغ آقای رضا پهلوی در گزارش از دادگاه لاهه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045263

113-موضوع داغ: افشای ادعای دروغ سخنرانی رضا پهلوی در دادگاه بین المللی لاهه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045331

114-بالاخره دادگاه لآهه شکایت قبول می‌کند یا خیر؟

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045287

115-سخنرانی اعلیحضرت در جمع طرفداران همایونی: قضیه کافه رفتن رضا رِ کش ندهید!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045569

116-دعوت یک کاربر شبکه های اجتماعی از آقای رضا پهلوی برای سفر به ایران

https://balatarin.com/permlink/2012/6/2/3044093

117-آقای پهلوی به خاطر انتشار خبر ساختگی سخنرانی در دادگاه لاهه عذرخواهی کنید

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045395

118- تصاویری از کانال‌های رسمی‌ رضا پهلوی که ادعا می کند سخنرانی وی در دادگاه لاهه بوده است

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045302

119-چگونه یک رستوران تبدیل به دیوان بین المللی لاهه و پارلمان هلند میشود

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045438

120-از رضا پهلوی نمی ترسيم، از اطرافيان اش می ترسيم!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045083

121-آقای پهلوی عذرخواهی کنید – رضا رحیمی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045437

122- نقطه مشترک تیم رضا پهلوی و تیم علی‌ خامنه‌ای !

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045019

123- آقای پهلوی و آنچه در رسانه ها دیده نشد ( علي تيزقلم )

https://balatarin.com/permlink/2012/5/31/3042397

124-اسم احمدی نژاد بد در رفته /افشای ادعای دروغ سخنرانی رضا پهلوی در دادگاه بین المللی لاهه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045030

125- آقای پهلوی عزیز، این مردم از دروغ خسته اند. چاره‌ی دیگر کنید

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045020

126-تصویری از صفحه فیس بوک رضا پهلوی که ادعا می کند سخنرانی وی در دادگاه لاهه! بوده است.

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045033

127-در ارتباط با حمله رضا پهلوی به میر حسین موسوی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/1/3043361

128-عکس های تاریخی از پلاکارد های مردم در اتخابات سال 88 با مضموم دروغ ممنوع/ آقای پهلوی مردم ایران از دروغ خسته اند

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045066

129-چگونه یک رستوران تبدیل به دیوان بین المللی لاهه و پارلمان هلند میشود

https://balatarin.com/permlink/2012/6/3/3045438

130-شیخ و شاه و عذرخواهی!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/6/3048133

131-دعوت اعلیحضرت از شاهزاده و طرفداران همایونی به خواندن کتاب شهریار نوشته ماکیاولی

https://balatarin.com/permlink/2012/4/9/2989944

132-ایا سلطنت طاغوتی پهلوی باز خواهد گشت؟!

https://balatarin.com/permlink/2012/4/8/2988422

133- آلبوم عکس سخنرانیها، مذاکرات، و دیدارهای مهم شاهزاده رضا پهلوی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/6/3048324

134-ظهور احمدی نژاد دوم در آسمان سیاست ایران

https://balatarin.com/permlink/2012/6/8/3049956

135-بندبازی سیاسی با طرح شکایت از علی خامنه ای در دادگاه لاهه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/7/3049598

136-افشای دروغی دیگر در رابطه با رضا پهلوی: رضا پهلوی در پارلمان هلند هم سخنرانی نکرده است!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/8/3050003

137- رضا پهلوی، نمی تواند گزینه خوبی برای نمایندگی مردم ایران در برابر مجامع حقوق بشری باشد

https://balatarin.com/permlink/2012/6/8/3050216

138- آموزش بلوف همایونی- قسمت اول: سخنرانی در مکان های مهم

https://balatarin.com/permlink/2012/6/8/3050274

139- شاهنشاه آینده ایران زمین

https://balatarin.com/permlink/2012/6/8/3050499

140-تاملی در پاسخ آقای محمد مصطفائی به آقای رضا نصری

https://balatarin.com/permlink/2012/6/8/3050855

141- عکسی از واکنش شعبان بی مخ ها،به مخالفان»سلطنت»!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/7/3049465

142-نوشتاری در نقد سلطنت

https://balatarin.com/permlink/2012/6/8/3050695

143-آقای رضا پهلوی، شما پیش از هراقدام سیاسی نیاز به یک خانه تکانی دارید

https://balatarin.com/permlink/2012/6/5/3047165

144- انفصال بی پایه و اساس!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/10/3052278

145-عکسی جدیدا منتشر شده از سردر ورودی دادگاه بین المللی لاهه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/11/3053711

146-آقای پهلوی، شما و هواداران دیکتاتور پرستتان خود عامل تفرقه هستید، به خود نظر کنید !

https://balatarin.com/permlink/2012/6/11/3053990

147-لوگوی «پپسی کولا بر روی کره ماه» و مشکل ما ایرانی جماعت !

https://balatarin.com/permlink/2012/6/11/3053478

148-تکرارهای شعبونی و تراژدی های مصدقی!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/12/3055065

149-خانم بقراط در قرون وسطی فکری بسر می برد

https://balatarin.com/permlink/2012/6/12/3054958

150مصطفایی: اگر صرفأ به موضوع تبليغات بسنده شود، این شکايت به جايی نمی‌رسد

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057896

151-محمد مصطفايی در پاسخ به ابهامات مطرح شده: شکايت آقای رضا پهلوی از علی خامنه‏ای به دادگاه لاهه، قابل تعقيب نيست

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057856

152-چند پرسش کوتاه از آقای رضا پهلوی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057809

153-چرا محمد مصطفایی، رضا پهلوی را بی اعتبار می کند

https://balatarin.com/permlink/2012/6/14/3057110

154-آموزش بلوف همایونی – قسمت دوم: شکایت از آدمهای مهم

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057590

155-محمد مصطفایی راه خود را از رضا پهلوی جدا کرد

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057946

156-مصطفایی: اگر صرفأ به موضوع تبليغات بسنده شود، این شکايت به جايی نمی‌رسد

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057896

157-قمار سياسی با كارت حقوق بشر

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057795

158-بازیخورده یا بازیگر؟ حاشیه ای بر طرح شکایت از خامنه ای به دادگاه لاهه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057849

159-جناب طرفدار شاهزاده رضا پهلوی حقیقت مثل کون خیار تلخه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3058162

160-آقای مصطفایی ! اگر میخواهید چیزی در تاریخ ثبت کنید، شفاف تر بنویسید

https://balatarin.com/permlink/2012/6/16/3058250

161-یک معادله چهارده مجهولی برای برخی سلطنت طلبان!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/14/3056691

162-کسانی‌ که با شوق جار میزنند » از فراخوان شورای رسا استقبال نشد «، فراخوانی‌ صادر کنند تا ببینیم چند مرده حلّاج اند !

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057665

163- دو روز ماندنی خرداد/مسعود بهنود

https://balatarin.com/permlink/2012/6/15/3057652

164- کمپین رضا پهلوی، تاجگذاری بر سر خود و کلاه گذاری بر سر مردم ؟

https://balatarin.com/permlink/2012/6/17/3059448

165-آقای رضا پهلوی، دادستان بازنشسته و یک پیشنهاد – (رضا نصری)

https://balatarin.com/permlink/2012/6/17/3060361

166- رضا یا مجتبی ؟ 

https://balatarin.com/permlink/2012/6/19/3061495

167-حمایت از دادگاه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/19/3061442

168-رضا پهلوی در حال ساخت و پاخت با دادستان دادگاه لاهه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/19/3061906

169-بازتولید استبداد رضاشاهی فقط با جایگزینیِ یک واژه

https://balatarin.com/permlink/2012/6/19/3061875

170-پرویز داورپناه: سخنان شاهدعینی چاقو زدن شعبان جعفری به دکتر فاطمی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/21/3063453

171-رضا پهلوی برای رفع ابهامات پاسخ دادگاه را منتشر کند، رضا نصری

https://balatarin.com/permlink/2012/6/21/3063590

172-بیانیه امام رضا پهلوی در حمایت از اس.ام.اس منتشره در تهران !

https://balatarin.com/permlink/2012/6/21/3064194

173-رضا پهلوی محور سرگردانی اپوزیسیون

https://balatarin.com/permlink/2012/6/14/3056942

174-چاقوکشان و سکوت آقا و قلب جریحه دار شازده!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/14/3057167

175-رضا ‍‍پهلوي در مصاحبه با فوكوس اونلاين:صد البته كه دوست دارم دوباره تاج بر سر بگذارم!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/12/3054704

176-رضا پهلوی خود را در فنجان سلطنت غرق نکند

https://balatarin.com/permlink/2012/6/12/3054704

177-سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان مواضع همدیگر را زیر آتش گرفتند

https://balatarin.com/permlink/2012/6/19/3061468

178-پرسش‌های وارده به نظام پادشاهی (مشروطه)

https://balatarin.com/permlink/2012/6/11/3054356

179-تظاهرات دزدی در سوئد

https://balatarin.com/permlink/2012/6/23/3066165

180-شترمرغ همایونی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/24/3066752

181-کمپین سلطنت طلبانه در لوای دفاع از حقوق بشر- قسمت اول

https://balatarin.com/permlink/2012/6/24/3066746

182-حکایت شترمرغ و شاهزاده مشروطه !

https://balatarin.com/permlink/2012/6/24/3066921

183-تحلیلی بر پیروزی مرسی در انتخابات مصر 

https://balatarin.com/permlink/2012/6/24/3066793

184- اخلال گری طرفداران رضا پهلوی در تظاهرات آزادی زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

https://balatarin.com/permlink/2012/6/24/3067051

185-اتحاد در عمل و آزادی بیان و شعار؛ نه شاه نه دکتر مرگ بر دیکتاتور

https://balatarin.com/permlink/2012/6/25/3067622

186-بلند کردن فرتور شترمرغ برای اولین بار در استکهلم

https://balatarin.com/permlink/2012/6/25/3068274

187-تظاهرات دزدی در سوئد

https://balatarin.com/permlink/2012/6/22/3064919

188-اتحاد، همبستگی، فقط رضا پهلوی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/22/3065008

189-چادر حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در استکهلم

https://balatarin.com/permlink/2012/6/23/3065877

190-آی نفس کش … ما برای اتحاد اومدیم !

https://balatarin.com/permlink/2012/6/25/3067951

191- شتر مرغ

https://balatarin.com/permlink/2012/6/24/3066899

192-خدا شترمرغ میهن

https://balatarin.com/permlink/2012/6/25/3067884

193-ورژن جدید شترمرغ همایونی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/26/3068840

194-ما آمده ایم تا با شما اتحاد بکنیم !‏

https://balatarin.com/permlink/2012/6/26/3068658

195-نقد بهرام مشیری به رضا پهلوی در مورد پادشاه نامیدن خویش

https://balatarin.com/permlink/2012/6/26/3069361

196-کمپین سلطنت طلبانه در لوای دفاع از حقوق بشر

https://balatarin.com/permlink/2012/6/26/3069008

197 چرا بالاترین با سانسور لینکها توسط پهلوی طلبان، همراهی میکند؟

https://balatarin.com/permlink/2012/6/27/3070445

198-سخنان استاد بهرام مشیری درباره رضا پهلوی

https://balatarin.com/permlink/2012/6/27/3069821

199-رضا پهلوی: من پادشاه قانونی‌ ایران هستم!

https://balatarin.com/permlink/2012/6/29/3071674

200-رضا پهلوی و اطرافیان

https://balatarin.com/permlink/2012/6/28/3071236

201-مات و تمام.

https://balatarin.com/permlink/2012/6/29/3071829

202-مصاحبه فوکوس با رضا پهلوی تکرار حرف های قبلی او بود

https://balatarin.com/permlink/2012/6/28/3071538

(…وسانسورتوسط سلطنت طلبان همچنان ادامه دارد…لينك هابه روزرسانی خواهدشد)

لينك مرتبط:فرمان حمله،سانسوروفيلترلينك هاتوسط سلطنت طلبان + سند

 http://mehreganesabz.wordpress.com/2012/05/29/