نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

ندای آزادی"ندا آقاسلطان"


ندای آزادی"ندا آقاسلطان"


آنها را شناسائی و معرفی کنید

در گیری ها خیابان به خیابان ادامه دارد


سلام و درود به" ندا "و" ندا های آزادی"!!

Roos de Jager

پیش از سقوط


تصاویر مزدوران رژیم منتشر شد

تصاویر مزدوران رژیم منتشر شده در مطلب ذیل در سایت ایرانین یو کی پردازش تطبیقی با تصاویر موجود کردیم، نتیجه با 90 درصد تطبیق چیزی است که مشاهده میکنید:

آخرین عکس در این مطلب

http://www.iranianuk.com/article.php?id=38529

شخصی که در سمت چپ مشاهده میکنید که در ترک موتور نشسته و مشغول جابجا کردن سلاح کمری اش است
با عکس بعدی منتشر شده در دنیای اقصاد نفر سمت راست مقایسه کنید اینها یک نفر هستندمنبع عکس ذیل:
http://www.donya-e-eqtesad.com/largPic.asp?1275/v17-01.jpg

اصل مقاله

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=52315
این شخص کیست:

سید حسن میر کاظمی مسئول پایگاه بسیج مسجد الهادی واقع در تپه شمس آباد تهران


کارخانه دنیای فلز
آدرس: دفتر مركزي: تهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمدقصير، كوچه شفق (17)، شماره18
تلفن: 88552600، نمابر:88703593، وب‌سايت: www.df_ir.com.
كارخانه: تهران، كيلومتر 20 جاده مخصوص كرج.
تلفكس: 44980448 (10خط)
كارخانه اردستان: جاده دره‌باغ- كيلومتر2
تلفكس: 5247402-0362جله تايم :

جله تايم : در ايران، مرگ يک زن ممکن است پيامدهای بسياری در بر داشته باشد.