نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

دستگیری

مسئولیت ساماندهی معتادان را برعهده دارند اما جمع آوری و اسکان معتادان به نتیجه قابل قبولی نرسیده است، مسئولیت ساماندهی معتادان را برعهده دارند اما جمع آوری و اسکان معتادان به نتیجه قابل قبولی نرسیده است، فاطمه دانشور در این باره توضیح داد که از ابتدا در این خصوص برنامه‌ ریزی درستی صورت نگرفته بود. تمامی ناکارآمدی ها در مورد زنان و آسیب‌های آنها به علت نبود برنامه ‌ریزی صحیح است و مهم ترین دلیل این است که موضوعاتی که زنان به آن مواجه هستند طی سالیان درازی انکار شده و این انکار باعث شده راه حلی برای این موضوع ارائه نشود و همه مشکلات کناریکدیگر باقی بمانند.

به گفته او، بسیاری از مسئولان علاقه ای به حل این مشکلات ندارند و خود را درگیر چالش های آن نمی کنند و این در حالی است که مشکلات زنان کمی خاص و پیچیده است.دانشور همچنین به این موضوع اشاره کرد که شهرداری اولین ارگانی بود که به بحث زنان و رفع مشکلات آنها ورود پیدا کرد. این ر حالی است که شهردار به تنهایی نمی تواند به تنهایی مشکلات را برطرف کند. البته ضعف هایی نیز در برنامه ریزی شهرداری وجود داشت که همین انیر باعث ناکامی شهرداری شد و باید گفت که اکنون زمان مناسبی برای حل مشکلات  نیست. برای حل مشکلات زنان زیرساخت های لازم  فراهم نیست و ماهیت درستی برای آن موجود ندارد.

زمانی که قوانین در مجلس تهیه و تنظیم می‌شد نمایندگان  دقت نظری در خصوص آسیب‌های زنان نداشتند. بنابراین با قوانین موجود نمی توان مشکلات فعلی زنان و آسیب‌ها را حل کرد.رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران افزود در مورد این قوانین به مسئله تولد کودکان خارج از نکاح که در خصوص زنان کارتن خواب و معتاد به کرات اتفاق می افتد اشاره کرد و توضیح داد که این فرزندان از حقوق کافی برخوردار نیستند و این موضوع به ضعف قوانین بازمی گردد. مشکلاتی از این دست نشان می دهد که مجلس در تنظیم قوانین ضعف داشته.

به گفته دانشور، سیستم قضایی کشور نیز در مورد صدور احکام ضعف هایی دارد و قاضی ها به دلیل اینکه موضوع را به طور کامل نمی شناسند و به آن اشراف ندارند در صدور رای و احکام  اشتباه می کنند. حتی ممکن است دادستان اجازه دهد زنان باردار در کمپ شفق نگهداری شود اما این مغایر با پروتکلی است که در مورد زنان معتاد تنظیم شده این پروتکل می گوید نباید زن باردار در کمپ ترک اعتیاد حضور داشته باشد.

این در حالی است که کمپ های ترک اعتیادی که ساخته شده اند بیشتر برای مردها در نظر گرفته شده اند که این امر ضعف دیگری در برنامه ریزی نادرست است.بر اساس توضیحات کمپ هنای ترک اعتیاد به خصوص کمپ ترک اعتیاد شفق در مورد ترک زنان خیلی موفق نبوده است چرا که بسیاری از آنها بعد از دوره ترک و درمان به متادون معتاد شده اند. هر چند که مشکلاتی در کمپ بهاران نیز وجود دارد. هر چند که بر اساس پرسشی که زنان مراجعه کننده پرسیده شده است آنها کمپ هرندی را بیشتر دوست دارند و راحت تر هستند تا در کمپ های بهاران و شفق.