نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

Paris in 1900 - Exposition Universelle [Rare Footage]

Nietzsche e o Judaísmo

NIETZSCHE ZARATUSTRA

Friedrich Nietzsche

Nietzsche - 'Last Days' Footage - 1899

The Chomsky-Foucault Debate [excerpt, part 2/2]

Noam Chomsky - Noam vs. Michel Foucault (Eng. subs)

این منم ........یک بچه فوک آبی

این منم ........یک بچه فوک آبی

This is me.... A Baby Seal..

در نروژ و کانادا یک توریزم جدید با کشتن بچه فوک ها راه اندازی شده!!!! و اسم آن را شکار گذاشته اند و یک ورزش است

آیا شما هم می خواهید این کار بی رحمانه را را یک نوع ورزش بدانید؟؟؟؟

You want to call this sport ??

آیا به نظر شما این مرد یک ورزشکار است؟؟؟

Is he a sportsman???

چرا؟

Why?

شما تنها امید ما هستید!!!ء

You're our only hope !!!

لطفا این عمل بی رحمانه را متوقف کنید. این وحشی گری نباید در جامعه ما ادامه پیدا کند

Please let it stop. This barbarism shouldn't be possible in our society

لطفا پشت خود را به ما نکنید و بی تفاوت از کنار ما نگذرید، ما موجودات بی دفاعی هستیم ، ما هیچ گونه سلاحی نداریم ، لطفا به ما کمک کنید...!!!!!ء


می دانم که تماشای این عکس ها برای شما دردناک است، ولی ما بچه فوک ها هستیم که درد و رنج واقعی را احساس می کنیم، ما توسط انسان های سنگ دل سلاخی می شویم و این عمل وحشیانه همچنان در حال انجام گرفتن است...!!!!ء

چه کسی به این مردان حق کشتن ما را داده است. مگر این مرد چه کسی است که بخواهند در مورد مرگ و زندگی ما تصمیم بگیرد

What gives him the right to kill us. Who is he to decide about life and death

این دیگر چه ورزشی است...؟؟؟ من به هیچ موجودی صدمه ای نرسانده ام ..!! من فقط در اطراف شنا می کنم و حالا به دست انسان های بی رحم کشته شده ام...!!!ء

خواهش می کنم به من و دوستانم کمک کنید.....!!!!!ء

Please help me and my friends...!! !

وجدان های شما نباید این عکس ها را نادیده بگیرد......اگر شما هم سکوت اختیار کنید و هیچ کاری انجام ندهید گناهکار خواهید بود....!!!!!ء

لطفا به ما کمک کنید...!!!ء

Please help us...!!

لطفا ما را تنها نگذارید....!!!!ء

Please don't leave us alone...!!


کشتن فوک ها را متوقف کنید
این ایمیل را به تمام کسانی که می شناسید فوروارد کنید تا با جلب توجه جهانیان جلوی این فجایع زیستی گرفته شود

STOP THE KILLING OF SEALS

You can make a statement by
Forwarding this mail
To as many people as you can.
Bring these murderers to the attention
Of world leaders.
Thank you... !!!!!

THIS IS THEIR HOME TOO.


KINDLY FORWARD THIS EMAIL TO EVERY ONE U KNOW

*Jiroft*- World's first Civilization-Iran (تمدن جيرفت) PART 1