نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

بهمن !ماه غرق بخون آزاديخواهان سرزمينمان !اعتراض به اعدام ها تظاهرات گسترده در برابر اوین


• شنبه شب بیش از دو هزار نفر از خانواده های زندانیان سیاسی، مادران عزادار و گروه های مختلف در برابر درب اصلی زندان اوین تجمع کرده و به اعدام مخالفین اعتراض کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. در این تجمع حتی عده ای از زندانیان سیاسی تازه آزاد شده شرکت کردند. همزمان با این تجمع، تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و مورد استقبال شورانگیز مردم در برابر زندان اوین قرار گرفتند ...


ا

اخبار روز: عصر شنبه در تظاهرات گسترده ای در برابر درب اوین خانواده های زندانیان سیاسی، مادران عزادار و گروه های مختلف مردم خواهان پایان دادن به اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، بیش از ۲ هزار نفر در این تجمع شرکت کردند.
اجتماع مردم از ساعت هفت بعد از ظهر توسط خانواده های زندانیان سیاسی، مادران عزادار و تعداد زیادی از مردم و حتی زندانیانی که در روزهای اخیر آزاد شده اند، در برابر درب اصلی زندان اوین آغاز شد. این تجمع علیه اعدام ۲ زندانی سیاسی و تهدید به اعدام بیشتر دستگیر شدگان و همچنین آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی صورت گرفت. جمعیت به حدی زیاد بود که از قسمت پایین تا درب اصلی زندان اوین مملو از مردم بود. تا ساعت ۲۱:۱۵ بیش ۲۰۰۰ نفر در مقابل زندان اوین تجمع کردند و همچنان بر تعداد آنها افزوده می شد. این تجمع تا نیمه های شب ادامه یافت.
این گزارش می افزاید: مادران عزادار که بطور معمول مراسم اعتراضات هفتگی خود را در پارک لاله برگزار می کردند شب گذشته اعتراضات خود را در مقابل زندان اوین برگزار کردند. بعضی از مادران دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: "پروانه مداح راد آزاد باید گردد"
در تجمع شب گذشته حتی دستگیر شدگانی که درطی روزهای اخیر آزاد شده بودند همراه با خانواده های خود در بین مردم بودند مقاومتها و خاطرات خود را برای دیگران تشریح می کردند و همچنین برخوردهای غیرانسانی در زندان ها را افشا می کردند. یکی از آنها در گفتگوی کوتاهی اعلام کرد تا رسیدن به آزادی هر ریسکی را به جان خواهیم خرید و آرام نخواهیم نشست.
بر اثر این اجتماع گسترده در مقابل زندان اوین به خانواده ها ی دستگیر شدگان گفته شده است که قرار است ۲٣ نفر از دستگیر شدگان امشب (شنبه شب) آزاد شوند و تا این لحظه تعدادی از آنها آزاد شده اند که از جمله آنها یک دختر جوان ۲٣ ساله و یک خانم دیگر بوده است. این دختر جوان ضمن قدردانی از مردم در یک حرکت نمادین بر زمین خم شد و بر خاک ایران زمین بوسه زد. زندانیان سیاسی که آزاد می شدند با روحیه های بالا و با لبخند بر لب از درب مخوف اوین خارج می شدند. با آزادی هر زندانی مردم برای او دست می زنند و ابراز شادمانی می کردند.

شنبه شب، بیش از ۲۰۰۰ نفر در مقابل زندان اوین

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بیش از ۲ هزار نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی، مادران عزادار و مردم در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار پایان دادن به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی هستند.

روز شنبه ۱۰ بهمن ماه از حوالی ساعت ۱۹ خانواده های زندانیان سیاسی مادران عزادار و تعداد زیادی از مردم و حتی زندانیان که در روزهای اخیر آزاد شده بودند در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند. این تجمع علیه اعدام ۲ زندانی سیاسی و تهدید به اعدام بیشتر دستگیرشدگان و همچنین آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی صورت گرفته است. جمعیت به حدی زیاد است که از قسمت پایین تا درب اصلی زندان اوین مملو از مردم است. تا ساعت ۱۵ : ۲۱ بیش از ۲۰۰۰ نفر در مقابل زندان اوین تجمع کردند و همچنان بر تعداد آنها افزوده می‌شود. این تجمع تا نیمه‌های شب ادامه خواهد یافت.

از طرفی دیگر مادران عزادار که بطور معمول مراسم اعتراضات هفتگی خود را در پارک لاله برگزار می‌کردند امشب اعتراضات خود را در مقابل زندان اوین برگزار کردند. بعضی از مادران دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود “پروانه مداح راد آزاد باید گردد”.

در تجمع امشب حتی دستگیرشدگانی که در طی روزهای اخیر آزاد شده بودند همراه با خانواده‌های خود در بین مردم بودند مقاومت‌ها و خاطرات خود را برای دیگران تشریح می‌کردند و همچنین برخوردهای غیر انسانی و از نقل و انتقال‌های مستمر آنها از بندی به بند دیگر می‌گفتند. یکی از آنها در گفتگوی کوتاهی اعلام کرد تا رسیدن به آزادی هر ریسکی را به جان خواهیم خرید و آرام نخواهیم نشست.
بر اثر اعتراضات گسترده جاری در مقابل زندان اوین به خانواده‌ها ی دستگیرشدگان گفته شده است که قرار است ۲۳ نفر از دستگیرشدگان امشب آزاد شوند و تا این لحظه تعدادی از آن‌ها آزاد شدند که از جمله آنها یک دختر جوان ۲۳ ساله و یک خانم دیگر بوده است. این دختر جوان ضمن قدردانی از مردم در یک حرکت نمادین بر زمین خم شد و بر خاک ایران زمین بوسه زد. زندانیان سیاسی که آزاد می‌شدند با روحیه‌های بالا و با لبخند بر لب از درب مخوف اوین خارج می‌شدند. با آزادی هر زندانی مردم برای او دست می زنند و ابراز شادمانی می‌کردند. سرکوبگران و شکنجه گران زندان اوین هراسناک از تجمع مردم آن‌ها را تهدید می‌کردند که اگر دست بزنید و ابراز شادمانی کنید بقیه را آزاد نخواهیم کرد.