نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ شهریور ۵, چهارشنبه

جمع آوری

ی طرح جمع آوری اراذل و اوباش در ساری
ساری - خبرگزاری مهر : اجرای طرح جمع آوری اراذل و اوباش صبح امروز چهارشنبه با حضور نیروی انتظامی  در ساری برگزار شد.
۱۳۹۳/۶/۵ - ۱۱:۵۲
۱۳۹۳/۶/۵ - ۱۱:۵۲


ارسال نظردانلود کل گزارش تصویری
ارسال نظر

جوانان!!

۱۳۹۳/۶/۲ - ۱۰:۱۵