نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ تیر ۱۹, دوشنبه

نوریزاد: خواهان سرنگونی ملاهای دزد و آدمکش‌هستم

علیزاده طباطبایی؛مصادیق فسادفی الارض که ازسوی ضابطان درآخرین جلسه دادگاه...

1 - آب‌رسانی سیار به روستاهای بجنورد‎، مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران


1 - آب‌رسانی سیار به روستاهای بجنورد‎، مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران

2 - روستای کم آب چنبرغربال از توابع شهرستان قوچان ( خراسان )