توبه نامهٔ محمدعلی عمویی(عضو ارشد حزب توده) خطاب به شاه.

محمد علی عمویی (۱۳۰۷ کرمانشاه ء)، سیاستمدار ایرانی و عضو برجستهٔ حزب توده ایران که به دلیل فعالیتش در سازمان افسران حزب توده ایران و مبارزه بر علیه رژیم پهلوی ۲۵ سال را در زندان‌ گذراند.

وی پس از انقلاب ۵۷ نیز ۱۲ سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گذراند.

عمویی از باسابقه‌ترین زندانیان سیاسی درایران است که ۲۵ سال از عمر خود را در سال‌های قبل از انقلاب ایران در زندان به سر برده‌است. در اسفند ماه ۱۳۵۷، پلنوم شانزدهم حزب توده محمدعلی عمویی و پنج تن دیگر از اعضای سازمان افسری حزب را که ۲۵ سال در زندان‌های حکومت پهلوی بودند را، غیاباً به عضویت کمیتهٔ مرکزی انتخاب کرد.