نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ آبان ۶, چهارشنبه

World history از ماموت تا فیسبوک24

Iran Tehran Behehst zahra 25 oct 2015, Reyhaneh jabber & sattar's mother...

برگزاری نشستی درباره بحران سوریه در پاریس، بدون حضور روسیه و ایران

برگزاری نشستی درباره بحران سوریه در پاریس، بدون حضور روسیه و ایران

media
وزارت امورخارجه فرانسه، امروز با میزبانی از وزرای امورخارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، عربستان سعودی، اردن و ترکیه است و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد، نشستی را درباره بحران سوریه برگزار می‌کند. ایران و روسیه، دو متحد بشار اسد غایبان این نشست هستند.

کشته شدن ۲۵ سپاهی در سوریه طی دو هفته؛ جانشین فرمانده سپاه: زیاد نیست