نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ فروردین ۸, جمعه

تشییع پیکر دکتر ابراهیم باستانی پاریزی از دانشگاه تهران

تشییع پیکر دکتر ابراهیم باستانی پاریزی از دانشگاه تهران
هرانی ها زادروز پیامبر ایرانی را جشن گرفتند
خبرنکار امرداد-بهروز ساسانی :
جشن زادروز اشوزرتشت، نخستین پیام آور یکتاپرستی جهان 6 فروردین ماه در همایشگاه مارکار تهران پارس برپاشد. 
این جشن با همیاری خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برپا بود و برنامه های شاد، چکامه سرایی و... در آن برپا بود و در پایان برای نخستین بار انجمن زرتشتیان تهران از هیت مدیره خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان از دوره اول تاسیس تا کنون تقدیر و سپاسداری کردند.
فرتورهایی از این برنامه را در دنباله ببینید.
 
 

بانوان زرتشتی با پوشش سنتی

گروه نیایش کانون دانشجویان زرتشتی


گروه سرود مهد کودک سپند

شادباش نوروزی به زبان های دری، فارسی، انگلیسی و فرانسه

رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

موبد سهراب هنگامی هموند انجمن موبدان تهران
سیامک برزویان خواننده پاپ زرتشتی 


فرزین رستمی و پویان دمهری اجرای رقص هیپ هاپ
مهسا یزدانی مجری برنامه

توران شهریاری(بهرامی) چکامه ای در باره ی اشوزرتشت خواند

حرکات موزون کردی


مسابقه و سرگرمیجمشید زره پوش چکامه سرای زرتشتی
  فرتوره یادگاری سپاسداری انجمن زرتشتیان از هیت مدیره خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران
عکس از مازیار اسدی و گاتا ضیاتبری است.
6744