نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۲۹, دوشنبه

 چگونه قهرمان ملی بشویم؟


 نوبت عاشقی، نوبت آشتی


هر روز در ایام ماه مبارک رمضان در حرم امام رضا!!روستاهای «سراش»و«فیدره»در لاهیجان