نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه


انقلاب مشروطیت و «صدور فرمان مشروطه» انقلاب مشروطیت و «صدور فرمان مشروطه» در 108 سال پیش به روایت تصویر
انقلاب مشروطيت با گران شدن قند و شكر به علت جنگ ژاپن و روسيه در خاور دور، آغاز شده بود و روي بهاي ساير اجناس تاثير گذاشته بود، زيرا كه علاء الدوله حاكم تهران بدون توجه به علت گراني كه از خارج تحميل شده بود چند تاجر از جمله سيد هاشم قندي را فلك كرده بود كه بازاريان به روحانيون متوسل شدند و اعتراض و اعتصاب و تحصن آغاز شد.

14 مرداد ماه یکصد و هشتمین سالروز صدور فرمان مشروطیت است.

به گزارش فرارو، 14 مرداد ماه 1285 شمسی مظفرالدين شاه با خواست چهارگانه متحصنين در قم و شهرري و... كه شمار آنان به بيش از ده هزارتن رسيده بود موافقت كرد و دستور داد كه كالسكه هاي سلطنتي و درشكه هاي موجود در تهران براي باز گرداندن متحصنين به شهرري فرستاده شوند و در تهران با عين الدوله رئيس الوزراء براي اجراي خواستهاي خود مداكره كنند.
اين مذاكرات ماه بعد (ژانويه سال 1906 ) به صدور فرمان تاسيس عدالتخانه (مجلس شورا) انجاميد.

انقلاب مشروطيت با گران شدن قند و شكر به علت جنگ ژاپن و روسيه در خاور دور، آغاز شده بود و روي بهاي ساير اجناس تاثير گذاشته بود، زيرا كه علاء الدوله حاكم تهران بدون توجه به علت گراني كه از خارج تحميل شده بود چند تاجر از جمله سيد هاشم قندي را فلك كرده بود كه بازاريان به روحانيون متوسل شدند و اعتراض و اعتصاب و تحصن آغاز شد.


در اين ميان روحانيون با فروش زمين مجاور امامزاده سيد ولي با اجازه شيخ فضل الله نوري به بانك روس مخالفت كردند و مردم باتخريب عمارتي كه در آن زمين در حال احداث بود جرات بيشتري براي اعتراض كردن به دست آوردند و بر دامنه اعتراضات و اعتصابات افزوده شد تا به تاسیس مجلس ملی انجامید.

هر چند که دوره استبداد صغیر محمد علی شاهی دوره سرکوب جنبش مشروطه بود، اما مجاهدت‌های سرداران و ملت مقاوم ایران از بختیاری‌های دلاور گرفته تا آذری‌های سلحشور در نهایت با تسخیر پایتخت به دست مشروطه خواهان پایان یافت و محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد و به او امان داده شد تا از کشور خارج شده و به بندر  ادسا در روسیه بگریزد.

عکس هایی از انقلاب مشروطه را در اینجا مشاهده می‌کنید:


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه

آغاز قیام در تبریز


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
مجاهدين مشروطه خواه پس از فتح تهران


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
تهیه غذا برای متحصنین سفارت انگلیسانقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
ستارخان و باقرخان سردار و سالار ملیانقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
تشییع پیکر یکی از مجاهدینانقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
نیروهای مجاهد تحت فرمان ستارخانانقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
آغاز قیام در تبریز


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
زندانیان نیروهای مشروطه خواه


سیاح محلاتی که خود نیز در شمار گرفتاران این دوران بوده است در خاطرات خود نوشته است: «به حبسیان، جز دو قرص نان و خیار زرد چیزی نمی دادند».انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
زندانیان نیروهای مشروطه خواه

این زندانی نوشته: «رنگها از آفتاب سیاه شده موها دراز گردیده، شکل و قیافه‌ها تغییر نموده، با آن وضع عکس انداخته به استبدادیان هدیه می‌کردند.»


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه

سيد حسن تقي زاده نماينده مجلس از تبريز و سيد حسن شريف زاده كه توسط عباسعلي آهنگر و سه تن ديگر در تبريز با گلوله كشته شد.


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
اجتماع مشترك مشروطه‌خواهان مسلح با علما
اجتماع مشترك مشروطه‌خواهان مسلح با علما در شهر اصفهان؛ اين عكس پس از خلع ظل‌السلطان حاكم اصفهان توسط مشروطه‌ خواهان گرفته شده است.انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
آقا سيد عبدالله بهبهاني


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه

ورود ستارخان و باقرخان به تهران از دروازه گمرك


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه

ستارخان و فرزند خردسال وي يدالله ستاريانقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
وقتي پاختيانوف، كنسول روس به ستارخان پيشنهاد كرد كه بيرقِ كنسولخانه را به سردرِ خانه اش بزند تا در امانِ دولت روس باشد و از آن گذشته نويدِ سمت قراسوراني آذربايجان را به او داد: ستار جمله اي گفت كه در تاريخ ماند: « ژنرال كنسول، من مي خواهم كه هفت دولت به زير بيرقِ دولت ايران بيايند، من زير بيرقِ بيگانه نرم».
مجاهدین مشروطه


باسكرويل (معلم آمريكايي مدرسه جمهوريان پروتستانت) از طرفداران و كشته‌شدگان انقلاب مشروطه در تبريزانقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
سلطان ستاري، دختر ستارخان


انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه

فرمان مشروطه به امضا مظفرالدین شاهانقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه

مظفرالدین شاه در روز افتتاح مجلس شورای ملی

با حضور شاه در کاخ گلستان گشايش يافت و در آخرين روزهاي زندگي مظفرالدين شاه (14 ذيقعده 1324 ه. ق.) پنجاه و يک اصل قانون اساسي به امضاي شاه رسيد.انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
هیات همراه فرمان مشروطه
صدراعظم و وزراء هيئت تجار كه دست خط مشروطه را به مجلس آورده‌اند.انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
نمایندگان اولین دوره مجلس ملی

حبیب الله خان عکاسباشی: «روز گذشته هم جناب رییس مجلس امر و مقرر فرمود که عکسی از وکلاء مجلس مرتباً گرفته شود. لهذا به هزار زحمت، عکس تمام وکلاء را در یک صفحه مرتباً گنجانیده، عکس انداخته‌اند».انقلاب مشروطیت,عکسهای انقلاب مشروطه
سردر اولین مجلس ملی ایران

روز جمعه هجدهم ذیقعده سال 1313 مصادف با 12 اردیبهشت 1275 سالروز ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی است.

روز جمعه هجدهم ذیقعده سال 1313 مصادف با 12 

اردیبهشت 1275 سالروز ترور ناصرالدین شاه به دست 


میرزا رضای کرمانی است.
بهناصرالدین شاه قاجار که به شکرانه پنجاهمین سالگرد 
سلطنت به زیارت حضرت 

عبدالعظیم در شهر ری رفته بود در قیل و قال مردم در 
لحظه خروج از حرم با گلوله ای 

از تپانچه میرزا رضای کرمانی ترور شد.

 
پس از ترور شاه امین السلطان تلاش بسیاری کرد تا خبر این ترور 
پخش نشود و تهران آرام بماند؛ نقل است وی به محض مطلع 

شدن از ترور شاه ترتیبی داد تا جسد ناصرالدین شاه را مخفیانه 

از صحن بیرون ببرند و در کالسکه سلطنتی بنشانند. در بازگشت 

به کاخ گلستان خودش نیز در کنار جسد برجای نشسته شاه 

نشست و جسم بی‌جان او را به حرکت درآورد تا برای جمعیت 

دست تکان دهد. 

با این حال شاه مضروب پس از انتقال به کاخ گلستان چندان زنده 


نمی ماند و تلاش اطبا برای نجات او بی نتیجه می ماند. گفته 

می‌شود کلمات آخر وی پیش از مرگ این بود که "اگر زنده بمانم 

جور دیگری بر شما حکومت می کنم". پس از مرگ ناصرالدین 

شاه مقرر می‌شود تا روز بعد و رسیدن مظفرالدین شاه به 

پایتخت صبر کنند و پس از آن پیکر شاه را پس از تشییع در 

امامزاده عبدالعضیم حسنی(ع) به خاک می سپارند.


از مراسم تشییع جنازه ناصرالدین شاه به دلیل اهمیت آن در آن
 

زمان چند عکاس عکاسی کرده اند که آقارضا عکاسباشی، 

عبدالله قاجار و آنتوان سوریگین از این دست هستند. با این حال 

هیچ عکسی از جنازه یا لحظه خاکسپاری شاه در دست نیست.


(تصاویر) تشییع جنازه ناصرالدین شاه

(تصاویر) تشییع جنازه ناصرالدین شاه

(تصاویر) تشییع جنازه ناصرالدین شاه

(تصاویر) تشییع جنازه ناصرالدین شاه
مطالب مرتبط

اپیلاسیون عورت زنان مستلزم لمس یا دیدن عورتین باشد٬ جایز نیست (خودتان گوگل کنید ببینید کی‌ گفته)

اپیلاسیون عورت زنان مستلزم لمس یا دیدن عورتین باشد٬ جایز نیست (خودتان گوگل کنید ببینید کی‌ گفته)

 بیشتر ببینید