نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

Syria 01.04.2011 People set picture of Bashar Assad on Fire

فروردين :نابودى 13 ميليون هکتار از جنگل هاى ايران

فروردين :نابودى 13 ميليون هکتار از جنگل هاى ايران
خراسان: سکوت جنگل وهم انگيز است. هرچه بيشتر وارد قلب جنگل هاى منطقه «مينودشت» و«جبرنلى» مى شويم اين سکوت و سنگينى افزايش مى يابد. اين جا بخشى از جنگل هاى شمال کشور است که در ۲۶ آبان ۱۳۸۹ آتش سوزى گسترده جنگل ها از آن جا آغاز شد. درست در تعطيلات عيد قربان .آن روزها نيز در منطقه بودم و يک گزارش ميدانى از آغاز آتش سوزى و اقداماتى که بسيار با تاخير يعنى حدود ۳ روز بعد براى مهار آن آغاز شد، نوشتيم. هم چنين از خبرهاى ضد و نقيضى گفتيم که مسئولان طى آن روزها از ميزان تخريب جنگل هاى کشور به دليل آتش سوزى ، اعلام مى کردند.

پس از آن، براى تهيه گزارش عينى و مفصل در اين خصوص و ميزان تخريب ها در بهمن ماه سال ۸۹ تلاش کردم تا با هماهنگى سازمان جنگل ها از اين مناطق بازديد کنم ولى با بى رغبتى اين سازمان مواجه شدم و چون در آن شرايط آب و هوايى امکان سفر به قلب جنگل هاى شمال آن هم بدون راهنما و به تنهايى مقدور نبود، اين گزارش کار نشد تا آن که در ايام نوروز فرصتى دست داد تا دوباره به همان منطقه بروم. با «محمد ارفون» يکى از ساکنان منطقه و راه بلدى که همه جنگل هاى آن اطراف را مثل کف دستش مى شناسد، مى روم تا هرچند از آن آتش سوزى بيش از ۴ ماه مى گذرد ولى حقايق را ببينم و حداقل در اين منطقه آن چه را که رخ داده با آن چه که مسئولان اعلام کردند، مقايسه کنم.


آمارهاى ديروز و امروز
بگذاريد قبل از آن که با هم سفرمان را آغاز کنيم، مرورى داشته باشيم بر آمار جنگل هاى کشور و به خصوص جنگل هاى شمال. معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در تاريخ 89.2.1 در مشهد اعلام کرد که سطح عرصه جنگلى در کشور به ۱۱ ميليون هکتار کاهش يافته است. اين در حالى است که همين مقام مسئول حدود ۹ ماه بعد يعنى اوايل بهمن ماه ۸۹ اعلام کرد: به علت استفاده ناصحيح طى ۴۰ سال اخير مساحت جنگل هاى کشور از ۱۸ ميليون هکتار به ۱۲ ميليون هکتار کاهش يافته است.

جالب آن که وى اذعان مى دارد: ترکيه ۴۰ سال پيش ۱۸ ميليون هکتار عرصه جنگلى داشته که امروزه آن را به ۲۳ ميليون هکتار رسانده،يعنى ۵ ميليون هکتار طى ۴۰ سال به آن افزوده و ما طى همين مدت ۶ ميليون هکتار را از دست داده ايم.براى آن که آمار رسمى دقيق تر را در اين خصوص بگيرم با يک کارشناس مسئول در سازمان جنگل ها تماس مى گيرم. وى مى گويد: ايران در حال حاضر ۱۳ ميليون و ۸۶۰ هزار هکتار جنگل دارد که وسعت جنگل هاى شمال کشور حدود يک ميليون و ۹۰۰ هزار هکتار است.

وقتى از وى درباره ميزان دقيق تخريب جنگل در آتش سوزى آبان ماه سال گذشته مى پرسم مى گويد: اين رقم هرگز به صورت دقيق مشخص نشد چون منابع مختلف، آمار متفاوتى ارائه کردند. از ۱۰۰ هکتار تا ۱۰۰۰ هکتار. فکر مى کنم دليل اين اختلاف آمار مشخص نبودن تعريف دقيق تخريب جنگل است. چون برخى ها نابودى درختان و درختچه ها را تخريب مى دانند و برخى ديگر حتى نابودى درختچه ها و بوته هاى کف جنگل را نيز تخريب مى دانند.

در اين بين آمار غيررسمى درباره جنگل هاى ايران وجود دارد که بيشتر مورد نظر کارشناسان مستقل است و آن اين که طى ۴۰ سال گذشته عرصه هاى جنگلى کشور از ۲۲ ميليون هکتار به حدود ۹ ميليون هکتار کاهش يافته است و اين زنگ خطر بزرگى براى کشور محسوب مى شود.

ولى سخن ما اين است که چه يک هکتار ، چه 6 ميليون هکتار و چه 13 ميليون هکتار ، اصلا چرا بايد جنگل هاى کشور به جاى افزوده شدن نابود شود؟

چرا بايد در سايه ضعف مديريت از ابتدا تا کنون ، جنگل هاى کشور به دليل عدم رعايت مسائل زيست محيطى ،آتش سوزى هاى عمدى و غير عمدى ، زمين خوارى و زمين سازى ، قاچاق چوب ، چراى دام و حتى جارى شدن سيل روز به روز بيشتر نابود شود ؟

نکته مهم آن که ما فقط توانستيم به يک قسمت از جنگل هاى شمال سر بزنيم و خدا مى داند در مناطق ديگر چه وقايعى رخ داده است.15 فروردین 1390