نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

دادگاهی دانشجویان دانشگاه شیراز و انتصاب هئات نظارت بر نشریات دانشگاهدادگاهی دانشجویان دانشگاه شیراز طی هفته جاری و هفته گذشته برگزار شد. احکام صادره بصورت ذیل می باشد
راضیه جعفری به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد
ندا اسکندری تبرئه شد .وی ترم گذشته 28 روز در بازداشت بود
سید محمد حسینی احضار به دادگاه انقلاب وهنوز حکم صادر نشده است.
سعید لطفی .احضار به دادگاه انقلابوهنوز حکم صادر نشده است
سعید خسرو آبادی احضار به دادگاه انقلاب نامبرده با قید50 میلیون وثیقه آزاد شده بود.
کاظم رضاییاحضار به دادگاه انقلاب نامبرده با قید100 میلیون وثیقه بعد از 3 ماه آزاد شده بودو همچنین از دانشگاه اخراج شده است
مسبب تمام اقدامات فوق حسین کارپرورفرد معاون دانشگاه و محمدی رئیس حراست است.آنها از عوامل مستقیم اداره اطلاعاتشیراز می باشند
در ادامه سرکوبهای دانشگاه شیراز روز 17 اسفند کمیته انظباطی و حراست دانشگاه با همکاری بسیج نشریات مستقل ژیله مو با مدیر مسئولی کمال عبدلهی و ستاک با مدیر مسئولی علیرضا مرزبان راد را رد صلاحیت کردند .حساسیت نسبت به نشریه ژیله مو به حدی است که سعید خسرو آبادی،احسان هاشمی،سعید لطفی و سید محمد حسینی از اعضای نشریه به اداره اطلاعات شیرازاحضار شده اند.در ضمن نشریه مذکور به مدت 3 نیز توقیف شده بود