نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

ولی فقیه قبلی، تازه ترین سوراخ فرار ولی فقیه فعلی

فراسوی خبر... 21 آذر


منصور امان

آیت الله خامنه ای برای جان به در بُردن از ضربات پیاپی جُنبش اجتماعی، در پس سپر تازه ای مخفی شُده است. این بار شخص برپاکُننده جمهوری اسلامی، آیت الله خُمینی است که می بایست در نقش بلاگردان او کمر به خدمت ببند.

چند روز بعد از اعتراضهای سراسری شانزده آذر، ابواب جمعی بارگاه ولایت به طور دستجمعی، اشک ریزان و کفن پوشان معرکه ای را دوره می گردانند که دلقک اصلی آن آیت الله خُمینی و تصویر پاره شُده وی است. تلویزیون دولتی بارها و بارها فیلمی را به نمایش گُذاشته است که در آن ولی فقیه پیشین به عُنوان آماج اعتراضهای شانزده آذر مُعرفی می شود.

اگر چه ترمهایی که مُلا و مُکلهای رژیم جمهوری اسلامی برای سواری گرفتن زین می کُنند، گُستره ای از صحرای کربلا تا نوار غزه را در بر می گیرد، با این وجود "استفاده ابزاری" از آیت الله خُمینی، شخصیتی که در اختلافهای داخلی دستگاه قُدرت نقش منبع مشروعیت را ایفا می کُند، حتی با این استانداردها نیز یک نوآوری به شُمار می رود.

آقای خامنه ای با جلو انداختن سلف خود و پنهان شُدن پُشت سر او، به امواج رُشد یابنده حملاتی واکُنش نشان داده است که مُدت کوتاهی پس از شکل گرفتن اعتراضهای اجتماعی، به گونه مُستقیم به سمت وی به حرکت درآمده است و با لحن صریح از او به عُنوان گرداننده و مسوول تبهکاری سیاسی و سرکوبی خونین اعتراضها نام می برد.

آیت الله خامنه ای کوشش می کُند پوزه ای که زیر رگبار مُشت مُخالفان و مُنتقدان قرار گرفته را مُتعلق به هر کسی جُز خود جلوه دهد. از این رو چنین می نماید که بعد از این - همانی خود با "نظام" و "اسلام" اکنون نوبت به آیت الله خُمینی رسیده باشد که برای نگه داشتن او بر تخت سُلطانی ولایت می بایست دراز شود.

ضربه کوبنده بر گیجگاه "رهبر" در شانزده آذر، کُمک زیادی به ترمیم قُوه تعقُل وی و مُشاوران اش نکرده است. چه، بیرون کشیدن ولی فقیه پیشین از کُلاه شُعبده و به تماشا گُذاشتن او در برابر میلیونها بیننده تلویزیون در حالی که لگدمال می شود، برابر با اعتراف به شکستن اقتدار "نظام" و بی مصرف شُدن خطهای قرمز آن است. این اشتباه را آیت الله خامنه ای یک بار دیگر هم مُرتکب گردید؛ زمانی که در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری برای منکوب کردن رُقبا به تلویزیون و مُناظره مُتوسل شُد.

از سوی دیگر، ترفند مزبور هنگامی موثر می اُفتاد که صدا وسیما و تبلیغات رسمی، یگانه منبع کسب اخبار و اطلاعات جامعه محسوب می شُد و تصویری که از نوک حمله تظاهُرکُنندگان در شانزده آذر می داد، می توانست در سایه این امتیاز انحصاری نقش چشم بند اسب عصاری را ایفا کُند.

صدها خبر ویدیویی و بیشتر از این تعداد، عکس و گُزارش مُشاهدات عینی که به گونه گُسترده ای در داخل و خارج مُنتشر گردیده، روایت آقای خامنه ای و تبلیغاتچیهای او از آماج اصلی خشم مردُم در شانزده آذر را در هیچ کُجای کشور تایید نمی کُند.

شاید جاخالی آیت الله خامنه ای از برابر حمله ها و اعتراضها و نشان کردن آیت الله خُمینی به جای خود یک ژست چندان شُجاعانه نباشد اما در عوض همه درها را برای تبدیل او به قهرمان داستان "چوب و پیاز" باز کرده است.

مجاهدین خلق، چپ، لیبرال، سلطنت طلبان اصلاح طلبان، منتظری، بنی صدر، موسوی و... رهبری!


کورش طاهری


محسن خان سازگارا به جرج بوش تکیه زده , در پی ایجاد سپاه جدیدی است تا چون گذشته شیره ایبر سر خلق بمالد! مرد رسانه ای نزدیک به جناح های حکومت و مبلغ مقطعی برای هر یک از عوام و خواص حمهوری اسلامی , نوری زاده از مردم ایران , به خاطر تبلیع شعارها و رهنمودهایش تشکر می کند ! موسوی به عنوان رهبر جنبش اعلامیه صادر می کند , رفسنجانی یکی به میخ می زند و یکی به نعل , وقتی خبر از بازجوئی فرزندانش می شود به خطبه های نماز جمعه تیر ماه بر میگردد و وقتی سکوت است , از فرامین و منویات رهبری برای دیگران پند و اندرز می دهد.اینک او متهم ردیف اول در پاره کردن عکس خمینی است . خاتمی چون دوران ریاست جمهوری ایش , هم آبدارچی دوم خرداد است , هم ,در نوسان و گردش در چرخه ولایت فقیه . اما در حال جدائی از سبز مخملی! شیخ کروبی با دست انداز های قانون اساسی و نصیحت های امام در تلاطم کسب قدرت در روزهای خوش به مانند دوران جزایری است !

در این سوی آب ها اکبر گنجی , می خواهد گاندی ایران شود بدون این که بداند گاندی , نه مسلمان بود , نه مامور!! فرخ خان که دعای آیات عظام نگهدار راهش باشد یک روز نسخه شربت مصلحت رفسنحانی تجویز می کند و روز دیگر آب زم زم ولایت!ابراهیم خان هم یک دل در بروکسل و آمستردام دارد و ده ها رویا در سازمان تبلیعات اسلامی و وزارت کشور ولایت! صدای آمریکا و بی بی سی , به بارگاه و میعاد گاه مسلمانان فراری و فراری شده در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.فدائیان اکثریت برای این که اذهان و افکار عمومی را از دلبستگی و گرایش به سوی رفسنجانی و به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی از خود دور کند هر چند گاهی مطلبی را با امضای هواداران از ایران در سایت خود منتشر می کند که به چپ و از جمله فدائیان رهنمود می دهد که بیش از این دل در گرو امپریالیسم و سرمایه داری نبندند و فقط از جنبش سیز پیروی کنند! میر حسین موسوی طفل معصوم امام راحل که با سیستم کوپنی دوران جنگ , کشور را اداره می کرد و از حیله های رفسنحانی و خامنه ای بر علیه خود و مردم نزد امام راحلش شکایت می کرد , اینک به فرد نرم برانداز نظام تبدیل شده است که نرم افزاری اش در دست خود و سخت افزاریش در اختیار هاشمی رفسنحانی و موسوی خوئینی ها است. او وفادار حفظ نظام اسلامی است ! آیت اله منتظری از معدود افراد پاک در نظام جمهوری اسلامی , او اینک محبوب افراد و گروهائی شده است که سال ها بر او تاخته اند اما هم این که خود را از دایره قدرت بیرون می بینند به سمت و سوی او گرایش پیدا کرده اند! اما او نشان داده است که با این ترفند ها به خوبی آشنا است!

رضا پهلوی که به مانند پدرش افراد قدرت طلب و فرصت طلب اطراف او را احاطه کرده اند , در رویای احیای سلطنتی است که تچربه اش در ایران منفی بوده است. در دنیای کنونی سوئد ,نروز , دانمارک ,یکی از پیشرفته ترین نظام های مبتنی بر سلطنت را دارند که در آن شاه و خاندان او نقشی در کشور ندارند و فقط سمبلیک هستند . قدرت در اختیار نخست وزیر است . اما معلوم نیست رضا پهلوی , دنیال کدام نوع از سلطنت است , آن چه که از اظهارات نزدیکان و مشاوران آن استنباط می شود , سلطنت به سبک پدر مورد نظر است در حالی که مردم آن را از تاریخ ایران برای همیشه حذف کرده اند. گروه نهضت آزادی , که بعد از مرگ مرحوم بازرگان دچار تضعیف شد , اینک یک دل در گرو به اصطلاح اصلاح طلبان دارد و یک دنیا تمایل برای چراع سبز ولایت فقیه در رسمیت شناختن فعالیت های آنان در قلمرو قانون اساسی ولایت! آنان , اینک آیت اله منتظری را نشانه گرفته اند تا بتوانند در احتمالات آینده سهمی را کسب کنند. سئوال این است آیت اله منتظری چه سمت و نقشی را خواهد داشت؟

بنی صدر , رئیس جمهوری واقعی و منتخب مردم در غربت ,پیامهائی صادر می کند که , بسیاری از نسل کنونی با نام او آشنا نیستند , اما , نسل میانه و تاریخ هنوز او را تنها رئیس جمهور قانونی ایران می داند که , طی یک کودتای مذهبی از قدرت ساقط شد! او یکی از گزینه هائی است که اگر تمایل داشته باشد می تواند کانون وحدت , بخش بزرگی از اپوزیسیون شود.

مجاهدین خلق به عنوان یکی از سازمان هائی که بزرگترین و سنگین ترین هزینه های اجتماعی سیاسی انسانی و... در مبارزه با حکومت ولایت فقیه تاکنون متقبل و پرداخته است از نزدیک به دو دهه بیش با معرفی خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران , برنامه و سیاست خود را در مورد آینده روشن کرده اند. آنانی که مجاهدین را به وابستگی به عراق متهم می کردند اینک خود به شدت وابسته و سرسپرده آمریکا انگلیس هلند و... شده اند!

اگر از سیستان و پلوچستان و کردستان به خاطر ادامه مبارزه با حکومت ولایت فقیه برای کسب آزادی و خودمختاری در قلمرو ایران فدرال عبور کنیم در سایر استان ها با خصوصیات قومی و ملی سطح مبارزه محدود است و دانشگاه ها و مراکز آموزشی پیشگام مبارزه هستند.

باراک حسین امید و معبود لیبرال ها ,به اصطلاح چپ های فرصت طلب , و نیز ماموران سابق ولایت و.. وارد گود مسلمین شده ,او برای این که ثابت کند چون جمهوری اسلامی ایران عمل می کند , ابتدا به حکومت ولایت و دیکتاتور آن نامه و پیام می فرستد , سپس در مراسم اهدا حایزه صلح نوبل( بخوانید ورق پاره ای که یک میلیون دلار ارزش دارد) از جنبش مردم ایران نام می برد! به قول معروف قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را! اما چون جایزه صلح نوبل است دم خروس بیشتر می ارزد

منبع: سايت ديدگاه

فشای نقش 4 گروه لباس شخصی در كوی دانشگاه

با وجود انعكاس گسترده سخنان چندی پیش دكتر علیرضا زاكانی، نماینده تهران در دانشگاه امام صادق(ع)، بخشهایی از آن سخنان درخصوص مقوله لباس شخصی ها و حادثه كوی دانشگاه به دلایل نامعلومی سانسور شد كه به دلیل اهمیت و مشخص شدن برخورد نظام با متخلفین، در ادامه منتشر می شود.


به گزارش خبرنگار "آینده" این نماینده مجلس عناصر لباس شخصی را به 4 دسته تقسیم و تاكید كرد: یك دسته از نیروهای لباس شخصی از عوامل ناجا هستند كه در كوی دانشگاه ورود پیدا كرده و باید با آنها برخورد شود و دسته دوم كسانی هستند كه احساس تكلیف می‌كنند و دسته سوم كسانی هستند كه سامان دهی خود را در صحنه پیدا می‌كنند كه بخش بسیاری از این عناصر دسته سوم لباس شخصی‌ها شناسایی و دستگیر شده‌اند و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.


زاكانی به دسته چهارم از عناصر لباس شخصی اشاره و تصریح كرد: معلوم نیست این افراد چه كسانی هستند اما اكثرا از اراذل و اوباش هستند كه هیچ گاه كتك نمی‌خوردند و به بیان رییس دانشگاه تهران عده ای از آنها از روز قبل با آن چه به محیط كوی دانشگاه آشنایی نداشتند وارد كوی دانشگاه شده بودند.


این در حالی است كه پیشتر فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) از ورود موتورسواران ناجا به داخل كوی در شب حادثه خبر داده بود.


عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاكید بر اینكه بحث جدی این است كه كسانی قصد دارند ضابطه‌ها را از میان ببرند خاطر نشان كرد: بنده در مجلس شورای اسلامی در خصوص كوی دانشگاه جزو گروهی بودم كه موظف بود دانشجویان كوی دانشگاه را هر چه زودتر آزاد كند و بنده در تماس با نیروی انتظامی از محل بازداشت این دانشجویان كسب اطلاع كرده و از آنها خواستم این دانشجویان را آزاد كنند و در نهایت با مسئولیت بنده همان شب 138 نفر از دانشجویان كوی دانشگاه را آزاد كردند.


دبیر كل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به اینكه كمیته‌های مختلفی در خصوص بحث كوی دانشگاه در مجلس تشكیل شده است تاكید كرد: عناصری از عوامل لباس شخصی و غیر لباس شخصی نیروی انتظامی در بحث كوی دانشگاه دستگیر شده‌اند و با دستور حجت الاسلام طائب و با شناسایی عوامل سپاه، كسانی كه به اسم بسیج وارد كوی دانشگاه شده بودند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.


وی تصریح كرد: بخشی از عناصر لباس شخصی كه اراذل و اوباش هستند، باید شناسایی شوند و باید با آنها برخورد شود.


زاكانی در پایان خاطر نشان كرد: امیدوارم ابعاد مختلف حادثه كوی دانشگاه واكاوی و روشن شود و این مسأله مانع ظلم بزرگی به دانشجویان شود.

"کابل برق" وسیله جدید اراذل و اوباش نظامی


در روز 16 آذر نیروهای نظامی وسیله جدید برای سرکوب مردم در دست داشتند.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر همانطور که در عکس زیر مشاهده می شود نیروهای نظامی از کابل های برق به عنوان وسیله ای برای ضرب وشتم دانشجویان و مردم در روز 16 آذر استفاده کردند.


لازم به یادآوری است سردار علی فضلی یکی از فرماندهان سپاه 3 روز پیش از روز دانشجو اعلام کرده بود سپاه در روز 16 آذر به دانشجویان "گل" هدیه خواهد داد.