نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

اسید پاشی هم‌زمان به ۱۴ نفر در جنوب تهران

اسید پاشی هم‌زمان به ۱۴ نفر در جنوب تهران

در اولین ساعات بامداد روز پنج‌شنبه ۱۸ خرداد در پارک فدائیان اسلام در جنوب تهران، مردی با یک دبه اسید به مردم حمله کرد. در اثر این اسیدپاشی ۱۴ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
Säureattacken in Iran ( sandoogh)