نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

حرکت های اعتراضی دانشجویان همچنان ادامه دارد.

با وجود تلاش برای سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و اعمال فشارهای گوناگون بر فعالین دانشجویی این دانشگاه، حرکت های اعتراضی دانشجویان همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر هفته گذشته دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در حرکتی هماهنگ اقدام به شعار نویسی در سراسر دانشگاه کردند. از جمله شعارهایی که با رنگ سبز بر دیوارهای دانشگاه تربیت معلم نوشته شده بود می توان به "مرگ بر ديكتاتور"، "ما بيشماريم"، "ما پيروزيم" و "وعده ي ما 13آبان" اشاره کرد.

در پی این اقدام دانشجویان، حراست دانشگاه به سرعت اقدام به پوشاندن شعار نویسی ها بوسیله اسپری کرد، اما شعار نویسی دانشجویان همچنان ادامه پیدا کرد.

در روزهای اخیر دانشگاه های مختلف عرصه اعتراض دانشجویان به دولت کودتا به روش های مختلف بوده است.

در این هفته دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی در داخل سلف غذاخوری کردند.

همچنین دانشگاه آزاد تهران مرکز برای چندمین هفته متوالی شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بود.

در دانشگاه چمران اهواز هم سخنرانی رسایی (نماینده مجلس حامی دولت) با اعتراض شدید دانشجویان و درگیری لفظی رسایی با دانشجویان معترض همراه بود.