نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ خرداد ۸, چهارشنبه


 دروغ پردازی رژیم درباره سینمای زیرزمینی ایران

http://cinemapress.ir/old/larg_pic/17-7-1389/IMAGE634222277549531250.png

موضع سینمای زیرزمینی درباره نهادهای سینمائی دولتهای غربی و رسانه هایی چون "من و تو" و "صدای آمریکا " بسیار مشخص بوده و بارها علیه سیاستهای آنها موضعگیری کرده وبهای این موضعگیری را در عمل پرداخته است .
چرا که نهاد های هنری و سینمائی این دولتها و رسانه هاشان همواره مبلغ سیاستهای فرهنگی و سینمائی رژیم حاکم بر ایران بوده و هستند و اتفاقا هر صدا و حرکت هنری و اجتماعی مستقل که علیه تمامیت رژیم بوده توسط این رسانه ها نادیده گرفته ولبه تیز سانسورشان شامل اینگونه آثار بوده و هست.
دروغ پردازی رژیم درباره سینمای زیرزمینی ایران
نگارش:کانون حمایت ازسینمای زیرزمینی ایران
روزسوم خرداد برخی‌ از سایتهای خبری رژیم در داخل کشور با درج خبری تحت عنوان "آماده باش سینمای زیرزمینی ایران برای ثبت تصاویری از فتنه ی احتمالی در جریان انتخابات سال ۱۳۹۲ " به پخش خبری جعلی درباره سینمای زیرزمینی ایران و هنرمندان درتبعید لیلا قبادی، بصیرنصیبی، جواد دادستان و مسلم منصوری  پرداختند.
پایگاه های خبری رژیم با پخش این خبر ساختگی مدعی شدند که دست اندرکاران سینمای زیرزمینی و انجمن هنر در تبعید در پاریس جلسه ی مشورتی برای ثبت تصاویر درگیری های احتمالی در انتخابات برگزار کردند

هرچند این نخستین بار نیست که دستگاههای خبری رژیم درباره سینمای زیرزمینی ایران دست به دروغ پردازی زدند پیش از این هم از معاون سینم
ایی وزارت ارشاد تا فرمانده نیروی انتظامی رژیم نسبت به سینمای زیرزمینی موضعگیری کردند و از گرایش جوانان به هنر زیرزمینی ابراز نگرانی کرده و برای ایجاد ارعاب آنها را تهدید به سرکوب کردند.

اینبار هم این سایتهای خبری به دروغ مدعی شدند که سینمای زیرزمینی در رابطه
با انتخابات بهیک نهاد سینمائی در کشور نروژ و تلویزیونهای مثل "من و تو" و "صدای آمریکا" قول همکاری داده است. خبرگزاریهای رژیمبرای اثبات این خبر بیاساس لینک و عکس چند خبر و مصاحبه هنرمندان تبعیدی را که ربطی به متن خبرهم ندارد، منتشر کردند. در حالیکه نه‌ چنین جلسه‌ای در پاریس برگزار شده و نه مؤسسه‌ نروژی مذکور یا رسانه‌های نام برده شده هیچ ارتباطی به حرکت سینماگران زیرزمینی داشته یا دارند.

موضع
سینمای زیرزمینی درباره نهادهای سینمائی دولتهای غربی ورسانه های چون "من و تو" و "صدای آمریکا " بسیار مشخصبوده و بارها علیهسیاستهای آنها موضعگیری کرده وبهای این موضعگیری را در عمل پرداخته است .
چرا که نهاد های هنری و سینمائی این دولتها و رسانه هاشان همواره مبلغ سیاستهای فرهنگی و سینمائی رژیم حاکم بر ایران بوده و هستند و اتفاقا هر صدا و حرکت هنری و اجتماعی مستقل که علیه تمامیت رژیم بودهتوسط این رسانه ها نادیده گرفته ولبه تیز سانسورشان شامل اینگونه آثار بوده و هست.

اگر هم هر از گاهی فرصت کوتاهی در اختیار هنرمندان درتبعید گذاشتند تا سخنی در این رسانه ها بیان کنند بیشتر برای آن بودهکه خط اصلی آنها - که همواره حمایت سیستماتیک از سینمای جمهوری اسلامی و باندهای درون حکومتی بوده - در جامعه کاملا رو نشود و ژست بیطرفی و دموکراسی خواهی شان حفظ شود.

هنرمندان تبعیدی
با آگاهی کامل به این مساله و با توجه به شرایط موجود که رسانه های مستقل عمومی‌ وجود ندارد، در مواردی تصمیم می گیرند با حضور در این گونه رسانه ها از این امکان محدود در حد ممکن استفاده کرده و اعتراض‌شانرا بیان کنند آنهم تنها با این شرط که بتوانند در فرصت کوتاهی که دارند نظرات خودشان را آنگونه که می خواهند بیان داشته نه‌ اینکه با نظرات این رسانه‌ها همسویی کنند

جدا از تک صداهائی که گاهی دراین رسانه ها امکان حضوربه آنهاداده می شود اما کاملا روشن است که این رسانه ها به طور سیستماتیک به تبلیغ دستگاه سینمائی رژیم مشغولند و در طی این سالها بزرگترین فستیوالهای سینمائی دولتهای غربی و نهادهای به اصطلاح حقوق بشریشان جایزه هاشان را به سمت سینماگران و توجیح گران فرهنگی رژیم و اپوزیسیونهای دست سازآن سرازیر کردند.

وقتی سینمای زیرزمینی با تلاش پیگیر مسلم منصوری و با همکاری تعدادی از هنرمندان درتبعیدو داخل کشور پا گرفت طولی نکشید که رژیم برای آن دست به بدل سازی زد و فیلم هائی را به عنوان سینمای زیرزمینی تولید کردتا چهره سینمای زیرزمینی را لوث و مخدوش کند همین رسانه ها و نهاد های دولتهای غربی این فیلم های بدلی رژیمرا به عنوان سینمایی زیرزمینی به جامعه معرفی کردند.
طبیعی است که با این کارخواستند تااصل حرکت سینمای زیرزمینی ایران در جامعه بی پشتوانه و بی حمایت بماند چرا که جامعه بیشتر آن فیلم های تقلبی که در رسانه ها تبلیغ می شود را می بیند و می شنود اما با این همه وقتی اینگونه رژیم نسبت به سینمای زیرزمینی حساسیت نشان می دهد که حتاخبرگزاری هایش دست به دروغ پردازی می زنند و اینچنین از ثبت تصاویر واقعی جامعه و اعتراضات اجتماعی مردم هراس دارد، گویای این حقیقت است که سینما و هنر زیرزمینی در حد توان خودش در مسیر مبارزات اجتماعی مردم علیه کلیت رژیم حاکم بر ایران، کارآیند و تاثیرگذار است.

بدون شک جوانان و هنرمندانی در داخل کشورهستند که هنر زیرزمینی را به عنوان یک الگو و راهکار در برابر هنر رسمی انتخاب کرده اند، و تلاش دارند تصویرگر صدای مردم زیر ستمی باشند که در هیچ یک از این رسانه های رسمی صدایی ندارند و به رغم سرکوب و ایجاد رعب و وحشت رژیم، در
مبارزه شان علیه وضع موجود از پای نمی نشینند
.
کانون حمایت از سینمای زیرزمینی ایران
می ۲۰۱۳
لینک خبر منتشر شده در سایتهای رژیم:

بااهدای لوح تقدیر به مسلم منصوری سرپرست سینمای زیرزمینی ایران , قول همکاری و مساعدت های بیشتر بنیاد سینمایی کوسمورامای نروژ با فیلمسازان زیرزمینی ایران درآینده نزدیک را نیز داد
گروه سیاسی - در نشست مشورتی که درتاریخ ۱۸ماه می ۲۰۱۳ در پاریس پیرامون سینمای زیرزمینی و با حضور جواد دادستان ، بصیرنصیبی ، لیلا قبادی و مسلم منصوری از مستند سازان زیرزمینی فراری و با دعوت گزینشی از تعدادی از نمایندگان رسانه های ضدانقلاب همچون مرجان عباسی از شبکه تلویزیونی من و تو و محمدرضا شاهید خبرنگار صدای آمریکا در پاریس و یان نیلسن به نمایندگی از بنیاد کوسمورامای نروژدر پشت درهای بسته ی سالن اجتماعات گراند رکس پاریس برگزارگردید.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152825145885226
به گزارش بولتن نیوز،
مسائل و نیازهای مستند سازان زیرزمینی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به بحث گذاشته شد
در شروع جلسه جواد دادستان رئیس انجمن هنر در تبعید پاریس ضمن ابراز خشنودی از توجه رسانه های ضد انقلاب و جشنواره های غربی از فیلمسازان زیرزمینی ایران درفتنه ۸۸ خواستار حمایت از فیلمسازان زیرزمینی در شرایط حساس کنونی شد و خاطر نشان کرد که فیلمسازان زیرزمینی در فتنه ۸۸ خطرات فراوانی کردند و اینک در زندان و تبعید و یا در گوشه یی مخفی شده اند و خواستار یاری رسانی و تقویت سینمای زیرزمینی ایران با همکاری رسانه های غربی و جشنواره های ضدانقلاب شد
جلسه با نمایش فیلمی از لیلا قبادی مستند ساز فراری ونقد و بررسی آن توسط منتقدان سینمایی دنبال شد
و در ادامه یان نیلسن به نمایندگی از جشنواره ی ضد ایرانی کوسمورامای نروژ که به این جلسه دعوت شده بود .
بااهدای لوح تقدیر به مسلم منصوری سرپرست سینمای زیرزمینی ایران , قول همکاری و مساعدت های بیشتر بنیاد سینمایی کوسمورامای نروژ با فیلمسازان زیرزمینی ایران درآینده نزدیک را نیز داد .
مسلم منصوری در ادامه افزود که در سال های گذشته حدود ۴۵ فیلمساز از نقاط مختلف کشور با سینمای زیرزمینی همکاری خوبی داشتند که این تعداد بعد از دستگیری و فرار تعدادی زیادی از آن ها از ۵سال پیش بدین سو به حدود یازده فیلمساز تقلیل نموده و به دلیل ریسک بالای امنیتی و کاهش بودجه دشواریهای زیادی برای جذب نیروهای داوطلب و جدید داریم .
در ادامه مرجان عباسی از شبکه تلویزیونی من و تو ابراز امیدواری نمود که در آینده ساعاتی را در هفته برای پخش مستند های فیلمسازان زیرزمینی در جدول زمانی پخش در نظر خواهیم گرفت و خواستار همکاری بیشتر سینمای زیرزمینی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اخیر با شبکه ی تلویزیونی من و تو شدند.


تکثیراز جهانگیر محبی
ارسال به: اعضای گروه یاهو،گوگل،شخصیتهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی
هنری،سازمانها،احزاب،نشریات،رادیوها،تلویزیونها،انجمنهای
زنان-دانشجویان-دانش آموزان-معلمان-روزنامه نگاران
وبلاگ نویسان-نویسندگان،تشکلهای کارگری
و سایت ها در داخل و خارج از کشور
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

در طول حیات دولت، چه کالاهایی از چین به ایران وارد شد؟

واردات در آیینه دولت دهم
صادرات، واردات، خودکفایی؛ این سه واژه کلیدی شاید بیش از هر چیز اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که افزایش صادرات...

پارسینه-گروه اقتصادی: صادرات، واردات، خودکفایی؛ این سه واژه کلیدی شاید بیش از هر چیز اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که افزایش صادرات، به خصوص صادرات غیر نفتی و کاهش واردات کالاهای اساسی و رسیدن به خودکفایی در بحث تولید نشانه‌هایی است از پیشرفت اقتصادی و طی کردن پله‌های ترقی.


اما اینکه این مهم در سالهای اخیر چقدر محقق شده است؟ سوالی است که اهالی اقتصاد بار‌ها و بار‌ها از خود می‌پرسند چرا که از نشانه‌های کاهش واردات و افزایش صادرات، افزایش تولید و اضافه شدن کارخانه جات و کارگاهای تولیدی در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی است که به نظر نمی‌رسد رشد چندانی داشته باشند، هر چند آمارهای دولتی حکایت از افزایش صادرات غیر نفتی دارد اما همچنان آمار دقیقی از واردات کالا به کشور ارائه نمی‌شود و هر روز خبرهایی از ورود کالایی تازه به کشور به خصوص از کشور چین روی خط رسانه ها می رود.

طبق آمار اتاق بازرگانی ایران در ۱۱ماه سال گذشته به میزان ۴۶میلیارد و ۵۰۱میلیون و ۵۳۰هزار دلار از سایر کشورهای جهان کالا  به کشور واردات شده است.

 واردات کالا از ۱۵۱ کشورجهان در حالی رخ می دهد که در مقابل این حجم واردات، میزان صادرات حدود ۲۹میلیارد دلار بوده است.

طبق این آمار کشورهای چین، امارات و کره به ترتیبب بیشترین کالاها را به ایران فرستاده اند.

همچنین کمترین میزان واردات نیز از کشورهای نیکاراگوئه،توکلائو و کامبوج انجام گرفته است.

برخی از کالاهای چینی که بر اساس آمار رسمی گمرک به کشور وارد شده‌اند به شرح زیرند:
 
نوع
وزن
ارزش دلار
سنگ مرمر، گوانت
920077
357301
سنگ کف و دیوار
1124482
1960397
آیینه ماشین قاب شده
1512287
1174375
سیم خاردار
448886
292205
میخ، میخ سرپهن پونز
870707
719092
سوزن دو زندگی، رفوگری
35832
47403
ظرفشویی و روشویی
709327
1965927
تیغه برای کارد و چاقو
82134
145333
دسته کارد و چاقو
7570
21433
مداد تراش و تیغه آن
829600
1189444
لوله از فلز معمولی
5024795
6426454
قفسه بایگانی
561555
748206
گیر، نامه، گوشه گیرنامه
827809
1203777
چوب ماهیگیری
65790
393796
قلاب ماهیگیری
2227
3779
استخوان، کاسه لاک پشت انواع شاخ
22171
18703
دگمه قابلمه، دگمه فشاری
38099
80519
زیپ یا دندانه از فلزات معمولی
10537
25783
مهره های تاریخ زنی
27997
144529
جارو
33831
55200
چراغ رومیزی و کنار تخت
619731
786074
کارد سرمیز با تیغه ثابت
267088
666676
بیل، بیلچه
1886296
1440708
موی انسان
5411
11043
روتختی
155259
327081
لوله و شلینگ از کائوچو و کلا نیزه سخت نشده بدون لوازم و ملحقات
383226
830325
واکس کفش
16177
39328
سنگ پا
14874
21815
خاک رس نسوز
378140
88970
کچاپ گوچه فرنگی و سایر سس های گوجه فرنگی
8399
13038
هلو شلیل، شفتالو
458550
218696
مرکبات
5232393
3946864
بادام زمینی
189600
225555
انواع میوه و پوست میوه
1627199
700427
لوبیا
104389
27885
زردچوبه
184000
151127
دارچین بسته بندی
29550
23553
فلفل خرد نشده
100
311
گلابی تازه
4642686
3335312
کریپ فروت
33847
37017
پرتغال
1233000
637364
موز
1110782
700671
باقلا از نوع major
33000
20953
عدس
388400
189739
سیر
713170
1055793
نخود فرنگی
48000
25364
تخم پرندگان
24000
106572
میگو
346
1135
حلزون
8198
4625
روغن موتور
31352
37399
روغن صنعتی
3873
26117
عسل مصنوعی، کارامل و سایر قندها
2485380
1417592
کیف وجعبه کمک اولیه
19382
124188
کود حیوانی یا نباتی
808150
549257
نخ دندان
1875
7442
انواع شمع
1131615
1909901
خمیربازی
160
1040
حشره کش خانگی
24282
74147
مداد پاک کن
246757
315906
زغال چوب
152562
88689
قاب چوبی عکس، تابلو
27663
57296
رخت آویز چوبی
780
2156
جعبه کلاسور، کازیه
1083817
1046351
دفترچه مشق
31487
34403
قرقره، ماسوره، دوک
159187
99421
دستمال و دستمال تزینی
390
753

آنچه مسلم است، کشوری مانند ایران با داشتن منابع غنی طبیعی و نیروی کارآمد انسانی، می‌تواند کالاهایی چون مداد پاکن! نخ دندان! و... را تولید کند تا هم به اشتغال زایی کمک کند و هم اقتصاد کشور سر و سامان گیرد.امری که هرگز محقق نشده تا هم آمار بیکاری افزایش یابد و هم آمار تولید کاهش یابد.