نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ مهر ۱۰, یکشنبه

ترجمه از محمد حسیبی: یک نامه بسیار خوب به پرزیدنت اوباما از سوی سفیر چارلز سیسیلus_ambassador_chuck_cecil_111002توضیح: ترجمه زیر با عجله نوشته شده. از اینروی استدا دارم، خوانندگان لغزشهای کار تخصصی ترجمه را بر اینجانب ببخشند.- محمد حسیبی 
اصل نامه به انگلیسی در پائین آمده است.
 یک نامه بسیار خوب به پرزیدنت اوباما
این یک نامه عاقلانه ای است از سوی سفیر چارلز سیسیل به رئیس جمهور باراک اوباما. شما ممکن است بخواهید این نامه را برای دوستانتان هم بفرستید. شما حتی ممکن است این نامه را با یادداشتی که خود بر آن می نویسید برای پرزدنت اوباما، وزارت امورخارجه، خانم سوزان رایس نماینده امریکا در سازمان ملل و یا نمایندگان خود در مجلسین به صورت فاکس و یا ای میل هم بفرستید. طریقه تماس با بعضی از این افراد در آخر این نامه آمده است.
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱
جناب آقای رئیس جمهور:
 فقط یک دقیقه فکر کنید چه خواهد شد اگر زمانی که ظرف دو هفته آینده مسئله فلسطین در شورای امنیت مطرح می شود امریکا به آن رأی ممتنع بدهد. قطعنامه تصویب می شود. جهانیان حیرت زده خواهند شد. ایالات متحده وارد دوران جدیدی در روابط خود با کشورهای اسلامی خواهد شد. چشم اندازی را که شما در مصر برای آغاز روابطی دوستانه با جهان اسلام مطرح کرده بودید به گامی بس بلند در دوران ریاست جمهوری شما مبدل خواهد شد. ایالات متحده امریکا آن معنویتی را که همیشه مدعی مالکیت آن بوده باز خواهد یافت. آن انرژی و موج عظیم برآمده از بهار عرب بجای انحراف در جهت محکوم نمودن امریکا در راه مسائل داخلی کشورهای به پا خاسته مصرف خواهد شد. این تعارض بزرگی است که ما دائم خواستار عدالت برای مردم فلسطین باشیم، اما هیچ قدم معنی داری برای رسیدن به آن بر نداشته ایم.  از سوی دیگر چنانچه ایالات متحده امریکا قطعنامه شناسائی کشور فلسطین را ویتو کند موقعیت ما نه تنها در جهان عرب بلکه در سراسر جهان برای سالیان درازی که معلوم نیست چقدر به طول انجامد لطمه شدیدی خواهد خورد. ما در جهان اسلام به یک هدف اصلی تلافی جویانه مبدل خواهیم گشت و باعث تجدید قوا در گروه های القاعده می شویم. من ده سال از تمامی ۳۶ سال خدمت خود را در امور خارجه ایلات متحده در کشورهای مسلمان به انجام وظیفه مشغول بوده ام. من به میزان عظمت نیروی خواسته عمومی دراین رابطه اطلاع کافی دارم. چرا ما باید اینچنین به انگیزه جدیدی بر علیه امریکا دامن بزنیم؟
آقای نتانیاهو اخیرا بیانیه ای صادر کرد بر این مبنا که "صلح تنها از طریق مذاکره مستقیم با اسرادیل میسر است" شما و من می دانیم که آقای نتنیاهو به هیچ وجه قصدی برای یک صلح عادلانه با فلسطین ندارد. تنها دغدغه او ادامه ساختن شهرک های اشغالی در خاک فلسطین است تا سلطه خود بر خاک فلسطین را به عنوان یک حقیقتی غیرقابل برگشت ثابت کند و مسئله فلسطین در اذهان عمومی به یک خاطره در گذشته های دور مبدل گردد. در سال ۱۹۴۸ کشور اسرائیل بدون هیچ مذاکره ای با فلشطینی ها استقلال خود را یک جانبه اعلام کرد. اگر اسرائیل واقعا خواهان مذاکره با فلسطین است چرا باید مذاکره با یک دولت فلسطین مستقل، بر اساس احترام متقابل او را از چنین مذاکره ای باز دارد؟ 
دولت پرزیدنت ریگان یک جریان تبلیغاتی وسیعی زیر عنوان " بگذارید لهستان لهستان باشد" به راه انداخته بود. اکنون زمان آن فرا رسیده که ما اجازه دهیم فلسطین فلسطین باشد. 
درباره رأی ممتنع امریکا در شورای امنیت اندکی اندیشه کنید. 
ارادتمند شما، چارلز او. سیسیل سفیر بازنشسته امریکا، (سفیر امریکا در کشور جمهوری نیجریه در دوران دولت کلینتون)  
Write or Telephone those working for you in Washington.
President Barack Obama
The White House
۱۶۰۰ Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, DC ۲۰۵۰۰
(۲۰۲) ۴۵۶-۱۴۱۴
White House Comment Line: (۲۰۲) ۴۵۶-۱۱۱۱
Fax: (۲۰۲) ۴۵۶-۲۴۶۱ 
Secretary of State Hillary Clinton
Department of State
Washington, DC ۲۰۵۲۰ 
State Department Public Information Line: (۲۰۲) ۶۴۷-۶۵۷۵
Press and Public Diplomacy Section
United States Mission to the United Nations
۷۹۹ United Nations Plaza
New York, N.Y. ۱۰۰۱۷
Opinion & Comment line: ۲۱۲-۴۱۵-۴۰۶۲
Fax: ۲۱۲-۴۱۵-۴۰۵۳ 
Any Senator
U.S. Senate
Washington, DC ۲۰۵۱۰
(۲۰۲) ۲۲۴-۳۱۲۱ 
Any Representative
U.S. House of Representatives
Washington, DC ۲۰۵۱۵
(۲۰۲) ۲۲۵-۳۱۲۱ 
E-mail Congress and the White House 
E-mail Congress: visit the Web site < www.congress.org > for contact information. 
E-mail President Obama:
<
E-mail Vice President Joe Biden:
<
###
The Washington Report on Middle East Affairs, PO Box ۵۳۰۶۲, Washington DC ۲۰۰۰۹. Phone: (۲۰۲) ۹۳۹-۶۰۵۰, Fax: (۲۰۲) ۲۶۵-۴۵۷۴, Toll Free: (۸۰۰) ۳۶۸-۵۷۸۸, www.wrmea.com Published by the American Educational Trust, a non-profit foundation incorporated in Washington, DC to provide the American public with balanced and accurate information concerning U.S. relations with Middle Eastern states. Material from the Washington Report on Middle East Affairs may be printed with out charge with attribution to the Washington Report on Middle East Affairs.      
اصل نامه به انگلیسی:

۱۹۰۲ ۱۸th St NW • Washington, DC ۲۰۰۰۹ | (۸۰۰) ۳۶۸-۵۷۸۸ • Fax: (۲۰۲) ۲۶۵-۴۵۷۴ 
ACTION ALERT
September ۱۹, ۲۰۱۱ 
Contact:  
Read an Excellent Letter to President Obama 
Here is a sensible letter from Ambassador Charles Cecil to President Barack Obama. You may want to distribute this letter to your friends. You could also try to fax or e-mail it, along with your own comments, to President Obama, the State Department, Ambassador to the U.N. Susan Rice or your representatives. Some contact information is listed below.
September ۱۷, ۲۰۱۱
Dear Mr. President:
Just think for a minute—what would happen if the United States abstained when the Palestinian question comes before the UN Security Council in the next week or two?
The resolution would pass. The world would be stunned. The United States would enter an entirely new era in our relations with the Muslim countries of the world. The vision you outlined in Cairo for better relations with the Islamic world would take the largest step forward of your presidency. The United States would once again have regained the high moral ground we so often claim to occupy. The energies loosed by the “Arab spring” would continue to be devoted to their own domestic affairs rather than being diverted into condemning the United States. We are hypocrites when we claim to want justice for the Palestinians but we do nothing meaningful to help achieve this.
On the other hand, if the United States vetoes the Palestinian request for statehood, we will damage our position in the Islamic world—not merely the Arab World—for untold years to come. We will become the object of retribution throughout the Muslim world, and will give new energy to the lagging efforts of al-Qaida to retaliate against us. I served my country ۳۶ years in the Foreign Service of the United States, ten assignments in ten Muslim countries. I know the power of this issue. Why would we want to give new impetus to anti-American sentiment throughout the Muslim world?
Mr. Netanyahu’s office has issued a statement saying “Peace will be achieved only through direct negotiations with Israel.” You know, and I know, that Mr. Netanyahu has no intention of concluding a just and fair peace with the Palestinian Authority. His only concern is to continue the inexorable construction of more settlements, creating more “facts on the ground” until the idea of an independent Palestinian state becomes a mere memory of a bygone era. When Israel declared its independence in ۱۹۴۸ it did not do so after direct negotiations with Palestine. If Israel really wants to negotiate with the Palestinians, why would negotiating with an independent Palestinian government, on an equal footing, deter it from engaging in these negotiations?
The Reagan administration launched an international information campaign under the slogan “Let Poland be Poland.” It’s time we let Palestine be Palestine.
Abstain from this upcoming vote. Just think about it.
Sincerely yours, Charles O. Cecil U.S. Ambassador, retired   (Ambassador to the Republic of Niger during the Clinton Administration)
Write or Telephone those working for you in Washington.
President Barack Obama
The White House
۱۶۰۰ Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, DC ۲۰۵۰۰
(۲۰۲) ۴۵۶-۱۴۱۴
White House Comment Line: (۲۰۲) ۴۵۶-۱۱۱۱
Fax: (۲۰۲) ۴۵۶-۲۴۶۱ 
Secretary of State Hillary Clinton
Department of State
Washington, DC ۲۰۵۲۰ 
State Department Public Information Line: (۲۰۲) ۶۴۷-۶۵۷۵
Press and Public Diplomacy Section
United States Mission to the United Nations
۷۹۹ United Nations Plaza
New York, N.Y. ۱۰۰۱۷
Opinion & Comment line: ۲۱۲-۴۱۵-۴۰۶۲
Fax: ۲۱۲-۴۱۵-۴۰۵۳ 
Any Senator
U.S. Senate
Washington, DC ۲۰۵۱۰
(۲۰۲) ۲۲۴-۳۱۲۱ 
Any Representative
U.S. House of Representatives
Washington, DC ۲۰۵۱۵
(۲۰۲) ۲۲۵-۳۱۲۱ 
E-mail Congress and the White House 
E-mail Congress: visit the Web site < www.congress.org > for contact information. 
E-mail President Obama:
<
E-mail Vice President Joe Biden:
<
###
The Washington Report on Middle East Affairs, PO Box ۵۳۰۶۲, Washington DC ۲۰۰۰۹. Phone: (۲۰۲) ۹۳۹-۶۰۵۰, Fax: (۲۰۲) ۲۶۵-۴۵۷۴, Toll Free: (۸۰۰) ۳۶۸-۵۷۸۸, www.wrmea.com Published by the American Educational Trust, a non-profit foundation incorporated in Washington, DC to provide the American public with balanced and accurate information concerning U.S. relations with Middle Eastern states. Material from the Washington Report on Middle East Affairs may be printed with out charge with attribution to the Washington Report on Middle East Affairs.       

سندی درباره اطلاع دقيق از بي‌اعتباري مالي گروه امير منصور آريا

در سال 88 (+ عکس اسناد)

اخبار کسب شده توسط خبرنگار رجانیوز حاکی از آن است که وضعیت پشتوانه مالی شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که به عنوان صاحب امتیاز شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از تیرماه 88 اقدام به درخواست گشایش اعتبار ارزی و ریالی به ارزش مجموعا نزدیک به 900 میلیارد تومان از بانک صادرات نموده است، در همان برهه و توسط کمیته بررسی اعتبارات بانک صادرات خوزستان، مورد خدشه جدی قرار گرفته است و با وجود خدشه قابل توجه به اعتبار مالی این گروه سرمایه گذاری و ناتوانی در قرار دادن وثیقه معتبر و قابل قبول برای دریافت ال سی(اسناد اعتباری) با دستور هیات مدیره بانک صادرات، این اعتبار، به صورت الی سی در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است.
به گزارش رجانیوز، در حالی که مسئولان بانک صادرات، کشف ماجرای فساد گسترده مالی در این بانک را به ماه‌های اخیر و مشکوک شدن مدیرعامل این بانک در استان خوزستان نسبت می‌دهد، اسناد موجود حاکی از آن است که نه تنها بانک صادرات خوزستان بلکه کمیته عالی اعتبارات این بانک از تیرماه 88 در جریان وضعیت نامناسب مالی گروه سرمایه‌گذاری آریا و ناتوانی این گروه در تامین وثیقه مورد نیاز برای دریافت اعتبار اسنادی از بانک صادرات بوده‌اند.
اسناد موجود در بانک صادرات حکایت از آن دارد که در خواست گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در تاریخ 23/3/88 در نامه‌ای به شماره 10923 مبنی بر گشایش اعتبار ارزی مدت‌دار به مبلغ 600 میلیون یورو و گشایش اعتبار ریالی به مبلغ 500 میلیارد ریال در قبال ترهین اسناد ملکی سهل البیع و محل فعالیت شرکت و در صورت کسر، سفته به امضا سهامداران شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا، پس از بررسی و تایید در استان خوزستان به کمیته عالی اعتبارات در بانک صادرات ایران ارسال شده است و در این کمیته با وجود اطلاع از بدهی بیش از 60 میلیارد تومانی گروه سرمایه‌گذاری آریا به بانک صادرات، با تخصیص اعتبار اسنادی تا سقف 320 میلیارد تومان به بانک صادرات استان خوزستان تفویض اختیار شده است. این مصوبه در مردادماه 88 به امضای اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران رسیده است.
در بازگشت این مصوبه به بانک صادرات خوزستان، گارگروه اعتبارات این استان، اقدام به بررسی کارشناسی پیرامون صلاحیت مالی گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا نموده است که نتایج این بررسی بسیار تکان دهنده و حاکی از اطلاع دقیق بانک صادرات از شرایط بی اعتبار مالی این گروه سرمایه گذاری برای دریافت مبلغ مذکور به عنوان اعتبار اسنادی است.
متن نامه کارشناسی کارگروه اعتبارات بانک صادرات استان خوزستان قابل توجه است:
حوزه محترم اعتباري
سلام عليكم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 1/5038/52-90 مورخ 19/5/88 اداره كل اعتبارات منضم به مصوبه كميته محترم عالي اعتبارات بانك صادرات ايارن مبني بر تفويض اختيار بصورت گشايش اعتبار اسنادي ريالي و ارزي تا ميزان 3200 ميليارد ريال شامل 2400 ميليارد، ريالي و 600 ميليون يورو بصورت ارزي براساس مصوبه شماره 331/88 مورخ 11/4/88 كميته محترم اعتبارات خوزستان به شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران موافقت نموده لذا ضرورت دارد شركت مذكور قبل از استفاده از تسهيلات مورد نظر نسبت به رفع موارد مشروحه ذيل اقدام نمايد.
1- با توجه به صورتهاي مالي سال 87 شركت مشمول ماده 141 قانون تجارت مي‌باشد.
2- مفاصا حساب بدهي از سازمان تأمين اجتماعي ارائه نشده است.
3- شركت در خصوص تعيين تكليف بدهي‌هاي خود نزد ساير بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌ها اعم از بدهي‌هاي ريالي ارزي، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادي و ساير اطلاعات لازم ارائه نداده است.
4- مفاصا حساب مالياتي به منظور رعايت ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم ارائه نشده است.

موارد قابل توجه از وضعيت مالي شركت:
طبق بررسي‌هاي انجام شده از صورت‌هاي مالي شركت و نتايج بدست آمده از نسبت‌هاي مالي موارد ذيل قابل توجه مي‌باشد:
1- نتيجه نسبت جاري و آني شركت به‌منظور حصول از اطمينان از پوشش دارئيها نسبت به بدهي‌هاي شركت بسيار ضعيف مي‌باشد.
2- نتيجه نسبت مالكانه شركت بسيار ضعيف برآورد شده كه بيانگر اين موضوع است كه بخش اعظم دارائيهاي شركت از طريق دريافت تسهيلات و بدهي به ساير اشخاص مي‌باشد.
3- پيش بيني عملكرد توليدات شركت در سال 88 از سوي شركت بسيار زياد برآورده شده كه با توجه به سابقه توليد و فروش در سنوات قبل، اين افزايش پيش‌بيني توليد جاي تأمل دارد و نياز به شرح كامل و راهكارهاي شركت در اين خصوص مي‌باشد.
4- بدهي شركت نزد شركت صنايع فولاد بابت خريد مواد اوليه به مبلغ 785 ميليارد ريال است.
5- حسابرسي مستقل در بند 9 خلاصه گزارش اعلام نموده شركت بخشي از زمين خود را براساس مبايعه نامه به فروش رسانده ليكن گزارشي جهت وصول وجه آن اعلام نشده است.
6- تعدادي از شركت‌هاي اعلام شده از سوي گروه امير منصور آريا بعضاً تعطيل و يا داراي بدهي معوق و غيره نزد شبكه بانكي كشور مي‌باشند.
7- تعدادي از املاك معرفي شده از سوي شركت گروه ملي قابل رهن نيستند براساس نامه 13417/16800 مورخ 7/6/88 رئيس گروه مالياتي شماره 810 اهواز به دفترخانه 303 اهواز (رهن غير تصرف)
8- براساس صورت‌هاي مالياتي ارائه شده شركت در سنوات 85 الي 87 داراي صورت‌هاي مالي نامطلوبي بوده است.
10- با توجه به اينكه در نظر است بخشي از پشتوانه تسهيلات وثائق ملكي باشد نوع وثائق و درصد رهن آنها اعلان نشده و از طرفي يكي از وثائق، محل اجراي طرح معرفي كه با وجود داشتن حدود 4000 نفر پرسنل شاغل به هيچ وجه وثيقه‌اي ارزنده و سهل‌البيع براي بانك نخواهد بود.
11- مفاصا حساب از سازمان‌هاي آب و برق و گاز ارائه نشده است.
12- گشايش اعتبار فراتر از 2400 ميليارد ريال نياز به اخذ مجوز لازم از بانك مركزي مي‌باشد.
مدير محترم امور اعتبارت
بسمه تعالي
مراتب با نظر موافق جهت اتخاذ تصميم ارسال مي‌گردد.
13/7/88

بسمه تعالي
كميته محترم عالي اعتبارات با سلام
احتراماً موارد پيشنهادي كارشناس و حوزه اعتباري بشرح فوق در چهارده بند در جلسه مورخ 13/7/88 مطرح و تا رفع موارد فوق از پرداخت هرگونه تسهيلات به گروه ملي صنعتي فولاد ايران اقدامي صورت نگيرد.
به نام خدا
پيشنهاد كميته اعتباري بشرح فوق در جلسه هيأت مديره مطرح و در چارچوب ضوابط و مقررات با تعيين درجه ريسك وثائق مورد موافقت قرار گرفت. (هيأت مديره)
1- اخذ وثائق براساس بخشنامه توثيق وثائق پلاك خارج از طرح 85 % قبل اجراي طرح 70% و ماشين آلات 50 % برآورد شود.
اول كليه پلاك‎هاي خارج از طرح محاسبه و مابه‌التفاوت محل اجراي طرح و ماشين آلات
2- درخصوص بند 12حوزه محترم اعتبارات پي‌گيري نمايد برابر ضوابط تعيين شده موافقت دارد.

هيأت مديره برابر ضوابط تعيين شده موفقت دارد.
[تاريخ مطلب: دهم مهر ۱۳۹۰ برابر با دوم اکتبر ۲۰۱۱]